Реферат Економіка галузі

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
у нормо-часах

Часовые тарифні ставки, крб.

Сума,

крб.

У% до

ФЗП ін.

1 Відрядна зарплата протягом року по розрядам 3 розряд 33400 27.98 934532 2 Разом ФЗП ін. 3 Доплати до годинникового фонду всього (3,1+3,2+3,3+3,4) 4

· Розрахунок зарплати для працюючих повременно.

· Розрахунок річного ФЗП

· Розрахунок середньорічний і середньомісячної зарплати за категоріями працюючих – табличний варіант розрахунок заробітної плати частки категорій ППП

Категорії ППП Кількість ППП, чол. Питома вага, % Річний ФЗП, крб. Середньорічний ФЗП, крб. Середньомісячна ЗП робочого. крб.
1 Основні робочі 31 79.41 325984.81 105156.25 8763.02
4 Усього ППП

5.3 Зміст практичної частини п'ятої глави «Розрахунок планової собівартості і вироби»

· Розрахунок прямих витрат:

·           Розрахунок витрат за матеріал з відрахуванням зворотних відходів

·           Розрахунок витрат за основну зарплатню,

·           Розрахунок витрат за додаткову зарплатню,

·           Розрахунок суми відрахувань на соціальні потреби.

· Розрахунок площі ділянки

Вигляд потребной площі Расч.ед Кількість расч. одиниць Норма площі однією од. Потребная площа

· Розрахунок балансову вартість і амортизаційних відрахувань основних фондів

Види ОФ

Ед. з

Кількість расч. Ед.

Вартість расч. од. крб.

 

Коэффиц. вчить. трансп. і монтаж

Балансова вартість ОФ, крб.

Норма амортизації на рік -%

Річні амортизаційні відрахування

1

· Розрахунок непрямих витрат:

· Витрати утримання і експлуатацію устаткування (РСЭО),

· Технологічна собівартість програми

· Кошторис цехових витрат,

· Цехова собівартість

· Розрахунок загальнозаводських витрат

· Виробнича собівартість

· Розрахунок комерційних витрат

·           розрахунок повної собівартості.

Планується прибуток й ціна одиниці виробленої продукції

· Розрахунок оптової ціни деталі

· Калькуляція вироби мусить бути представленій у вигляді таблиці

Статті витрат і елементи ціни

Сума на програму, крб.

Сума на виріб, крб.

1 Основні й допоміжні матеріали 3594700 17,97

· розрахунок техніко-економічних показників основні техніко-економічні показники мають бути представлені в таблиці

Показники

Одиниця виміру

План

1 Виробнича програма прим. 200000

· Розрахунок показників, характеризуючих діяльність підрозділи.

· Розрахунок показників ефективності роботи суб'єкта.

 


6.         Організація і виконання

 

6.1 Загальне керівництво контроль над ходом виконання роботи здійснює викладач даної дисципліни.

 

6.2 Тимчасово курсової роботи складається розклад консультацій під час консультацій викладачем роз'ясняються призначення і завдання структура і обсяг, принципи розробки та оформлення, зразкову розподілу часу виконання окремих частин курсової роботи.

Основними функціями керівника курсової праці є:

· консультування з питань забезпечення і послідовності виконання курсової роботи;

· допомогу студентів у доборі необхідної літератури;

· контроль ходу виконання курсової роботи;

6.3 Керівник курсової роботи, становить графік захисту курсового проекту. Захист курсової роботи є підставою обов'язкової

6.4 Курсова робота оцінюється по п'ятибальною системі.

Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація