Реферати українською » Экономика » Проектування виробничих ділянок підприємства, що працює за індивідуальними замовленнями населення


Реферат Проектування виробничих ділянок підприємства, що працює за індивідуальними замовленнями населення

він розплющ здійснюється за технічно припустимою висоті настилів:

 прим, (2)

де - число виробів на нормальної серії;

 - технічно допустима висота настилів, число полотен;

100 – загальна кількість ж розмірів та довжин в замовленні за даним видом одягу, %;

x – число пачок, що припадають однієюразмеродлину (залежить кількостіукладиваемих деталей в розкладці – 1 чи 0,5);

у – загальний найбільший дільник низки чисел відсоткового співвідношення ж розмірів та довжин одягу.

Пачку покрою – повний комплект деталей одного вироби, котра від висоти настилу. Кількість пачок за нормальної серії визначається за такою формулою:

 прим. (3)

>Швейние цехи підприємств із своєї потужності процесів який завжди можуть забезпечити виготовлення виробів такий партії покрою (рівної серії нормальної) у визначений термін. Тому треба зазначити величину розрахункової серії, яка від потужності технологічних процесів швейних цехів. Кількість виробів на розрахункової серії визначається за такою формулою:

 прим, (4)

де - серія розрахункова, прим;

М – добовий випуск виробів, прим;

>t – термін виконання серії, число днів (до 10).

З розрахунків, видно, що серія нормальна набагато більше розрахункової, отже, прираскрое варто використовувати розрахункову серію (як найменшу). Кожен настил під час роботи по розрахункової серії матиме зменшену висоту (число полотен), яку визначають за такою формулою

 прим. (5)

Ця формула показує, що у настилі братиме участь лише одна полотно, але це, своєю чергою, виключає усі фінансові операції серійного розкроювання.


3. Попередній розрахунок швейного ділянки

Метою попереднього розрахунку швейного цеху є розрахунок числа робітників і площі швейного цехи з укрупненим показниками. У процесі попереднього розрахунку здійснюються визначення параметрів і вибір типу процесу, попередня планування агрегатів в цеху.

Технологічні процеси швейних цехів становлять 85-90% загальної трудомісткості виготовлення виробів. Вони надають визначальний влив на якість одягу, культуру обслуговування, реалізацію послуг і ефективність виробництва одягу за індивідуальними замовленнями. Прийняті під час проектування методи обробки відповідність до розрядом підприємства, устаткуванням, формою організації процесів має забезпечити випуск високоякісної одягу, відповідної запитам замовників, підвищення продуктивність праці та подальше зниження собівартості виробів.

Вихідними для виконання попереднього розрахунку є:

> асортимент;

> трудомісткість виготовлення виробів;

> випуск виробів на зміну;

> тривалість робочої зміни.

Основними параметрами технологічного процесу є: – такт процесу, N – кількість робітників у процесі, М – випуск виробів на зміну,Lагр – довжина дворядного агрегату.

Для розрахунку такту процесу необхідні даних про тривалості робочої зміни (R, хв) та випуск виробів на зміну (М, прим):

,                                                                      (6)

де R- тривалість робочої зміни,

М – випуск виробів на зміну;

Для розрахунку загальної довжини дворядного агрегату необхідні дані про кількість чоловік у бригаді, крок (довжина) робочого місця та середня кількість робочих місць,приходящееся однієї робочого:

,                                               (7)

де N – кількість робітників в бригаді, чол;

 - крок робочого місця, м;

 - середня кількість робочих місць,приходящееся однієї робочого.


Таблиця 4 – Попередній розрахунок швейного виробництва.

Найменування вироби Трудомісткість виготовлення, хв Випуск виробів на зміну, прим Такт процесу, хв Кількість робітників у зміну, чол Кількість бригадах у зміну Кількість робочих за секціями, чол. Довжина агрегату за секціями, м. Площа, кв. м.
Підготовка допримерке >Отшив Підготовка допримерке >Отшив Загальна довжина
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Брюки чоловічі 246 1,46 328,77 0,75 1 ( 2 чол) - - - - 1,44 182
Брюки жіночі 246 2,36 203,39 1,2
>Жакет 942 1,09 440,37 2,14 1 (7 чол) 1 6 1,44 3,6 5,04
Пальта жіноче 1248 1,73 277,46 4,5
Піджак 942 1,79 268,16 3,5 1 (5 чол) 1 4 1,44 2,16 3,6
>Куртка чоловіча 942 0,64 750,0 1,3
>Блузка 432 6,843 70,145 6,15 2 (6 чол) 1 5 1,44 2,88 4,32
Сукня 522 4,83 99,38 5,2
Спідниця 90 1,77 268,16 0,33

Весь процес розбитий на бригади залежно від оброблюваного асортименту. Попередній розрахунок швейного виробництва зроблений таблиці 4.

Загалом у швацькому виробництві зайнято 26 людина, що утворюють 4 бригади. У тому числі одна бригада (семеро) виготовляють верхньої жіночого одягу (пальто жіноче і жакет); друга бригада (п'ятеро) виготовляють чоловічої верхнього одягу (піджак і куртка демісезонна), інші дві бригади по шестеро виготовляють жіночої легкої одягу (блузка, сукню, спідниця). Також у процесі зайняті два індивідуаліста, які виготовляють поясної одягу (чоловічі і жіночі штани). Заради повноти характеристики бригад необхідно охарактеризувати тип процесу – комплексна характеристика, обумовлена такими чинниками, як потужність, рівень спеціалізації, ступінь ритмічності, безперервності тощо. Чинник, має одне з можливих значень, стає ознакою процесу. Поєднання певних ознак утворює той чи інший тип процесу.

Потужність всіх бригад можна оцінити як малу (5-7 людина). Така потужність характеризується незначним поділом праці, неповним використанням нової техніки й діючого устаткування (зокрема коштів малої механізації), порушенням технологічної послідовності (схема поділу зазвичай є нераціональної), що викликає повернення на попередні робочі місця, збільшення витрати часу на виготовлення виробів.

Наступна характеристика процесів – рівень спеціалізації. Важлива характеристика, без якому можна точно оцінити потужність процесів. Розрізняють рівні спеціалізації – предметна (вузькоспеціалізована, спеціалізована,разноассортиментная),подетальная і технологічна (>постадийная). Для проектованих бригад характерна предметна спеціалізована спеціалізація – за такої спеціалізації у процесі обробляють 2-3 виду виробів родинного асортименту.

Структура процесів характеризується наявністю і пишатися кількістю спеціалізованих секцій, ділянок чи груп. За структурою розрізняютьнесекционние і секційні процеси. У виробництві одягу за індивідуальними замовленнями розбивка на секції викликана індивідуальною вдачею кожного замовлення, що у своє чергу зумовлює необхідність переривчастості технологічного процесу задля проведення примірки постать. Тому незалежно від потужності підприємства виділяються дві секції у кожному процесі – підготовки допримерке іотшив вироби після примірки. Оскільки потужність даних бригад мала, територіально секції необосабливаются, а проектуються щодо одного агрегаті.

За рівнем ритмічності процеси бувають – із суворим ритмом, з вільним ритмом роботи, комбіновані. У разі всі характеризуються вільним ритмом роботи, відсутні якісь технічні засоби примусової синхронізації часу операцій. Предмети праці передаються з одного операції у іншу ручним способом помеждустолью. Відхилення від такту часу організаційної операції визначається коливаннями індивідуальної продуктивності робочих.

Характеристика ступеня безперервності процесів виробляється під час роботи на кілька змін. На проектованому підприємстві робочі працюватимуть у одну зміну, тож цей процес можна умовно назватинесъемним. Умовно у тій, що закінчуючи зміну, робочий однаково прибере всі речі роботи з робочого місця у місце зберігання.

Бригади можна також ознайомитися охарактеризувати способом запуску виробів на процес. Для підприємств, які працюють у замовлень населення, у зв'язку з деякими з особливостей таких підприємств – індивідуальний характер кожного замовлення івероятностний характер надходження замовлень, запуск може бути точно визначено. Можна позбав сказати, що вироби запускаються до процесів поштучно.

