Реферати українською » Экономика » Розрахунок основних техніко-економічних показників роботи дільниці цеху машинобудівного підприємства


Реферат Розрахунок основних техніко-економічних показників роботи дільниці цеху машинобудівного підприємства

60 = 330

Разом: 1330 крб.

де n – кількість операцій

 – годинна тарифна ставка розряду,руб./ч;

 – час виготовлення деталі, хв.;

 – коефіцієнт, враховує додаткову зарплатню (оплата відпусток, доплати до тарифу);

 – коефіцієнтмногостаночного обслуговування.

Фонд зарплати основних робітників становить

.

        З>осн = 338*2000 = 676000 -дет.10

        З>осн = 310*2000 = 620000 -дет.10а

        З>осн = 352*4000 = 1408000 -дет.10б

        З>осн = 330*4000 = 1320000 -дет.10в

        Разом:                  4024000 крб.

 

Заробітну плату допоміжних робочих

        = 1870* 58,5* 1,2* 9 = 1181466 крб.

де – годинна ставка середнього розряду допоміжних робочих;

 – дійсний річний фонд робочого дня робочого.Укрупнено може бути прийнятий год.

Заробітну плату допоміжних робочих однією деталь:

,

З>всп  = 1181466 / 2000 * 0,17 = 100 -дет.10

З>всп  = 1181466 / 2000 * 0,15 = 89 -дет.10а

 З>всп  = 1181466 / 2000 * 0,17 = 103 -дет.10б

З>всп  = 1181466 / 2000 * 0,17 = 98 -дет.10в

                                 Разом:                                       390 крб.

де – питомий коефіцієнт трудомісткості річний програми вироби в річний трудомісткості ділянки.

Заробітну плату ІТП і кількість службовців

 = 12000* 12 *3 = 432000 крб.

де – середня місячна зарплата ІТП по статистичних даних;

 – кількість ІТП.

Заробітну плату ІТП і кількість службовців, яка припадає однією деталь:

.

ЗІТП = 432000 / 2000 *0,17 = 37дет.10

ЗІТП = 432000 / 2000 *0,15 = 32дет.10а

ЗІТП = 432000 / 2000 *0,35 = 38дет.10б

ЗІТП = 432000 / 2000 *0,33 = 36дет.10в

Разом: 143 крб.

Єдиний соціальний податок

,

              ЗЄСП = 26,3% * 432000 = 113616 крб. ІТП

     ЗЄСП = 26,3% * 1181466 = 310725 крб. допоміжні робочі

              ЗЄСП = 26,3% * 4024000 = 1058312 крб. основні робочі

              Разом: 1482653 крб.

де – фонд зарплати і-ой категорії працюючих,

ЄСП – єдиний соціальний податок (ставка).

Результати підрахунків представлені у таблиці 3.


Таблиця 3 – Розрахунок кількості працюючих заробітної плати

Найменування категорії працівників Кількість людина На програму На одну деталь
Основна зарплата, крб. ЄСП, крб. Заробітну плату, крб. ЄСП, крб.
10 >10а 10б >10в 10 >10а 10б >10в 10 >10а 10б >10в 10 >10а 10б >10в
>1.Основние робочі 32 676000 620000 1408000 1320000 177788 163060 370304 347160 338 310 352 330 89 82 93 87
>2.Вспомогательние робочі 9 200849 177220 413513 389884 52823 46609 108754 102539 100 89 103 98 26 23 27 26
>3.ИТР і службовці 3 73440 64800 151200 142560 19315 17042 39766 347493 37 32 38 36 10 9 10 10
Разом 44 950289 862020 1972713 1852444 249926 476637 518824 1316016 475 431 493 464 125 229 350 463

1.4.2 Регулювання собівартості

Розрахунок загальновиробничих витрат:

= 1854 + 1143 + 1181466 + 432000 + 1482653 + 59 + 15496 = 3114671 крб.

 

Витрати утримання і експлуатацію устаткування

= 1107 + 150,6 + 584,4 + 12 = 1854 крб.

Знос обладнання на повне відновлення визначається за даними таблиці 2 окремо з кожної деталі як сума рядків 2, 3, 4

 = 570057/200 + 502991/2000 + 1173646/4000 + 1106580/4000 =

                             285 + 252 + 293 + 277 = 1107

Витрати на: ремонт устаткування визначаються

,

Зр = 597246 *0,1 *1,3 /2000 = 38,8дет.10

Зр = 526982 *0,1 *1,3 /2000 = 34,2дет.10а

Зр = 1229623 *0,1 *1,3 /4000 = 39,9дет.10б

Зр = 1159359 *0,1 *1,3 /4000 = 37,7дет.10в

Разом: 150,6 крб.

де – балансову вартість устаткування,относимая на деталь, крб. (дані таблиці 2 з кожної деталі);

 – норма амортизаційних відрахувань на капітальний і середній ремонти (норматив), %;

 – коефіцієнт, враховує видатки малі ремонти й огляди;

 – річна програма випуску деталі.

Витрати на силову електроенергію визначаються

,

Зе = (25*0,75*0,7*1,1*274,7/ 60*0,8) *1,8 = 148,68дет.10

Зе = (25*0,75*0,7*1,1*251,5/ 60*0,8) *1,8 = 136,2дет.10а

Зе = (25*0,75*0,7*1,1*285,7/ 60*0,8) *1,8 = 154,7дет.10б

Зе = (25*0,75*0,7*1,1*267,6/ 60*0,8) *1,8 = 144,8дет.10в

                    Разом: 584,4 крб.

 

де – сумарна потужність електродвигунів наi-й одиниці устаткування;

 – коефіцієнт використанняе/двигателей за проектною потужністю ();

 – середній коефіцієнт завантаженняе/двигателей за часом ();

– коефіцієнт, враховує втрати електроенергії у мережі заводу ();

 – норма машинного часу на операцію, хв;

 – середній ККД електродвигунів і-го виду устаткування ();

 – вартість кВт год енергії, крб.

Витрати насмазочно-обтирочние матеріали укрупнене може бути прийнятий у вигляді 8-10 % від витрат за ремонт устаткування:

Зсом = 0,08 * 38,8 = 3,1дет.10

Зсом = 0,08 * 34,2 = 2,7дет.10а

Зсом = 0,08 * 39,9 = 3,2дет.10б

Зсом = 0,08 * 37,7 = 3дет.10в

                                            Разом: 12 крб.

Витрати на експлуатацію технологічної оснастки

 = 5,7 + 1133 + 4,4 = 1143,1 крб.

Витрати на експлуатацію спеціальних пристосувань

,

Зп = (45155*1,4 – (0,1*45155) / 5*2000)*0,17 = 0,9дет.10

Зп = (39842*1,4 – (0,1*39842) / 5*2000)*0,15 = 0,8дет.10а

Зп = (92966*1,4 – (0,1*92966) / 5*4000)*0,35 = 2,1дет.10б

Зп = (87653*1,4 – (0,1*87653) / 5*4000)*0,17 = 1,9дет.10в

де – балансову вартість пристосування і-го виду;

 – коефіцієнт, враховує видатки ремонт;

 – прибуток від реалізації пристосуванняi-й операції саме його вибуття з експлуатації ЧАЕС, укрупнене ;

 – термін погашення вартості пристосування, роки, укрупнене років;

>m – кількість видів пристосувань.

Витрати на експлуатацію ріжучого інструмента

,

Зін = ((150-15+45*15)+(1500-150+45*15) / 60*2*(15+1)) *1 *(274,7*0,7) = 288

Зін = ((150-15+45*15)+(1500-150+45*15) / 60*2*(15+1)) *1 *(251,5*0,7) = 264

Зін = ((150-15+45*15)+(1500-150+45*15) / 60*2*(15+1)) *1 *(285,7*0,7) = 300

Зін = ((150-15+45*15)+(1500-150+45*15) / 60*2*(15+1)) *1 *(267,6*0,7) = 281

Разом: 1133 крб.

де n – кількість типорозмірів, інструмента;

 – балансову вартість і-го інструмента;

 – ціна реалізації списаного інструмента, 10 % вартості інструмента;

 – витрати напереточку, крб.;

 – числопереточек;

 – період стійкості інструмента між двомапереточками;

 – коефіцієнт випадковості убування інструмента;

 – машинне час користуванняi-м інструментом, хв. може з'явитися укрупнене 70 % від трудомісткості.

Витрати намерительний інструмент

,

Зм = 4515,5*0,6 /2000 = 1,4дет.10

Зм = 3984,2*0,6 /2000 = 1,2дет.10а

Зм = 9296,6*0,6 /4000 = 1,4дет.10б

Зм = 2776,8*0,6 /4000 = 0,4дет.10в

де – сума річних витрат з експлуатації і-го виду міряльного інструмента (10 % від балансову вартість інструментів, і пристосувань – дані таблиці 2);

 – коефіцієнт зайнятості міряльного інструмента на і-і операції, ;

n – кількість типорозмірів міряльного інструмента.

Витрати утримання приміщені, з урахуванням висвітлення, каналізації, забезпечення гарячої і холодної водою приймаються укрупнене з розрахунку 20 % від балансову вартість виробничих площ.

 =

= 0,2*150810/2000 + 0,2*133068/2000 + 0,2*310491/4000 + 0,2*292748/4000 =

               =15 + 13 + 16 + 15 = 59         

де – балансову вартість виробничої площі (дані таблиці 1 з кожної деталі)

Інші витрати приймаються у вигляді 0,5 % від суми загальновиробничих витрат.

Калькуляція собівартості деталей зводиться в таблицю 4.


Таблиця 4 Калькуляція собівартості деталей

Найменування статей витрат На одну деталь На програму Разом у ділянці
10 >10а 10б >10в 10 >10а 10б >10в
1. Матеріали з відрахуванням відходів 7058 6483 8948 8302 14116000 12966000 35792000 33208000 96082000
2. Основна вести (включаючи додаткову) основних виробничих робочих 475 431 493 464 950289 862020 1972713 1852444 5637466
3. ЄСП 125 229 350 463 249926 476637 518824 1316016 2561403
4.Общепроизводственние витрати 265 234 273 257 529494 467201 1090135 1027841 3114671
5. Цехова собівартість (>стр.1+стр.2+стр.3+стр.4) 7923 7377 10064 19550 15865259 14771858 39373672 37404301 107415090
6.Общезаводские витрати (200-250 % достр.2) 1188 1078 1232 1160 2375722 2155050 4931782 4631110 14093664
7. Виробнича собівартість (>стр.5+стр.6) 9111 8455 11296 20710 18240981 16926908 44305454 42035411 121508754
8.Внепроизводственние витрати (15-20 % до стор.7) 1367 1268 1694 3107 2736147 2539036 6645818 6305312 18226313
9. Повна собівартість (>стр.7+стр.8) 10478 9723 12990 23817 20977128 19465944 50951272 48340723 139735067

Цінаi-ой деталі розраховується

 = 63850 крб.

Ц = 10478 + 1258 = 11736 крб.дет.10

  Ц = 9723 + 1167 = 10890 крб.дет.10а

   Ц =12990 + 1559 = 14549 крб.дет.10б

  Ц = 23817 + 2858 = 26675 крб.дет.10в

де – повна собівартістьi-ой деталі;

 – планована прибуток (орієнтовно можна прийняти у вигляді 12-15 % від повної собівартості).

1.5 Розрахунок техніко-економічних показників

За підсумками виконаних розрахунків визначаються техніко-економічні показники роботи ділянки.

Річний випуск в вартісному вираженні

=  210148000 крб.

У = 11736*2000 = 23472000дет.10

У = 10890*2000 = 21780000дет.10а

У = 14549*4000 = 58196000дет.10б

У = 26675*4000 = 106700000дет.10в

Випуск продукції на рік:

але в одного працюючого

 = 210148000 / 44 = 4776091

 

де Р – кількість працюючих дільниці;

б) однієї виробничого робочого

 = 210148000/ 32 = 6567125

де – чисельність основних робочих;

в) на одиницю устаткування

 = 210148000 / 18 = 11674889

 

де – встановлений кількість устаткування;

р) на 1 м2 виробничої площі

 = 210148000 / 309,1 = 679871

 

де P.S – виробнича площа, м2.

Середньомісячна зарплата:

а з одного працюючого

  = 5637466 + 0,1*16768208 / 12*44 = 13853

(чи 5637466 / 12*44 = 10677)

де – загальна річна вести основних, допоміжних робітників і ІТП у ділянці;

 – списочна кількість працюючих дільниці;

б) робочого

 = 4024000 + 0,1*16768208 / 12*32 = 14846

(чи 4024000 / 12*32 = 10479)

де – річна вести основних робочих у ділянці;

 – спискова чисельність основних робочих дільниці.

>Энерговооруженность праці

 = 25/32 = 0,8

де – сумарна потужність електродвигунів устаткування.

>Фондовооруженность

= 4750089+96082000 / 44 = 2291638

де – балансову вартість виробничих фондів, крб.;

 – вартість оборотних засобів (матеріали).

>Фондоотдача

 = 210148000 / (4750089+96082000) = 2

Рентабельність

 = 16768208 / 139735067 *100% = 0,12*100% = 12%

 

Розрахунок вищенаведених показників приведено у таблиці 5.


Таблиця 5 –Технико-економические показники діяльності ділянки

Найменування показників >Ед. ізм. Значення
Абсолютні
1. Річний випуск
а натуральному вираженні прим. 12000
б) в вартісному крб. 210148000
2. Виробнича площа

м2

309,1
3. Кількість устаткування од. 18
4. Встановлена потужність кВт 60
5. Чисельність працюючих чол. 44
зокрема. основних робочих чол. 32
6. Трудомісткість деталі
але в одиницю годину. 1079,5
>б)на програму годину 3265600
7. Вартість основних фондів крб. 4750089
зокрема. вартість устаткування крб. 3513210
8. Прибуток крб. 16770962
Відносні
9. Випуск продукції на рік на:
>а)на одного працюючого >руб./чел. 4776091
б) одного основного робочого >руб./чел. 6567125
в) на одиницю устаткування >руб./шт. 11674889
р) на 1 кв. м виробничої площі

>руб./м2

679871
10. Середня вести
а лише одного працюючого >руб./чел 13853
б) одного основного робочого >руб./чел 14846
10.Энерговооруженность праці >кВтч/чел. 0,8
11.Фондовооруженность праці >руб./чел 2291638
12.Фондоотдача >руб./руб. 2
13. Рентабельність % 12

 Пояснення до виконання курсової роботи

 

За виконання даної курсової роботи необхідно зробити розрахунок двох варіантів: базовий і проектного. Вихідні дані для базового варіанта представлені у додатках А, Б, У. У проектному варіанті, проти базовим, матеріаломісткість деталей зменшується на 20%, а трудомісткість виготовлення 10%. Після всіх розрахунків (базовий і проектного варіантів)

Схожі реферати:

Навігація