Реферати українською » Экономика » Феномен будівельного комплексу у сучасних економічних умов


Реферат Феномен будівельного комплексу у сучасних економічних умов

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
ідей формування необхідних зв'язків (10).

Як показало практика, попри господарську незалежність об'єднаних на асоціацію чи СИО компаній, існують сильні взаємні етичні, організаційні, фінансові, ділові й інші зв'язку, які роблять корпоративні структури найбільш стійкими і надійними партнерами.

У Петербурзькому регіоні будівельні альянси утворюються переважно за горизонталлю. Тут отримують розвиток диверсифікація, поєднання різних сегментів ринку, і навіть синергетичний ефект (11), властивий системним утворенням. Однак у останнім часом створюються та вертикально інтегровані будівельні корпорації. Так було в 2002 р. холдинг «Ленстройматериалы», раніше який спеціалізувався на видобутку нерудних матеріалів та у виробництві будівельних матеріалів широкого асортименту (щебінь, цегла, пісок) в Ленінградській області за придбав найбільший у регіоні Гатчинский сільський будівельний комбінат і інвестував у виробництво близько 1,5 млн. дол. Це дозволило підвищити якість панелей і збільшити потужності комбінату. Підвищення поверховості будинків з 9 до 16 поверхів дозволить запустити нинішнього року 70 тис. кв. м житла.

Цим самим шляхом пішла і холдингова організація «Ленстройреконструкция» (також що займається здобиччю нерудних матеріалів Ленінградській області за) придбавши Гатчинский домобудівний комбінат - найбільшу регіоні домобудівну компанію.

Інтеграція холдингів «Ленстройматериалы» і «Ленстройреконструкция» відбулася у наступні переділи («вперед») з метою підвищення доданій вартості, тобто. отримати бо'льшую норму прибутку. Але є приклади в Петербурзькому ПОЗОВ чи іншого характеру. Приміром, «ЛенСпецСМУ» і «Будівельна компанія № 1 - ЛЭК» придбали ряд заводів будівельних матеріалів з метою захисту від монополізації постачальників, зробивши інтеграцію у перших переділи («тому»).

Наблюдаемая тенденція укрупнення будівельного ринку на регіоні дасть змогу зменшити собівартість будівництва масового житла й призведе до концентрації у великих компаніях всього масового житла. У зв'язку з цим вже з минулого року її ряд будівельних компаній почали диверсифікувати власну діяльність і стратегію на будівельному ринку. У найрізноманітніших компаніях і стратегії різні: від розширення своєї діяльність у інші регіони («Строймонтаж», ЛЭК, «Ленстройреконструкция») чи держави («ЛенСпецСМУ» - Югославія), до продажу контрольного пакети акцій закордонним холдингам («Петербургстрой» - холдингу «Skanska»). Як свідчить закордонна та вітчизняна практика поява корпоративних структур випливає з логіки розвитку у будівництві, коли накопичені ресурси повністю (або вони майже повністю) вкладаються у розвиток власне підприємництва.

Останнім часом отримують розвиток, звані, «порожнисті» будівельні організації, які свій бізнес будують навколо ідеї. Єдине, що вони володіють - це торгову марку, оборотний капітал та команда менеджерів. Решта - розробка проекту, будівництво (реконструкція), продаж і сервіс - будівельна організація отримує в спеціалізованих компаній. Саме такою бізнес-моделі відповідає «Домостроительная інвестиційній компанії» («Доминко»), ввівши 2001 р. 6 тис. кв.м елітного житла, що пропагує час реконструкцією здания-памятника «Домик в Коломні» (будинок купця С.І. Рибкіна) та інших.

Сам факт об'єднання різних за формі власності, масштабам і характерові діяльності структури єдину групу чи СИО свідчить у тому, що у сучасному розвитку регіональних ПОЗОВ відбувається інтенсивне внутрішня не структурна перебудова будівельної галузі напрямі створення принципово нових форм, адекватних умовам ринкового господарювання.

