Реферати українською » Экономика » Аналіз матеріальних ресурсів підприємства


Реферат Аналіз матеріальних ресурсів підприємства

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
valign=top>>Усл.1 Факт План План План План >Усл.2 Факт Факт План План План >Усл.3 Факт Факт Факт План План >Усл.4 Факт Факт Факт Факт План Факт Факт Факт Факт Факт Факт

Потім переходять до вивчення матеріаломісткості окремих видів продукції і на причин зміни її. Вона залежить від норм витрати матеріалів, їх вартості і відпускних ціни продукцію

Приватнаматериалоемкость продукції (>ЧМЕi), своєю чергою, залежить від удільноїматериалоемкости продукції (>УМЕi) (вартості витрачених матеріалів на одиницю продукції) та підвищення рівня відпускних ціни продукцію (>ЦПi),

>ЧМЕi =УМЕi /ЦПi

>Удельнаяматериалоемкость виробів залежить кількості (маси) витрачених матеріальних ресурсів на випуск вироби (>УРi) та його вартості (>ЦМi)

>УМЕi = (>УРi *ЦМi)

Для розрахунку впливу чинників можна використовувати метод абсолютних різниць

УМЕур = (>УРфi -УРплi) *ЦМплi

УМЕцм = (>ЦМфi -ЦМплi) *УРфi

Витрата матеріальних ресурсів на одиницю продукції може змінюватися рахунок якості матеріалів, заміни жодного виду матеріалів іншим, техніки і технології виробництва, організації матеріально-технічного постачання і виробництва, зміни норм витрати, відходів та втрат перезимувало і т.д.

Вартість сировини й матеріалів залежить також від своїх якості,внутригрупповой структури, ринків сировини, зростання цін них же в через відкликання інфляцією, транспортно-заготівельних витрат й інших чинників. Чільну увагу приділяється вивченню причин зміни питомої витрати сировини на одиницю продукції і на пошуку резервів його скорочення.

За підсумками проведеного аналізу, у висновок виробляють підрахунок резервів підвищення ефективність використання матеріальних ресурсів, не які у звітному року. Ними може бути підвищення технічного рівня виробництва з допомогою запровадження нових виробничих технологій, механізації і автоматизації виробничих процесів, зміни конструкцій і технологічних характеристик виробів, поліпшення організації та обслуговування виробництва, поліпшення МТС та збільшення використання матеріальних ресурсів немає і ін.


Укладання

Резюмуючи, коротко відзначимо ось що. Матеріальні витрати становлять значну частину всіх витрат за виробництво продукції, робіт, послуг. Метою аналізу використання матеріальних ресурсів перебувають у оцінці рівня ефективність використання їх і під час плану випуску продукції виявленні внутрішньовиробничих резервів економії цих ресурсів та розробки конкретних заходів із їх використанню.

Потреба матеріальних ресурсах визначається потребою виконання виробничої програми, на капітальне будівництво, на непромислові потреби і необхідними запасами матеріальних ресурсів наприкінці періоду. Важливе умова у своїй — повна забезпеченість потреби у матеріальних ресурсах джерелами покриття і шляхом створення запасів. Джерела покриття може бути зовнішніми і внутрішніми. Реальна потреба у завезення матеріальних ресурсів із боку – це різницю між загальної потреби у певному різновиді матеріалу і сумою своїх внутрішніх джерел її покриття.

У процесі аналізу необхідно перевірити забезпеченість потреби у завезення матеріальних ресурсів договорами з їхньої постачання та фактичне виконання. Ступінь забезпечення підприємства матеріальних ресурсів для оцінюється з допомогою коефіцієнтів забезпечення. Перевіряється також якості здобутих від постачальників матеріалів, відповідність їхньої стандартам, технічних умов й умовам договору.

Для оцінки ритмічності поставок використовують коефіцієнт ритмічності і коефіцієнт варіації матеріалів.

