Реферати українською » Экономика » Аналіз собівартості продукції ВАТ "Белшина"


Реферат Аналіз собівартості продукції ВАТ "Белшина"

включаємо в собівартість продукції (відрахування на фонд соціального захисту населення, фонд зайнятості тощо.).

Резерв зниження матеріальних витрат () виробництва запланованого випуску продукції з допомогою впровадження запланованого випуску продукції з допомогою упровадження нових технологій т іншихоргтехмероприятий можна визначити так:

 (1.5),

деУР0,УР1 – витрата матеріалів на одиницю продукції відповідно доі після запровадження організаційно-технічних заходів,нат. од.;

>Цпл – планові ціни на всі матеріали, тис. крб.

Резерв скорочення витрат утримання основних засобів з допомогою реалізації, передачі у довгострокову оренду й списання непотрібних, зайвих, невикористовуваних будинків, машин, устаткування () визначається множенням початкової їх вартості на норму амортизації ():


 (1.6).

Резерви економії накладних витрат виявляються з урахуванням їх факторного аналізу з кожної статті витрат з допомогою розумного скорочення апарату управління, економного використання коштів у відрядження,почтово-телеграфние і канцелярські витрати тощо.

Додаткові видатки освоєння резервів збільшення виробництва підраховуються окремо в кожному його виду. Це переважно зарплата за додатковий випускати продукцію, витрата сировини й матеріалів, енергії та інші змінних витрат, які змінюються пропорційно обсягу виробництва. Для встановлення його розміри необхідно резерв збільшення випуску продукціїi-го виду помножити на фактичний рівень питомих змінних витрат:

 (1.7).

Загальна схема резервів зниження собівартості представленій у додатку У на рис. П.В.1.

Отже, розглянувши теоретичні основи собівартості як економічної категорії, можна буде усвідомити, що за умови формування ринкових відносин зниження продукції набуває особливої важливості. Поруч із підвищенням якості продукції, зменшення витрат за виробництво багато чому визначає конкурентоспроможність підприємства, стійкість його фінансового становища, платоспроможність і кредитоспроможність як суб'єкта господарювання та її виживання у середовищі. Тому пошуку шляхів зниження собівартості ставати головне завдання будь-якого підприємства, вирішити яку важливо, чітко представляючи склад витрат, які включаємо в собівартість та його класифікацію.


2. Аналіз собівартості продукції підприємства

2.1 Коротка характеристика підприємства

ВАТ «Білшина» одна із найбільших виробників шин у Європі, лідером у галузі підприємствами країн СНД.

Підприємство засновано 1972 року. У 2002 року Республіканське унітарна підприємство «Білоруський шинний комбінат «Білшина» перетворено на Відкрите товариство «Білшина» (рішення виконкому Могилевської області від 26 вересня 2002 року № 18-13).

Юридична адреса: 213824, р. Бобруйськ,Минское шосе.

Генеральний директор –Катеринич Дмитро Степанович.

Вища організація – Білоруський державний концерн з і хімії "Білнафтохім".

Форма власності – приватна.

До складу ВАТ «Білшина» входять такі заводи.

1) ВГШ - завод великогабаритних шин – виробник шин дляавтосамосвалов великої вантажопідйомності, будівельних і дорожніх машин, причепів, сільськогосподарської та підземної техніки, і навіть шини для великовантажних самоскидів,експлуатирующихся в кар'єрах гірничорудної промисловості.

2)ЗМШ - завод масових шин - випускає шини для вантажних автомобілів сімейства МАЗ, ГАЗ і ЗІЛ, автобусів, сільськогосподарської техніки, для легкових і малотоннажних автомобілів практично всіх типів.

3) Механічний завод - виготовляє полімерне, нестандартне обладнання та запчастини, здійснює капітальні ремонти устаткування шинних заводів;

4)Шиноремонтное виробництво – здійснює відбудовний ремонт шин.

Керівництво підприємством здійснюють генерального директора та його заступники по функціональної приналежності. Чинна організаційну структуру управління є систему структурних підрозділів, кожна з яких має чітко визначені завдання й конкретні функції. Як формування організаційної структури прийнята сукупність кінцевих цілей, для досягнення яких спрямована діяльність підприємства. Організаційна структура управління ВАТ «Білшина» приведено при застосуванні Р на рис. П.Г.1. Організаційна структура управління належить долинейно-функциональному типу організаційних структур. Така форма управління дозволяє розосередити адміністративно-управлінський роботи й доручити її найбільш кваліфікованим кадрам. Разом про те, використання такої структури призводить до необхідності складних погоджень між управлінськими органами для підготовки майже кожного документа, якому надається важливого значення. Це знижує оперативність роботи, подовжує терміни проходження документації і продовжити терміни прийняття рішень. З іншого боку, нерідко виникають протиріччя формулюваннях і неоднозначність підходи до виконання окремих завдань, невідповідності змісту одних розпоряджень іншим.

Виробнича структура ВАТ «Білшина» представлена малюнку при застосуванні Р на рис. П.Г.2.

ВАТ «Білшина» виробляють понад 200 типорозмірів шин. Понад 90% шин, випущених для підприємства, є радіальними. Асортимент продукції постійно оновлюється відповідно до вимогами ринку. Весь асортимент продукції, що випускає підприємством, відповідно до Законом Республіки Білорусь у «Про захист прав споживача» сертифікований та перевіряється щодо відповідності вимогам безпеки та цивільного захисту довкілля за стандартами Республіки Білорусь у, Російської Федерації, Європейської комісії ООН. На свою продукцію є сертифікати №РОССBY.HX15.А 01855 від06.03.01г. і № 020 від28.04.99г.

Основна продукція ВАТ «Білшина» - автошини для автомобілів великий і особливо великої вантажопідйомності, будівельних, дорожніх і підйомно-транспортних машин, тракторів і сільськогосподарських машин, легкових і малотоннажних автомобілів, вантажних автомобілів і автобусів, шини після відновного ремонту.

Показникипроизводственно-експортной діяльності підприємства за 2002-2004 роки представлені у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Основні показникипроизводственно-експортной діяльності ВАТ «Білшина» за 2003-2005 рр.

Показники >Ед. ізм. 2003 рік 2004 рік

Темп

зростання, %

2005

рік

Темп

зростання, %

1. Обсяг виробництва (робіт, послуг) без ПДВ та підвищенням податків з виручки:
- в фактичних цінах >Млн. крб. 276825,2 372881,3 - 439353,3 -
- в порівняних цінах те 279813,4 373552,2 133,5 438923,8 117,5
2. Обсяг виробництва, у натуральному вираженні, всього: прим. 2590454 3193328 123,3 2964434 92,8

До того ж:

- вантажні

те 388252 560035 144,2 558620 99,7
- сільськогосподарські -"- 256540 240566 93,8 287718 119,6
- легкові 1945662 2392727 123,0 2118096 88,5
3. Експорт тис. дол. 73862,0 101186,4 137,0 120362,4 119,0

Аналіз показниківпроизводственно-експортной діяльності підприємства, проведений підставі даних табл. 2.1, дозволяє зробити висновок у тому, зміна товарної продукції порівняних цінах нестабільно. Так було в 2005 року, проти 2004 роком темпи зростання нижчі, аніж за порівнянні даних за 2004 і 2003 роки. Аналіз обсяги виробництва в натуральному вираженні виявив аналогічну тенденцію: 2004 року обсяги виробництва зріс на 23,3%, а 2005 року знизився на 7,2%. Погіршення виробничої діяльність у 2005 року було зумовлено значним падінням обсяги виробництва легкових шин. Дане явище зумовлено насамперед структурою попиту продукцію комбінату і його конкурентоспроможністю.

Аналіз експортної діяльності ВАТ «Білшина» показав, продукція, що виходить підприємством, реалізується як і республіці, і там, насамперед країн СНД. Нині основним підприємствам залишається зовнішній ринок (понад 50 відсотків%). ВАТ «Білшина» підтримує взаємовигідні ділові взаємини Юлії з більш як 30 країнами. Основним зовнішньоторговельним партнером підприємства є Росія, частка якої у загальному обсязі експортованої комбінатом продукції 2005 року становив 76,4%. Як основний стратегічну мету підприємство ставить підвищення конкурентоспроможності своєї продукції і на збільшення його продажів на і зарубіжні ринки.

На наступний етап аналізу вивчимо динаміку основних економічних показників роботи підприємства. Дослідження проведемо з урахуванням інформації, представленої у бухгалтерському балансі, і навіть даних аналітичних матеріалів за матеріальними цінностям, дебіторську заборгованість, різних видів кредиторську заборгованість та інших.

Таблиця 2.2

Динаміка основних економічних показників ВАТ «Білшина»

Показник >Ед. ізм. Період Відхилення (+,-)
2003 рік 2004 рік 2005 рік 2005 р. -2003 р. 2005 р. – 2004 р.
Виручка від продукції >Млн. крб. 236528 383077 440787 204259 57710
Собівартість реалізованої продукції те 230680 349111 408233 177553 59122
Прибуток (збиток) від -//- 2869 27409 32554 29685 5145
Рентабельність продукції (окупність витрат) % 1,2 7,9 8,0 6,8 0,1
Рентабельність продажів те 1,2 7,2 7,4 6,2 0,2
Матеріальні витрати млн. крб. 175928 263218 311347 135419 48129
У розрахунку 1 крб. матеріальних витрат - 0,016 0,104 0,105 0,088 0,001
>Среднесписочная чисельність, всього чол. 10670 10677 11214 544 537

 До того ж:

-среднесписочная чисельністьпромишленно-производствен-ного персоналу

те 10065 10073 10657 592 584
Середньорічна вироблення на 1 працівника промислово-виробничого персоналу

млн. крб./

чол.

27,5 37,0 41,2 13,7 4,2

Дані табл. 2.2 свідчать, що прибуток від реалізації зросла проти 2003 роком на 204259 млн. крб., а, по порівнянню з 2004 роком на 57710 млн. крб. Темпи зростання кількості собівартості реалізованої продукції з порівнянню з 2003 роком становлять 177,0%, і випереджають темпи зростання виручки – 186,4%. У порівняні з 2004 роком, ситуація дещо погіршилася і темпи зростання собівартості перевищили темпи зростання виручки про реалізацію. Проте сьогодні можна спостерігати тенденцію збільшення прибутку від продукції. Що, своєю чергою, вдарило по підвищенні окупності витрат, рентабельності продажу та прибутку на розрахунку карбованець матеріальних витрат. Можна відзначити й досить значне збільшення середньоспискової кількості працюючих 2005 року і як позитивного показника, зростання середньорічний вироблення.

На наступний етап в табл. 2.3 і 2.4 вивчимо динаміку і структуру основних засобів, і навіть основні показники стану основних виробничих фондів. Для аналізу використовуємо дані додатку до балансу формою №5 (розрахунок по середньорічний вартості).

Таблиця 2.3

Динаміка і структура основних засобів ВАТ «Білшина»

Показник Період Відхилення, % (+,-)
2003 рік % 2004 рік % 2005 рік % 2005 р. -2003 р. 2005 р. – 2004 р.

Основні кошти:

- будівлі і споруди

459285 41,91 505945 40,98 562782 41,28 -0,63 0,30
- передавальні устрою 27799 2,53 31850 2,58 35901 2,63 0,10 0,05
- багаторічні насадження 1547 0,14 2144 0,17 2342 0,17 0,03 -
- машини та устаткування 579436 52,87 662366 53,66 725497 53,22 0,35 -0,44
-транспортні засоби 10610 0,97 12249 0,99 12989 0,95 -0,02 -0,04
- обчислювальна і оргтехніка 17228 1,57 19869 1,61 23707 1,74 0,17 0,13
-решта видів основних засобів 56 0,01 62 0,01 69 0,01 - -
Разом: 1095961 100,00 1234485 100,00 1363287 100,00 - -

До того ж:

- об'єкти, що у підприємницької діяльності

1093123 99,74 1231405 99,75 1360042 99,76 0,02 0,01
- об'єкти, які беруть у підприємницькій діяльності 2838 0,26 3080 0,25 3245 0,24 -0,02 -0,01

Через війну аналізу можна дійти невтішного висновку, що динаміку основних засобів ВАТ «Білшина» загалом позитивна, оскільки виріс питому вагу основних засобів що у підприємницької діяльності. Причиною такого зростання 2004 року стало збільшення частки активній частині основних засобів, проте, за даними за 2005 рік, ситуація трохи змінилися і можна спостерігати зростання вартості будинків та споруд, що негативним чинником у роботі підприємства.

Для аналізу показників стану основних фондів складемо табл. 2.4, де розрахуємо коефіцієнти відновлення, вибуття, придатності і зносу, з метою визначення стану основних фондів з погляду їх технічного рівня, економічну ефективність, фізичного й моральної зносу.

Таблиця 2.4

Показники стану основних фондів по ВАТ «Білшина»

Показник Значення показника Темп зміни, % Відхилення (+,-)
2003 рік 2004 рік 2005 рік 2004 р./ 2003 р. >2005г./2004г 2004 р. від 2003 р. 2005 р. від 2003 р. 2005 р. від 2004 р.
Наявність початку року,млн.руб. 1041158 1129248 1245454 108,5 110,3 88090 204296 116206
Прибуло, млн. крб. 120478 225388 251544 187,1 111,6 104910 131066 26156
>Убило, млн. крб. 10872 14915 15878 137,2 106,5 4043 5006 963
Наявність наприкінці року, млн. крб. 1150764 1339721 1481120 116,4 110,6 188957 330356 141399
Знос, млн. крб. 600699 723054 816097 120,4 112,9 122355 215398 93043
Коефіцієнт відновлення 0,105 0,168 0,170 - - 0,063 0,065 0,002
Коефіцієнт вибуття 0,010 0,013 0,013 - - 0,003 0,003 -
Коефіцієнт зносу 0,522 0,540 0,551 - - 0,018 0,029 0,011
Коефіцієнт придатності 0,478 0,460 0,449 - - -0,018 -0,029 -0,011

Проаналізуємо дані табл. 2.4. Коефіцієнт вибуття й відновлення основних фондів на комбінаті має щодо низька значення. Це значної часток на структурі основних засобів виробництва будинків, устаткування з довгим терміном служби. Розмір коефіцієнта відновлення відбиває й не так відновлення основних фондів, скільки величину переоцінки їх вартості.

Як очевидно з табл. 2.4, основні фонди комбінату значно зношені і

Схожі реферати:

Навігація