Cегодня очікувати від молодої фахівця у галузі економіки, управління, фінансово-банківської діяльності потрібні лише глибокі знання з обраного фаху, а й широка економічна ерудиція.

(Читати…)

Cегодня той чи інший економічний процес, та чи інша економічна модель або фінансова операція практично немислимі без розгляду його з погляду страхування.

(Читати…)

Pазвитие банківського сектора залежать у країнах відбувався за останні роки у умовах швидкої лібералізації фінансових ринків, посилення міжнародної конкуренції, млявою господарської кон'юнктури.

(Читати…)

Якщо наукові і освітні сфери різних країн будуть ефективно й стійко взаємодіяти, виграють все як економіка, джерело якої в знаннях (у такий спосіб називають економіку ХХI століття), буде стало й поступально розвиватися.

(Читати…)

Найважливішою стороною діяльності комерційного банку є вплив на стійкість банківської системи загалом. Це предмет державного регулювання, контролю та нагляду над діяльністю банків в усьому світі.

(Читати…)

Методика розрахунку маржі платоспроможності зі страхування життя вона була встановлено директивою 79/267/ЕЕС від 5 березня 1979 р. , вивчення досвіду ЄС може у пригоді нашій країні і обіцяв показати можливі шляхи вдосконалення існуючої методики.

(Читати…)

Входячи у бізнес, подумайте, що з нього вийти. Справедливість цієї думки підтверджено сотнями конфліктів, що сталися тому, що, що називається, березі не домовилися у тому, як ділитимуть справа, коли (і якщо) настане година.

(Читати…)

Держава, який захищає правопорядок і надає блага, що непокоять суспільство неспроможна отримати "над ринком", сприяє добробуту країни. Держава часто створює загрозливий економіці бюджетний дефіцит.

(Читати…)

Вивчення колективу триває, але стосовно переважно державних, акціонерним підприємствам у промисловості, колективних господарствах в аграрної сфері.

(Читати…)

Однією з потужних інструментів рішення великого класу маркетингових завдань є аналіз беззбитковості виробництва. З допомогою такого аналізу можна визначати точку беззбитковості, планувати цільової обсяги виробництва.

(Читати…)

Навігація