Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Узагальнення многоперіодіческой транспортної задачі


Реферат Узагальнення многоперіодіческой транспортної задачі

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>Національнийаерокосмічнійуніверситет ім.М.Є.Жуковського

">Харківськийавіаційнийінститут"

Кафедравищої математики

>УЗАГАЛЬНЕННЯБАГАТОПЕРІОДИЧНОЇ >ТРАНСПОРТНОЇЗАДАЧІ

>Пояснювальна записка докурсової роботи іздисципліни "Основи системногоаналізу"

>ХАІ.405.440м.10О.6.040303.0704551 ПЗ

>Виконала студентка грн.440-м

>Є.В.Захаркіна

>Керівник,нормо контролерканд.техн. наук., доцент

Р. До.Бахмет

КонсультантС.С.Куреннов

2010


>РЕФЕРАТ

 

Ця робота містить 24стр.,2таблици,5 мул..

Об'єкт дослідження –многопериодическая транспортна завдання.

Метою згаданої роботи є підставою дослідженнямногопериодической транспортної завдання (>ТЗ), пошуку шляхів мінімізації витрат за зберігання, закупівлю, транспортування різних груп товарів за фіксований число періодів.

>МногопериодическаяТЗ включає у собі через її витрати на перевезення вантажів від відправника до споживача, а й зберігання необхідної кількості вантажу певний період.

Діяльність зроблено аналізу транспортної завдання, як завдання логістики. Транспортна завдання розглянута з погляду структурного, функціонального і інформаційного аналізу.

Представлені властивості, яким підпорядковується дана система, саме: цілісність ічленимость; зв'язку; організація; інтегративні якості.

Розглянуто також чинників, що впливають обсяги перевезень, зберігання, закупівель та споживання. У тому числі: обмеження на обсяг транспортування, обмеження на обсяг зберігання, штрафи за дефіцит товару, непостійний попит ін. чинники довкілля.


>СОДЕРЖАНИЕ

 

>Реферат

Запровадження

1. Транспортна логістика

1.1 Предмет, об'єкт і суб'єкт дослідження

1.2 Поняттямногопериодической транспортної завдання

1.3 Негативні чинники, що впливають систему

1.4 Визначення дерева проблем

1.5 Побудова дерева цілей

2.Структурное уявленнямногопериодической транспортної завдання

2.1Морфологическое опис логістичній системи

2.2 Функціональне опис логістичній системи

2.3 Інформаційне опис логістичній системи

3. Постановка завдання. Математична модель

Укладання

>Глоссарий

Список скорочень

Список літератури


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Нині логістика сприймається як напрям господарську діяльність, що полягає під управліннямматериалопотоками у сфері виробництва та звернення, і навіть як міждисциплінарну наукова дисципліна, безпосередньо з пошуком нових можливостей підвищення ефективності матеріальних потоків.

АктуальністьМПТЗ ось у чому:

- можливість зменшення витрат, з допомогою розрахунку оптимального обсягу й плану перевезень ;

- підвищення ефективності функціонуванняматериалопроводящих систем;

- рішенняМПТЗ допомагає істотно скоротити тимчасової інтервал між закупівлею і збутом продукції;

- підвищуєконкурентноспособность підприємства на товарних ринках;

Вивченнямногопериодической транспортної завдання, із її обмеженнями, дозволяє своєчасно задовольняти бажання споживачів із мінімальними витратами логістику.

У першому його розділі даної роботи розглядається поняттямногопериодической транспортної завдання, негативні чинники, що впливають її функціонування.

У другому розділі розглядається структура, морфологічний, функціональний і інформаційний аналізмногопериодической транспортної завдання.

У третьому розділі представлена завдання і його математична модель.


1.ТРАНСПОРТНАЯЛОГИСТИКА

>Многопериодическая транспортна завдання належить до поділу транспортної та складської логістики.

Розглянемо поняття транспортної логістики:

Транспортна логістика — це система з організації доставки, саме по переміщенню будь-яких матеріальних предметів, речовин тощо. з однієї точки до іншої по оптимальним маршрутом. Одне з основних напрямів науки про управління інформаційними і матеріальними потоками у процесі рухутоваров.[1стр.10]

Значна частка власності логістичних операцій по дорозі руху матеріального потоку від первинного джерела сировини до кінцевого споживання здійснюється з застосуванням різноманітних транспортних засобів, складських приміщень та ін. . Витрати виконання операцій сягають 70% від суми загальних витрат за логістику.

Транспортна логістика вирішує такі:

- створення транспортних систем;

- спільне планування транспортних процесів в різних видах транспорту (у разі змішаних перевезень);

- спільне планування транспортних процесів зі складськими і виробничими операціями;

- забезпечення технологічного єдності транспортно-складського процесу;

- вибір способу транспортування і транспортний засіб;

- визначення раціональних маршрутів доставки.

Всі ці завдання вирішуються взаємозалежне, комплексно.


 

1.1 Предмет, об'єкт і суб'єкт дослідження логістичній системи

Логістична система – це сукупність логістичній сіті й системи адміністрування, формована компанією для реалізації логістичній стратегії (тактики).

Суб'єктом цієї системи виступають різноманітні учасники логістичного процесу, які організують і скеровують матеріальний потік.

Об'єктом дослідження даної роботи є підставоюмногопериодическая транспортна завдання.

Предмет – план перевезень матеріальних потоків.

План перевезень безпосередньо залежить від витрат, тобто. витрат на:

- складське господарство,

- запаси,

- транспорт,

- виробництво,

- обробку замовлень

І інших підсистем логістики, які залежать друг від друга.

Спроби мінімізувати витрати будь-якого окремого виду можуть призвести до підвищення загальної вартості логістики. Основними витратами в логістичній системі є видатки фізичне забезпечення і розподіл. [1 стор. 32]

Під час розробки логістичній системи, враховують багато чинників, які надають її у вплив.

У таблиці 1.1 представлена класифікація матеріальних потоків (МП) за своїми ознаками.


Таблиця 1.1

Ознака класифікації Вигляд МП Опис
Ставлення до ЛЗ і його ланкам Зовнішній Вона складається з вантажів, причетних до конкретного підприємства, але рухомих у зовнішній підприємствам середовищі
Внутрішній Утворюється у виконанняЛО із вантажем всередині ЛЗ
Вхідний Надходить в ЛЗ із зовнішнього середовища
Вихідний Надходить з ЛЗ в навколишнє середовище
Асортимент >Одноассортиментний,многоассортиментний
Кількість вантажу Масовий Виникає при транспортуванні вантажів не одиничним транспортним засобом, які групою, наприклад, залізничним складом, колоною автомашин, караваном судів і участі т.д.
Великий Виникає при транспортуванні вантажів кількома вагонами, автомашинами, суднами і т.п.
Середній Проміжний між великим і дрібним МП (перевозиться одиночними вагонами, автомобілями)
Дрібний Виникає при транспортуванні такої кількості вантажів, яке дозволяє цілком використовувати вантажопідйомність транспортний засіб і вимагає під час перевезення суміщення коїться з іншими вантажами
Питома вага вантажу >Тяжеловесний У процесі її транспортування забезпечується повне використання вантажопідйомності транспортних засобів при меншому що займається обсязі, наприклад, метали
>Легковесний Утворюється вантажами, не що дозволяє повністю використовувати вантажопідйомність транспорту за повної використанні його обсягу, наприклад, тютюнові вироби
Ступінь сумісності >Несовместимие Такі МП не можна спільно транспортувати, наприклад, товари побутової хімії і продуктів харчування
>Совместимие Можуть спільно перевозитися однією транспортному засобі
Консистенція вантажу >Насипной >Перевозится без тари спеціалізованими транспортних засобах: відкритих вагонах, на платформах, в контейнерах, в автомашинах. Їх головне властивість — сипкість (наприклад, зерно)
>Навалочний >Перевозится без тари, дехто можесмерзаться,слеживаться, фрита (наприклад, вугілля, пісок, сіль), маютьсипучестью
>Тарно-штучний Вантажі в мішках, контейнерах, ящиках, без тари, які можна полічити
>Наливной >Перевозится в цистернах і наливних судах і вимагає для перевантаження, збереження і іншихЛО спеціальних технічних засобів
Номенклатура >Однопродуктовий,многопродуктовий
Визначеність >Детерминированний Усі параметри повністю відомі
>Стохастический Хоча б параметр невідомий або сам є випадкової величиною
>Непреривность Безперервний Потоки сировини й матеріалів безперервних виробничих (технологічних) процесах замкнутого циклу, потоки нафтопродуктів, газу, переміщувані з допомогою трубопровідного транспорту, й ін.
Дискретний МП, які є безперервними

Ця таблиця допомагає нам визначити тип матеріального потоку, щоб надалі визначити максимально можливі строки зберігання, методи транспортування і періоди поставок.

1.2 Поняттямногопериодической транспортної завдання

На відміну від класичної транспортної завдання, де вантаж від виробника йде безпосередньо до споживачеві, будь-якої миті часу, зручний для споживача, вмногопериодической завдання головну роль грає процес зберігання. Процес зберігання характеризується періодичністю надходження вантажу складу, і обсягом складу.

Ефективність даної логістичній системи безпосередньо залежить від складського господарства.

>Складская логістика надає таке впливом гетьМПТЗ:

- збереження якості продукції, матеріалів, сировини;

- підвищення ритмічності і організованості виробництва й роботи транспорту;

- поліпшення використання територій підприємств і фірм;

- зниження простою транспортних засобів і транспортних витрат;

- вивільнення робочих від непродуктивних навантажувально-розвантажувальних і складських робіт від використання їх переважно виробництві.

Матеріальний запас (МОЗ) — це що перебувають у різних стадіях виробництва та звернення продукція виробничо-технічного призначення, вироби народного споживання та інші товари, що чекає вступу до процес виробничого чи особистого споживання. До причин створення МОЗ, ставляться:

- можливість порушення встановленого графіка поставок (негативний наслідок — зупинка виробничого процесу);

- можливість коливання попиту (негативний наслідок — незадоволений попит, втрата прибутку, іміджу);

- сезонні коливання виробництва деяких видів товарів при щодо рівномірному їх споживанні, наприклад, прибирання і споживання картоплі (наслідок — необхідність накопичення товару на подальше рівномірного розподілу є у протягом року);

- можливість рівномірного операцій виробництва та розподілу (наявність запасів готової продукції згладжує коливання інтенсивності виробництва, результат — рівномірність розподілу продукції; наявність виробничих запасів згладжує коливання у постачаннях сировини й напівфабрикатів, результат — рівномірність процесу виробництва)

- знижки купити великої партії товарів; можливість одержання прибутку з допомогою спекуляції при передбаченні різкого підвищення ціни товари;

- витрати оформлення замовлення: пошук постачальника, проведення переговорів, відрядження, міжміські переговори, і т.п. (наслідок — необхідність збільшитизаказиваемую партію, отже, і запас);

- необхідність негайного обслуговування покупців (видати товар з запасу швидше, ніж зробити чи закупити, що підвищує конкурентоспроможність підприємства);

- мінімізація простоїв виробництва через брак запасними частинами (особливо підприємств із безперервним процесом виробництва);

- спрощення процесу управління виробництвом (наявність виробничих запасів дозволяє знизити вимоги до ступеня узгодженості виробничих процесів, що знижує витрати на організацію управління цими процесами).

Мета складської системи не тільки у цьому, аби приймати з транспорту (наприклад, магістрального) вантажопотік з самими параметрами, переробляти й відправлятиме його за інший (наприклад,внутризаводской) коїться з іншими параметрами, але й здобуття права виконувати це перетворення з мінімальними витратами. Недоліки бувають наступних видів:

- заморожені фінансові ресурси, витрачені для придбання матеріальних ресурсів;

- Витрати зміст спеціально обладнаних приміщень;

- оплата праці спеціального персоналу;

- втрати внаслідок зурочень та розкрадань запасів.

Головна мета рішеннямногопериодической транспортної завдання є задоволення потреб споживачів із мінімальними транспортними видатками, і витратами для зберігання.

1.3 Негативні чинники, що впливають систему

Для подальшого побудови дерева цілей, дерева труднощів і пошуку оптимального плану необхідно визначити низка чинників, які мають істотне впливом геть зростання витрат, і системи загалом.

Перерахуємо деякі, найважливіші , їх:

- динамічна потреба у матеріальних ресурсах і засобах забезпечення;

- неточність та недосконалість методів і методик прогнозування, планування і обгрунтованість розрахунків у виробництві та споживанні ресурсів;

- динамічні коливання попиту й пропозиції, які важко точно врахувати виробникам і споживачам ресурсів;

- недосконалість самих систем постачання і збуту;

- недосконалість транспортних засобів і транспортної інфраструктури (структури спеціалізованих навантажувально-розвантажувальних, транспортних засобів, організації управлінняперевозками);[2стр.80]

Як відомо, логістична (>оптимизирующая) діяльність пов'язані з із розробкою та реалізацією різноманітних рішень з позиції всієї сукупності дій, як створення єдиного цілого. Якість які оптимізують рішень визначає ефективність всієїМПТЗ.

Для вироблення оптимальних рішень необхідно всебічне розгляд завдань виробничо-комерційної (чи загальноекономічної) діяльності. А прийняття рішень мали бути зацікавленими орієнтовані правильно сформульовані цілі. [2 стор. 90]

1.4 Визначення дерева проблем

 

З які у п. 1.3 негативних факторів, визначальних проблемиМПТЗ – визначимо дерево проблеммногонопериодической логістичній системи (>Рис1.1):

>Рис.1.1.

 

1.5 П>остроение дерева цілей

Визначивши проблеми даної логістичній системи, важливо накреслити собі реальні цілі з досягненню розв'язання цих проблем.

Отже, наРис.1.2 представлені можливі шляхи рішень – дерево цілей.

>Рис.1.2


У логістичній системі виникає значну кількість логістичних проблем, потребують своєчасного рішення. Необхідність рішення диктується та обставина, що проблему – це передусім порушення оптимальності, яка є запорукою ефективності.

Дане дерево цілей дає повне уявлення про існуванняМПТЗ і методах вирішення питань, що виникають у системі, у її функціонування.


2.Структурное уявленнямногопериодической транспортної завдання

>Многопериодическую транспортну завдання можна як систему із управлінняматериалььними потоками для підприємства. Структура даної логістичній системи представлена наРис. 2.1:

>Рис 2.1.

Далі з урахуваннямпостороенной структуриМПТЗ проведемо її докладний аналіз використовуючи методи системного аналізу.

 


 

2.1Морфологическое опис логістичній системи

Склад системи: Змішаний елементний склад.

Модель складу: Управлінська склад, розподільний склад, контролює система.

Кількість рівнів: Структура системи управління матеріальними потоками налічує 2 рівня життя таподуровень.

>Эмерджентность: Властивості всієї системи управління уявити не можуть собою властивості її окремих елементів: постачання, виробництва, збуту. Властивості окремого елемента неспроможні до системи управління матеріальними потоками загалом.

Цілісність: Якщо прибрати прогнозування попиту, то видатки логістику такої системи збільшать у кілька разів, що суперечить функціональному призначенню даної системи.

>Аддитивность: Сумарні властивості елементів (постачання, виробництво, збут) посилюють властивості системи загалом.

Тип структури: >Иерархическая.

2.2 Функціональне опис логістичній системи

 

Систему керування матеріальними потоками для підприємства дозволяє планувати, контролювати й управляти ними транспортуванням, складуванням та інші матеріальними і нематеріальними операціями

Функції підсистем другого рівня:

1.1 Постачання забезпечує виробництво матеріалами з максимальною економічної ефективністю, якістю йкратчайшими термінами.

Вхідні величини – номенклатура, асортимент, кількість продукції, габаритні, вагові, фізико-хімічні характеристики вантажу, характеристики тари, упаковки, умови купівлі-продажу, транспортування і страхування, фінансові характеристики та інших.

Вихідні величини – початок виробничого процесу

1.2 Виробництво забезпечує випускати продукцію, задовольняє людській потребі або системи.

Вхідні величини – склад, транспорт, процес виробництва.

Вихідні величини – готову продукцію для збуту.

1.3 Збут – забезпечення доставки потрібних товарів у потрібне місце, у потрібний період із оптимальними витратами.

Вхідні величини – готову продукцію

Вихідні величини – задоволення потреб споживача і мінімізація витрат.

Функції підсистем третього рівня:

1.1.1 Контроль стану запасів забезпечує автоматизацію і оптимізацію всіх процесів складської роботи підприємства.

Вхідні величини – товарні номенклатури.

Вихідні величини – контрольоване стан складів підприємства.

1.1.2 Транспортування сировини забезпечення переміщення матеріальних потоків.

Вхідні величини – номенклатура, асортимент, кількість продукції, габаритні, вагові, фізико-хімічні характеристики вантажу.

Вихідні величини – переміщення матеріальних потоків.

1.1.3Погрузочно-разгрузочние і транспортно-складські роботи забезпечення функціонування процесу постачання

Вхідні величини – товарні номенклатури.

Вихідні величини – безперервний процес постачання.

1.1.4 Розміщення складів постачання визначає мінімізацію витрат транспортування.

Вхідні величини – географічне розташування.

Вихідні величини – мінімальних витрат на перевезення вантажів.

1.1.5 Підготовка бюджету закупівель розподіл фінансових потоків для підприємства

Вхідні величини – фінансові характеристики.

Вихіднівеличини–условия купівлі-продажу, функціонування процесу збуту.

1.2.1 Управління операціями на яких складах забезпечує правильну роботу процесу виробництва та збуту.

Вхідні величини – складські операції.

Вихідні величини – рух матеріальних потоків всередині підприємства.

1.2.2 Управління операціями на транспорті забезпечує правильну роботу процесу виробництва та збуту.

Вхідні величини – операції у транспорті.

Вихідні величини – рух матеріальних потоків поза підприємства.

1.2.3 Управління операціями обслуговування виробничого процесу розподіл фінансових та інформаційних потоків для підприємства.

Вхідні величини –

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація