Реферати українською » Экономика » Економіка. Основні поняття


Реферат Економіка. Основні поняття

має різні тенденції різні періоди.

Як раб сила у процесіпр-ва створює надлишок вартості. процеспр-ва при ринку має двоїстий характер:

як процес праці, де відбувається взаємодія чинниківпр-ва і складається товар. Процес праці характеризується тим, що власність коштомпр-ва і товар перебуває у умовах підприємця => умова праці визначає власника;

як процес вік. вартості - проходить у процесі вартості.

Підприємець витрачає:

>D(12)-T(с.пр-ва(12) і р. сила (3)) ...>пр-во...Т'-D'(20)

Коштипр-ва: прядиво: бавовну (10), верстат (2)

Т' - прядиво, вартість Т' - стара вартість (12), що була втілено процесіпр-ва. Робочий працею переносить вартістьср-впр-ва на пряжу + абстрактний працю = нова вартість (її створює робочий і приєднує до вартостіср-впр-ва)

протягом години праці - 1ден. од. вартості

Стільки нервів, м'язів витрачається скількинеобх. до створенняден. одиниці.

Залежить від робітника часу, інтенсивності

8 год - 8 од. вартості

Вартість товару 12+8=20ден. одиниць => продаючи товар при еквівалентному обміні одержимо 20ден. од. => нова вартість розпадається на 2 частини:

еквівалент вартості раб сили (3)

додаткова вартість (5)

Збільшення капіталу відбувається поза рахунок додаткової вартості.Прибавочная вартість - джерело доходу попри всі види капіталу.

>Прибавочная вартість - частина нової вартості, створеної найманцем понад його раб сили табезвоздмездноприсваемая підприємцем.

Збільшення додаткової вартості:

>пр-во абсолютної ін.ст-ти. Збільшення ін.ст-ти відбувається поза рахунок збільшення раб дня. Весь раб день умовно ділиться на 2 частини: протягом необхідного часу (протягом якого створюється еквівалентст-ти раб сили (3), залежить від величинист-ти раб сили, від величини новоїст-ти створюваної працівником за 1 од. часу) іприбавочное час.

пов'язані з зростаннямпр-ти праці галузях які виробляютьср-во робітника чи створюють їм коштипр-ва.

При збільшенні зростанняпроизвод-ти знижується вартість роб сили в всіх працівників. При зниженніст-ти раб сили зменшуєтьсянеобх. час, збільшуєтьсяприбавочное час.

>Прибавочнаяст-ть, що утворюється рахунок зменшеннянеобх. часу й збільшенняприб. часу приconst раб дня називається додатковаприб. вартість.

Економічна теорія.

>Избит.приб.ст-ть - не так на всіх підприємствах, лише де хороша техніка -> видатки од. продукції знижується. Продаючи товар порин. вартості отримують прибуток і надлишок прибутку (стимул, що змушує скорочення витрат напр-во впроваджуючи нову техніку).

>Изб. при.ст-ть обмежує зростання ін. силт.к. діє досі поки нова техніка стане відомо іншим (комерційна таємниця).

Двоїсте впливом геть НТП: стимулює і обмежує.

2 характеристикиприб.ст-ти (>m):

Новаст-ть=екв.ст-ти раб. сили (робочому) +приб.ст-ти (>предпр.)=V+m

Норма висловлює пропорцію, у якій новостворенаст-ть ділиться між робітникам і підприємцем (вся належить підприємцю).

Показує яка величинаприб.ст-ти створюється на од. витратпред-м на раб силу.

Будь-який підприємець прагне збільшення М. він намагається скористатися новою техніку йквал. раб силу.

Різні частини капіталу неоднаково беруть участь у процесіпр-ваприбст-ти.

>Кав=С+V

>Кав - авансований

З - наср-вапр-ва - постійний капітал

У процесіпр-ва їхст-ть не підвищується.Переносится товару працею робочого і вільного від незаконного продажу повертається у тому самому розмірі.

V - для придбання раб сили - перемінний капітал

Наст-ть товару не переносяться. Робітник абстрактним працею створює новуст-тьv+m>v. Витрати,увелич. у процесіпр-ва, забезпечуютьвозр.ст-ти.

