Реферати українською » Экономика » Організація і планування на ремонтних заводах


Реферат Організація і планування на ремонтних заводах

width=44>2 1 12

Коефіцієнт завантаження верстатів за групами ()

97 70 77 60 28 72 117 50

Середній коефіцієнт

%

Коефіцієнт змінності верстатів за групами ()

194 140 154 120 56 144 234 100

Середній коефіцієнт %

Коефіцієнт завантаження верстатів розраховується відповідно до формулі

(17)

;

;

;

;

;

;

;

.

З метою встановлення обсягу завантаження додаткової зміни слід визначити середній коефіцієнт змінності кожному за типу верстатів. Цей коефіцієнт дозволяє визначити режим дійсною роботи (>сменность) для цієї групи верстатів Він вираховується за формулою

(18)

;

;

;

;

;

;

;

.

Розрахунок кількості робочих місць виробляється аналогічно розрахунку кількості верстатів за таким алгоритмом:

1. Визначаєтьсяштучно-калькуляционное час операцій цьому робоче місце перспективами кожного із п'яти заданих деталей поформуле(14)

>Верстак:

(год);

(год);

(год);

(год);

(год).

Спеціальне місце:

(год);

(год);

(год).

2. Загальна кількість людино-годин, необхідне виготовлення деталей цьому робоче місце визначається за такою формулою


(19)

;

;

.

3. Кількість робочих місць цього виду розраховується за наступній залежності:

(20)

;

;

.

5.         Розрахунок чисельності основних робочих

Розрахунок чисельності основних робочих ведеться роздільно за кожним фахом і розряду. І тому спочатку потрібно розрахувати величину дійсного фонду часу робочого за даний місяць. Цей розрахунок виробляється у таблиці 9.


Таблиця 9 -Расчет дійсного місячного фонду часу робочого на жовтень 2007 року

Показники Дні Годинник Відсоток до номінальному фонду часу
У день На місяць

>Календарние дні()

30 8 240

Святкові і вихідні()

8 8 64

>Предпраздничние дні()

0 0 0

Номінальний фонд часу()

22 - 176 100

>Целодневние втрати раб. часу:

- чергові відпустки;

- додаткові відпустки;

- невиходи через хворобу тощо. п.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РАЗОМцелодневних втрат()

0 - 0 0

Справжній фонд часу()

22 - 176 100

Середнярасчетная тривалість

робочого дня

- 8 - -

>Внутрисменние втрати робочого дня:

- скорочення робочого дня підліткам;

- перерви для годівлі дітей матерям-годувальницям.

0

0

0

0

0

0

-

-

Номінальний фонд часу визначається за такими залежностям. У днях:

,(21)

(>дн.).

Номінальний фонд часу за запланований місяць годиннику визначається за такою формулою

(22)


Справжній фонд часу робочого на запланований період визначається так

,(23)

де - планованіцелодневние втрати робочого дня. До них належать невиходи працювати у зв'язку з відпустками всіх видів, через хворобу тощо.

Для визначення обсягу роботи з спеціальностями і розрядам потрібно зробити вибірку зпланово-операционних карток у таблицю 10.

 

Таблиця 10 - Обсяг роботи з спеціальностями і розрядам

№п/п Спеціальність робочого Розряд 10.001 10.002 10.003 10.004 10.005

,год

,год

,год

,год

,год

,год

,год

,год

,год

,год

1 Токар 2 0,25 0,67 - - - - - - - -
2 Токар 3 - - - - 0,57 0,25 0,27 0,67 0,75 0,33
3 >Шлифовальщик 4 0,47 0,75 - - - - 0,417 0,33 0,7 0,5
4 >Сверлильщик 2 - - 0,25 0,17 0,17 0,25 - - - -
5 >Сверлильщик 3 0,3 0,33 - - - - 0,1 0,417 - -
6 >Строгальщик 4 - - 0,25 0,33 - - - - - -
7 >Расточник 2 - - 0,117 0,25 - - - - - -
8 >Фрезеровщик 4 - - - - 0,433 0,17 0,58 0,25 0,37 0,17
9 Слюсар 2 0,08 0,5 0,5 0,25 0,08 0,33 0,13 0,17 0,217 0,5
10 >Контролер 3 0,13 0,17 - - 0,067 0,417 - - 0,08 0,25
11 >Разметчик 3 - - 0,15 0,25 - - - - - -

Запланований роботи вистачить то, можливо визначено за такою формулою

,(24)

де - відповідає номерп/п втабл.10; іon - кількістьдетале-операций, виконуваних робітниками даного фаху і розряду.

