Реферати українською » Экономика » Характеристика стану доходів і багатства в сучасній Росії


Реферат Характеристика стану доходів і багатства в сучасній Росії

споживчого бюджету, також із порівнянню з позаминулим роком, поменшало, щоправда, лише на відсоток: 38,5 проти 39,5 відсотка. Однак розрив прибутків зберігається. Незмінним залишивсядецильний коефіцієнт, тобто стосунки доходів 10 відсотків найбагатших росіян до 10 відсоткам найбідніших. Як і раніше, вона становить 7 - тут Центр рівень життя серйозно розходиться у цих зРосстатом,отметившим минулого року значне скорочення розриву. Значно збільшилися доходи багатих - тих, які у місяць має близько 25 504 рублів на членів сім'ї.

У 2006 року, проти 2005 роком, спостерігалося посилення концентрації зростання зарплат групи «забезпечених» працівників. Інакше кажучи, зарплати, звісно, ростуть всій країні - але найшвидше вони живуть в тих, хто й так непогано заробляв. Отож, на жаль, що ще вдалося уникнути «третього світу» настільки далеко, як хотілося б. Загальновідома істина: щоб російське суспільство було стабільною і благополучним - середній клас, у ньому має складати більшість (пригадаємо соціологічне поняття «суспільство двох половинок»). А насправді це, м'яко висловлюючись, ні так. Середній клас у Росії як нема більшості, але й то, можливо серйозної громадської силою - опорою існуючого ладу.

Якщо в навіть і і є підстави тішитися ситуацією, лише в багатія - тих, чий місячний дохід яких перевищує (й іноді дуже важливо) двадцять з першою половиною тисяч карбованців. Таких до 2006 року набралося всього 9,2 відсотка багатого населення. І їх також доходи продовжуютьрасти[10].

 


5. Прогноз доходів населення і багатства росіян Мінекономрозвитку РФ

 

На думкуРосстата РФ, починаючи з 2008 року, під впливом демографічного чинника, чисельність зайнятих економіки почне скорочуватися - до 66,3 млн. людина до 2010году[11].

Наявні резерви підвищення продуктивність праці економіки з допомогою як інвестицій у основний капітал, і здійснення організаційних перетворень та поліпшення корпоративного управління дозволять почасти компенсувати очікуване скорочення пропозиції робочої сили ринку праці.

За прогнозом (другого варіанта) динаміка підвищення продуктивність праці посилюватиметься, і її темпи зростання становитиме на 2008 року – 6,3%, в 2009 року – 6,4%, в 2010 року – 6,6% проти 6,2% 2006 року. Збільшення продуктивність праці дозволить подолати обмеження пропозиції трудових ресурсів немає і виходити прогнозовані темпи зростання ВВП.

Зростання потреби підприємств та організацій у робочої сили призведе до рівня безробіття. Загальна кількість безробітних, розрахована за методології Міжнародної організації праці (МОП), зменшиться проти 2006 роком, із 5,3 млн. людина до 4,8 млн. чоловік у 2010 року. Рівень загальної безробіття скоротиться до 6,8% економічно активного населення 2010 року порівняно з 7,3% 2006 року. У вікову структуру загальної безробіття близько 33% становить молодь віком 20-29 років, у структурі за рівнем освіти понад 34% становлять особи, які мають професійної освіти.

Скорочення масштабів загальної безробіття в перспективному періоді відбуватиметься і натомість деякого зростання 2007-2008 роках зареєстрованим безробіття, котра, за наших оцінках виросте з 1,8 млн. чоловік у 2006 року до 1,9 млн. чоловік у 2009 року. Причинами такого тренду прискорення структурних змін у економіці з огляду на необхідність її диверсифікації, і навіть підвищення рівня застійної безробіття. Одночасно щоб одержати різних видів соціальних послуг й відповідних пільг незайняті громадяни потребують офіційному підтвердженні свого соціального статусу.

основні напрями вдосконалення державної політики у сфері зайнятість населення і ринку праці умовах зменшення кількості трудових ресурсів передбачаються у проекті Концепції дій ринку праці Російської Федерації на 2007-2010 роки, схваленої Урядом Російської Федерації.

У 2007-2010 роках збережуться високих темпів зростання грошових доходів населення з допомогою складових: зарплати, трансфертів і виплат соціального характеру, доходів від власності, підприємницької діяльності. Грошові доходи населення 2010 року за відношення до 2006 року зростуть за другим варіантом в номінальному вираженні на 88% (у реальному вираженні – на 39процентов)[12].

У разі істотного підвищення доходів населення відбуватимуться зміни у структурі прибутків і витрат громадян.

У структурі доходів населення прогнозованому періоді кілька зросте частка фонду зарплати – з 36,8% 2006 року до 37,1% в 2010 року. Також збільшиться частка соціальних трансфертів (за 13,9% до 14,5%), що пов'язані з активної соціальної політикою держави: підтримкою відносно високих темпи зростання трудовий пенсії, доведенням розміру соціальної пенсії рівня прожиткового мінімуму пенсіонера, удосконаленням державної соціальної підтримки малозабезпечених тих категорій населення і громадян, які мають дітей.

Водночас у структурі грошових доходів населення значно скоротиться частка доходів від власності й підприємницької діяльності (з 49,3% 2006 року до 48,4% в 2010 року).

У структурі витрат громадян кілька знизиться частка витрат для придбання товарів з 54,5% 2006 р. до 52,3% в 2010 року. Частка витрат на послуги навпаки зросте до 18,6% в 2010 року (16,9% 2006 року), що як зміщенням споживання користь послуг за мері зростання доходів населення, і випереджаючим зростанням цін послуги порівняно зі зростанням споживчих цін цілому.

У результаті значного розширення споживчого кредитування зростає частка обов'язкових платежів і внесків у структурі витрат населення – з 10,5% 2006-го до 12,9% в 2010 року.

У цьому прискорений ріст зобов'язань за виплаті відсотків з споживчим кредитах уповільнює зростання заощаджень, частка з яких до 2010 року знизиться до 16,2% проти 18,1% 2006 року.

 

Структура грошових витрат населення[13] %, від виробленого

2006

оцінка

2007

оцінка

Прогноз
2008 2009 2010
Усього грошових витрат і заощаджень 100 100 100 100 100
Купівля товарів хороших і послуги 71,4 70,6 70,4 70,6 70,9
зокрема
купівля товарів 54,5 53,6 52,9 52,6 52,3
послуги 16,9 17,1 17,4 18,0 18,6
Обов'язкові платежі і його добровільні внески 10,5 11,8 12,6 12,9 12,9
Приріст вкладів у банках, придбання нерухомості, облігацій державних позик, інших цінних паперів, валюти, і ін. витрати 18,1 17,6 17,0 16,5 16,2

У у середньостроковому періоді продовжиться тенденція випередження зростання зарплати проти зростанням економіки загалом. За період 2007-2010 рр. фонд зарплати проти 2006 роком зросте у 1,9 разу, тоді як номінальний обсяг ВВП – в 1,7 разу. Через війну помітно збільшиться частка фонду заробітної плати у ВВП (з 23,2% 2006 року до 26,3% в 2010 року), що свідчить про підвищення ролі трудового чинника у формуванні первинних доходів економіки.

Динамічне зростання заробітної плати середньостроковому періоді буде обумовлений які зберігаються високим достатком в експортоорієнтованих галузях економіки, здійсненням заходів для підвищення оплати праці працівників бюджетних установ, і навіть заходами щодо стимулюванню розвитку різних секторів економіки. З іншого боку, збільшення зарплати стимулюватиметься дефіцитом висококваліфікованих фахівців,усиливаемим загальним скороченням пропозиції трудових ресурсів.

Розмір середньомісячної зарплати за 2007-2010 роки у номінальному вираженні зросте у 1,94 разу, з 10728 карбованців на 2006 року до 20815 карбованців на 2010 року, а реальному вираженні – відповідно 1,47 разу.

Прогнозується зближення випереджальних темпи зростання середньомісячної заробітної плати продуктивність праці (виробництво ВВП розрахунку одного зайнятого). Якщо 2006 року ставлення темпи зростання зарплати до темпів зростання продуктивність праці становила 1,069, чи до 2010 року прогнозується зменшення цього показника до 1,014.

Відповідно до Бюджетним посланням президента Російської Федерації ФедеральномуСобранию про бюджетної політиці в 2008-2010 роках триває подальше здійснення заходів, вкладених у поетапне підвищення мінімальної відстані оплати праці (>МРОТ) рівня прожиткового мінімуму працездатного населення. У проекті основних характеристик федерального бюджету на 2008 рік і період до 2010 року передбачено до 2011 року довестиМРОТ до прожиткового мінімуму працездатного населення з урахуванням законодавчого зміни структури мінімальної відстані оплати праці. У зв'язку з цим Державної Думою Російської Федерації прийнятий у третьому читанні проект федерального закону, який передбачає збільшення мінімальної відстані оплати роботи з 1 вересня 2007 року по 2300 крб. Підвищення мінімальної відстані оплати праці дозволить повною мірою забезпечити державні гарантії у частині розміру оплати праці, упорядкувати ситуацію зі вартістю робочої сили ринку праці, отримати додаткове надходження прибуткового податку, вивести ринок із «тіні» частина зарплати, приховану від оподатковування, кілька знизити масштаби бідності серед працездатного населення як і бюджетної, і в позабюджетній сфері. У цьому розміри і продовжити терміни підвищення мінімальної відстані оплати праці мають бути пов'язані з можливостями федерального, регіональної та місцевої бюджетів.

Політика на області заробітної плати працівників бюджетних установ крім встановлення щорічних індексацій ув'язуватимуться з реформуванням бюджетних установ та його переведенням нові організаційно-правові форми. З іншого боку, збільшення розмірів оплати праці сприятиме перехід на системи оплати роботи з огляду на специфіку видів економічної діяльності.

