Реферати українською » Экономика » Визначення витрат на виготовлення і технічний ремонт вторинного валу


Реферат Визначення витрат на виготовлення і технічний ремонт вторинного валу

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
метод виконанняТО-2 і поточних ремонтів зумовлює певна зміна організаційної структури ремонтних майстерень. Приагрегатно-участковом методі застосовуєтьсябесцеховая структура управління (мал.2), коли всі види ТЕ і ремонту окремих агрегатів виконується певної бригадою робочих. Цей структурний підрозділ називається виробничим ділянкою.

Виробничі ділянки (групи робочих)


Рис.2. Структурна схема ремонтних майстерень прибесцеховой структурі управління


2. Розрахункова частина

>Нормированное час на виготовлення деталі - вторинного валу

>m = 2,7 кг

Матеріал Сталь 45

1 таблиця

Найменування операції >tосн, хв >tшт, хв
1 2 3 4
1 >Токарная 10,0 18,0
2 >Шлицефрезерная 1,9 4,3
3 Термічна обробка 1,10 2,3
4 >Закалка 1,25 2,1
Разом 14,25 26,7
2.1 Визначення собівартості і виготовлення вторинного валу

Собівартість продукції (робіт, послуг) - це у грошовий вираз всіх витрат підприємства виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг).

Ціна - грошовий вираз вартості товару, економічна категорія, службовець для непрямого виміру величини витраченого виробництва товарів суспільно необхідного робочого дня.

 

2.1.1 Розрахунок вартості основного матеріалу

Вартість основного матеріалу вираховується за формулою:

Зм = Уіз * Ціз,тг

де: Уіз - маса заготівлі деталі, кг; Ціз - ціна 1 кг заготівлі (взяти за даними бази підприємства),тг.

 

Зм = 2,7 *135 = 364,5,тг.

 

2.1.2 Розрахунок зарплати основних виробничих робочих.

2 таблиця

Найменування операції >tосн, хв >tшт, хв Розряд >Тч,тг >Рсд,тг
1 2 3 4 5 6 7
1 >Токарная 10,0 18,0 3 210 63
2 >Шлицефрезерная 1,9 4,3 5 253 18,13
3 Термічна обробка 1,10 2,3 5 253 9,7
4 >Закалка 1,25 2,1 4 231 8,09
Разом 14,25 26,7 947 98,92

Щоб розрахувати зарплатню основних виробничих робочих (відрядників) необхідно, підрахувати відрядну розцінку по кожному виду операції технологічного процесу виготовлення запасний деталі

 

ЗП =Рсд * У,тг

де:

>Тч - тарифна годинна ставка;

ЗП - вести;

>Рсд - відрядна розцінка;

У - кількість операцій виготовленої деталі.

,тг

,тг

,тг

,тг

,тг

ЗП =Рсд * У,тг

ЗП = 98,92 * 4 = 395,68,тг

 

2.1.3 Планова калькуляція і виготовлення вторинного валу

3 таблиця

Елементи витрат Методика розрахунку Сума,тг
1 2 3 4
1 Основні матеріали Див. розрахунок 2.1.1 364,5
2 Транспортні витрати 35% вартості основних матеріалів 127,6
3 Електроенергія

З>ел = М * >t>ocзв * Ц>ел

де: М - потужність електродвигуна верстата, кВт.год, =>12кВт/ч;>t>ocзв - основне час; Ц>ел - ціна електроенергії, кВт, 1 кВт = 11,4тг

1949,4
4 Тарифна вести Див. розрахунок 2.1.2 395,7
5 Премія 20% від тарифної ЗП 79,1
6 Додаткова ЗП 10% від тарифної ЗП + премія 47,5
7 Соціальний податок 21% від тарифної ЗП + премія 109,7
8

Спеціальні витрати (допоміжні матеріали, утримуючи-

>ния устаткування)

29,5% основної ЗП (тарифна ЗП + премія) 140
9 >Цеховие витрати 10% основної ЗП 47,5
10 Цехова собівартість Сума рядків із першого по 9 3261
11 >Общепроизводственние витрати 21% основної ЗП 99,7
12 Виробнича собівартість Сума рядків 10 і одинадцять 3360,7
13 Комерційні витрати 3% від виробничої собівартості 1008,2
14 Повна собівартості Сума рядків 12 і 13 4369
15 Прибуток 30% від повної собівартості 1310,7
16 Відпускна ціна Сума рядків 14 і 15 5679,7
2.2 Визначення собівартості і ремонт вторинного валу

>Нормированное час на: ремонт деталі - вторинного валу

>m = 2,7 кг

Матеріал Сталь 45

1 таблиця

Найменування операції >tосн, хв >tшт, хв
1 2 3 4
1 >Наплавка 2 4,1
2 >Токарная 0,45 1,9
3 Термічна обробка 1 2,25
4 >Шлифовальная 2,1 3
Разом 5,55 11,25
2.2.1 Розрахунок вартості основного матеріалу.

 

Зм = Ул * Цл + Ур * Ціз,тг

де:

Ул - маса заготівлі з мінусом маси частини замінної деталі, кг; Цл - ціна матеріалу за ціною брухту,тг; Ур - маса частини замінної у деталі, кг; Ціз - ціна 1 кг заготівлі (взяти за даними базового підприємства),тг.

 

Зм = 0,3 * 20 + 2,4 * 135 = 330,тг ( (правильніше Зм = 2,4 * 20 + 0,3 * 135 =))

 

2.2.2 Розрахунок зарплати основних виробничих робочих.