У процесі аналізу запасів перевіряється відповідність фактичного розміру запасів сировини й матеріалів з нормативним.

Показники ефективність використання матеріальних ресурсів діляться на узагальнюючі й потужні приватні. До узагальнюючим ставляться: матеріаломісткість продукції,материалоотдача, питому вагу матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт використання матеріальних ресурсів. Приватні показникиматериалоемкости застосовуються для характеристики ефективність використання окремих видів матеріальних ресурсів, і навіть для характеристики рівняматериалоемкости окремих виробів.


Список використовуваної літератури

1. Бердникова,Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарську діяльність підприємства:Учеб. посібник для вузів по економ. іуправлен. спец /Т.Б.Бердникова. - М.:ИНФРА-М, 2007. -215с

2. Герасимов, Б.І. Економічний аналіз:Учеб. посібник. У 2 год. /Б.И.Герасимов,Т.М.Коновалова,С.П.Спиридонов. - Тамбов: Вид-воТамб. держ.техн. ун-ту, 2004. -Ч.1. - 64 з.

3. Грищенко, О.В. Аналіз і діагностика фінансово-господарську діяльність підприємства: Навчальний посібник /О.В.Грищенко. - Таганрог: Вид-воТРТУ, 2005. – 112 з.

4.Канке, А.А,Кошевая І.П. Аналіз фінансово-господарську діяльність підприємства /А.А.Канке,И.П.Кошевая. - М.: Форум, 2007. - 288 з.

5. Коваленка,Е.А. Аналіз господарську діяльність: курс лекцій /Е.А.Коваленко. - Гомель:ГГПК, 2007. – 79 з.

6.Савицкая,Г.В. Аналіз господарську діяльність підприємства:Учеб. посібник /Г.В.Савицкая. – М:ИНФРА-М, 2009. – 536 з.

7.Старовойтов, М.К. Практичний інструментарій організації управління промисловим підприємством. Монографія /М.К.Старовойтов,П.А.Фомин. - М.: Вищу школу, 2002. – 267 з.

8.Шадрина,Г.В. Економічний аналіз /Г.В.Шадрина. - М.: Московська фінансово-промислова академія, 2005. - 161 з.[>1]Грищенко О.В. Аналіз і діагностика фінансово-господарську діяльність підприємства: Навчальний посібник /О.В.Грищенко. - Таганрог: Вид-воТРТУ, 2000. –С.31.

[2]ШадринаГ.В. Економічний аналіз /Г.В.Шадрина. - М.: Московська фінансово-промислова академія, 2005. –С.62.

[3] Герасимов Б.І. Економічний аналіз:Учеб. посібник. У 2 год. /Б.И.Герасимов,Т.М.Коновалова,С.П.Спиридонов. - Тамбов: Вид-воТамб. держ.техн. ун-ту, 2004. -Ч.1. –С.31.

[4] Саме там. –С.32.

[5] Грищенко О.В. Аналіз і діагностика фінансово-господарську діяльність підприємства: Навчальний посібник /О.В.Грищенко. - Таганрог: Вид-воТРТУ, 2000. –С.33.

[6] Саме там. –С.34.

[7]СавицкаяГ.В. Аналіз господарську діяльність підприємства:Учеб. посібник /Г.В.Савицкая. – М:ИНФРА-М, 2009. –С.206.

[8] Саме там. –С.209.

[9]Старовойтов М.К. Практичний інструментарій організації управління промисловим підприємством. Монографія /М.К.Старовойтов,П.А.Фомин. - М.: Вищу школу, 2002. –С.196.

[>10]КоваленкоЕ.А. Аналіз господарську діяльність: курс лекцій /Е.А.Коваленко. - Гомель:ГГПК, 2007. –С.48.

[11]Старовойтов М.К. Практичний інструментарій організації управління промисловим підприємством. Монографія /М.К.Старовойтов,П.А.Фомин. - М.: Вищу школу, 2002. –С.198.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація