Реферати українською » Экономика » Економіка торговельного підприємства


Реферат Економіка торговельного підприємства

підвищення кваліфікації тис. крб. 25,6 28 45 14 Витрати за проведення пільг персоналу тис. крб. 37 39 44 15 Кількість прогулів одному працівникові годину 5 5 7

2.2. Аналіз економічного потенціалу

Основною метою оцінки ефективності діяльності торгового підприємства є розробка висновку про життєздатності підприємства міста і можливостей його її подальшого розвитку з урахуванням всебічного аналізу, що необхідно проводити з допомогою системи показників, які відбивають стан та розвитку суб'єктаоценки[8, з. 144].

Основні економічні показники торговельно-господарську діяльності ТОВ «>Кинескоп» наведені у бухгалтерської звітної формі №1 (додаток 2) і № 2 «Звіт прибутки і збитках» за 2004 рік (додаток 3). Тому аналіз проводитимемо за даними звітної форми (табл. 2.4).

Аналізуючи набуті результати 2004 року стосовно 2003 року можна зробити такі висновки.

Товарообіг збільшився на 82769 крб., його темпи зростання становив 102,35%. Валовий дохід збільшився на 78085 крб., темпи зростання становив 113,57%. Отже, темпи зростання валового доходу перевищує темпи зростання товарообігу на 11,22% (113,57-102,35), що позитивний результат.

Таблиця 2.4

Економічні показники торговельно-господарську діяльності ТОВ «>Кинескоп» у поступовій динаміці за 2003-2004 рр.

рівень – в % до обороту

Роки Відхилення Темп
Показники Символи 2003 2004 тис. крб. зростання, %
Товарообіг, крб.

>q0>p0;q1>p1

3520324 3603093 82769 102,35
Валовий дохід, крб.

>m0;m1

575324 653409 78085 113,57
Рівень, %

>m0; >m1

16,34 18,13 1,79 110,96
Недоліки звернення, крб.

>u0; >u1

229046 227707 -1339 99,42
Рівень, %

u0; u1

6,51 6,32 -0,19 97,13
Прибуток від товарів, крб.

>r0; >r1

346278 425702 79424 122,94
Рівень рентабельності, %

>r0; >r1

9,84 11,81 1,98 120,11
Доходи від інших видів діяльності

>x0; >x1

436301 599924 163623 137,50
>Внереализационние доходи, крб.

>Y0; >Y1

0 0 0 0
>Внереализационние витрати, крб.

>Q0; >Q1

0 0 0 0
Прибуток до оподаткування всього, крб.

>M0; >M1

782579 1025626 243047 131,06
Рівень прибутку до оподаткування, % 22,2 28,5 6,3 128,3
Податок з прибутку, крб. 187819 246150 58331 131
Торішній чистий прибуток, крб. 594760 779476 184716 131
Рівень чистий прибуток, % 16,9 21,6 4,7 127,8

Рівень валового доходу становив 2004 року 16,34%, 2003 року 19,13%. Це означає, що у 2003 року на кожні 100 крб. товарообігу 16 крб. 34 коп., 2004 року 18 крб. 13 коп. Рівень валового доходу на товарообігу збільшився на 1,79%. Це означає, що у 2003 року з кожних 100 крб. товарообігу організація отримала валового доходу на 1 крб. 79 коп. більше, ніж у 2004 року, які характеризуються позитивно.

Рівень валового доходу на 2004 року зріс на 1,79 %, рівень витрат звернення до 2004 року упав 0,19%. Рівень рентабельності становило 1,98 %. Рівень прибутку до оподаткування становило 6,8 % Рівень чистий прибуток становило 4,7%.

Розглянемо докладніше склад доходів від інших видів діяльність у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Склад доходів від інших видів діяльності

Показники 2003 рік, крб. 2004 рік, крб.

>Струк

туру 2003, %

>Струк

туру 2004, %

Зміна в крб. Зміна в % Зміна структури, %
>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДИ, всього 436301 599924 100 100 163623 138 0
їх:
надходження, пов'язані з наданням за плату у тимчасове користування активів організації 100349 149981 23 25 49632 149 2
надходження, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винахід 74171,2 101987 17 17 27816 138 0
надходження, пов'язані з через участь у статутних капіталах інші організації 69808,2 119985 16 20 50177 172 4
прибуток, отримані організацією внаслідок спільної прикладної діяльності 82897,2 137983 19 23 55085 166 4
надходжень від продажу основних засобів та інших активів відмінних коштів, продукції, товарів 91623,2 83989,4 21 14 -7634 92 -7
відсотки, отримані за надані у користування коштів у організації, і навіть відсотки використання банком коштів 17452 5999,24 4 1 -11453 34 -3

Як очевидно з таблиці 2.5, найбільшу частку у структурі інших доходів займають надходження, пов'язані з наданням за плату активів організації.

Недоліки звернення до торгівлі характеризують величину спожитих ресурсів у процесі здійснення фінансово-господарську діяльність. Їх аналіз необхідний головним чином заради виявлення резервів скороченнярасходов[10, з. 134].

Недоліки звернення мають негативну динаміку, 2004 року вони зменшилися на 1339 тис. крб., темпи зростання становив 99,42%. Отже, у разі зростання товарообігу є динаміка зниження витрат звернення, що добрим показником. Рівень витрат, відповідно, також має негативну динаміку. Якщо 2003 року на кожні 100 крб. товарообігу доводилося 6 крб. 51 коп. поточних витрат, то 2004 року витрати знизилися на 19 коп. і дорівнювали на кожні 100 крб. товарообігу 6 крб. 32 коп., що свідчить про економному витраті ресурсів.

Прибуток від товарів збільшилася на 79424 тис. крб., її темпи зростання становив 122,94%. Отже, темпи зростання прибутку випереджає темпи зростання товарообігу на 20,59% (122,94-102,35). Такий стан може бути позитивним, однак слід прийняти до уваги такі обставини: темпи зростання товарообігу становив 102,35%, темпи зростання валового доходу 113,57%, темпи зростання витрат звернення 99,43%. Тобто, зниження витрат становила лише 0,58% (99,42-100) не могло надати б такого великого впливу прибуток від продажу. Тому можна припустити, що засновниками ТОВ «>Кинескоп» суттєво збільшив вартість своїх товарів, що Мінздоров'я може негативно позначитися на клієнтів і призвести до їх відтоку,т.к. за умов ринку можна купити аналогічний товар за нижчою вартості.

Рівень рентабельності продажу на 1,98%, його темпи зростання становив 120,11%, що хорошим показником.

Істотно збільшилися прибутки від інших видів діяльності на 163623 тис. крб., темпи зростання становив 137,50%. З одного боку даний факт слід назвати позитивним, але з іншого боку, мій погляд, керівництву варто замислитися про збільшення доходів від основного виду – торгівлі. Відповідно, прибуток до оподаткування також істотно збільшилася на 243057 тис. крб., її темпи зростання становив 131,06%, тобто перевищує темпи зростання прибуток від реалізації товарів на 8,12% (131,06-122,94). Перевищення доходів від іншій діяльності над прибутком від пов'язана з тим, організація веде інші операції (з майном тощо), які пов'язані з продажем товарів.

У таблиці 2.6 представлені зведені показники економічних чинників зміну прибутку на динаміці.


Таблиця 2.6

Зведена таблиця впливу наведених економічних чинників зміну прибутку на динаміці

сума – крб.

рівень – в %

Чинники Формула розрахунку Вплив чинника
сума, крб. рівень, %
1 Приріст товарообігу

 >r = (>q1>p1-q0>p0)*>r0 / 100%

82769*9,84 / 100

8 144
2 Збільшення середній рівень валового доходу

 >r = (>m1->m0)*q1>p1 / 100%

1,79*3603093/100

64495 1,79
3 Зниженняиздержкоемкости торгової діяльності

->r = (u1-u0) *q1>p1 / 100%

0,19*3603093/100

6 846 0,19
4 Разом вплив найважливіших чинників з прибутку від товарів  (>стр.1+стр.2+стр.3) 79485 2
5 Збільшення доходів від інших видів діяльності 163 623
6 Приріст позареалізаційних доходів 0
7 Зниження позареалізаційних витрат 0
8 Вплив всіх наведених чинників загальну прибуток  (>стр.4+стр.5+стр.6+ стор.7) 243108

З таблиці 2.6 видно, що позитивний вплив з прибутку 2004 року надали такі чинники:

- збільшення обсягу товарообігу на 82769 тис. крб.;

- приріст рівня валового доходу на 1,79% до обороту;

- збільшення доходів від інших видів діяльності на 163623 тис. крб.;

- зниженняиздержкоемкости торгової діяльності на 1339 тис. крб.

Їх сукупне вплив створило реальну передумову збільшення загальної прибутку на 243108 тис. крб.

У таблиці 2.7 представлений розрахунок економічну ефективність використання ресурсів немає і витрат підприємства.

Таблиця 2.7

Розрахунок показників економічну ефективність використання ресурсів немає і витрат з ТОВ «>Кинескоп» у поступовій динаміці

сума – крб.

рівень – в %

Показники 2003 рік 2004 рік Темп зростання,%
I. Вихідна інформація
1 Обсяг товарообігу, крб. 3520324 3603093 102,35
2 Валовий дохід, крб. 575324 653409 113,57
3 Недоліки звернення, крб. 229046 227707 99,42
4 Прибуток від товарів, крб. 346278 425702 122,94
5 Прибуток всього, крб. 782579 1025626 131,06
6 >Хоз.средства, спрямовані на основний рахунок і оборот кап 334490 346077 103,46
II. Коефіцієнти ефективності
1 Коефіцієнтикапиталоотдачи
а) поточних витрат (>стр.1/стр.3) (x) 15,37 15,82 1,03
б) господарських коштів (>стр.1/стр.6) (y) 10,52 10,41 0,99
в) інтегральним показником
>F=(х*y) 1,01
2 Коефіцієнтифондорентабельности
а) поточних витрат (>стр.4/стр.3) (>z) 1,51 1,87 1,24
б) господарських коштів (>стр.5/стр.6) (L) 2,34 2,96 1,27
в) інтегральним показником
>F=(Z*Y) 1,25
3 Загальний інтегральним показником ефективності
>F=(F*F) 126,30
4 Коефіцієнт співвідношення витрат до заробленим
засобам (>стр.3/стр.2) 0,40 0,35 87,53
5 Рівень рентабельності до одержаному прибутку
(>стр.4/стр.2) 0,60 0,65 108,25
6 Термін окупності витрат та ресурсів у роках та
місяцях:
а) поточних витрат (>1/стр.2а) 0,66 0,53 -0,13
б) господарських коштів (>1/стр.2б) 0,43 0,34 -0,09

Висновок: Термін окупності має негативну динаміку, які характеризуються позитивно,т.к. окупність поточних витрат і місцевих господарських коштів до 13 і 9-те місяців відповідно.

Проте аналіз фінансового становища підприємства є неповним без дослідження основних показників фінансової стійкості й платоспроможності підприємства, і навіть без оцінки ймовірності наступу банкрутства. Саме даним питанням присвячені дослідження, у наступному розділі.


3. Аналіз, діагностика, і планування поточних товарних запасів

 

3.1. Аналіз товарних запасів ТОВ «>Кинескоп»

Товарні запаси аналізуються, плануються і враховуються в абсолютних і відносних показниках. Абсолютні показники, які становлять вартісні (грошові) і натуральні одиниці, зручні й закони використовують під час проведення інвентаризацій у підприємствах. Головна вада абсолютних показників – неможливість з допомогою визначити рівень відповідності величини товарного запасу потребам розвитку товарообігу. Тому ширше торгівлі поширення набули відносні показники, дозволяють зіставити величину товарного запасу з товарообігом торгового підприємства.

Схожі реферати:

Навігація