Слід зазначити, що у сукупність будівельних виробництв ми включаємо в обов'язковому порядку проектні організації, хоча вони також технологічно необхідні створення кінцевої продукції будівництва. Ринкова економіка внесла принципові зміни у систему оціночних критеріїв кінцевої продукції будівництва. Це стосується як до функціональної та якісної боці справи, до естетичної.

У дореформений період із системи критериальных оцінок будівельної продукції естетичний аспект практично цілком виключався, що призвело до цілковитої безликості материально-вещной середовища міст і поселень. Естетичні критерії збереглися лише стосовно дуже небагатьом будівлям і спорудам громадського характеру. У ринковій економіці відродження естетичної компоненти, як і підвищення вимог до функціональним і технологічним якостям проекту, б'є по організації всього проектного справи в самісінький країні. Практика показує, нині відбувається інтенсивне перетворення дореформеної системи проектних організацій. Передусім це теж стосується організацій, що спеціалізуються з цивільному проектуванні. З появою приватних архітектурних і проектних організацій (12) інститут будівельного проектування неминуче стає повноправним учасником ринку будівельної продукції, хоча сама діяльність із проектування будівельних об'єктів неможливо прив'язана до географічним координатам.

Отже, новітня історія розвитку системи регіонального ПОЗОВ показує, що з метою підвищення ефективності суб'єкт управління постійно змінюється. Сформована досі структура, безумовно, вимагає досконалості, проте, задля справедливості, треба сказати, що така структура управління инвестиционно-строительным комплексом Санкт-Петербурга адекватно співвідноситься до сучасного стану будівництва у регіоні хоч і має потенціал, реалізація якого здатна зрештою призвести до підвищення ефективності цього технологічного комплексу.

Виноски

(1) Див.: Сєров В.М. Управління будівництвом у Росії. Яким йому быть?/Экономика будівництва, №10, 2001.

(2) Див.: Сб. доповідей 58-ї науч. цук. професорів, викладачів, науч. працівників, інженерів і аспірантів університету СПб.: СПбГАСУ, 2001.

(3) Див.: Сєров В.М. Указ. працю.

(4) Див.: Російська в архітектурно-будівельну енциклопедія. Т. IV. М., 1996. З. 506.

(5) Див.: Хармс Р., Бунис І. Роль будівельного сектора економіки в економічну політику. Довгострокові перспективи якої і політика в строительстве.-Нью-Йорк: ООН, 1976

(6) Докладніше див.: Асаул О.Н. Формування інвестиційного клімату (досвід Петербурзького регіону). Київ, «Економіка України», № 4, 2002.

(7) Див.: Каплан Л.М. Стабільність будівельного ринку - в консолідації всіх учасників/ Будівельний тижневик, СПб., №1, 2001.

(8) Див.: Макінтайр Р. Малі підприємства у економіці затяжного перехідного періоду: аналіз труднощів і економічна політика. М., економічна наука сучасної Росії, № 1, 2002. Стр. 125.

(9) Докладніше див.: Сб. матеріалів цук. Союзу економістів України «Свiтовий та вiтчизняний досвiд запровадження нових виробничих систем (кластерiв) для забезпечения економiчного розвитку територiй». Київ, 2001.

(10) Докладніше див.: Асаул О.Н. Мережні індустріальні організації, як форма концентрації виробництва. Сб. матеріалів цук. Союзу економістів України Указ. працю.

(11) У кількісному плані він більше од суми ефектів від дій елементів системи за її окремому функціонуванні.

(12) ТОВ «Майстерня Митюрева», Архитектурно-проектный центр Мамошина, майстерня «Герасимов і регіональні партнери», ТОВ «Архітектурне майстерня О.М. Зельцмана», ПТАМ О.П. Подерв'янського, проектна студія «ДАрх».

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайту http://www.finansy.ru/

Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація