Реферати українською » Экономика » Економіка підприємства


Реферат Економіка підприємства

ремонт ОФ. Є дві виду залишкової вартості: 1) вона визначається по початкової вартості, визначеною за мері нарахування амортизації, 2) по відновлювальної вартості, обумовленою експертним шляхом у процесі переоцінки коштів праці.

Основні виробничі фонди, беручи участь у процесі виробництва, частинами переносять свою вартість на вироблену реалізовану продукцію чи надані послуги. Грошове вираз перенесеної частини вартості основних фондів називається амортизацією. Вона здійснюється для накопичення необхідних коштів у цілях наступного поновлення і відтворення основних фондів. Амортизаційні відрахування беруть у собівартість продукції і на реалізуються під час продажу. Розмір амортизаційних відрахувань (у відсотках балансову вартість основних фондів) є норму амортизації (встановлюються з розрахунку відшкодування вартості та накопичення грошових коштів на наступного повного та часткового відновлення). Норма амортизації представляє ставлення річний суми амортизації до першої вартості будь-якого кошти праці, виражене у відсотках й вважається за такою формулою:

На = (Фб – Фл)/ (Фб * Тн)*100

де Фб - балансову вартість,

Фл - ліквідаційна вартість,

Тн - нормативний термін їхньої служби коштів праці.

Рівень амортизації заздрості від транспортування кожної складової цієї формули, але не головною величиною є нормативний термін їхньої служби коштів праці. Нижним межею На є термін зносу коштів праці, у якому наступний перегляд стає потрібен. Верхня межа На обумовлений найменшим терміном служби ОФ, у якому економічний ефект заміни діючих фондів новими перевищує ефективність їх модернізації й ремонту.

Трудові ресурси підприємства ЧТУП «Столиноптторг» та його характеристика.

До трудовим ресурсів належить частина населення, яка володіє такими необхідними фізичними даними, знаннями й навиками праці відповідної галузі. Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивність праці яких багато важать збільшення обсягів продукції і на підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать об'єм і своєчасність виконання усіх необхідних робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів, відтак - обсяги виробництва продукції, собівартість їх, прибуток й інших економічних показників.

Аналізу господарську діяльність належить важлива роль вдосконаленні організації зарплати, забезпечення її прямої залежності від кількості і забезпечення якості праці, кінцевих виробничих результатів. У процесі аналізу виявляються резерви до створення необхідних ресурсів розвитку і вдосконалення оплати праці, запровадження прогресивних форм оплати праці працівників, забезпечується систематичний контролю над мірою праці та споживання.

Основними завданнями динаміки кількості персоналу є такі:

вивчення і - оцінка забезпеченості підприємства його структурних підрозділів трудовими ресурсами загалом;

означення й вивчення показників плинність кадрів;

Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами визначається порівнянням фактичної кількості працівників із категоріям і професій з планової потребою. Особливу увагу приділяють аналізу забезпеченості підприємства кадрами найважливіших професій. Необхідно аналізувати і якісний склад трудових ресурсів кваліфікацією. (Додаток №4)

Після розрахунку структури підприємства ЧТУП «Столиноптторг» видно, що кількість підприємства протягом трьох років змінювалася з 2004 р. по 2005 р. На 1 людина (рахунок збільшення штату вантажників), а с2005 по 2006 зменшилася втричі людини (рахунок зменшення двох фахівців і самого робочого ).

Усі головні фахівці мають вища освіта (найбільше «Гомельський кооперативний інститут»), та деякі товарознавці мають средне-специальное освіту. (Додаток №5)

Передусім впадає правді в очі те, всі анализируемые роки підприємство працювало з нестачею персоналу близько 1,5%. Це було результатом непродуманої кадрової політики підприємства, а найчастіше був викликано штучно самим персоналом, оскільки можливість виконати більший обсяг робіт дозволяла й більше заробляти. Це свідчить, що планове кількість персоналу завищено, через помилкового нормування виробничих показників роботи робітників і службовців.

