Реферати українською » Экономика » Проектування господарської діяльності підприємства


Реферат Проектування господарської діяльності підприємства

діяльності Товариства утворюється Статутний капітал у вигляді 300 000 (триста тисяч) рублів.

Розмір і склад вкладів кожного з Учасників Товариства, лад і строки їхньої внесення змін до Статутний капітал Товариства за його установі, відповідальність Учасників Товариства порушення обов'язки внесення цих вкладів визначаються Установчим договором Товариства.

4.2. Розмір частки кожногоУчастника відповідає співвідношенню від номінальної вартості його іУставного капіталу Товариства.

4.3. Внеском в Статутний капітал Товариства може бути гроші, цінних паперів, інші речі чи майнових прав чи інші права, мають грошову оцінку.

4.4. Грошова оцінка негрошових вкладів у Статутний капітал Товариства, внесених Учасниками і прийнятими в Суспільство третіми особами, стверджується рішенням загальних зборів, прийнятою усіма Учасниками одноголосно.

4.5. ЗбільшенняУставного капіталу Товариства можлива тільки саме його повної оплати.

Збільшення статутного капіталу може здійснюватися з допомогою майна Товариства, і (чи) з допомогою додаткових вкладів Учасників Товариства, і (чи) з допомогою вкладів третіх осіб, прийнятих у Суспільство, відповідно до вимогами чинного законодавства.

Зараз державної реєстрації речових Товариства його статутний капітал має бути оплачений засновниками щонайменше ніж наполовину.

Стаття 5. Права учасників Товариства

5.1. Учасники Товариства вправі:

брати участь у управлінні справами Товариства гаразд, встановленому Федеральним Законом “Про суспільствах із обмеженою відповідальністю” і установчими документами Товариства;

одержувати інформацію про діяльність Товариства і ознайомитися з його бухгалтерськими книжками та інший документацією із дозволу Генерального директора;

брати участь у розподілі прибутку;

продати чи іншим чином поступитися земельну частку вУставном капіталі Товариства то її частина одній або кільком Учасникам даного Товариства гаразд, передбаченому Федеральним Законом “Про суспільствах із обмеженою відповідальністю” та статутом Товариства;

у час вийти з Товариства незалежно від згоди інших Учасників;

отримувати у разі ліквідації Товариства частина майна, що залишилися після розрахунків із кредиторами, або його вартість.

5.2. Учасники Товариства мають також інші права, передбачені Федеральним Законом “Про суспільствах із обмеженою відповідальністю”, установчими документами Товариства.

5.3. Учасник може надати право брати участь у зборах, голосуваннях й подавати її інтересів довіреній особі виходячи зДоверенности.

Справжній Статут набирає чинності, а Суспільство вважається освіченим, з його державної реєстрації речових.


2. Бізнес-план

 

Бізнес-план — документ, вироблену нової чи діючої фірмою, компанією, у якому систематизуються основні аспекти наміченого комерційного заходи.

Бізнес-план служить трьох основних цілям:

Він дає інвестору на запитання, варто вкладати кошти на даний інвестиційний проект.

Служить джерелом інформації особам безпосередньо що реалізують проект.

Банк, після ухвалення рішення про видачу кредиту отримує вичерпну інформацію про існуючому бізнесі позичальника та її розвитку після одержання кредиту.

Бізнес-план допомагає відповісти підприємцю ми такі питання:

якого вигляду продукції або яке нову справу вибрати для виходу вітчизняний і закордонний ринок;

яким буде ринковий попит запропоновані товари та і він змінюватиметься;

які ресурси, і скільки знадобляться в організацію бізнес-проекту;

скільки коштуватимуть необхідні ресурси, і де знайти надійних постачальників;

які будуть витрати на організацію виробництва та реалізацію продукції та послуг на ринках;

який то, можливо ринкова ціна дану продукцію та як у неї вплинуть конкуренти;

які можуть загальні доходи і доходи як його слід розподіляти поміж усіма учасниками бізнес-проекту;

які будуть показники ефективності виробництва як їх можна підвищити.

Бізнес-план підприємства одна із основних інструментів управління підприємством, визначальних ефективність своєї діяльності. Розробка бізнес-плану фірми дозволить його менеджменту змогли ефективно використати планування бізнесу для грамотного й ефективного управління підприємством.

У разі жорсткій конкуренції над ринком, щоб вижити, підприємство мусить уміти якомога швидше і адекватно реагувати зміни, що відбуваються ринку, і усередині її самої підприємства. Це лише тоді, коли виконується кілька простих умов:

адміністрація і інвестор може правильно оцінити реальний фінансовий становище підприємства його фактичне місце над ринком, відстежити тенденції зміни ситуації та виявити реальні причини цих змін;

існують конкретну мету, до досягнення яких слід прагнути підприємство, що чітко усвідомлює менеджмент фірми;

менеджмент фірми активно використовує планування під час вироблення стратегії розвитку підприємства, постановці стратегічних партнерів і поточних цілей фірми, суворо контролює виконання усіма підрозділами підприємства кожного кроку наміченого плану задля досягнення поставленої мети;

менеджмент підприємства міста і інвестор добре знають суть процесів, що відбуваються над ринком, у зовнішній середовищі і усередині самої фірми.

Бізнес-план підприємства складається для зовнішніх й наявність внутрішніх цілей. Переважна більшість випадків, уже склалося нашій країні, складати бізнес-план фірми починають тільки тоді ми, коли потрібно залучення інвестицій або отримання кредиту на банку. Та у цьому, що це тільки один бік справи, насправді він складається як для зовнішніх цілей.

Зовнішні мети, котрим складається бізнес-план підприємства - обгрунтування потреби залучення фірмою позикових коштів чи додаткових інвестицій, демонстрація зацікавлені сторони наявних проблем фірми ресурсів немає і можливостей, залучення уваги до інвестиційного проекту із боку інвесторів і партнерів банку, переконання в достатньому рівні ефективності інвестиційного проекту й рівні кваліфікації менеджменту підприємства.

Кожен інвестор, що у здоровому розумі, захоче оцінити вигідність інвестування на запропонований йому інвестиційний проект і оцінити співвідношення можливої віддачі проекту й інвестиційних ризиків, а найкращий спосіб це - вивчити і проаналізувати бізнес-план інвестиційного проекту.

Бізнес-план інвестиційного проекту, це суть - його візитівка. Він дає інвестору у відповідь непросте питання: чи слід йому вкладати свої гроші в запропонований інвестиційний проект, і яких умовах реалізації проекту він максимально ефективний при допустимому для інвестора рівні ризиків і правильності допущень, які зробив розробник інвестиційного проекту.

Якщо в підприємства відсутня грамотно складений бізнес-план інвестиційного проекту, то отримати кредит у банку зараз просто неможливо. Це вимога давно є обов'язковою умовою отримання банківського кредиту. Якщо позичальник неспроможна виконати цю вимога банку, це одразу говорить про низькому професійний рівень менеджменту підприємства йогоневладении ситуацією.

Банки США ризикувати, тому, у майбутньому, кредитний експерт банку оцінюватиме заявки на кредит від такої позичальника, як активні операції із високим рівнем ризику. Це автоматично означає, що банк збільшить відсотки за кредитами, а сам кредит для позичальника у своїй може бути задорогим і невигідним. З іншого боку, враховуючи високий ризик неповернення кредиту позичальником, банк зажадає серйозніших гарантій - збільшить власні вимоги по наданому позичальником запоруці. У цьому Вам знадобиться серйозніший і ліквідну заставу, яка є у наявності які завжди.

Набагато важливішими для фірми є внутрішні мети планування, для чіткого бачення й розуміння котрих необхідно скласти бізнес-план підприємства.

Внутрішні мети - планування бізнесу, навчання менеджменту підприємства, забезпечення розуміння управлінцями ринкового середовища і реального поточного становища підприємства над ринком. Досягнення стратегічних цілей підприємства має дуже важливого значення розуміння ринку, методів праці та стратегію розвитку конкурентів, всіх слабких і сильних сторін інвестиційного проекту, його прогнозованою ефективності за умов.

