Поняття й ті види трансакцій. Поняття трансакційних витрат. Трансакционные витрати й специфікація (розмивання) прав власності. Зовнішні ефекти трансакційні витрати. Теорему Коуза. Трансакционные витрати й контрактні відносини.

(Читати…)

Модель економічного людини у ортодоксальному економіці. Раціональне поведінка. Принцип раціональності. Поведінкові передумови інституціонального аналізу. Інститут господарської етики й економічне поведінка.

(Читати…)

Організація у економічній теорії. Дихотомия: інститути та організації. Контроль і міська влада в господарської організації.

(Читати…)

Фрідріх Ліст (1789 - 1846) як предтеча німецької історичної школи. «Стара історична школа». «Нова історична школа». Роль німецької історичної зі школи і концепція генези капіталізму Вебера - Зомбарта.

(Читати…)

Методологія економічного аналізу. Теорія корисності. Теорія праці. Теорія обміну. Ф. І. Эджуорт як послідовник У. З. Джевонса.

(Читати…)

Становлення економічної теорії в працях давньогрецьких і середньовічних мислителів. Становлення економічної теорії в працях меркантилістів. Становлення економічної теорії в працях фізіократів.

(Читати…)

У 1936 року було опублікована книга великого англійського економіста Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка голосів і грошей». Вважають, саме ця книга знаменувала собою початок так званої «Кейнсианской революції».

(Читати…)

Факт, що неокласична школа є синтезом ідей (раннього) маржинализма і класичної школи, виглядає особливо очевидним, ми звертаємося до робіт визнаного засновника неокласичної школи англійського економіста А. Маршалла.

(Читати…)

У 1870-е роки у економічної науці відбулася Маржиналистская революція, що призвело до різким методологічним і теоретичним зрушень. Саме відразу ж почався сучасний, III період історії економічного аналізу.

(Читати…)

Методологія економічного аналізу Л. Вальраса. Концепція кругообігу Л. Вальраса. Модель загальної економічної рівноваги Л. Вальраса. Розвиток вчення лозаннской школи У. Парето.

(Читати…)

Навігація