Реферати українською » Экономика » Система показників планів торговельного підприємства


Реферат Система показників планів торговельного підприємства

Предыдущая страница | Страница 3 из 3

- розподіл витрат по завезення, зберігання й оптової реалізації за групами товарів;

- витрати звернення роздрібної реалізації продукції;

- видатки виробництва, її переробку і;

- кількість працівників та Фонд заробітної плани;

- прибуток за оптової реалізації продукції;

- план прибуток від всіх видів діяльності;

- розподіл доходу;

- розподіл прибутку; зарплату колективу;

- фінансовий план.

3.3 Рекомендації для вдосконалення системи планових показників

Для вдосконаленні системи планових показників підприємств передбачається впровадити технологіюBalancedScorecard. Збалансована система показників (>ССП) – це інструмент стратегічного управління, який, шляхом перекладу місії і стратегії компанії, у цілісну і структуровану систему взаємозалежних показників, поширює стратегічні цілі попри всі рівні управління компанією, до кожного працівника. Система дозволяє вирішувати такі:

1.Трансформировать стратегію компанії, у конкретну мету, заходи щодо їх досягнення і показники, відбивають ступінь виконання поставлених завдань.

2 Встановити взаємозв'язку між стратегічними цілями, тактичним і оперативним управлінням (наприклад, бюджетним управлінням) і банківською системою мотивації.

3. Створити «зворотний зв'язок», що дозволить оперативно оцінювати життєздатність обраної стратегії і адекватність поставлених стратегічних цілей. Впровадження інформаційної системи підтримки процесів стратегічного планування дозволяє планувати і відстежувати статус показників як реального часу.

>BSC не заміняє систему моніторингу повсякденних параметрів, а доповнює її, будучи однією з інструментів реалізації стратегічних цілей компанії.

Основні вигоди бізнесу:

- узгодженість - забезпечується узгодженість цілей і завдань підрозділів зі стратегією компанії. Менеджмент і працівники компанії орієнтовані досягнення стратегічних цілей;

- керованість - моніторинг показників своєчасно поставляє дані, необхідних оперативного реагування, отже, успішного втілення стратегії компанії, у життя;

- прозорість - можливість надання власникам і кредиторам інформації фінансового і нефінансового характеру, що характеризує потенціал компанії, її конкурентні переваги, позицію над ринком, дозволяє точніше оцінити вартість компанії.


>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

План - центральне ланка господарського управління, у якому поетапно встановлюються всі необхідні вертикальні і горизонтальні зв'язок між підрозділами все запланований період.

Система планування забезпечує найбільшу віддання і вигоду торговельному підприємству і під час наступних правил:

- пунктуальна обгрунтованість кожного елемента і кожного етапу плану;

- точне виконання планових завдань усіма його учасниками;

- наявність суцільного безперервного обліку, контролю та коригування виконання плану.

Точність і обгрунтованість прийнятих всіх рівнях управління рішень великою мірою залежить від якості використовуваних в різних етапах планування економічних нормативів і норми.

У ринкових відносин підприємств діє цілу систему взаємозалежних планово-економічних показників та правових механізмів, визначальних кінцевий результат будь-якої виробничо-фінансової і соціально-трудової діяльності.

Вони виконують дуже важливу регулюючу роль сучасному виробництві й підприємництво. Від забезпечення і цільового призначення конкретних планових показників, їх обгрунтованості і рівня взаємної ув'язування великою мірою залежить як рівень самого процесу вільного внутрішньогосподарського планування, а й що досягаються у своїй як проміжні, і кінцеві результати.

>Продмаркет "Тамара" є структурним підрозділом ЗАТ "Артіль старателів "Амур" й займається, відповідно до статуту суспільства, роздрібної торгівлею.

На підприємстві застосовуєтьсялинейно-функциональная (комбінована) структура управління. Вона побудовано основі сполучення і взаємодії лінійної і функціональної структур. За таким принципу побудовано майже всі організаційні структури управління у торгівлі та громадському харчуванні.

План економічного та розвитку аналізованого торгового підприємства полягає у з п'яти розділів: роздрібний і оптовий товарообіг і товарне забезпечення; фінансовий план; розвиток матеріально-технічної бази; соціально розвиток колективів; план за працею.

У основі планування – товарообіг з кожної асортиментної групі товарів.

