Реферати українською » Экономика » Розрахунок повної собівартості і ціни виробу


Реферат Розрахунок повної собівартості і ціни виробу

його місячний оклад становитиме 4000 крб.

 

Премія становить 50% від прямий зарплати:

Основна вести вираховується за формулою:

Доплати становлять 20% основної зарплати:

Річний фонд зарплати розраховується як сума основний заробітної плати доплат:

>ФЗП = 75900+15180 =91080(руб.)

Усі розраховані показники зведемо в таблицю 5, де n – кількість працівників, а Д – доплати.


Таблиця 5. - відомість фондів заробітної плати працівників, крб.

n >Разр.раб-х Час. тар. ставка >Рсд наопера-цию >Зпр >Раз-мер премії Д >Зосн зКр >Здоп >ФЗП

1. Зарплата основних робочих за операціями

>1.токарная2.токарная3.токарная4.шпоночно-

>фрезерная

>5.шлиф-ная

>6.шлиф-ная

>7.шлиф-ная

III

III

III

III

III

III

III

9.64

9.64

9.64

9.64

9.64

9.64

9.64

0.161

 0.0996

0.0996

0.270

0.112

1.31

0.362

8050

4980

4980

13500

5600

65500

18100

4025

2490

2490

6750

2800

32750

9050

12678.75

7843.5

7843.5

23287.5

9660

112987.5

31222.5

2535.75

1568.70

1568.70

4657.50

1932

22597.5

6244.5

15214.5

9412.2

9412.2

27945

11592

135585

37467

Усього

20 205523.25 41104.65 246627.9

2. Зарплатавспом-них робочих за професіями:

 >1.Контролер

>2.Раздатчик інструмента3.Слесарь- ремонтник

>4.деж. електро-

>монтер

>5.Дежур. рем. слюсар на верстатах6.Уборщица 7.Наладчик

III

III

III

Ш

Ш

III

III

9.64

9.64

9.64

9.64

9.64

9.64

9.64

Х

20041.53

9712.43

46249.68

3854.14

12333.25

6783.29

46249.68

32266.86

15636.32

74462

6205.17

19856.53

10922

74462

6453.37

3127.26

14892.40

1241.03

3971.31

2184.40

14892.40

38720.23

18763.58

89354.40

7446.20

23827.84

13106.40

89354.40


Усього 18.84 233810.88 46762.17 280573.05
>3.Зарплата ІТП 2 Х Х Х 44000 22000 75900 15180 91080
РАЗОМ
40.84 309710.88 61942.17 371653.05

Тепер потрібно розрахувати і оформити як таблиці середньорічну і середньомісячну зарплатню у ділянці загалом (до загального фонду зарплати розділити на чисельність всіх працівників ділянці) і з окремих категоріях працівників.

Таблиця 6. - середньорічна і середньомісячна зарплата у ділянці, крб.

Найменування категорії

Середньорічна зарплата працюючого Середньомісячна зарплата одного працюючого

По ділянці загалом

зокрема

-Произв робочі

-Вспом робочі

- ІТП

9100,22

12331,4

14892,41

45540

758,35

3082,85

1241,03

3795

Приклади розрахунків:

Середньорічна вести працюючого:

· По ділянці загалом:

· Виробничі робочі:

 

· Допоміжні робочі:

 

· ІТП:

 

Середньомісячна вести одного працюючого дорівнює середньорічний заробітної плати діленої на 12 (місяців на рік):

· По ділянці загалом:

· Виробничі робочі:

 

· Допоміжні робочі:

 

· ІТП:

 


3. Розрахунок капітальних видатків впровадження ділянки.

Вони складаються з вартості: загальній площі ділянки, виробничого устаткування, транспортних засобів, інструментів, і пристосувань.

 

 3.1. Розрахунок капітальних видатків виробничої площі.

Вартість площі ділянки визначається, з вартості1кв.м. будинку (для механічних цехів – 2,5-3,5тис.руб.) і середніх розмірів загальній площі. Загальна площа ділянки складається з виробничу краще й допоміжної площі.

До виробничої площі ставляться площі ділянки, зайняті виробничим устаткуванням, робочими місцями, транспортним устаткуванням,заделами в робітників місць, проходами між обладнанням і між робочими місцями.

Розмір виробничої площі ділянки можна визначити по удільної площі, що припадає на одиницю устаткування (разом із проходами і проїздами).

Нормативи удільної площі на одиницю устаткування можна взяти такі:

· Для дрібних верстатів – 10-12 кв. м.

· Для середніх верстатів – 15-20 кв. м.

· Для великих верстатів – 25-30 кв. м.

>Т.о. виробнича площа розраховується так (при нормативі 20 кв. м.):

У площу ділянки включається також певна частина допоміжних, побутових і конторських приміщень, маютьобщецеховое призначення. Їх величина можна визначитиукрупнено, по питомій розміру площі одного працюючого (2,5 кв. м.), з кількості що працюють у найбільшої зміні.

Загальна площа ділянки дорівнює сумі виробничої площі й допоміжної:

>Определим вартість площі ділянки, з те, що квадратний метр будинку стоїть 3000 крб.

>3.2.Расчет капітальних видатків виробничого устаткування,

інструментів, і пристосувань.

При визначенні вартості технологічного устаткування беруться вільні ринкові ціни, і навіть враховуються видатки транспортування, заготівельні витрати та експлуатаційні витрати на монтаж.

>Транспортно-заготовительние витрати беруться у вигляді 3-5% ,а видатки монтаж – 5-15% від ціни.

У нашій роботі транспортно-заготівельні видатки становлять 4% від ціни устаткування, а видатки монтаж – 10%.

Розрахунки з визначення капітальних видатків обладнання оформляються в таблиці 7.


Таблиця 7. - Капітальні видатки устаткування.

>Наименов-е устаткування >Кол-во >Цена,т.руб заеденицу Сума >Транспортнозаготовит-ие витрати 4%

Витрати на монтаж

10%

Усьогокапит-х витрат,т.руб
>1.Токарний автомат1651КП 1 41 41 1,64 4,1 46,74
>2.Токарний автомат16К20 1 36 36 1,44 3,6 41,04
>3.Токарний автомат16К20 1 36 36 1,44 3,2 40,64

>4.Фрезерний

>692Р-1

1 32 32 1,28 3,2 36,48
>5.Спецстанок 1 58 58 2,32 5,8 66,12

>6.Шлифовальний

>ЗУ10МАФ-10

4 94 376 15,04 37,6 428,64

>7.Шлифовальний

>5М822

1 115 115 4,6 11,5 131,10
Усього 790,76

 

Приклад розрахунку:

Сума вартості обладнання дорівнює твору ціни одиниці устаткування розмір цих одиниць:

>Транспортно-заготовительние витрати (4% від суми ):

Витрати на монтаж (10% від суми):

Аналогічно розраховуємо видатки монтаж 3,4,5,6 і аналогічних сім верстата.

Знайдемо загальні капітальні витрати підсумовуванням транспортно-заготівельних витрат, витрат за монтаж і сумою ціні одиниці устаткування:

Так само знаходимо капітальні витрати інших верстатів. Потім склавши все капітальні витрати одержимо загальні капітальні витрати.

Усі зведені в таблицю 7.

Вартість дорогого ідолгослужащего інструмента приймається в 10% вартості технологічного устаткування (з урахуванням витрат за монтаж і транспортно-заготівельних витрат):


 Вартість виробничого і господарського інвентарю приймається у вигляді 3% вартості устаткування й будинку:

 Вартість будинку беремо із розділу 3.1.

Загальні капітальні витрати зводимо в таблицю:

Таблиця 8. - Капітальні витрати з ділянці.

Найменування витрат

Сума, тис. крб.
Вартість площі 906,3
Вартість устаткування 790,76
Вартість дорогого ідолгослужащего інструмента 79,076
Вартість виробничого і господарського інвентарю 50,91
Усього: 1827,046

>4.Расчет повної собівартості виготовленої дільниці деталі.

Повна собівартість складається з таких витрат:

 

З = М +Зо +Зд + Ніс +Зекс +Зо.ц. +Зо.з. +Зпр +>Зк ,

Де М – видатки основні матеріали;

>Зо – основна зарплата виробничих робочих;

>Зд –доп. зарплата допоміжних робочих;

Ніс – відрахування насоц. потреби;

>Зекс – Витрати утримання і експлуатацію устаткування;

>Зо.ц. –общецеховие витрати;

>Зо.з. –общезаводские витрати;

>Зпр – інші витрати;

>Зк – комерційні витрати.

Перші шість складових повної собівартості утворюють цехову собівартість, і з урахуванням загальнозаводських та іншірасходав отримуємо собівартість виробничу.

>4.1.Прямие витрати.

До прямим затратам ставляться: видатки основні матеріали,

основна додаткова зарплата виробничих працівників з відрахуваннями.

Витрати на основні матеріали:

 деКт.з. – коефіцієнт, враховуєтранспортно-

 заготівельні витрати (1.05);

 Нм – норма витрати матеріалу на 1 виріб (0.772 кг);

 >Цм – ціна 1 кг матеріалу (3,9 крб.);

 Але – величина зворотних відходів (0.772-0.741 = 0.031 кг);

 >Цо – ціна 1 кг відходів (1,28 крб.).

М = 0,772*3,9*1.05 – 0.031*1,28 = 3,122 (крб.).

Розмір основний рахунок і додаткової зарплати виробничих робочих береться з попередніх розрахунків:

Відрахування насоц. потреби беруться від суми (>Зосн +>Здоп) у вигляді -35.6%:

 

>4.2.Смета витрат утримання і експлуатацію устаткування.

Кошторис витрат утримання і експлуатацію устаткування розраховується визначенняЗекс.

Сюди включаються:

1. Амортизація устаткування, транспортних засобів і дорогого інструмента.

Амортизаційні відрахування розраховуються, з балансову вартість устаткування, транспортних засобів, дорогого інструмента (капітальні витрати -Кi) і норми амортизації (>Наi).

де А – річна сума амортизації.

Для устаткування:

 >На=10

 >К=790,76тис.руб.

Для дорогого інструмента:

 На = 20

 >К=79,076тис.руб.

 

>А=94891руб.

8. Експлуатація устаткування.

 Витрати експлуатацію устаткування й транспортних засобів складаються з витрат за допоміжні матеріали, електроенергію, воду, пар, стиснений повітря, витрачені на технологічні мети, зарплату з відрахуваннями на соціальні потреби наладчикам, черговим слюсарям,електромонтерам,слесарям-ремонтникам.

· Витрати на допоміжні матеріали визначаються з норм витрати однієюстанок.(0.5% на рік вартості верстата).

· Витрати на електроенергію визначаються за такою формулою:

 деЦел – ціна 1кВт.ч. електроенергії (0.7 крб.);

Ру – потужність устаткування;

>Кз – коефіцієнт завантаження;

>Сi – у одиниць устаткування;

>Fд – дійсний фонд часу роботи устаткування.

Справжній фонд робочого дня розрахуємо за такою формулою:

 Номінальний фонд часу (FH) вже було розрахований розділ 2.3.1.

>Кпр - коефіцієнт втрат часу виконання планових ремонтних робіт (0.95).

P.S – кількість змін.

 >Т.о. видатки електроенергію рівні:

Коефіцієнт завантаження і потужність устаткування дано у вихідних даних.

· Споживання води на виробничі потреби ділянки пов'язані з промиванням деталей, приготуванням емульсій, охолодженням робочих агрегатів тощо. Споживання води в мийних машинах становить 0,15-0,5 м3. на 1 тоннупромиваемих деталей, на приготування емульсій за кожен верстат приймається витрата води 4литра(0.004 м3) на зміну.

 Вартість однієї м3. води 13-15 крб. (у разі 15 крб.)

 

Витрати стиснений повітря: приймають0,5м3 на зміну однією верстат.

 

 Норма витрати стиснутого повітря – 0.5 м3 . на зміну,

 середня вартість стиснутого повітря – 2.5 крб. за 1 м3.

Що таке вже й чому дорівнюють ЗI і P.S дивитися вище, під час розрахунків витрат на воду.

 Загальні видатки води і повітря:

· Зарплата робочих наладчиків, чергових електромонтерів і чергових слюсарів з відрахуваннями насоц. потреби (>Зн.е.с.):

>Зн.е.с.=ФЗПн.е.с.*1,356

>Зн.е.с.=(89354,4+23827,84+7446,2)*1,356=163572,16руб.

9. ЗносМБП.

 Витрати, пов'язані зі зношеністю малоцінних і швидкозношуваних пристосувань становлять 2000 крб. одного працюючого на рік:


10. Ремонт устаткування.

 До затратам на: ремонт устаткування належать витрати для проведення капітальних, середніх, поточних ремонтів і оглядів протягом року. Витрати на: ремонт визначаються за такою формулою:

Зрем= [>R(n>k>t>k>rтар+nз>tз>rтар+ nT>tT>rтар + n>To>t>To>rтар)KінДобудДорДо>сн ]С/Тц + М,

де R – категорія ремонтної складності одиниці устаткування;

n>k, nз, nT, n>To – кількість капітальних, середніх, поточних ремонтів і оглядів в ремонтному циклі;

>t>k,tз,tT,t>To –витрати часу на капітальний ,середній, поточний помешкання і огляд на одиницю ремонтної складності;

>rтар – середня годинна тарифна ставка ремонтників (8,56);

Доін = 1.4 – коефіцієнт преміальних доплат;

Добуд = 1.2 - коефіцієнт додаткової зарплати;

Дор = 1.15 – районний коефіцієнт;

До>сн = 1.356 - коефіцієнт відрахувань насоц. потреби;

М – видатки матеріали (50% від Зін ремонтників),

 М = 0.5*(3854,14+12333,25) = 8093,7 крб.

Тц = 5 років – тривалість ремонтного циклу.

 Витрати на: ремонт устаткування розрахуємо з урахуванням числа ремонтних операцій устаткування:

Кількість середніх ремонтів – 1

Кількість поточних ремонтів – 4

Кількість оглядів – 6

Капітального ремонту – 1

З>РЕМ=>278*((1*50*8,56+1*9*8,56+4*6*8,56+6*0,85*8,56)*1,4*1,2*1,15*1,356)*1/5+8093,7=124263,65(руб.)

Для включення до собівартість однієї деталі утримання і експлуатації устаткування слід поділити на обсяг випуску:

З>РЕМ НА 1ДЕТ=>124263,65/500000=2,5(руб.)

>Рассчитаем середній коефіцієнт завантаження (він дано у вихідних даних):

Усі витрат за утримання і експлуатацію устаткування зводяться в таблицю 9:

Таблиця 9. - кошторис витрат утримання і експлуатацію устаткування.

Найменування статей
Сума, крб.
Амортизація устаткування, транспортних засобів і дорогого інструмента 94891

Експлуатація устаткування:

- Витрати навспом. матеріали

- Витрати на електроенергію

- Витрати в повітря, воду, пар

- Зарплата робочих наладчиків, електриків з відрахуваннями насоц. потреби

3954

60453,70

6865,7

163572,16

Ремонт устаткування

124263,65
Знос малоцінних і швидкозношувані предмети 81680
Усього: 535680,21

Для включення до собівартість деталі утримання і експлуатації устаткування потрібно розділити на обсяг випуску (50000 прим.):

a. Кошторис цехових витрат.

Для визначення величини цехових витрат, що припадають одне виріб, потрібно розрахувати та кошторис цехових витрат.

У неї входять:

1. Розмір зарплати ІТП, службовців та допоміжних робочих, незайнятих обслуговуванням устаткування: контролери, роздавальники інструмента, прибиральники приміщень (див.табл.5):

З =91080+38720,23+18763,58+13106,4=161670,21руб.

2. Відрахування насоц. потреби від зарплати ІТП, службовців та допоміжних робочих, незайнятих обслуговуванням устаткування (35,6%):

Про>с.н.=161670,21*0,356=57554,6руб.

3. Амортизація будинків, споруд.

Витрата по амортизації будинків розраховується, з норм амортизаційних відрахувань (1.2%) вартості частини будинку, що належить до ділянці (>906300руб.):

До>ПЛОЩ – вартість частини будинку, що належить до оскільки він розглядався ділянці.

4. Зміст будинків, споруд, інвентарю.

У утримання будинків, споруд, інвентарю включають видатки висвітлення, опалення, воду для побутових потреб, видатки допоміжні матеріали (3% вартості будинку), і навіть витрати з змісту інвентарю (1% вартості устаткування й будинку).

· Витрати на допоміжні матеріали:

· Витрати за змістом інвентарю:

· Витрати електроенергії висвітлення: річне число годин освітлювальної навантаження при двозмінної роботі – 2400 годину., а середня витрата електроенергії одну годину становить на 1 кв. м площі15Вт. З іншого боку, треба врахувати витрата енергії у вигляді 2600 Вт год. на рік на 1 кв. м чергового висвітлення( 15% загальної площі ділянки).

· Витрати на теплопостачання будинку визначається за такою формулою:

>Qобщ – загальне навантаження для теплопостачання будинку,Ккал/ч.;

Те – тривалість опалювального сезону (5088 годину.);

>Цп – ціна теплової енергії за 1 Гкал. (200 крб.),

 ціна теплової енергії за 1Ккал,Цп = 0.0002 крб.;

>Qо.з – потреба у теплової енергії опалювання будинку,Ккалч.;

>Qв.з - потреба у теплової енергії для вентиляції будинку,Ккалч.

Хо – питома теплова характеристика будинкиотопления(0.4);

V – зовнішнє обсяг будинку, м3 (>V=Sобщ*h, h- висота будинку, рівна 10 м.;

>V=200*10 = 2000 м3.

>tв.п – температура повітря в середині приміщень (>15С);

>tв.н – температура зовнішнього повітря опалювання в Кірова (->21С);

>Хв – питома теплова характеристика для вентиляції (0.2);

>tн.в – температура зовнішнього

Схожі реферати:

Навігація