(год);

(год);

(год);

(год);

(год);

(год);

(год);

(год);

(год)

(год);

(год).

>Списочное кількість робітників даного фаху і розряду визначається за такою формулою

(25)

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

.

Результати підрахунків спискового числа робочих зводяться в таблицю 11.

 

Таблиця 11 -Расчет числа основних робочих

Показники Кваліфікація основних робочих

Разом число

робочих

>Рабочие-станочники >Контроллери, слюсарі…
Токар 2 розряд Токар 3 розряд >Шлифовальщик 4 розряд >Сверлильщик 2 розряд >Сверлильщик 3 розряд >Строгальщик 4 розряд >Расточник 2 розряд >Фрезеровщик 4 розряд Усього Слюсар 2 розряд >Контролер 3 розряд >Разметчик 3 розряд Усього

>Расчетное число

робочих()

0,589 5,029 3,704 1,954 0,938 0,582 0,273 4,207 17,276 3,706 0,808 0,699 5,213 22,489

Прийняте число

робочих

1 5 4 2 1 1 1 4 19 4 1 1 6 25

Прийняте кількість робітників отримують округленням розрахункового числа до найближчого цілого. Прийняте кількість робітників то, можливо одно менше розрахункового. У цьому треба враховувати суміщення професій, учнів, підлітків, матерів-годувальниць та інших. Усі робочі мають забезпечуватися роботою.

6.   Розрахунок фондів зарплати основних робочих

Розрахунок планового фонду зарплати проводиться у разі спеціальностями і розрядам окремо до працівників, оплачуванихсдельно іповременно. Прямий фонд відрядної оплати праці робочих даного фаху і розряду встановлюється відповідно до формулі

,(26)

де - годинна тарифна ставка робітника-відрядника даного фаху і розряду, р. /прим. Вибирається з таблиці 12.

Таблиця 12 - Розміри вартових тарифних ставок ВАТ «Машзавод»

Розряд 1 2 3 4 5 6
Відрядна оплата, р /прим 19,05 22,85 26,65 30,51 34,31 38,11
>Повременная оплата, р /год 21,17 25,41 29,64 33,88 38,11 42,35

(р.);

(р.);

(р.);

(р.);

(р.);

(р.);

(р.);

(р.).

Фонд прямий заробітної плати робітниківповременщиков даного фаху і розряду вираховується за формулою

,(27)

де - кількістьрабочих-повременщиков даного фаху і розряду;

 - годинна тарифна ставкарабочих-повременщиков даного фаху і розряду,р./ч.(табл. 12).

 (р.);

 (р.);

 (р.).

Далі розробляється режим змінній праці та виробляється розподіл робочих на бригади. Результати зводяться в таблицю 13.

>римечание

>Бригадир 1 >Бригадир 2

>Кол-во

вечірніх змін

0 2 3 2 0 0 0 2 3 0 0
Розподілном. фонду 2 Д Д У Д Д Д Д Д У Д Д
5 Д У Д У Д Д Д У Д Д Д
5 Д Д У Д Д Д Д Д У Д Д
5 Д У Д У Д Д Д У Д Д Д
5 Д Д У Д Д Д Д Д У Д Д
Розподіл по бригадам 1 бригада 2 бригада 1 бригада 2 бригада 1 бригада 2 бригада 1 бригада 2 бригада 1 бригада 2 бригада 1 бригада
>Коеф-т змінності 194% 140% 100% 144% 120% 100% 56% 234%
>Кол-вообор-ия 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Виглядобор-ия >1К62 >3А151 >1Н82 >2А55 >2А150 >7М36 >2А55 >6Н82 >Верстак >Сп. місце >Разм. плита
>Кол-во робочих 1 5 4 2 1 1 1 4 4 1 1
Розряд роботи 2 3 4 2 3 4 2 4 2 3 3
Спеціальність Токар Токар >Шлифовальщик >Сверлильщик >Сверлильщик >Строгальщик >Расточник >Фрезеровщик Слюсар >Контролер >Разметчик