Розміри й умови оплати праці працівників бюджетних установ визначатимуться відповідно до розмежуванням повноважень між Російською Федерацією, її суб'єктами, органами місцевого самоврядування. Нині на федеральному рівні встановлюються розміри й умови оплати праці лише працівників федеральних державних установ. Органи структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування самостійно визначають розміри й умови оплати праці працівників державних установ. Це дозволяє гнучкіше регулювати зарплатню, встановлювати на рівні, забезпечене фінансових ресурсів.

У 2007-2010 роках передбачаються досить високих темпів зростання середнього розміру трудовий пенсії, що забезпечить збільшення його розміру стосовно прожиткового мінімуму пенсіонера. У цьому розмір соціальної пенсії до кінця 2009 року досягне розміру прожиткового мінімуму пенсіонера і підтримуватиметься у наступні роках зазначеному рівні. Середня величина соціальної пенсії стосовно прожиткового мінімуму пенсіонера становитиме на 2007 року – 79,6%, в 2008 року – 89,3%, в 2009 року – 103,5%, в 2010 року – 101,3 відсотка.

Задля більшої стійких реальних темпи зростання середнього розміру трудовий пенсії в 2009 року передбачена індексація базової частини трудової пенсії із квітня на 6,8% і із першого жовтня на 18,2%, в 2010 року - із квітня на 6,5%. У середній розмір трудовий пенсії (середньорічний) до 2010 року порівняно з 2006 роком зросте у 1,84 разу. У реальному вираженні зростання трудовий пенсії за 2007-2010 роки становитиме 39,7%, проте скоротити розрив середньої заробітною платою та найменшою трудовою пенсією вдасться.

Подальшому поліпшенню умов пенсійного забезпечення у середньостроковому періоді сприятиме завершення формування нормативної правова база забезпечення проведення пенсійної реформи. Буде вдосконалюватися законодавство у частині регулювання:

процесу створення, реєстрацію ЗМІ й функціонування професійних пенсійних систем Російській Федерації;

порядку фінансування виплат накопичувальної частини трудової пенсії, зокрема з недержавних пенсійних фондів;

прав застрахованих осіб на добровільне вступ до правовідносини по обов'язковому пенсійного страхування.

Передбачається розробка заходів для розвитку механізмів обов'язкового і добровільного Пенсійного страхування, додаткового пенсійного забезпечення та підвищення ефективності інвестування коштів пенсійних накопичень.

Буде проводитися подальша робота з реалізації законодавства і здійсненню заходів для забезпечення пільгових категорій громадян соціальними гарантіями. Збільшення розмірів щомісячної грошової виплати окремих категорій громадян здійснюватися з урахуванням щорічної індексації її розміру.

Прогнозні оцінки середньомісячної заробітної плати середнього розміру трудовийпенсии[14]

2006 2007 Прогноз 2010 в % до 2006
звіт оцінка 2008 2009 2010
Номінальна середньомісячна вести, рублів 10728 13066 15571 18094 20815
в % до попереднього року 125,4 121,8 119,2 116,2 115,0 194,0
Середня величина трудовий пенсії (середньорічний), рублів 2770 3133 3771 4397 5105
в % до попереднього року 115,7 113,1 120,4 116,6 116,1 184,3
Розмір соціальної пенсії наприкінці року, рублів 1879 2384 2924 3691 3931 209,2
Прожитковий мінімум пенсіонера, крб. 2743 2994 3273 3566 3881 141,5
Співвідношення розміру соціальної пенсії та й прожиткового мінімуму пенсіонера, % 68,5 79,6 89,3 103,5 101,3

 

Нині у Росії межею бідності є рівень прожиткового мінімуму.

Розрахунок величини прожиткового мінімуму на 2008-2010 рік було зроблено з урахуванням положень Федерального закону від 31 березня 2006 року №44-ФЗ «Про споживчої кошику загалом Російської Федерації» на основі прогнозу індексів споживчих цін розрізі товарних груп (продовольчі, непродовольчі товари) і платних послуг населенню, зокрема послуг житлово-комунального господарства, включених у складі споживчого кошика.

У прогнозованому періоді очікується зростання величини прожиткового мінімуму як загалом душу населення, і з кожної соціально-демографічної групи населення (працездатне населення, пенсіонери і). За попередніми оцінками, величина прожиткового мінімуму зросла 2006 року на 13,1%, 2007 року її зростання може становити 9,4%, в 2008 року – 9,3%, в 2009 року – 8,7%, в 2010 року – 8,5 відсотка.

>Опережающее інфляцію збільшення величини прожиткового мінімуму уповільнить темпи зменшення кількості населення з грошовими доходами нижче величини прожиткового мінімуму. У той самий час відносно високих темпів зростання грошових доходів громадян, у перспективному періоді дозволять зберегти динаміку подальшого зменшення чисельності та

Схожі реферати:

Навігація