Реферати українською » Экономика » Бюджетне планування на прикладі ТПП "Урайнафтогаз"


Реферат Бюджетне планування на прикладі ТПП "Урайнафтогаз"

Середня зарплатня, крб. 10115 10889 +774 108 - +20301 в) Чисельність 2150 2186 +36 102 +4370 - 3. Капітального ремонту – всього, а) Сумазатратис.руб. 1004458 1083570 +79113 108 - - б) Середнястои-мость, крб. 1939 2048 109 106 - +57782 в) Кількість 518 529 11 102 +21330 - 4. До того ж перегляд свердловин

а) Сума витрат,

>тис.руб.

52076 564154 41077 108 - - б) Вартість 1 ремонту, крб. 1687 1808 121 107 - +37703 в) Кількість 310 312 2 101 +3375 - 5. До того ж перегляд трубопроводів

а) Сума витрат,

>тис.руб.

324731 357179 +32447 110 - -

Як очевидно зпроведенного аналізу про послуги автотранспорту найбільше збільшення за кошторисом витрат сталося рахунок збільшення тарифу наавтоуслуги. 

По капітальний ремонт свердловин і з капітальний ремонт трубопроводів збільшення витрат сталося рахунок збільшення вартості одного ремонту й збільшення кількості ремонтів. Збільшення кількості ремонтів відбулося в непередбаченими аварійними роботами з капітальний ремонт свердловин, трубопроводів, доріг. Вартість однієї капітального ремонту збільшилася рахунок підвищення вартості робіт підрядчиком. Відхилення по заробітної плати сталися рахунок збільшення середньої заробітної плати збільшення чисельності працівників. 

За результатами аналізу статей витрат у порівнянні минулого року зотчетним роком сталися відхилення за статтями витрат.

Таблиця 1.3 По - факторний аналіз статей кошторису витрат

Показник Попередній рік >Отчетний рік Відхилення за рахунок обсягів за рахунок ціни
+,- %
1 2 3 4 5 6 7

>1.Сумма витрат,тис.руб.

>2.Тариф, крб.

>3.Количество,т.м/ч

260314

421,22

618

276529

428,73

645

16215

8

27

106%

102%

104%

-

-

11373

-

4842

-

Послугипромислово-геофизических контурів

>1.Сумма, тис. крб.

>2.Цена,руб.

>3.Количество операцій

14801

14412

1027

21015

20952

1003

6214

6540

-24

142%

145%

98%

-

-

-346

-

6560

-

Усього за капітальний ремонт

>1.Сумма витрат,тис.руб.

>2.Средняя вартість, крб.

>3.Количество,

прим.

267132

1377

194

1083570

2048

529

-

671

335

-

149%

273%

-

-

461284

-

355155

-

Капітального ремонту свердловин

>1.Сумма витрат,тис.руб.

>2.Стоимость 1 рем. ,крб.

>3.Количество, рем.

118922

1399

85

564154

1808

312

445232

409

227

474%

129%

367%

-

317590

-

127642

-

Капітального ремонту трубопроводів

>1.Сумма витрат,тис.руб.

>2.Стоимость 1км.,руб.

>3.Количество

125664

1232

102

357179

2041

175

231515

809

73

284%

166%

172%

-

-

89936

-

141579

-

Капітального ремонту доріг

>1.Сумма витрат,тис.руб.

>2.Стоимость 1км.,руб.

>3.Кол-во, км.

22546

3221

7

162238

3863

42

139692

642

35

720%

120%

600%

-

-

112730

-

26962

-

Енергія

>1.Сумма,тис.руб.

>2.Цена, крб.

>3.Количество,Квт.

191925

118

1625

290418

216

1347

98493

98

-278

151%

183%

83%

-

-

-32865

-

131358

-

Витрати виробництва в нафтогазовидобувної промисловості складаються під впливом природно – геологічні умови, ціни засоби і предмети праці.

Окремі чинники зниження собівартості діють нерівномірний і неоднаково, тому під час аналізу вивчають вплив кожного чинника до рівня собівартості видобутку нафти і є. По чинникам аналізують прямі, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції і на непрямі витрати.

Висновок - факторний аналіз дозволяє детальніше досліджувати причини відхилень фактичних показників від планових, виявити резерви виробництва, виробити рекомендації зі своєчасного усунення виявлених порушень, прийняти управлінські рішення, обгрунтувати плани. Чинники, значно що впливають зміна у структурі витрат треба врахувати у разі планування наступного року плановий період.

1.3 Оцінка резервів підвищення ефективність використання бюджету підприємства

На підвищення ефективності виробництва та зниження рівня витрат необхідно шукати резерви. Під резервами розуміються невикористані зниження поточних іавансируемих витрат: матеріальних, трудових і при даному рівні виробничих зусиль і виробничих відносин. Усунення різного роду втрат перезимувало і нераціональних витрат – це одне шлях використання резервів. Інший шлях пов'язані з більші можливості прискорення науково-технічного прогресу як головного важеля підвищенняинтесификации та ефективності виробництва.

Отже, резерви галузі у обсязі можна виміряти розривом між досягнутим рівнем використання ресурсів немає і можливим рівнем з накопиченого виробничого потенціалу.


Резерви зростання продуктивність праці

Зниження трудомісткості продукції:

- поліпшення конструктивних даних продукції;

- зростання технічної озброєності й кваліфікації праці;

- вдосконалення технології виробництва;

- впровадження передових методів праці, досвіду новаторів.

Поліпшення використання робочого дня:

- ліквідація прогулів, запізнень та інших порушеньтрудо-вой дисципліни;

- усунення втрат робочого дня через організації праці та виробництва;

- усунення невиробничих витрат праці ( втрати від шлюбу, відхилення від технологічного процесу).

Використання кадрів у трудових колективах:

- скорочення плинність кадрів, створення стабільних трудових колективів;

- бригадна організація та оплата праці;

- вдосконалення структури працюючих (скороченняап-парата управління, оптимальне співвідношення окремих категорій працюючих).

>Рис. 1.1 Резерви зростання продуктивність праці

У ТПП «Урайнафтогаз» складено резерв кадрів на керівні посади на кількості 197 людина. Зарахування в резерв іде за рахунок результатам атестації, співбесіди зі спеціалістами, молодих фахівців – за результатами стажування, конференції.

Призначення й висунення фахівців у для керівні посади виробляється після докладного вивчення ділових та моральних рис працівників. Раціональне використання персоналу відбивається у такі показники як змінюваність і плинність кадрів:

>1.Текучесть кадрів становила 2004 р. – 14,4 %, 2003 р. – 19,1 %

>2.Сменяемость кадрів в 2004 р. – 32,3 %, 2003 р. – 46,5 %

З метою зниження змінюваності і плинність кадрів в ТПП «Урайнафтогаз» відповідно до існуючого колективного договору з ТОВ «ЛУКойл – Західна Сибір» створено гарантії у сфері оплати праці, режиму праці та відпочинку. В лютому 2004 р. атестовано 517 людина, зокрема робочих – 401 людина, інженерно-технічних працівників – 116 людина. За результатами атестації: переведено в іншу роботу – 26 людина, звільнено – 1 людина.

Підготовка робочих кадрів здійснюється через навчально-курсової комбінат ТПП «Урайнафтогаз».Обучались фахівці різного профілю: юристи, бухгалтера, фахівці з охорони навколишнього середовища проживання і т.д.

Для отримання вищої освіти без відриву з виробництва п'ять років уУрае працює Філія ТюменськогоГНГУ, де навчається 122 працівника підприємства.

Щороку складається план підвищення кваліфікації, аналізується стан навчання. Велику увагу приділяють формам морального стимулювання. 2004 року нагороджені 61 людина.

Для виявлення факторів, і поліпшення використання коштів за фонду оплати праці необхідно проводити аналіз чисельності та використання коштів у оплату праці. Найважливішою завданням аналізу чисельності та використання коштів у оплату праці в остаточному підсумку забезпечення неухильного зростання продуктивність праці.

Проте продуктивності праці у видобутку нафти і є великою мірою залежить та інших чинників. Тому її аналізують особливо, вишукуючи роль як зміни чисельності працівників, методів стимулювання, а й впровадження прогресивної техніки і технології, які впливають на число зайнятих працівників, але збільшують обсяги виробництва як наслідок, продуктивності праці.

Таблиця 1.4 Класифікація резервів зниження собівартості

продукції

По видам витрат За характером використання
1. Скорочення витрат основнихма-териалов. 1. Удосконалення конструкції.
2. Скорочення витратвспомогатель-них матеріалів. 2. Удосконалення технології.
>3.Сокращение витрати палива йенер-гии. 3. Відновлення й модернізаціяобору-дования.
4. Скороченнятранспортно-заготови-тельних витрат. 4. Поліпшення організації праці та виробництва.
5. Зменшення витрати зарплати на одиницю продукції. 5. Удосконалення методівхозяйс-твования та управління.
6. Скорочення й усунення шлюбу. 6. Удосконалення техніки.
7. Скорочення накладних витрат на обслуговування й управлінняпроиз-водством. 7. Удосконалення організації управління.

Резерви зниження витрат у розрізікалькуляционних статей включають:

1. По статтям: матеріали, паливо, куплені вироби. основні напрями економії:

а) зниження матеріаломісткості продукції з допомогою запровадження нових, більш економічних видів конструкцій; застосуванняресурсосберегающей техніки і технології,малоотходной технології, використання прогресивних видів матеріалів, усунення втрат при переробці, зберіганні і транспортування матеріалів, ліквідації шлюби й втрат матеріалів;

б) застосування прогресивних форм матеріально-технічногоснаб-жения, впровадження науково обгрунтованих раціональних норм витратимате-риалов, пошук вигідніших постачальників;

в) можливе зниження витрат з допомогою вторинного використання матеріальних ресурсів.

2. Можлива економія витрат з оплаті, які включаємо у складі собівартості продукції:

але в розумне збільшення доходу, що припадає одному працівникові, й призначити правильне співвідношення фонду оплати праці та інших виплат й відповідних пільг;

б) на зниження доходів і ліквідацію непродуктивних виплат;

в) нормальну співвідношення зростання доходу працівника і одержувачів відповідного приросту обсягу, підвищення якості і споживчих властивостей продукції.

3. Резерви у частині зниження та ліквідації шлюбу. Пошуки економії у разі можливі у двох напрямах:

а) усунення випадків шлюбу;

б) збільшення матеріальну відповідальність за шлюб. Шлюб впливаєсе-бестоимость з двох причин: недоотримано обсяг продукції через шлюбу, отже, зростає частка постійних витрат у собівартості продукції; й інша причина – самі втрати від шлюбу збільшують видатки виробництво.

4. Аналіз резервів можливого зниження накладних витрат – виявлення необгрунтованих перевитрат і можливі шляхи їх зниження; можлива ліквідація непродуктивних виплат (штрафів, пенею, неустойок, втрат перезимувало і псування).

Резерв по сумнівним боргах. Сумнівною боргом визнається дебіторська заборгованість, яка погашена у найкоротші терміни, встановлені договором, і забезпечена відповідними гарантіями. Розмір резерву визначається в кожному сумнівному боргу залежно від фінансового становища (платоспроможності) боржника з оцінкою ймовірності погашення боргу в цілому або частково. Якщо резерв нічого очікувати використаний, тоне-израсходованние суми приєднуються до дешевших фінансових результатам відповідного року.

Створення резерву під зниження вартості тих матеріальних цінностей.Материально-производственние запаси, які морально застаріли, в цілому або частково втратили своє початкове якість або поточна ринкова вартість, вартість продажу яких знизилася, позначаються на бухгалтерському балансі наприкінці року під вирахуванням резерву під зниження вартості тих матеріальних цінностей.

Резерв під зниження вартості тих матеріальних цінностей утворюється з допомогою фінансових результатів на величину різниці між поточної ринкової вартістю і фактичною собівартістю МПЗ, якщо остання вище поточної ринкову вартість.

Освіта резерву під знецінення фінансових вливаньОбесценением фінансових вливань визнається стійке істотне зниження вартості фінансових вливань, якими не диктується їхнє поточна ринкова ринкова вартість, нижче величини економічних вигод, які організація розраховувала отримати відданих фінансових вливань.  


2ОБОСНОВАНИЕБЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИХФАКТОРОВ

2.1 Розробка заходів для регулювання бюджетоутворюючих чинників

 

Головне завдання підготовки виробництва, у ТПП є забезпечення планових обсягів видобутку нафти і є з мінімальними витратами трудових і матеріально – технічних ресурсів за оптимального відборі запасів з корисними копалинами. Це завдання може бути розв'язана за правильної підготовці провадження з дотриманням усіх передумов, які потрібно дотримуватися для підготовки виробництва.

Однією з найважливіших особливостей підприємства є територіальна розпорошеність родовищ. Загальна площа території виробничої діяльності сягає 2000 км3.

Тому з головних завдань нафтовиків є підтримання зразковому порядку шляхів та комунікацій, нафтопроводів, водогонів. Але, самої серйозної проблемою залишається те, щоШаимский нафтогазоносний район належить до «старим» й у пізньої стадії розробки. За 36 років освоєння території ліцензійної діяльності ТПП виявлено іразведено 18 родовищ. Основні їх –Мортимья ->Тетеревское,Толумское,Даниловское,Ловинское іСеверо -Даниловское, які укладають у собі близько 70% запасів району, - перебувають у III –IY стадіях розробки, що характеризуються високоїобводненностью існижающимисяобъемами нафтовидобутку.Виработанность запасів нафти даним родовищам сягає 81-93,5%. Проте, саме ця родовища зробили і вносять основний внесок у видобуток нафти ТПП «Урайнафтогаз».

>Установленное у виробничому програмі завдання з обсягу виробництва може бути здійснене за умови забезпечення необхідною кількістю ресурсів. Виробнича програма посідає чільне місце серед інших розділів поточних перспективних планів підприємства. На її основі розробляється план матеріально-технічного постачання підприємства необхідними матеріальних ресурсів для; план за працею і кадрам

Обсяг видобутку нафти і є залежить насамперед від фонду свердловин початку планованого періоду, його протягом планового періоду й показників екстенсивного і інтенсивного використання. Більшість свердловин становить експлуатаційний фонд, що включає діючі заходи та непрацюючі свердловини.

До чинному фонду початку планового року ставляться свердловини, які б кілька годин ми працювали й давали продукцію у останньому місяці звітного року. Чинний фонд включає дві групи свердловин: дають продукцію та зупинені у тому місяці звітного року. По прийнятої методиці свердловини, давали продукцію та зупинені, та буввозвращенние в роботу у попередньому та всіх наступних місяцях, наприкінці обох місяців належать до чинному фонді.

До бездіяльному фонду початку планованого періоду відносять свердловини, непрацюючі більше календарного місяці, ці свердловини можуть бути зупинені вотчетном року й від минулих років.

>Скважини експлуатаційного фонду поділяють на старі, тобто. зараховані до цього фонду на початок, і призначає нові, зараховані в експлуатаційний фонд протягом планового року. Старі діючі свердловини, ще, ділять на перехідні і відновлювані. До першої групи ставляться свердловини, які у місяці, безпосередньо попередньому плановому періоду, працювали (хоча трохи

Схожі реферати:

Навігація