Реферати українською » Экономика » Діагностика прибутку і рентабельності підприємства


Реферат Діагностика прибутку і рентабельності підприємства

дозволяють керівникам суб'єктів господарювання і підприємцям зорієнтуватися би в економічному рівні рішення відповідних запитань і прийняти необхідні заходи для поліпшення розв'язання.


2. Роль і важливе місце підприємства на регіональному ринку

ГотельЗюйд розташований за адресою: 99011, Україна, Крим, р. Севастополь, вул. 4-таБастионная, 28/2; тел./факсом +38 (0692) 47-99-60 Е-mail:[email protected] Готель ">Зюйд" лежить у самісінькому серці Севастополя. Готель ">Зюйд" - це 29 висококомфортабельних номерів про всяк смак відоднокомнатного "стандарту" до двокімнатних "апартаментів" і ">суперлюкса". Готель ">Зюйд" Севастополем має 58 основними і 32 додатковими місцями. Готель однаково добре пристосований для бізнес поїздок і відпочинку. Готельні послуги сертифіковані. Місія підприємства мусить бути прописана у статуті підприємства, стосовно готелю ">Зюйд", то статуті місія не прописана, але до неї є свої основні вимоги. Місія готелю – зайняти земельну частку ринку, напрацювати постійну клієнтуру, подальше розширення й розвиток. Організаційна структура готелю ">Зюйд" як індустрії готельного сервісу характеризується сукупністю робочих місць, посад, органів управління наукових і виробничих підрозділів, форми їх взаємозв'язків, що забезпечують досягнення стратегічних цілей готелю. Формується з вимог довгострокового гарантування конкурентоспроможності, економічну ефективність, доцільності.

Малюнок 2.1. Схема організаційної структури МПП "ОФІС"


Керівники середній рівень управління забезпечують реалізацію політики підприємства, розробленої вище керівництво, і відповідають за доведення наказів, вказівок, інструкцій, детальних завдань до підрозділів, і навіть право їх своєчасне виконання. Даная структура управління готелем використовують у умовах швидкого зростання сфер зовнішньої та складності виробництва. Вона полягає в праві прийняття рішень, яким наділяється персонал, а відповідальність доручається керівників функціональних підрозділів (бронювання, обслуговування, збут, фінанси, облік, планування тощо. буд.). Рік у рік керівництво змушене враховувати всі більше чинників довкілля, які мають глобального характеру. Усі організації залежить від довкілля непрямого дії, яка, зазвичай, перебуває поза впливу менеджера. Діагностика середовища непрямого впливу організацію здійснюється шляхом оцінки й аналізу економічних, технологічних, соціальних, політичних, ринкових, міжнародних чинників. Проаналізуємо як у ефективність структурного планування, готелю ">Зюйд" впливають чинники довкілля прямого непрямого впливу, і внутрішнього середовищаSWOT-методом.

Таблиця 2.1- Аналіз чинників внутрішнього середовища готелю ">Зюйд"

Чинники внутрішнього середовища Оцінка якості Важливість
5 4 3 2 1 Вища Середня >Низшая
1. МАРКЕТИНГ:                
1.1. Популярність компанії над ринком +           +  
1.2. Частка ринку     +       +  
1.3. Репутацію у відношенні якості     +     +    
1.4. Репутацію у відношенні обслуговування         + +    
1.5. Реклама       +   +    
1.6. Ефективність продажів       +     +  
1.7. Ефективність НДДКР         +     +
1.8. Місце розташування         +     +
2. ФІНАНСИ:                
2.1. Вартість капіталу         + +    
2.2. Доступність капітальних ресурсів       +       +
2.3. Дохідність капіталу     +         +
2.4. Фінансова стабільність   +       +    
3. ВИРОБНИЦТВО:                
3.1. Сучасне устаткування   +         +  
3.2. Задоволення купівельного попиту         + +    
3.3. Дотримання термінів поставок   +         +  
3.4. Асортимент продукції         + +    
3.5. Витрати виробництва       +       +
3.6. Технічний рівень виробництва     +         +
4.ОРГАНИЗАЦИЯ:                
4.1. Кваліфікація керівництва       +     +  
4.2. Малий штат співробітників       +   +  
4.3. Кваліфікація й уміння менеджерів     +   +    
4.4. Реакція зміну ринкової ситуації     +     +  
4.5. Відданість роботі співробітників   +         +
4.6. Ініціативність керівництва +         +  
4.7. Оперативність прийняття рішень   +     +    

Таблиця 2.2 - Матриця аналізу сильних і слабких сторін готелю ">Зюйд"

Оцінка якості
Дуже слабке Слабка Нейтральний Сильне Дуже сильне
Важливість Вища 1.4., 2.1., 3.2., 3.4. 1.5., 4.3 1.3., 4.7. 2.4.
Середня 4.2. 1.6., 4.1., 4.4. 1.2.

3.1.,3.3.,

4.6.

1.1.
>Низшая 1.7, 1.8 2.2., 3.5. 2.3.,3.6., 4.5.

Як очевидно з таблиця 2.2 слабкі боку підприємства переважають над сильними. Слід зазначити, що найбільш проблемними чинниками є ті, найчастіше розташованих у верхньому лівому кутку матриці – проблемної області, це – 1.4., 2.1., 3.2., 3.4., 4.2., 1.5., 4.3., 1.6., 4.1., 4.4.

Таблиця 2.3 - Результатів аналізу діяльності готелю ">Зюйд"

Чинники Сильні боки Слабкі боку Наслідки
Маркетинг Популярність компанії над ринком, займає вагому частку ринку Низький обслуговування, низька ефективність НДДКР, невисока репутація щодо якості, середня ефективність продажів, недостатня реклама Падіння рівня продажів готельних послуг, можливо, втрата клієнтів
Фінанси Висока дохідність капіталу, фінансова стабільність Невисока вартість капіталу, доступність капітальних ресурсів Благополучне фінансове становище фірми
>Производ-ство >Високотехнологичное сучасне устаткування Дуже "убогий" асортимент послуги, невисока ступінь задоволення купівельного попиту Втрата клієнтів, зростання вартості продукції
Організація Ініціативне керівництво, досить віддані організації працівники Недостатня кваліфікація керівництва, середній рівень (і від) кваліфікація й уміння менеджерів, низька реакція зміну ринкової ситуації, більше необхідного число співробітників >Нескоордини-рованная робота працівників готелю

Таблиця 2.4- Основних погрози та можливості

Загроза Можливість Наслідки для фірми Заходи для запобігання загрози чи невикористання можливостей

Втрата

клієнта

  Фінансові втрати, у разі втрати великого клієнта – значні; можливо, зменшенняз/плати співробітників чи скорочення штату. Падіння репутації фірми Різноманітні заходи для утримання клієнта: знижки, додаткові послуги. Пошук альтернативних рішень проблеми з клієнтом
  Поява клієнта Додатковий джерело надходження фінансових коштів Знижки, розстрочки платежу, додаткові послуги, підписання договору на термін. Всілякого роду стимулювання для укладання угоди.
Переваги конкурентів   Втрата клієнтів як існуючих, і потенційних; втрата займаній частка ринку Перебування й усунення причин відставання від конкурентів.Постараться "обійти" конкурента іншими перевагами.
  Слабкість конкурентів Збільшення займаній частка ринку, поява нових клієнтів >Постараться зміцнити свої позиції даної ніші ринку.
Втрата постачальника   Зрив поставок, фінансових збитків, втрата клієнтів, падіння авторитету фірми, пошук нового постачальника Поліпшення ділових відносин, розгляд і був, якщо можливо, рішення наявної проблеми; мати угоду з постачальником на екстрені замовлення
  Поява постачальника Вибір між постачальниками, найприйнятніших умов укладання контрактів >Перезаключение договорів можна буде робити не тільки тоді, коли нове постачальник має хорошу репутацію чи вигідніші умови до співпраці.
Запровадження додаткових податків   Підвищення вартості продукції Спроба отримання податкових пільг
  Надання державою субсидій Зниження вартості продукції, розширення підприємства міста і збільшення обсягів виробництва Спроба отримання нових субсидій

Дані визначення фінансового становища взяти з фінансових звітів за2008-2009гг.

Таблиця 2.5- Основні показники фінансово- господарську діяльність готелю ">Зюйд".

Показники >Ед.измер 2008 р 2009 р Відхилення, (+,-)  Темп зміни,%
Виручка від послуг у поточних цінах тис. грн 3158,1 3825,5 667,4 121,1
Виручка від послуг у порівняних цінах тис. грн. 3158,1 3135,6 -22,4 99,3
Виручка від без ПДВ тис. грн 2599,2 3148,4 549,2 121,1
Поточні витрати тис. грн 1698,3 1912,9 214,6 112,6
Прибуток від тис. грн 900,9 1235,5 334,6 137,1
Рівень прибуток від реалізації % 28,5 32,9 4,4 113,3
Операційні витрати зокрема тис. грн 433,4 504,0 70,6 116,4
адміністративні витрати тис. грн 182,4 186,6 4,2 102,3
видатки збут тис. грн 29,8 48,9 19,1 164,0
інші операційні витрати тис. грн 221,2 268,5 47,3 121,4
Рівень операційних витрат % 13,7 13,2 -0,5 96,4
Фонд оплати праці сумі тис. грн 1218,6 1399,2 180,6 114,8
Рівень фонду оплати праці % 38,6 31,8 -6,8 82,4
Прибуток від операційну діяльність у сумі тис. грн 731,4 985,1 253,7 134,7
в % до виручці від продукції % 23,2 25,8 2,6 110,9
Торішній чистий прибуток підприємства у сумі тис. грн 585,1 778,1 193,0 132,9
в % до товарообігу % 18,5 20,3 1,8 109,7
Середня вартість ОФ тис. грн 4297,1 4856,7 559,6 113,0
Середня вартістьОБС тис. грн 431,7 497,4 65,6 115,2
>Среднесписочная кількість працівників чол. 40 44 +4 110,1
Продуктивність праці тис.грн/чел 78,9 86,9 8,0 110,1
Середня вести 1-го працівника грн 2539,0 2650,0 250,0 115,6

Дані таблиці 2.5 свідчать, що вона практично за всіма основними показниками фінансово- господарську діяльність готелю ">Зюйд" сталося збільшення. Так, прибуток від реалізації послуг готелю на поточних цінах становив 667,4 тис. грн, що у 121,1 % відсоток більша, ніж показник минулого року.

Має тенденцію до підвищення і поточні видатки реалізованих послуг, як за порівнянню з 2008 роком, що він становив1698,3тис. грн, в уже згадуваному періоді він зріс до1912,9тис. грн, зростання становить близько 112,6%.

Позитивним моментом у діяльності підприємства має і досить різке зростання прибуток від реалізації підприємства, за 2009 рік склавши відсотковий приріст 37,1%, рівень змінився з 28,5 в 2008 року на 32,9 % в 2009 року. Середня вартість оборотних засобів навпаки, збільшилася на 105,1% і становить 7706,4 тис. грн в 2009 року проти 7332,2 тис.

Схожі реферати:

Навігація