Реферати українською » Экономика » Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів в СВК "Батьківщина"


Реферат Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів в СВК "Батьківщина"

ефективність використання основних фондів для підприємства СПК "Батьківщина"

2.1Организационно-правовой статус підприємства його економічна характеристика

СПК "Батьківщина" лежить уСтаромайнском районі Ульяновської області, на селіЖедяевка.

Усі населених пунктівСтаромайнского району мають транспортну доступність. Район лежить у північно-східній частиниЗаволжской зони Ульяновської області, в лісостеповій зоні. Клімат характеризується як помірковано теплий з помірковано теплим зволоженням. гідрографічна мережу району представлена ріками: Майна, Червона,Кандалка,Урень, Качка. Основний фон грунтового покрову становлять чорноземи — 76,8 тис. га. з підтипами:вищелоченний,оподзоленний також типовікарбонати. У районі умовно благополучна екологічна ситуація.

Правовий статус підприємства – сільськогосподарський виробничий кооператив із заснуванням юридичної особи. Основний вид діяльності – сільському господарстві. Форма власності – колективна.

Характерною ознакою сільськогосподарських кооперативів як комерційних організацій є об'єднання як майна, а й особистих трудових докладає зусиль до здійснення господарську діяльність. Усі члени кооперативу повинні брати участь у своєї діяльності, у цьому сутність даної організаційно-правовою форми юридичних. Виробничий кооператив є самобутньої організаційно-правовою формою комерційних організацій. Це об'єднання грунтується у власному участі, що полягає у об'єднанні особистої праці. Трудові відносини членів кооперативу регулює Закон про виробничих кооперативах (він містить деякі відсилання до законодавству про працю) і статутом кооперативу, а найманих працівників - законодавством про працю.

За змістом закону члени кооперативу вправі брати участь у виробничу краще й інший господарську діяльність кооперативу. Особливості створення та банківської діяльності кооперативів із виробництва, переробки й збуту сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських виробничих кооперативів) визначаються Законом про сільськогосподарську кооперацію.

Сільськогосподарські виробничі кооперативи мають загальну правоздатність і ми вправі здійснювати будь-які види діяльності, проте частка сільськогосподарської продукції має складати понад 50 відсотків від загального обсягу виробництва.

Головна роль економіці СПК "Батьківщина" належать тваринництва і рослинництву, основними галузями якого є скотарство і зернове напрям, з виробництвом зерна, м'яса, молока, соняшнику й бджільництвом. Кількість працівників -52 людини.

Структура управління кооперативу єлинейно-функциональной. За такої структурі управління кожне ланка й у підлеглий мають одного керівника, через якого з одному одночасного каналу проходять все команди управління. І тут управлінські ланки відповідають за результати всієї діяльності керованих об'єктів.

Вищий орган управління – голова. У цілому нині, можна сказати, що така у господарстві організаційну структуру дозволяє досить чітко систематизувати своєї діяльності, охоплюючи і вирішуючи широке коло поставлених завдань. Голова СПК "БАТЬКІВЩИНА": Салмін Сергій Сергійович

При формуванні підприємства велике значення має тут розмір виробництва. Розмір виробництва з інших рівних умов дозволяє їм отримати якомога більше продукції при мінімальних витратах. Тому розглянемо динаміку показників розміру виробництва підприємства СПК "Батьківщина" за2007-2009г:

Таблиця 1. - Показники розміру господарства і виробництва, у СПК "Батьківщина".

Показники Рік 2009 в % до 2007
2007 2008 2009
1. Розміри виробництва: Площа сільгоспугідь, га 6335 6335 6335 100,0
- зокрема рілля, га 5482 5482 5482 100,0
Кількість середньорічних працівників, чол. 78 66 52 66,7
Вартість основних фондів, тис. крб. 29525 28876 25487 86,3
Поголів'я худоби, умовні голови 791 326 147 18,6

2. Розміри виробництва:

Вартість валової продукції по поточним цінами, тис. крб.

16567 15660 13073 78,9
Виручка від, тис. крб. 14625 10684 11071 75,7

Однією з принципів раціональної організації виробництва на сільськогосподарському підприємстві є поглиблення спеціалізіції та раціональне поєднання галузей. Під спеціалізацією підприємства розуміють зосередження своєї діяльності з виробництва певного ґатунку або видів продукції. На сільськогосподарському підприємстві той процес пов'язані з розширенням одній або кількох галузей за відповідного скороченні інших.

Для визначення спеціалізації СПК "Батьківщина", розглянемо склад парламенту й структуру товарної продукції таблиці 2:

Таблиця 2- Склад і структура грошової виручки в СПК "Батьківщина".

Вигляд продукції 2007 рік 2008 рік 2009 рік

Виручка,

тис. крб.

% до

підсумку

Виручка,

тис. крб.

% до

підсумку

Виручка,

тис. крб.

% до

підсумку

Зернові і зернобобові культури 6546 45,0 3709 35,0 5052 46,0
До того ж:

 

· пшениця 4279 29,0 2600 24,0 4810 43,0 · жито 854 6,0 401 4,0 215 2,0 · гречка 277 2,0 - - 27 0,2 · ячмінь 1050 7,0 282 3,0 - - · овес 86 1,0 54 1,0 - - · горох 0 0,0 372 3,0 - - соняшник 518 3,0 390 4,0 105 0,9 Інші галузі рослинництва 423 3,0 25 0,2 83 0,7 Разом з рослинництва 7487 51,0 4124 39,0 5240 47,0 м'ясо: 3427 23,0 2247 21,0 1831 17,0 До того ж: · ВРХ 3390 23,0 2222 21,0 1532 14,0 · свині 7 0,04 - - - - Молоко 3092 20,0 3521 33,0 1669 15,0 мед 44 0,3 50,0 5,0 25 0,2 Продукція промислової переробки 219 1,0 588 5,0 0 0,0 Інші галузі тваринництва 3 0,02 6 0,1 795 7,0 Разом щодо тваринництва 6785 46,0 6412 60,0 4383 40,0 Роботи і житлово-комунальні послуги 353 3,0 148 1,0 1448 13,0 Усього за підприємству 14625 100,0 10684 100,0 11071 100,0

Розрахунок рівня рентабельності продажів, %:

Рівень рентабельності продажів = Прибуток (збиток) від продажу / Виручка від * 100%

Розрахунок рівня рентабельності підприємства, %:

Рівень рентабельності підприємства = Торішній чистий прибуток / Витрати (>ст020 +ст030 +ст070 +ст100 +ст130 +ст150 +ст180) * 100% .

З звіту прибутки і збитках проаналізуємо фінансові результати діяльності підприємства у таблиці 3:

Таблиця 3. Оцінка фінансових результатів підприємства СПК "Батьківщина"

Показники Рік 2009 в % до2007г.
2007 2008 2009
1. Виручка від продажу товарів, продукції, робіт й нових послуг, тис. крб. 14625 10684 11071 75,7
2. Собівартість проданих товарів, продукції, робіт та надання послуг, тис. крб. 14773 14711 13595 92,0
3. Валова прибуток, тис. крб. -148 - 4027 - 2524 -1705,4
4. Комерційні витрати, тис. крб. - - - -
5. Прибуток (збиток) від продажу, тис. крб. -148 - 4027 - 2524 -1705,4
6. Інші: доходи, тис. крб. 763 1201 507 66,4
 Витрати, тис. крб. 1494 341 584 39,1
7. Прибуток (збиток) до оподаткування, тис. крб. -879 - 3167 -2601 -2,9
8. Торішній чистий прибуток (збиток), тис. крб. -879 -3167 - 2601 -2,9
9. Рівень рентабельності (збитковості) від продажу, % -6,01 -29,64 -23,49 -17,48
10. Рівень рентабельності підприємства, % -5,4 -21,0 -18,3 -12,9

Проаналізувавши дані таблиць 1,2,3, можна дійти невтішного висновку у тому, що розмір виробництва, у 2009 р проти 2007 роком за багатьма показниками зменшився.

Вартість валової продукції в поточних цінах знизилася на 21,1 %, що свідчить про скороченні виробництва.

Площа сільськогосподарських угідь у господарстві залишилася не змінювалась.

Середньорічна вартість основних фондів зменшилася на 13,7 % , з допомогою виведення з експлуатації ЧАЕС машин, устаткування, транспортних засобів та зниження кількості продуктивного худоби. Поруч із іншими показниками знизилася і чисельність поголів'я тварин за умовних головах на 81,4 %.

У зв'язку з скороченням виробництва для підприємства СПК "Батьківщина", в 2009 року порівняно з 2007 роком сталося значно знизився рівень середньоспискової чисельності працівників (до 52 людина) - на 26 людина, і 33,3 % відповідно.

З таблиці 2 видно, що у 2009 року у СПК "Батьківщина" частка виручки від продукції тваринництва на 2% вище частки виручки від продукції рослинництва, і дорівнює відповідно 48 і 46 % від загального обсягу продажу. У 2007 частка виручки від продукції тваринництва і рослинництва становили, відповідно 46% і 51%.

У 2008 року прибуток від реалізації продукції знизилася проти 2007 роком на 3941тис.руб., переважно з допомогою значного зниження виручки від продажу продукції рослинництва на 3363, зокрема зернових культур на 2837тис.руб. Серед тваринницької продукції найбільше значення має тут реалізація молока – період із 2007 по 2009 роки його частка у загальному обсязі виручки відповідно дорівнює 20; 33; 22,7 % чи 3092; 3521; 1669 тис. крб. У 2009 року істотно знизилася реалізація продукції ВРХ і становить 1532тис.руб. , що у 7% нижчий рівня 2008 року. Також в 2009 року СПК "Батьківщина" перестав реалізовувати продукцію тваринництва в переробленому вигляді. При різке підвищення частки тваринництва в 2008 року прибуток від реалізації продукції скоротилася, а 2009 року, при вирівнювання співвідношення виробництва рослинництва і тваринництва, виручка зросла. Можна дійти невтішного висновку у тому, що з підприємства більш рентабельно виробляти продукцію рослинництва. Дані таблиці 3 видно, що з аналізований період прибуток від реалізації продукції, робіт й нових послуг знизилася на 24,3 % . Собівартість проданих товарів, робіт і у 2009 року зменшилася на 1178тис.руб. чи 8 % проти 2007 роком. Собівартість продукції перебігу всього досліджуваного періоду значно перевищує виручку від. Це засвідчують й негативні значення рівня рентабельності підприємства. У цілому нині підприємство не рентабельно, є збитковим протягом всього досліджуваного періоду (>2007-2009гг.). Падіння від продажу в 2009 року становив 2524 тис. крб.

2.2 Склад і структура основних фондів в СПК "Батьківщина"

Зміни у забезпеченості сільськогосподарських підприємств основними фондами супроводжуються структурними зрушеннями у складі. Це відбувається внаслідок різних темпи зростання їх елементів. Економічний аналіз складу і структури основних фондів дозволить визначити основних напрямів зміцнення матеріально-технічної бази й збалансувати фонди з їхньої видам. Усі кошти діляться на виробничі і невиробничі кошти. З іншого боку, виробничу частина заведено поділяти активне і в пасивну частини. Така деталізація необхідна виявлення резервів підвищення ефективності їх використання основі оптимізації структури. Проаналізуємо склад парламенту й структуру основних засобів з урахуванням даних таблиці 4:

Таблиця 4. - Склад і структура основних фондів в СПК "Батьківщина" на період 2007-2009 рр.

Групи основних фондів 2007 2008 2009 2009 до 2007

тис.

крб.

від виробленого,

%

тис.

крб.

від виробленого,

%

тис.

крб.

від виробленого,

%

тис.

крб.

%
Будівлі 12556 42,53 12556 43,48 12438 48,80 -73 99,42
Споруди і передавальні устрою 3490 11,82 3105 10,75 3105 12,18 -385 88,97
Машини і устаткування 8676 29,39 8167 28,28 5154 20,22 -3522 59,41
Транспортні кошти 1340 4,54 1327 4,60 1240 4,87 -100 92,54
Виробничий і Київський господарський інвентар 87 0,29 87 0,30 87 0,34 0 100,00
Продуктивний худобу 2549 8,63 2807 9,72 2643 10,37 94 103,69
Багаторічні насадження 766 2,59 766 2,65 766 3,01 0 100,00
Інші види основних засобів 61 0,21 66 0,23 54 0,21 -7 88,52
Разом: 29525 100 28876 100 25487 100 -4038 86,32
Активна частина основних фондів, тис.

Схожі реферати:

Навігація