2 таблиця

Найменування операції >tосн, хв >tшт, хв Розряд >Тч,тг >Рсд,тг
1 2 3 4 5 6 7
1 >Наплавка 2 4,1 3 210 14,35
2 >Токарная 045 1,9 3 210 6,65
3 Термічна обробка 4 2,25 3 210 7,88
4 >Шлифование 2,1 3 4 231 1,55
Разом 5,55 11,25 861 40,43

 

,тг

,тг

,тг

,тг

,тг

ЗП =Рсд * У,тг

ЗП = 40,43 * 4 = 161,72,тг

 


2.2.3 Планова калькуляція і виготовлення вторинного валу

3 таблиця

Елементи витрат Методика розрахунку Сума,тг
1 2 3 4
1 Основні матеріали Див. розрахунок 2.1.1 330
2 Транспортні витрати 35% вартості основних матеріалів 115,5
3 Електроенергія

З>ел = М * >t>ocзв * Ц>ел

де: М - потужність електродвигуна верстата, кВт.год, =>12кВт/ч;>t>ocзв - основне час; Ц>ел - ціна електроенергії, кВт, 1 кВт = 11,4тг

759,4
4 Тарифна вести Див. розрахунок 2.1.2 161,7
5 Премія 20% від тарифної ЗП 32,3
6 Додаткова ЗП 10% від тарифної ЗП + премія 19,4
7 Соціальний податок 21% від тарифної ЗП + премія 44,8
8

Спеціальні витрати (допоміжні матеріали, утримуючи-

>ния устаткування)

29,5% основної ЗП (тарифна ЗП + премія) 57,2
9 >Цеховие витрати 10% основної ЗП 19,4
10 Цехова собівартість Сума рядків із першого по 9 1538,9
11 >Общепроизводственние витрати 21% основної ЗП 40,7
12 Виробнича собівартість Сума рядків 10 і одинадцять 1579,6
13 Комерційні витрати 3% від виробничої собівартості 473,9
14 Повна собівартості Сума рядків 12 і 13 2053,5
15 Прибуток 30% від повної собівартості 616
16 Відпускна ціна Сума рядків 14 і 15 2669,5

2.3 Розрахунок економічну ефективність ремонту вторинного валу проти її виготовленням

Економічна ефективність - результативність економічної системи, що виражається щодо корисних кінцевих результатів її функціонування до витраченим ресурсів.

 

Еге = (>Цн -Своз) *Nвоз,тг

де:

>Цн - відпускна ціна нової деталі,тг;

>Своз - собівартість ремонту (відновлення) деталі,тг;

Nвіз - число відновлюваних деталей в розрахунковому року. прим.

 

Еге = (2669,5 - 1579,6) * 1 = 1089,9тг

 

2.4Технико-економические показники

4 таблиця

>п/п

Найменування показників Найменування деталі
Виготовлення Ремонт
1 2 3 4
1 Собівартість однієї одиниці виробленої продукції,тг 3360,7 1579,6
2 Ціна однієї одиниці виробленої продукції,тг 5679,7 2669,5
3 Прибули втг 1310,7 616
4 Рентабельність, % 39 39
5 Економічна ефективність ремонту,тг. (зп.2.3.) 2319 1089,9

Рентабельність (ньому.rentabel - дохідний, прибутковий) - відносний показник економічну ефективність. Рентабельність комплексно відбиває ступінь ефективність використання матеріальних, трудових і надходження ресурсів, і навіть природних багатств.

 

Р = (П / З) * 100, %

де:

Р - рентабельність, %;

П - прибуток,тг;

З - собівартість,тг;

 

Р = (1310,7/3360,7) * 100 = 39

Р = (616/1579,6) * 100 = 39

 

2.5 Визначення структури витрат за виготовлення і ремонт вторинного валу

Складаються дві таблиці: окремо на виготовлення вторинного валу і окремо на: ремонт вторинного валу. Вони визначається частка кожної статті витрат у загальної собівартості. Дані для таблиці вибираються з розрахунків зроблених у пунктах 2.1.3 і 2.2.3.

Структура витрат

5 таблиця

>п/п

Статті витрат Виготовлення Ремонт
тенге Питома вага, % тенге Питома вага, %
1 Матеріальні витрати 364,5 16,2 330 28,4
2 Заробітну плату 474,8 21,2 194 16,7
3 Відрахування насоц. страхування 109,7 4,9 44,8 3,9
4 Витрати утримання обладнання 140 6,2 57,2 5
5 >Цеховие витрати 47,5 2,1 19,4 1,7
6 >Общепроизводственние, витрати 99,7 4,4 40,7 3,5
7 Комерційні витрата 1008,2 45 473,9 40,8
Разом (повна собівартість): 2244,4 100 1160 100
2.6 Побудова порівняльноїстолбиковой діаграми витрат за виготовлення і ремонт вторинного валу

Дані для побудови діаграм беруть із пункту 2.5 Діаграми складаються у наступному площині.

Виготовлення вторинного валу

Ремонт вторинного валу


Список літератури

1. Анісімов О.П. "Економіка планування і аналіз діяльності автотранспортних підприємств".

2.Роговцев В.П.,Пузанков О.Г.,Олдфильд В.Д. "Пристрій і експлуатація автотранспортних коштів: Підручник водія" 1989.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація