Реферати українською » Экономика » Аналіз фінансової стійкості і ділової активності радгоспу-заводу "Плодове" Бахчисарайського району та шляхи її підвищення


Реферат Аналіз фінансової стійкості і ділової активності радгоспу-заводу "Плодове" Бахчисарайського району та шляхи її підвищення

витрат, що визначається як відмінність між величиною джерел засобів і величиною запасів. Тож аналізу, насамперед слід визначити розміри джерел коштів, наявних проблем підприємства на формування його запасів і витрат. Для характеристики джерел коштів, на формування запасів і витрат використовуються показники, відбивають різну ступінь охоплення видів джерел.

-наявність власних оборотних засобів;

- загальний розмір основні джерела формування запасів і витрат;

-показники забезпеченості запасів і витрат джерелами формування.

Для отримання кількісних характеристик фінансової стійкості підприємства використовуються такі фінансові коефіцієнти;

-коефіцієнт автономії;

-коефіцієнт фінансування;

- коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами;

- коефіцієнтманевренности.[13]

Якщо в підприємства величинарасчетних коефіцієнтів нижче, ніж граничні обмеження зазначених вище коефіцієнтів, це також свідчить про його нестійкому фінансовий стан.

Однією з перевагприведенной вище технології фінансового аналізу єпоелементний розріз фінансові показники, характеризуючих ступінь фінансової стійкості .

Розглянемо докладніше показники, з допомогою яких здійснюється аналіз фінансової стійкості підприємства:

>1.Коеффициент концентрації власного капіталу – цей коефіцієнт характеризує частина власників у сумі коштів, авансованих у його діяльність. Що значення цієї показника, тим паче фінансово стійким є підприємство, стабільною і незалежною від зовнішніх кредиторів.Дополнением до цього коефіцієнта є коефіцієнт концентраціїзаемного капіталу.

>2.Коеффициент фінансової залежності – цей коефіцієнт є зворотним коефіцієнта концентрації власного капіталу. Збільшення цього у динаміці означає збільшення частинизаемних засобів у фінансуванні підприємства. Якщо його значення наближається до 1, це означатиме, що власники повністю фінансують своє підприємство. Якщо перевищує – навпаки.

>3.Коеффициент маневрування власним капіталом – даний коефіцієнт показує, яка частина власного капіталу використовується на фінансування поточної діяльності, тобто яку частина вкладено в його оборотні кошти, яка –капитализирована. Значення цей показник може змінюватися залежно від структури капіталу і галузевої спеціалізації підприємства.

>4.Коеффициент структури довгострокових вкладів.

>5.Коеффициент довгострокового залученнязаемних коштів- він характеризує структуру капіталу. Зростання цього у динаміці – негативну тенденцію, що означає, що це підприємство дедалі більше залежить від зовнішніх інвесторів.

>6.Коеффициент співвідношення власних ізаемних коштів – даний коефіцієнт дає найбільшобобщенную оцінку фінансової стійкості підприємства. Якщо значення цієї коефіцієнта 0,178, це отже, що у кожну гривню власні кошти доводиться 17,8 копійокзаемних. Збільшення цього у динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про певному зниженні фінансової стійкості, і навпаки.

>7.Коеффициент забезпеченості оборотних засобів власними обіговими коштами.

>8.Коеффициент співвідношення необоротних і власні кошти- він характеризує огляду на забезпеченість необоротних активів власними засобами. Якщо значення цієї показника більше 0,8, то роблять висновок про притягнення довгострокових позик і кредитів на формування частини необоротних активів, що повністю виправданим нічого для будь-якого підприємства.

9. Коефіцієнт відносини виробничих активів і вартості майна.

>10.Коефициент окупності відсотків за кредити - він свідчить скільки

разів замірялися вбити рік підприємство заробляє кошти на оплати відсотків і характеризує захищеності кредиторів. Це може бути щонайменше 3.

>11.Коеффициент стабільності економічного зростання.

>12.Коеффициент чистої виручки показує, скільки гривень реалізованої продукції посідає гривню чистої виручки.

Отже, аналіз фінансової стійкості дає можливість оцінити, наскільки підприємство готова до погашення своїх боргів, і з відповіддю, наскільки вона незалежний з боку, збільшується чи зменшується рівень її незалежності, чи відповідає її стан активів і пасивів завданням йогопроизводственно- фінансовоїдеятельности.[19]


2. Характеристика природних і ступінь економічних умов радгоспу-заводу «Плодове» Бахчисарайського району

>Совхоз-завод «Плодове» було створено 1960 року з урахуванням колгоспів їм. Кірова і М.Калініна.

Центральна садиба господарства лежить у селі Плодове. Відстань від радгоспу-заводу Плодове до республіканського (м.Сімферополь) і по районного (>г.Бахчисарай) центрів становить26км і28км відповідно.

Вдале місцезнаходження господарства дозволяє своєчасно й без додаткових витрат здійснювати постачання продукції до місць реалізації.

>Организационно-управленческая структура у господарстві сформувалася під впливом багатьох чинників: природних умов, виробничого призначення, рівня технічноївооруженности, забезпеченості робочої силою та інших.

Збудована організаційно-управлінська структура господарства щодо галузевому принципу, тобто створено галузеві цеху: садівництва, тваринництва,питомниководства, які включають у собі ряд вузькоспеціалізованих бригад. Також у її складу входять: підсобне господарство, допоміжні служби й цеху, у підпорядкуванні розташовані спеціалізовані відділення.

>Совхоз-завод «Плодове» має у наявності 4 населених пункту, чисельністю 5 тис. людина. Транспортна зв'язок міжнаселенними пунктами здійснюється з допомогою автобусів.

Основні галузі господарства- виноградарство, садівництво, винзавод, перевищують80%валового доходу господарства й у 2005 р. Склали 952,0 тис. грн.

Аналіз економіки господарства за кілька років свідчить , що радгосп працює стабільно і з позитивний результат.

Земельний масив радгоспу-заводу «Плодове» Бахчисарайського району лежить у Північно-Західній частиніпредгорного Криму, в долині річки Альма.

Попочвенно –климатическому розташуванню вона до передгірноїкарбонатно-черноземной степу.

Рельєф господарства вирізняється великим розмаїттям. Територія перетинається цілої мережею балок, лощин, є низка недоступних для землекористування пагорбів. Найбільш великої й добре оформленої в географічному плані є долина річки Альма. Наявність значної кількості балок і лощин, здебільшого відкритті до долини річки Альма, зумовлює наявність змитих в різного рівня грунтів.Почвообразующими породами на більшої території землекористування ,pf винятком долини річки Альма, лощин і балок, переважно служать четвертиннізолотодемовиальние відкладення, представлені легкими глинами ітяжелимисуглинками. У західній і північно-західній частинах земель господарства близько до залягають вапняки, у яких утворилися карбонатнічерноземи, містять щебінь вапняку, і навіть дернові карбонатні грунту.

Упонижениях і в підніжжях схилівпочвообразующими породами єдемовиальние відкладення , у яких формуються политі грунту.

Клімат біля господарства помірковано- спекотний з посушливим влітку, і м'якої взимку. Середньорічна температура становить14,5C.

Тривалістьбезморозного періоду становить близько сьомої години місяців, небезпечні рослин тривалі заморозки майже зовсім відсутні. Зимові відлиги бувають невідь що інтенсивними. Завдяки великий тривалістю періоду зі середньодобовій температурою вище10C і за торбі ефективних температур складових3300C-3500C тут можливо щорічне дозрівання плодів винограду ранніх і середніх сортів.

Середньорічне кількість опадів поАльминской долині становить370-490мм. До того ж найбільше їх кількість випадає наприкінці літа і середині

Осені, найменше - в весняний період. Кількість опадів, випадаючих в тепле та холодне сезон приблизно дорівнює. Літні опади мають зливовий характер. У зв'язку з цим однією з основних завдань із збереженню вологи є перетворення поверхового степу увнутрипочвенний, тобто. уловлювання зливових опадів. Для отримання високих і стійких урожаїв сільськогосподарських культур необхідно, щоб кількість опадів становила700мм на рік, ат.к вона становить всього370-490мм , необхідно зрошення. Поза тим, що опади у цьому районі невеликі, їх розподіл протягом року відповідає їхньому потреби.

У межах долинної частини землекористування грунтових вод залягають неглибоко в шарі пухких відкладень. У західній частині, в в північно-західній частині господарства грунтових вод замало, й вони залягають досить глибоко. Зважаючи на це, в радгоспі є , і будуються рядводоемов, які заповнюються в зимовий і весняний період, та був вода використовується для поливу. Зрошувальні землі усі майже забезпечені, виняток становить період масових поливів, коли води частково бракує, і навіть посушливі роки, коли випадає невелика кількість опадів. Заповненняводоема також ведеться в зимово-весняний період рахунок закачування води насосними станціями з річки Альма.

Зрошувальні землі перебувають у основному вздовж долини річки Альма. Джерелами зрошення цих земель єАльминская зрошувальна системаРМ-18,р.Альма і лише частково свердловини.

>Приемлемие природно-кліматичні умови на землях радгоспу-заводу «Плодове зумовлюють головний напрямок його виробничої діяльності- виробництво плодів винограду.

По перспективному плану намічається ще більше збільшити площі під сади і виноградники, збільшити площа зрошуваних земель.

Прямим і основним показником розміру сільськогосподарського підприємства прийнято вважати обсяг виробленої у господарстві валовий і товарної продукції.

З даних таблиці 1.1 два роки можна дійти невтішного висновку у тому, що це господарство має достатньо активів, працівників та інших ресурсів, що дозволяє говорити про його досить великі розмірах.

Однією із визначальних шляхів підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва є спеціалізація виробництва. Основний показник спеціалізації є структура товарної продукції.

Таблиця 1.1- Аналіз розміру радгоспу-заводу «Плодове Бахчисарайського району

Показники 2006р. >2007г.
Валова продукція у порівняних цінах2000г.,тис.грн. 4579,5 2000,8
Товарна продукція, тис. грн. 7280,3 9389,2
Валовий дохід , тис. грн 733,9 1004,1
Прибуток, тис. грн -3038,3 21,4
Загальна земельна площа, га 4048 4048
У т.ч. зайнятих в с/г угідь, га 3567,3 3567,3
Середньорічна кількість працівників, чол 409 289
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн 28878,7 28878,7
Середньорічна вартість оборотних фондів, тис. грн 2574,3 1901
Поголів'я тварин, ум. гол. 123 106

Таблиця1.2-Структура товарної продукції радгоспу-заводу «Плодове» Бахчисарайського району за2006-2007г.г.,тис.грн.

Найменування 2006р. >2007г.
Зернові 329,1 199,0
Плоди 907,8 1104,2
Виноград 3,0 4,7
Інша продукція рослинництва 142,3 223,9
Усього за рослинництву 1382,2 1531,8
ВРХ 164,1 171,8
Свині 95,4 130,6
Молоко 150,3 151,6
>Мед 3,6 13,1
Інша продукція тваринництва 17,2 16,8
Разом щодо тваринництва 430,6 483,9
Промислова продукція 4075,4 -
Реалізація робіт й нових послуг 98,5 -
Реалізація товарів 87,8 -
Усього за сільськогосподарського виробництва 6074,5 2015,7

Аналізуючи таблицю 1.2 можна дійти невтішного висновку, що господарство спеціалізується з виробництва плодових і навіть винограду. Виноград у цьому господарстві єсирьем на переробку навинзаводе первинного виноробства. Реалізація промислової продукції2007г становить 67,1% щодо до всього сільськогосподарського виробництва.

Таблиця1.3-Анализ економічну ефективність виробництва радгоспу-заводу «Плодове» Бахчисарайського району за2006-2007г.г, тис. грн

Показники 2006р. >2007г. >2007г.в%к 2006р.
Доводиться на100га с/г угідь:
Валовий продукції 63,9 34,7 54,3
>Валового доходу 35,3 32,1 90,9
Прибули 0,3 0,24 80,0
Доводиться валової продукції на 1-го працівника 1,2 1,6 108,3
На100грн. основних засобів виробництва 6,75 10,04 148,7
На100грн. оборотних засобів 105,3 178,4 169,4

Аналізуючи економічну ефективність виробництва, ми бачимо тенденцію зростання всіх показників крім трьох. Зменшення спостерігається рахунок зменшення с/г угідь, валового прибутку і прибутку.

Розглянувши кліматичні умови господарства можна сказати у тому, що вони підходять для вирощування багаторічних культур, тобто підприємством правильно вибрано напрям господарську діяльність. Можна сказати ,що господарство має достатню кількість земельних площ, але потрібно їх набагато ефективніше використовуватиме збільшення виходу продукції з1га площі. Слід також підвищувати ефективність виробництва, знижувати витрати, тобто собівартість продукції і на підвищувати продуктивності праці працівників. І тому треба сказати, що його завданням є збільшення прибутковості виробництва.


3. Аналіз фінансової стійкості й ділову активність радгоспу- заводу «Плодове» Бахчисарайського району

3.1 Аналіз фінансової стійкості

Фінансова стійкість підприємства характеризується системою фінансових коефіцієнтів. Вони розраховуються як співвідношення абсолютних показників активу і пасиву балансу. Аналіз фінансових коефіцієнтів ринкової стійкості залежить від порівнянні їх значень з засадничими величинами, соціальній та вивченні їх динаміки. Дані коефіцієнти можна розділити на два блоку: 1) коефіцієнти капіталізації, що характеризують фінансове становище підприємства з позицій структури джерелсредств;2) коефіцієнти покриття, що характеризують фінансову стабільність з позицій витрат, що з обслуговуванням зовнішніх джерел залучених коштів.

Розглядаються такі основні показники:

>Произведем розрахунок основних відносних фінансової стійкості:

1. Коефіцієнт автономії (>Kа) є ще однією з найважливіших характеристик фінансової стійкості підприємства, його незалежність від позикового капіталу дорівнює частці джерел коштів загалом результаті балансу:

>Kа = Власний капітал / Загальний підсумок коштів

Що значення даного коефіцієнта, тим фінансово сталіший, стабільніше і більше незалежно від зовнішніх кредиторів підприємство. Насправді встановлено, що це загальна сума заборгованості має перевищувати суму громадських джерела фінансування, тобто. джерела фінансування, маємо бути хоча б наполовину сформовані рахунок власних коштів,т.о. мінімальне граничне значення коефіцієнта автономії оцінюється лише на рівні 0,5.

2. Коефіцієнт фінансової залежності (>Kзав) є зворотним коефіцієнта автономії.

>Kзав = Загальний підсумок коштів / Власний капітал

Зростання цього коефіцієнта у поступовій динаміці означає збільшення частки позикових засобів у фінансуванні підприємства. Якщо його значення наближається до 1, це означатиме, що власники повністю фінансують своє підприємство, якщо перевищує – навпаки.

3. Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу, чи коефіцієнт фінансового ризику, показує співвідношення залучених засобів і власного капіталу.

>Kфр = Залучені кошти / Власний капітал

Цей коефіцієнт дає найзагальнішу оцінку фінансової стійкості. Вона має досить просту інтерпретацію: показує скільки одиниць залучених коштів кожну одиницю власних. Зростання показника у поступовій динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто. про зниження фінансової стійкості й навпаки. Оптимальний значення даного коефіцієнта –Kфр - 0,5, критичне – 1.

4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує яка частина власного обігового капіталу обертається, тобто. у тому формі, що дозволяє вільно маневрувати цими засобами, якакапитализирована. Коефіцієнт має бути досить високим, щоб забезпечити гнучкість у власних коштів.

>Kман = Власні його оборотні кошти / Власний капітал

Залежно від структури капіталу і галузевої спеціалізації цей показник може змінюватися (проте нормативом є – 0,4 … 06).

Нормальною вважається ситуація, коли коефіцієнт маневреності у поступовій динаміці незначно збільшується. Різке зростання даного коефіцієнта неспроможна можуть свідчити про нормальної діяльності підприємства,т.к. збільшення цей показник можливе у

Схожі реферати:

Навігація