Джереломприб.ст-ти є лише перемінний капітал

Але без постійного До не може сформуватисяприб.ст-ть => внаслідокпр-ваK=C+(V+m)

>К>Kав на величинуm

Утворюванаприб.ст-ть можна використовувати:

задоволення особистих потреб

частково розширенняпр-ва:

а) одержання прибутку, втриматися при конкуренції, розширитипр-во іувелич. М одержуваноїст-ти

б) купити додатковіср-вапр-ва і збільшити раб силу, тобто. доповнить капітал

Протилежне перетворенняприб.ст-ти в До - накопичений капітал

Нагромаджений капітал притаманнорасшир-го відтворення

>m, збільшуючись прирасширпр-веприбст-ть розпадається на:

>m1 -накопляемаяст-ть

>m2 - споживанаприб.ст-ть

>Пр-воm і його безплатне присвоєння пов'язані з відносинами експлуатації. Сутність відносинзкспл.: підприємець привласнює частинаст-ти створюваної раб понадст-ти раб сили

Маркс сьогодні: ступінь експлуатації з допомогоюm1

частинаст-тивозвр. раб у вигляді компенсації (пенсійний фонд, страхової,распред. прибутку з акцій)

Частинаприб.ст-ти йде податки тощо.

І це вище не можна розглядати, як безплатне присвоєння.

Кругообіг Капіталу

Кожна стадія кругообігу - процес перетворення капіталу з однієї форми до іншої.

>Функциональние форми:

грошова форма (функція: підготовка процесупр-ва)

>произв. форма (функція: створення товару, йогост-ти іприб.ст-ти)

товарна форма (функція: реалізаціяст-ти й одержання прибутку)

Процес кругообігу капіталу - відбувається постійно.

Поновлення і повторення кругообігу До - оборот До

За характером обороту До:

Основний До:

Частина До яка бере участь у кількох процесах кругообігу зберігає у своїйпротреб.ст-ть і переноситьст-ть на Т частинами (кошти праці, будинку,машини)Переносст-ти основний капітал на Т - амортизація Та частинаст-ти яка переноситься на Т у процесі одного обороту - амортизаційні відрахування. Ставлення до перемінної частинист-ти повноїст-ти основного До - норма амортизації. Вона виявляє міру відновленняст-ти Доосн. Зараз практикують прискорені норми А:

а перебігу 3-5 роківст-ть коштів праці переноситься товару

б) у тому перші 2-3 року переноситься на Т подвоєна норма Ну а потім звичайною нормі.

А входить у витратипр-ва Т створюваного у цьому основному До. Після продажу Т цю частину повертаєтьсяпредпр-лю аби міг використовувати в ремонт чи купівлю устаткування після зносу.

Знос:

а) фізичний: стала втрата потреб.ст-ти внаслідок функціонування або під впливом сил природи

б) моральний: основний До втрачає частинаст-ти внаслідок 2 причин:

створена досконаліша техніка

аналогічний вид основного До став дешевше

оборотний До:

Частина капіталу що у одному обороті втрачає у своїй льох.ст-ть його переноситься на Т відразу повністю (сировину, матеріали, паливо...)

>Скорост обороту буває різної:Ск.об.=1/n, n- число оборотів

Швидкість про. залежить від кількості оборотів у період, що більше швидкість то більше вписувалося річна маса кафе і річна нормаприб.ст-ти. У перебігу кожного обороту отримуютьприб.ст-ть

10.2 Форми До й доходи До

Форми До склалися не відразу. Спочатку -торговельний і -лихварський, при ринковоїек-ке - промисловий. Потім роз'єднання До. З кінця першої третини 20 століття - інтеграція До у єдиний.

Промисловий До - функціонуючий у сфері мат.пр-ва створюєприбавочст-ть. Серед інших видів До особливий тим що створює додатковуст-ть, інші - його може лише привласнюють. Нині у створенніприб.ст-ти беруть участьмонопол,акцион. (дійств) До спрямовані на сферу матпр-ва:

створюєприб.ст-ть у процесіпр-ва товарів

>Кав=С(затратипредприн наср-вапр-ва) + V (раб сила)

>С=Сосн(здания,оборуд)+Соборот(сирье,матер)

Різні школи з різного розуміють прибуток:

>меркантелисти: прибуток породжується торговим зверненням

фізіократи: від сільського хоз-ва

зараз: результат взаємодії всіх згаданих чинниківпр-ва, винагороду за ризик та винагороду запредпр. діяльність

класична:

А.Сміт: прибуток - відрахування з праці робочого

Рікардо: дохід на До вкладеного у різні сферипр-ва по середньої нормі прибутку

Маркс: перетворена формаприбст-ти.Превращенная - зовні породження всього До, а справіприбст-ть створює перемінний До

Величина прибутку який завжди збігаються з величиноюприб.ст-ти створеної для підприємства. Вона збігається якщо товар продають за ціною рівноваги.

ЯкщоD>S ми матимемо прибутокp > ніжприб.ст-тьm

Коженпредпр-ль хоче максимізувати прибуток цього потрібно знати кон'юнктури ринку і попит

>Максимизация залежить від:

а) технічного досконалості (скорочуються витратипр-ва)

б) збільшення масштабівпр-ва (скорочуються витратипр-ва, конкуренція)

в) прискорення обороту До,т.к. це підвищує річнуp іm.Приб.ст-ти =>увелич. рік, прибуток

Через війну міжгалузевий конкуренції норма прибутку вирівнюється.

У різні галузіек-ки вкладено рівний До, але структура До неоднакова

>C/Vогранич. будова До

>Кав >C/V >m'=m/V
1. 100 9:1 >90С+10V 100%
2. 100 4:1 >80C+20V 100%
3. 100 7:3 >70C+30V 100%
Припустимо що все До відразу переноситься на Т:

>Т=C+m+V Вартість
1. >90С+10V+10m =110
2. >80С+20V+20m =120
3. >70С+30V+30m =130
Вартість різна => коли будемо продавати за ціною рівноваги виручка 110, 120, 130 (>D=S)

Недолікипр-ва (>возмещаемие):

1. >90С+10V
2. >80С+20V
3. >70С+30V
Прибуток:

1. 10
2. 20
3. 30
Через війнуприбст-ти серед галузейпр-ва у процесі конкуренціїрин ціна коливається навколо цінипр-ва.

Цінапр-ва = витратипр-ва (>C+V) + порівн. прибуток (>рср)

>Ср. прибуток - рівна прибуток про До призначений у різні галузіпр-ва або прибуток отримана на До по середньої чи загальної нормі прибутку:рср=р'ср•К

Висновок: Звідки надлишок?

Через війну міжгалузевий конкуренціїприб.ст-ть перерозподіляється між галузями щоб скрізь підприємець отримував прибуток за середньої нормі прибутку.

У результаті: сума прибутку дорівнює суміприб.ст-ти (>Sp=Sm)

Так функціонує механізм освіти середньої прибутку.

Середня прибуток встановлюється за галузями. Та деякі отримують додаткову прибуток з допомогоюек. скорочення витратпр-ва і навпаки.

Торговий До.

Торговий До - До, використовуваний для реалізації товару у сфері звернення.

Щоб реалізувати Т:

доставка від виробника до покупця

організація процесу вивчення ринку виробництва і продаж Т.

А ще потрібен До, його виділяє сампред-ль чи торговий капіталіст.

Торговий До виник яксамостоят форма До (натурхоз-во)

У разі ринку торг. До постає якобособивщаяся частина пром. До і використовується для реалізації виробленого Т. Торговий До самприб.ст-ти не створює, і жоден капіталіст нічого очікувати займатися торгівлею, а то й матиме прибуток на До і прибуток =рср (загальної)

Торговельна прибуток - частинаприб.ст-ти, яку пром капіталіст поступається торговельному за реалізацію Т. І той і інший одержують однакову прибуток про До.

Механізм.

Торговельна прибуток за величині повинна бути менше середньої, може більше з допомогою економії на витратах звернення, вдалою кон'юнктури відновлення товару та інших. чинників.

Промисловий підприємець поступається торговельному частинаприб.ст-ти понад торгової прибутку для відшкодування чистих ітранссакционних витрат звернення (вони діляться на додаткові, чисті йтранссакционние).

Як витрати відшкодовуються?

Додаткові витрати звернення пов'язані з продовженням процесупр-ва у сфері звернення. Працяработчиков зайнятих зберіганням, упаковкою, транспортуванням створює вартість (зокрема нову) з допомогою неї витрати відшкодовуються.

Чисті витрати пов'язані зпр-вом. Праця працівників зайнятих продажем товару рекламою, урахуванням, управлінням не створюєст-ти -> ці витрати звернення відшкодовуються з допомогоюприб.ст-ти створюваної у сфері мат.пр-ва.

З цієї причини з допомогоюприб.ст-ти відшкодовуютьсятранссакционние витрати.

Особливості функціонування промислового капіталу с/г земельна рента.

Функціонування пром. капіталу с/г має низку особливостей:

Ведення с/г пов'язані з землею як основного ресурсом (земля - обмежена, різне родючість, розташована на різному відстані від центру споживання), тобто. однакові витрати різними ділянках створюють різне у с/г продукції.

>С/х роботи пов'язані з сезонністю (весна і осінь, зима і літо - менше напруги). У зв'язку з сезонністю нерівномірне використання техніки. Великий простий.

Специфіка с/г: у багатьох країнах участь у процесіраспр-яприб продукту земельнихсобственностей.

Власність у країнахчасная, інодігос-ая. Причому сам під час створення продукції не бере участь. Складає землю у найм. (Орендар чи сам обробляє землю (дрібні фермери), чи використовують найманої праці (частіше,т.к. ефективними є великі підприємства). У країнахЗап. Європи оптимальний розмір с/г підприємства - понад сотню га землі, США середня площа великих ферм - більше 200 га. До 2000 р ферми, мають 800 га займають 60% всієї ріллі. Загалом у США 2 млн. ферм, але передусім 50 ферм (найбільших) створюють 50% всієї с/г продукції.

Специфіка с/г: залежить від клімату, природних умов -> с/гпр-во хитливо.

Участь розподілізем. власників породжує умови до виникнення земельної ренти.

Земельна рента є частинаприб.ст-ти створеноїсх понад прибутку, яку підприємець поступається земельному власнику за право користування його землі. Це інша частина орендної плати.

Крімзем. ренти оренда включає відсоток на раніше вкладений в землю капітал (іригаційні системи...).

>Зем. рента висловлюєпр-венние відносини між орендарем,присвающим середню прибуток, та міжзем. власником, який привласнюєзем. ренту (не прибуток).

>Зем. власник привласнює ренту як власник землі => рента -ек. форма реалізації власності на грішну землю.

Чому в с/г створюється понадприб.ст-ть (надлишок)? Звідки ж береться? Умови виникнення і джерело ренти.

Причина існування с/г ренти - те, щохоз-во землі веде не власник, а орендар.

Причина виникнення ренти - монополія на грішну землю як у об'єкт хоз-ва (у землі буде обмежено й той хто пройшов у найм найкращий ділянку має монополії на грішну землю, як у об'єкт хоз-ва).

Монополія приватної власності на грішну землю. Власник, здаючи землю у найм заважає іншим підприємцям вкладати капітал в землю.

Тож уся створена при.ст-ть залишається в с/г, не бере участь у устаткуванні середньої норми прибутку.

Умовиобр-я ренти:

різне родючість;

розбіжність у органічному будову До в с/г і промисловості.

Видизем. ренти:

Абсолютна.

Складається усім ділянках землі незалежно від родючості ділянок. Вона пов'язані з монополієючаснойсобств-ти на грішну землю.Приб.ст-ть, створювана в с/г внаслідок нижчогоорг. будівлі До більше, ніж упром-ти на од. До. Середня прибуток й упром-ти, й у с/г визначається за єдиною загальної чи середньої нормі прибутку. Надлишокприб.ст-ти, створеної с/г понад середньої прибутків і є абсолют. Середня прибуток визначається умовами промисловості.

2.Дифференциальная.

Складається лише з кращих чи середніх по родючості ділянках землі.Разностная рента, у її основі відмінність між витратами од. своєї продукції гірших ділянках, найкращих робітників та середніх. Оскільки кращі й середні дають більше продукції.

З огляду на монополії на грішну землю як у об'єкт хоз-ва ціна на с/г продукцію визначається витратами гіршому ділянці землі => у тих ділянках, де витрати нижче орендар отримує надлишковий дохід що й становитьдифф. рента.

пов'язані з відмінностями у природній місцезнаходженням і родючістю, залежить від підприємця;

пов'язані здоп. витратами До, що робить підприємець підвищення родючості землі.

Це знижує видатки од. продукції і на дає надлишковий дохід.

На час доки скінчиться термін оренди цей надлишковий дохід - прибуток підприємця.

Під час укладання договору нового термін власник підвищує з цього величину орендної плати і надлишковий перетворюється надифф. ренту здоп. витратами До.

Величиназем. ренти впливає ціну землі. Власник може продати землю за суму, яка будучи належної до банку за нинішньої нормі % дає їй той самий дохід, який давалазем. рента.

Ціна землі прямо пропорційна величинізем. ренти назадпроп. нормі банк - %.

Аналогічнозем. рентісущ. рента в видобувних галузях,сущ.моноп. рента напр-во рідкісних Т.

>Ссудний капітал, позичковий відсоток і підприємницький дохід.

>Ссудний капітал - це відособлена частина промислового капіталу вигляді грошей, яку власник надає функціонуючому підприємцю тимчасово за плату.

Рух позичкового капіталу:D-D'

>d=D'-D (приріст)
>Ссудний капітал називають найбільшфетишистским капіталом, тобто. гроші самі ростуть.

При русі позичкового капіталу відбувається роздвоєння капіталу - капітал власність і капітал функція.

Власність із капіталу завше залишається до рук грошового підприємця.

Відсоток є частина додатковоїст-ти, якуфункционир. підприємець поступаєтьсяденеж. підприємцю використання його капіталу.

>Предпр. дохід - частина додатковоїст-ти, яка вфункц. підприємця під час використання позичкового капіталу.

Відсоток іпредпр. дохід меншерср, алефункц. підприємцю вигідно отримувати прибуток, як збільшеннярср,денеж. підприємець отримує відсоток щось роблячи.

Як визначається пропорція між % іпредпр. доходом?

Пропорція залежить від D і P.S на позичковий капітал.

ЯкщоD>S, то норма % зростає, а величина перед. доходу падає.

ЯкщоD<S, то норма % падає, а величина

Схожі реферати:

Навігація