Для характеристики процесів як і використовують характеристику руху предметів праці та розташування робочих місць. Усі проектовані процеси може бутиоднолинейними,двухрядними з зиґзаґоподібної ручний передачею предметів праці замеждустолью. У цьому шлях руху праці мінімальний, особливо ввозвратах.

Такі характеристики процесів надають їм тим більше високу гнучкість, яка проявляється у повному використанні індивідуальної продуктивність праці робочих, можливості вибрати раціональну структуру процесу, можливості кращого використання устаткування при відносно малій потужності технологічних процесів.


4. Розрахунок підготовчого виробництва

На підвищення ефективності виробництва та раціонального використання матеріалів чимале значення має організація ділянки з підготовки матеріалу до розкрию. Підготовчий ділянку швейного підприємства виконує функції підготовки матеріалів до розкрию і є одночасно складом їхнього зберігання.

Питома вага вартості матеріалів становить собівартості одягу 70-80% у виробництві одягу на замовлення населення. Така висока матеріаломісткість робить процеси підготовки матеріалів виключно важливими з економічної погляду. Належна підготовка матеріалів дозволяє запобігти появі текстильних пороків на деталях готового вироби, цим надати високе їхню якість; забезпечує необхідну ритмічність і безперебійність роботи основних цехів підприємства.

У підготовчому цеху зберігають матеріали у кількості, що забезпечує нормальну роботу швейного підприємства. Матеріали повинніпредохранятся від атмосферних опадів, дії сонячних променів, вогкості, низькою температури. Стіни, із якими торкаються одна одної матеріали, повинні бути закриті щоб уникнути забруднення матеріалу; забезпечуються застережні заходи проти гризунів і молі; все зовнішні дверцят і тамбури приміщень мали бути зацікавленими обладнані тепловими завісами.

Недоліком таких підприємств бізнесу, як ательє є неможливість купувати сировину великими партіями (отже, і зі значними знижками), оскільки закупівлі обмежені масштабом виробництва. Перевагою ж може бути швидкий оборот матеріалів, оперативна реакція налаштувалася на нові тенденції матеріалів.


4.1 Характеристика робіт

У підготовчому ділянці проектованого підприємства виконуються такі види робіт: розвантаження і транспортування, приймання, зберігання непромеренних матеріалів, контроль якості і вимір матеріалів, зберіганняпромеренних матеріалів, розрахунок шматків тканини, комплектування шматків тканини.

Розвантаження і транспортування. Матеріали на швейні підприємства, які працюють за індивідуальним замовлень, надходять переважно у м'якої упаковці, закупівлею сировини найчастіше займається власник ательє. У жорсткої тарі транспортують натуральний шовк і хутро, часто фурнітуру.

Розвантаження і транспортування матеріалів складу підприємства ручним способом.

Приймання матеріалів залежить від перевірці цілісності упаковки матеріалів та його відповідності супровідним документам.

Збереження непромеренних матеріалів необхідно внаслідок розбіжності ритму надходження енергоносіїв на підприємство з ритмом їхньої підготовки до розкрию. Величина необхідного запасу визначається ритмічністю поставок, кількістю і відмежуванням постачальників, станом транспортної сіті й т.п. Запаси матеріалів би мало бути оптимальними, а безперебійна робота підприємства забезпечена за мінімальної обсязі незавершеного виробництва. Способи зберіганняраспакованних матеріалів описані у п. 4.2.

Контроль якості матеріалів виконують з оцінки їх сортності й у визначення характеру і місць розташування дефектів. Останнє має виключно важливого значення для економічного використання матеріалів, впливає утримання і трудомісткість розкладок лекал, які виконують з обходом місцевих дефектів.

При розбракуванніворсових тканин та матеріалів з спрямованим малюнком, напрям ворсу й малюнку відзначають стрілками обох кінцях полотна.

>Разбраковка матеріалів – дуже відповідальна і трудомістка операція.Сплошномуорганолептическому контролю піддаються все основні підкладкові матеріали, що потребує від працівника гострого уваги і високій кваліфікації.

Вимірювання матеріалу залежить від визначенні довжини і ширини шматків матеріалу з точністю до 1 див.Промер тканин обов'язковий всім швейних підприємств, оскільки це дозволяє повніше використовувати шматки матеріалів за довжиною та ширині.Хазовие кінці входить у загальну довжину шматка. Вимірювання на підприємствах які працюють у замовлень виробляється вручну, на триметровомупромерочном столі.

Збереженняразбракованних матеріалів. Необхідність запасу матеріалів на підприємствах служба побуту викликана специфікою його функціонування (>стахостический характер надходження замовлень і одиничний тип виробництва), що веде до того що, що потреба у конкретних матеріалах може бути досить точно визначено. Щоб якось забезпечити цих умовах необхідну свободу вибору матеріалів, необхідний досить великий запас матеріалів за номенклатурою і кількості.

Розрахунок шматків матеріалу здійснюється з метою виключити втрати тканини, викликанінекратностью довжини шматка довжині розкладки (у разі для індивідуального розкроювання).

>Распаковка матеріалів на таких підприємствах як проектоване ательє може і здійснюватися, оскільки підприємство працюватиме на замовлення населення, але це отже, що матеріали можуть вступати у невелику кількість, ні з фабрики, і з магазинів (якщо директор є і постачальником матеріалів).

Відповідно стадіям процесу підготовки матеріалів підготовчому ділянці виділяють такі зони: прийому, тимчасового зберіганняраспакованних матеріалів,разбраковочно-промерочную, основного зберіганняразбракованних, підсортування. Для безперебійної роботи цеху з кожної операції створюють запаси матеріалів.

4.2 Характеристика способів зберігання матеріалів

Багато матеріалів, необхідне виробничого процесу, вимагає застосування раціональних способів збереження і транспортування. При виборі способу зберігання матеріалів необхідно враховувати: раціональне використання площі цеху, зручність транспортування і користування матеріалами. Обрані кошти транспортування слід забезпечити: скорочення витрат праці в виконання операцій переміщення, вдосконалення організації виробництва, скорочення втрат часу робочих, ліквідацію тяжкої праці, поліпшення якості виробів, безпеку умов праці. Залежно від характеру робіт підготовчого цеху матеріали зберігаютьразбракованними інеразбракованними. Цим й переважно спосіб зберігання матеріалів і вибір транспортних засобів. Длянеразбракованних матеріалів на проектованому підприємстві застосовуютьштабельний спосіб зберігання на піддонах, з висотою укладання матеріалів – до $1,5 м.

До вад такого способу зберігання належить використання великої площі виробничого будівлі і мале заповнення кубатури приміщення.

Для зберіганняразбракованних матеріалів існує два способу – поштучний іпартионний. На проектованому підприємстві використовуєтьсяпоштучное зберігання на стаціонарних поличкових стелажах.Поштучний спосіб зберігання різко скорочує використання пристроїв, для раціонального використання приміщення використовують багатоярусніполочние стелажі з прямокутними осередками. У результаті значно збільшується коефіцієнт використання висоти приміщення.

На швейних підприємствах, які працюють у замовлень населення, можлива ступінь механізації підготовчого цеху набагато поступається великим масовим підприємствам. У слідстві цього, у підготовчому ділянці доцільно застосовувати переважно різних типів візки.

До зони тимчасового зберігання матеріалів їх доставляють ручним способом.Полочние стелажі завантажують рулонамиразбракованних матеріалів і розвантажують вручну.

Роботи, пов'язані із забезпеченням якісного зберігання матеріалів і виконанням відповідних технологічних операцій, потребують великої фізичного праці. Тому основним напрямком удосконалення організації процесів в підготовчому цеху є максимальна механізація ручної праці.

4.3 Розрахунок чисельності робочих, устаткування й площі підготовчого ділянки.

Вихідними для

Схожі реферати:

Навігація