Оскільки підприємство ЧТУП «Столиноптторг» досить молоде, приємно відзначити намічувану тенденцію до стабілізації кадрового складу і отсеиванию випадкових людей, про це свідчить коефіцієнт сталості персоналу підприємства, збільшення на 0,015. Після ознаменовавшегося сильними кадровими змінами 2005 року, 2006 року досягнуто стабілізація за всіма показниками: коефіцієнт обороту по выбытию зменшився на 0,015, а коефіцієнт плинність кадрів на 0,012.

Важливо зазначити, що зробило висновки з хвилі звільнень, прокотилася 2006 року (а основну частину звільнених становили саме досвідчені фахівці, хто з заснування й утомлені від порожніх обіцянок й досвід роботи голому ентузіазмі).

Стимулювання оплати праці в підприємстві ЧТУП «Столиноптторг» регулюється «Положенням оплату праці працівників ЧТУП «Столиноптторг»на 2005 рік.» Становище розроблено з урахуванням трудового кодексу й розмноження нормативно-законодавчих актів, затверджено директором підприємства Вабищевич Н.Г. Становище включає 6 розділів.

Місячні тарифні ставки і посадові оклади працівників розраховуються з урахуванням тарифних коефіцієнтів єдиної тарифної сітки, кратних розмірів тарифної сітки I розряду з урахуванням конкретних профессионально-квалифицикационных категорій і розрядів працівників. Розмір тарифної ставки I розряду встановлюється Правлінням Белкоопсоюза що з РК Білоруського профспілки працівників споживчій кооперації.

Оплату праці ІТП, фахівців, службовців:

- директора, заступник. директора, гол. бухгалтера, заступник. гол. бухгалтера, бухгалтерів, гол. фахівця з КПР, гол. економіста, економіста, економістів за цінами, товарознавців, механіка, диспетчера, фахівця з кадрам, експедиторів, секретаря-машиниста, комірника експедиції;

- робочих: вантажників, операторів ЕОМ, водіїв механізмів, водіїв автомашин, продавців, комірників – проводиться у разі відрядно-преміальною системі оплати праці.

Оплата товарознавців, матеріально-відповідальних осіб складів проводиться у разі відрядним розцінками за фактичний валовий товарообіг складу (без товарознавця по стройтоварам і роздробі).

Оплата товарознавців і матеріально-відповідальних осіб тарного складу проводиться у разі відрядним розцінками за фактичний тарооборот складу. Оплата товарознавця по стройтоварам і роздробі проводиться у разі відрядним розцінками за загальний валовий обсяг товарообігу (роздрібний товарообіг магазинів ЧУП «Столиноптторг» і валової оптово-складской товарообіг складу №4 «стройтовары).

Оплата продавцям проводиться у разі відрядним розцінками за фактичний товарообіг (роздрібний і оптовий) магазину.

Оплата вантажників проводиться у разі відрядним розцінками на вантажно-розвантажувальні роботи. Сдельные розцінки коригуються до зростання тарифних ставок.

Оплата решти фахівців, ІТП, робочих проводиться у разі відрядним розцінками за фактичний загальний обсяг товарообігу ЧУП «Столиноптторг» (валовий оптово-складской товарообіг і роздрібний товарообіг 3-х роздрібних підприємств ЧУП «Столиноптторг»).

Оплату праці категорій: електромонтер, прибиральники, машиністи холодильних установок, машиністи (кочегари) котельної, сторожа, контролер ринку – по повременно-премиальной системі оплати праці.

Оплата водія автомашини при поточний ремонт автомашини робиться з поточної ставки (окладу) слюсаря III розряду.

З метою посилення ролі тарифних ставок і посадових окладів стимулювання високопродуктивного і більш якісного праці директор вправі підвищувати посадові оклади ІТП, спеціалістів, і службовцям до 7% .

З метою зацікавленості у збільшення обсягів діяльності, валових доходів, зростанні продуктивність праці, поліпшенні економічну ефективність роботи організації ІТП, фахівцям, операторам ЕОМ, експедиторам, секретарю-машинистке і контролеру ринку виробляти оплату праці в нормативам від валових доходів у галузях діяльності, зі наступної коригуванням до рівня витрат, прийнятих до розрахунку оподатковуваного прибутку.