Далі виробляється розрахунок доплат, визначальних годинниковий фонд зарплати кожного працівника. До таких доплат ставляться:

а) доплати по відрядно-преміальною системі оплати туди. Загальна сума длярабочих-сдельщиков

,(28)

де - відсоток робочих даної професії та розряду, охоплених відрядно-преміальною системою оплати праці (загальна кількістьрабочих-сдельщиков приймається за 100 %);

 - відсоток премії до відрядній заробітної плати. Можна прийняти у розмірі 20...40 %;

(р.);

(р.);

(р.);

(р.);

(р.);

(р.);

(р.);

(р.).

б) сума доплат поповременно-премиальной системі оплати працірабочим-повременщикам даної професії та розряду визначається за такою формулою

,(29)

де - відсотокрабочих-повременщиков даної професії та розряду (загальна кількістьрабочих-повременщиков становить 100 %);

 - відсоток премій до фонду прямий зарплатиповременщиков. Можна прийняти у розмірі 15...30 %;

(р.);

(р.);

(р.).

в) доплати за бригадирство виробляються у вигляді 100...300 р. кожному бригадира залежно кількості робітників у бригаді.

р) доплати до праці у вечірній й за такою формулою

,(30)

(р.);

(р.);

(р.);

(р.);

(р.).

Отримані результати розрахунків вартових фондів заробітної плати робітників вносять в таблицю 14. Загальний годинниковий фонд зарплати всіх. Основних робочих дільниці знаходять шляхом підсумовування приватних фондів по бригадам:

(31)

 

Таблиця 14 - Розрахунок фондів зарплати основних робочих за жовтень 2007 року

Спеціальності

робочих

>Токари >Шлифовальщики >Сверлильщики >Строгальщики >Расточники >Фрезеровщики >Слесари >Контролери >Разметчики
Розподіл по бригадам 1 бригада 2 бригада 1 бригада 2 бригада 1 бригада 2 бригада 1 бригада 2 бригада 1 бригада 2 бригада 1 бригада

>Кол-во робочих

в бригаді

1 5 4 2 1 1 1 4 4 1 1
Примітки >бр. >бр.

1. Розряд роботи

2. Годинна тарифна ставка,р/ч

2

22,85

3

26,65

4

30,51

2

22,85

3

26,65

4

30,51

2

22,85

4

30,51

2

25,41

3

29,64

3

29,64

3. Вартовий фонд зарплати, в т. год.:

а) прямий фонд;

б) доплати до годинникового фонду:

- по відрядно-преміальною системі;

- по погодинної системі;

- за бригадирство;

- за наставництво;

- за вечірній час;

- за свята.

2843,91

70,81

28305,60

2235,01

373,10

23869,01

1507,51

300

512,57

9431,93

297,85

116,99

5282,16

131,52

3752,42

93,43

300

1318,95

32,84

27111,64

1712,10

341,71

17888,64

2384,91

426,89

5216,64

173,82

5216,64

173,82

(по бригадам), р.

2914,72 30913,71 26189,09 9846,77 5413,68 4145,85 1351,79 29165,45 20700,43 5390,46 5390,46

>Среднечасовая заробітна

плата робочого, р.

16,56 35,13 37,2 27,97 30,76 23,55 7,68 41,43 29,4 30,62 30,62

4. Доплати до денного фонду, в т. год.:

а) підліткам;

б) матерям-годувальницям.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(по бригадам), р.

2914,72 30913,71 26189,09 9846,77 5413,68 4145,85 1351,79 29165,45 20700,43 5390,46 5390,46
>Среднедневная вести робочого, р. 132,49 281,03 297,60 223,79 246,07 188,45 61,44 331,42 235,23 245,02 245,02

Доплати до місячного фонду, в т. год.:

а й за відпустку;

б) вихідну допомогу робочим, котрі йдуть у армію.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(по бригадам), р.

2914,72 30913,71 26189,09 9846,77 5413,68 4145,85 1351,79 29165,45 20700,43 5390,46 5390,46
Місячна вести робочого, р. 2914,72 6182,74 6547,27 4923,38 5413,68 4145,85 1351,79 7291,36 5175,11 5390,46 5390,46

На закінчення визначається середньомісячна вести робочого

,(32)

де -списочное основних робочих дільниці;

(р.);

(р.);

(р.);

(р.);

(р.);

(р.);

(р.);

(р.);

(р.);

(р.);

(р.).

За даними таблиці 14 знаходять відсоток додаткової зарплати у ділянці

(33)

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

.

7.         Визначення планової собівартості виготовлення деталей

Собівартість виготовлення деталі є виражені в грошової форми видатки його виробництво і.

При розрахунку планової собівартості визначають цехову, заводську і повну собівартість деталі. Собівартість визначається за статтями калькуляції кожному за найменування деталей на штуку, програму й усе випуск деталей за плановий період.

1. Розрахунок потреби і вартості основних матеріалів

Потреба основних матеріалах з кожної деталі визначається з величини чорнової і чистовий маси, і навіть добові норми витрат матеріалів.

Норма витрати основного матеріалу є сумою чорнової є і величини відходів, неминучих під час виготовлення заготівлі (виливки чи штампування).

Вартість основного матеріалу, який буде необхідний виготовлення однієї деталі, визначається за такою формулою

,  (34)


де - норма витрати матеріалу з виготовлення і-ой деталі, кг;

 - ціна одного кілограма матеріалу, р.;

- маса деталі, кг;

 - відсоток, що характеризує безповоротні втрати матеріалу (приймається у вигляді 3...5 % від добові норми витрат матеріалу);

 - ціна одного кілограма відходів матеріалу, р.;

(р.);

(р.);

(р.);

(р.);

(р.).

 

2. Розрахунок транспортно-заготівельних витрат

>Транспортно-заготовительние витрати пов'язані з транспортуванням матеріалів і напівфабрикатів. Його розмір приймається у вигляді 2...4 % вартості основних матеріалів і напівфабрикатів.

Розмір транспортних витрат:

для 10.001: 1,30 р.;

для 10.002: 3,30 р.;

для 10.003: 3,51 р.;

для 10.004: 2,19 р.;

для 10.005: 1,98 р.

3. Розрахунок витрат за енергію для технологічних цілей

Витрати на енергію для технологічних цілей у загальному вигляді складаються з кількох видів витрат: на силову енергію, паливо, стиснений повітря, пар тощо. Для ділянки механічного оброблення деталей найбільший вагу мають видатки силову енергію.

Розрахунок витрат за одну деталь можуть виконати за такою формулою

,(35)

де - коефіцієнт, що характеризує завантаження електродвигунів верстатів у часі (для виробництва - 0,6.. .0,7);

 - коефіцієнт, що характеризує одночасність роботи електродвигунів. Можливо прийнято 0,9... 1,0;

 - вартість одного кВт.год для виробничих підприємств, р.;

 - потужність електродвигуна устаткування, у якому виконується операція, кВт;

 - коефіцієнт корисної дії що годує електричної мережі. Можливо прийнято 0,92.. .0,95;

 - коефіцієнт корисної дії встановлених електромоторів. Можливо прийнято 0,85...0,9.

;

;

;

;

.

4. Розрахунок заробітної плати нарахувань її у

Пряма вести, виплачувана за виготовлення однієї деталі, визначається за такою формулою

,(36)

(р.);

(р.);

(р.);

(р.);

(р.).

Основна вести включає пряму зарплатню і доплати до годинникового фонду. Доплати може бути прийнятий у вигляді 20.. .45 % від прямий зарплати.

За статтею «Додаткова вести виробничих робочих» враховуються всі види доплат до денного і місячного фондів зарплати. Сума додаткової зарплати може бути розрахована прямим шляхом. Вона визначається цілому в ділянці і належить на собівартість окремих деталей пропорційно основний заробітної плати.

Частка додаткової зарплати (%) стосовно основний визначається за такою формулою (33).

За статтею «Відрахування на соціальне страхування» враховуються відрахування, сплачувані підприємством, від суми основний рахунок і додаткової заробітної плати у розмірі 26 %.


4.   Розрахунок витрат за відшкодування зносу спеціального інструменту та пристосувань

По цій статті враховуються втрати коштів, пов'язані зі зношеністю інструментів, і пристосувань цільового призначення. Розмір цих втрат встановлюється з урахуванням кошторису витрат,составляемой під час

Схожі реферати:

Навігація