Фінансовий план аналізованого торгового підприємства включає касовий план, кредитний план і кошторису прибутків і витрат.

Показники соціального розвитку колективу включають розробку планів підвищення кваліфікації, поліпшення умов праці та охорони здоров'я робітників, житлових і культурно-побутових умов, розвитку громадської активності.

Для вдосконаленні системи планових показників підприємств передбачається впровадити технологіюBalancedScorecard.

Система дозволяє вирішувати такі:

1.Трансформировать стратегію компанії, у конкретну мету, заходи щодо їх досягнення і показники, відбивають ступінь виконання поставлених завдань.

2 Встановити взаємозв'язку між стратегічними цілями, тактичним і оперативним управлінням (наприклад, бюджетним управлінням) і жорсткою системою мотивації.

3. Створити «зворотний зв'язок», що дозволить оперативно оцінювати життєздатність обраної стратегії і адекватність поставлених стратегічних цілей. Впровадження інформаційної системи підтримки процесів стратегічного планування дозволяє планувати і відстежувати статус показників як реального часу.


СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

1.Абрютина М.С. Економічний аналіз торгової діяльності. – М.: Річ навіть і сервіс, 2000. – 512 з.

2.АфитовЭ.А. Планування для підприємства. – М.:Вишейшая школа, 2006. – 302 з.

3. БабичТ.Н.,КузьбожевЭ.Н. Планування для підприємства. – М.:КноРус, 2005. – 336 з.

4. Бланк І.А. Торговий менеджмент. – М.:Эльга,Ника-Центр, Екслібрис, 2004. – 784 з.

5. БрагінЛ.А. Економіка торгового підприємства: Торговельне справа. – М.:ИНФРА-М, 2006. – 314 з.

6. БрагінЛ.А., Данько Т.П. Організація і управління торговим підприємством. – М.:ИНФРА-М, 2005. – 303 з.

7.БухалковМ.И. Планування для підприємства. – М.:ИНФРА-М, 2005. – 416 з.

8.Горемикин В.А. Планування для підприємства. – М.:Академ. Проект,Трикста, 2006. – 528 з.

9.Греховодова М. М. Економіка торгового підприємства. – Ростовн/Д: Фенікс, 2001. – 192 з.

10. ІвановГ.Г. Економіка торгівлі. – М.:ИЦ Академія, 2004. – 144 з.

11. Ільїн А.І. Планування для підприємства. – М.: Нове знання, 2005. – 656 з.

12.Кантор О.Л.,Маховикова Г.А.,Дрогомирецкий І.І. Планування для підприємства. – М.: Вектор, 2006. – 160 з.

13. Лебедєва С.,Казиначикова Н.А.,Гавриков А.В. Економіка торгового підприємства. – М.: Нове Знання, 2005. – 240 з.

14. Ліберман І.А. Планування для підприємства. – М.:РИОР, 2005. – 127 з.

15. ПивоваровК.В. Планування для підприємства. – М.: Дашков і Ко, 2005. – 232 з.

16. Сорокіна М. В. Менеджмент торгового підприємства. – СПб.: Пітер, 2003. – 528 з.

17. Економіка підприємства торгівлі, і сфери послуг / Під ред. О.Ю.Аванесова– М.:МИИП ТОВ ">Люкс-арт", 1999. – 296 з.

18. Економіка підприємств торгівлі, і комунального харчування / По ред. НіколаєвоїТ.И., Єгоровою Н.Р. – Єкатеринбург: Урал.Гос.екон., 2001. – 498 з.

19. Економіка і організація діяльності торгового підприємства / Під ред. Соломатіна О.Н. – М.:ИНФРА-М , 2000. – 295 з.[1]Кантор О.Л.,Маховикова Г.А.,Дрогомирецкий І.І. Планування для підприємства. – М.: Вектор, 2006. – з 67.

[2]Горемикин В.А. Планування для підприємства. – М.:Академ. Проект,Трикста, 2006. – з. 286.

[3]Горемикин В.А. Планування для підприємства. – М.:Академ. Проект,Трикста, 2006. – з. 288.

[4] БрагінЛ.А. Економіка торгового підприємства: Торговельне справа. – М.:ИНФРА-М, 2006. – з. 217.

[5]АфитовЭ.А. Планування для підприємства. – М.:Вишейшая школа, 2006. – з. 96.


Предыдущая страница | Страница 3 из 3

Схожі реферати:

Навігація