При часовому заместительстве замещающему працівникові, зокрема що є штатним заступником керівника організації, структурного підрозділи (відділу, ділянки, служби) оплату виконують за затвердженою відрядної розцінці для замещаемого працівника. Оплата що заміщує працівника може бути нижче заробітку за старою роботі.

За невиконання норм вироблення, шлюбі, просте з вини працівника, вести (не враховуючи доплат, надбавок, премій, сум індексацій) може бути нижче 2/3 встановленої йому тарифної ставки (окладу). За невиконання норм вироблення з вини працівника оплата праці виробляється за фактично виконану роботу.

Начисленная вести працівникові протягом місяця повністю отработавшему цей період норму робочого дня і виконав норму праці (трудові обов'язки) може бути нижчих за встановлений суми мінімальної зарплати. У складі мінімальної зарплати враховуються все додаткові виплати стимулюючого характеру, і враховуються додаткові виплати компенсуючого характеру за особливі умови праці.

При початковому професійному навчанні осіб, які у організацію по робочим професіям, виплата їм зарплати виробляється у розмірі тарифної ставки I розряду, діючу пенсійну систему організації.

З метою підвищення матеріальну зацікавленість працівників у досягненні результатів роботи з основі професійного майстерності, виконанні робіт меншою кількістю працюючих, забезпечення належної компенсації до праці в несприятливі погодні умови праці, закріплення кадрів у системі споживкооперації, встановлюються такі види доплат і надбавок: Доплати за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт). Доплати за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування, збільшення обсягу виконуваних робіт встановлюються працівникам, які стосуються однієї або різних категорій персоналу, у вигляді трохи більше 50% одному працівникові.

Доплату до праці у нічний час встановлюється у вигляді 40% годинниковий тарифної ставки кожний годину роботи у нічний час з десятьма годині вечора до 6 годині ранку наступним категоріям працівників:

- машиніст холодильних установок;

- машиніст (кочегар) котельної;

- сторожам.

Доплату у виконанні разом із своєю основною роботою обов'язків тимчасово відсутнього працівника. Доплати встановлюються робочим, спеціалістів, і службовцям не більше тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника, з фактично виконуваного для неї обсягу робіт. Доплату для одного працівника має перевищувати 50% посадового окладу (тарифної ставки) по основній роботі.

Доплату працівникам, зайнятим на роботах з несприятливими умовами праці встановлюються від тарифної ставки першого розряду, діючу пенсійну систему організації кожний годину роботи у умовах з урахуванням рівня тяжкості і шкідливості праці:

- машиніст холодильних установок – 0,25

- машиніст (кочегар) котельної – 0,20

- водій електрокари – 0,14

- секретар-друкарка – 0,20

- бухгалтера – 0,20

- товарознавець – 0,14

- економіст – 0,14

- оператор ЕОМ – 0,20

Надбавки за високі творчі, виробничі досягнення у роботі, складність і напруженість праці, і навіть у виконанні особливо важливих (термінових) робіт на період їх виконання встановлюються ІТП, спеціалістів, і службовцям у вигляді до 50% посадового окладу працівника.

Надбавки за виробничі досягнення, складність і напруженість праці виплачуються щомісяця, під час досягнення оптимальний рівень рентабельності загалом базі не нижче 1 % і темпи зростання товарообороту порівняних цінах до відповідного періоду минулого року її не нижче 100%.

Надбавки до посадовим окладів (ставками) за стаж роботи у системі споживчій кооперації встановлюється усім категоріям працівників у наступних розмірах:

від 1 до 5лет – 5%

від 5 до 10 років – 10%

від 10 до 15 років – 15%

понад 15 років – 20% посадового окладу (тарифної ставки) за фактично відпрацьоване час. Надбавка нараховується з посадового окладу (тарифної ставки) не враховуючи інших доплат, надбавок, і навіть премій та інших заохочувальних виплат.

Основними показниками преміювання у створенні є:

· забезпечення прогнозних параметрів зростання об'ємних показників (оптово-складского, роздрібного товарообігу) протягом місяця до відповідного періоду минулого року порівняних цінах;

· рентабельна робота організації протягом місяця.

Премирование ІТП, робочих, службовців (заступник. директора, гол. бухгалтера, заступник. гол. бухгалтера, бухгалтерів, гол. економіста, гол. фахівця з КПР, економіста, економістів за цінами, фахівця з кадрам, товароведа-экономиста, товароведа-организатора, механіка, оператора ЕОМ, експедитора, водія механізмів, водія автомашини, диспетчера, секретаря-машинистки, комірника експедиції, контролера ринку, машиністів холодильних установок), товарознавців, матеріально-відповідальних осіб, вантажників складу №6 (тара) виробляється у виконанні нижченаведених показників:

- забезпечення темпу зростання валового оптово-складского товарообороту звітному місяці проти відповідним місяцем минулого року порівняних цінах:

від 100 до ПТР (111,5%) оптом – 5%

від ПТР і від - 10%

- забезпечення темпу зростання роздрібного товарообороту звітному місяці проти відповідним місяцем минулого року порівняних цінах:

від 100 до ПТР (111,5%) вроздріб – 5%

від ПТР і від - 10%

- рівень рентабельності загалом базі:

від 0,1 до 0,5 - 2,5%

від 0,5 до 1,0 - 5%

від 1 і від - 10%.

Материально-ответственным особам складів, товарознавцям цих складів:

· забезпечення темпу зростання валового товарообігу складу в порівняних цінах до соответственному місяцю минулого року її

від 100 до ПТР (111,5%) оптом – 10%

від ПТР і від - 20%

· рентабельна робота складу

від 0,1 до 0,5 - 2,5%

від 0,5 до 1,0 - 5%

від 1 і від - 10%.

Продавцам магазинів:

· забезпечення темпу зростання роздрібного товарообороту звітному місяці проти відповідному місяцем минулого року порівняних цінах.

Від 100 до ПТР (111,5%) – 10%

від ПТР і від - 20%

· рентабельна робота магазину

від 0,1 до 0,5 - 2,5%

від 0,5 до 1,0 - 5%

від 1 і від - 10%.

Товароведу по стройтоварам і роздробі:

· забезпечення темпу зростання порівняних цінах оптово-складского товарообігу складу №4 (сторойтовары) до соответственному місяцю минулого року її

від 100 до ПТР (111,5%) – 5%

від ПТР і від - 10%

· забезпечення темпу зростання роздрібного товарообороту порівняних цінах до соответственному місяцю минулого року її трьома магазинами ЧУП «Столиноптторг».

Від 100 до ПТР (111,5%) вроздріб – 5%

· від ПТР і від - 10%

· рентабельна робота трьох крамниць та складу №4 (стройтовары).

Від 0,1 до 0,5 - 2,5%

від 0,5 до 1,0 - 5%

від 1 і від - 10%.

12 3

10.05-

12.05

Аналіз результатів торговельно-господарську діяльності підприємства

Аналіз фінансового становища підприємства ЧТУП «Столиноптторг».

Основним джерелом інформації фінансового діяльності ділового партнера є бухгалтерська звітність. Фінансове становище підприємства - комплексне поняття, що характеризується системою показників що відбивають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства. Основним джерелом інформації для аналізу фінансового становища підприємства є Баланс (форма №1). Аналіз фінансового становища підприємства є Аналізом такого балансу. (Додатка № 6,7,8)

Фінансові коефіцієнти є відносні показники фінансового становища підприємства.

Коефіцієнт автономії важливий як інвесторів так кредиторів підприємства, оскільки вона характеризує частку коштів, вкладених власниками загальну вартість майна підприємства. За даними аналізу видно, частка майна сформованого рахунок власних джерел зросла з 43.26 %

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Економіка підприємства, комплекс знання засобах, законах і правила ведення господарства. Вона
 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Розрахунок виробничих потужностей підприємства під час роботи на два зміни, виробничих та
 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Формування обігового капіталу, товарний і фінансовий ринок. Кредитна система і
 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Класифікація сировини, управління запасами. Склад і структура основних фондів, їхню зношеність й
 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Визначення рентабельності підприємства: розрахунок загальної вартості запасів основних виробничих

Навігація