Розуміння основних принципів того, як правильно скласти бізнес план, стає обов'язковим вимогою до підготовки будь-якого директора, власника бізнесу, менеджера чи керівника будь-якої гілки. Якщо виразработаете бізнес-план фірми, Ви зможете зробити своє підприємство набагато більше керованим, ефективним та прибутковим, автоматично отримаєте можливість прогнозувати ситуацію у майбутнє і швидко приймати рішення.

2.1 Маркетинговий план

 

Маркетинг — це діяльність, сприяє отриманню підприємством прибутку з допомогою кращого, ніж в конкурентів, задоволення потреб споживачів. Інакше кажучи, використання принципів маркетингу дозволяє з'ясувати, чого хочуть покупці вашої продукції (потреби споживачів) і запропонувати їм саме такий товар / послугу. Якщо ваша пропозицію виявиться кращим пропозиції конкурентів, ви дістанете більше, оскільки ваші товари купуватимуть охочіше. Це і краще, ніж в конкурентів, задоволення потреб споживачів.

>Маркетинговую діяльність у виглядіукрупненного маркетингового плану можна якблок-схеми (Малюнок 1).

Інакше кажучи, маркетинг, отже й маркетинговий план, об'єднують можливості підприємства міста і бажання споживача:

- покупець задовольняє свої потреби, набуваючи повністю влаштовує його товар;

-підприємство отримує прибуток від реалізації товару, необхідного споживачеві.

На жаль, на підприємствах досі спостерігається прямо протилежна ситуація: натомість, щоб лише продавати покупцям ті товари, які хочуть купити, виробники намагаються продати їм те, що зуміли зробити, не думаючи у тому, потрібно було це покупцям чи ні. Отже, відсутність маркетингу як чи професійного маркетингового плану діяльності для підприємства призводить до серйозних проблем із збутом.

Отже, маркетинговий план потрібен кожному підприємству у тому, щоб збільшувати суму прибутку з допомогою виробництва й продажу саме тих товарів / послуг, які потрібні споживачеві і від, які буде складно або неможливе продати, оскільки вони нікому непотрібні. Маркетинговий план — документ, є найважливішої складовою річного плану розвитку підприємства (поруч із фінансовим, виробничим та інші планами), у якому встановлюються ринкові цілі підприємства й пропонуються методи їхньої організації досягнення.

Річний план підприємства, відповідно, встановлює спільні цілі підприємства (куди входять ринкові, фінансові, виробничі, інноваційні і цілі у сфері управлінняперсоналов) і визначать шляхи та засоби її досягнення.

Схема розробки плану підприємства виглядає так:

Проте, позаяк у умовах жорсткій конкуренції маркетинг є основним функцією підприємства, те й маркетинговий план домінує з інших планами розробляють насамперед, і чому:

1. Рішення у сфері маркетингу пріоритетні, оскільки визначають, що став саме підприємство випускатиме, яку ціну і продавати, як рекламувати;

2. Зміст маркетингового плану надає безпосередній вплив показники інших планів (питання, зумовлені в маркетинговому плані, впливають на фінансові показники, рішення про розробку та випуск нову продукцію вплине на виробничий план).

Конкурентоспроможність організації.

Це така здатність у виробників і продавців товарів конкурувати з своїми суперниками, котрі поставляють ті ж ринки аналогічні товари чи які прагнуть проникнути до ринків.

Конкурентоспроможність організації залежить багатьохвнутреннїх чинників, що з технологією, виробництвом, реалізацією продукції, маркетингом, професійними навичками управляючих і персоналу, і навіть від численних зовнішніх - стану справ галузі, поведінки споживачів, постачальників, державних регулюючих постанов.

У конкурентної боротьби за оволодіння ринками, залучення покупців компанії використовують рекламу, зниження цін, і витрат виробництва, підвищення якості продукції, наданнядопродажних і післяпродажних послуг, задоволення запитам окремих груп споживачів.

Таблиця 1

Чинники

ТОВ “>IcE”

Конкуренти

Російський холод

>Айсбери

Любаву

Якість

Заморожений вид,

Без харчових добавок, без барвників, відчувається смак

Заморожений вид, без харчових добавок, без

барвників,

смак не відчувається

Заморожений вид, без харчових добавок, без барвників, але смак не відчувається

Заморожений вид, з допомогою харчових добавок, без

барвників,

смак не відчувається

Місцезнаходження

Район поруч із

сквером

>Оживленное місце, поблизу центру міста Не пожвавлене місце, поруч із поштою На самому зупинці

Рівень

ціни

Середня Вище від середньої Вище від середньої Середня

Винятковість товарів

Нераспространен-ний над ринком

>Распространне-

>ний

Звичайний

>Распространне-

>ний

Асортимент

10-15 Широкий асортимент Широкий асортимент Не різноманітний асортимент

Репутація

фірми

Фірма нова Відома постійні клієнти Відома постійні клієнти Сумнівна

Оскільки зовнішня й внутрішня соціальність середовище змінюються під впливом діяльності підприємства, і інших чинників, необхідно виявити обмеження, сильні й слабкі боку підприємства у змінного середовища. І основі результатів стало підприємство має внести зміна в обрану стратегію виявити і співвіднести між собою обмеження й можливості, сильні й слабкі боку підприємства допоможе SWOT-аналіз.

>SWOT- аналіз

>SWOT — метод аналізу, у стратегічному плануванні, що полягає у поділі факторів, і явищ чотирма категорії:Strengths (Сильні боки),Weaknesses (Слабкі боку),Opportunities (Можливості) іThreats (Погрози).

>АкронимSWOT уперше введений в 1963 року у Гарварді на конференції з проблембизнес-политики професором K.Andrews. Спочатку SWOT-аналіз грунтувався на озвучуванні і структуруванні знання поточну ситуацію і тенденціях.

У 1965 року чотири професора Гарвардського університету —Leraned,Christensen,Andrews,Guth запропонували технологію використанняSWOT-модели і розробити стратегії поведінки фірми. Була запропонована схемаLCAG (по початковим буквах прізвищ авторів), засновану на послідовності кроків, що призводять до вибору стратегії.

Оскільки SWOT-аналіз загалом зовсім позбавлений економічних категорій, може бути застосовувати до будь-яких організаціям, окремим людей і країнам для побудови стратегій найрізноманітніших областях діяльності.

>Рис.3 Алгоритм проведенняSWOT аналізу ТОВ “>IcE”


>SWOT- аналіз Таблиця 2

Конкурент 1

“Російський холод”

Конкурент 2

“>Айсбери”

Конкурент 3

“Любаву”

Своя компанія
Сильні боки Удобне географічне розташування, досить широке асортимент, постійні клієнти, популярність торговельну марку Удобне географічне розташування, досить широке асортимент, популярність торговельну марку Удобне географічне розташування, хороша репутація у покупців, ціни помірні Удобне географічнеположение,достаточно великийассортимент,цени помірні, індивідуального підходу до покупців, висока кваліфікації персоналу, наявність сучасного устаткування
Слабкі боку Старе устаткування, слабкий менеджмент, ціна перевищує середню, проблеми із високою якістю Старе устаткування, високі ціни, недолік фінансування, проблеми із високою якістю, Слабкий менеджмент, невідь що різноманітний асортимент Відсутність клієнтів, невідомість торговельну марку, недолік фінансування

 

Можливості Різке зростання попиту, зростання рівня доходів населення, можливість розширення торговельну мережу Різке зростання попиту, зростання рівня доходів населення, можливість розширення торговельну мережу Різке зростання попиту, зростання рівня доходів населення Погіршення позицій конкурентів, різке зростання попиту, поява нових технологій продажу продукції, зростання рівня доходів населення

 

Погрози

Схожі реферати:

Навігація