Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Система управління запасами з незадовільним попитом


Реферат Система управління запасами з незадовільним попитом

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

>ФИЛИАЛ ДЕРЖАВНОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УСТАНОВИ

ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

«>БАЙКАЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

>ЭКОНИМИКИ І ПРАВА» У Р.УСТЬ –ИЛИМСКЕ

(ФіліяГОУВПО м.Усть–Илимске)

Кафедра економіки

Спеціальність 002779Автоматизированние системи обробки інформації і управління»


Курсова робота

з дисципліни

«>Имитационное моделювання економічних процесів»

 

«Систему керування запасами з незадовільним попитом»

 

Керівник

Г.П.Куклин

Виконавець

студент групи АІ 08

>ТянЕ.Е.

>Усть-Илимск 2011


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

Глава 1. Система імітаційного моделюванняGPSSWORD

1.1. Загальні відомості

1.2. Моделювання у системіGPSS

Глава 2. Моделювання системи управління запасами з незадовільним попитом

2.1. Постановка завдання

2.2. Опис моделі

Укладання

Список літератури


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

>Товарно-материальний запас - це запас будь-якого ресурсу чи предметів, які у організації.

З погляду практики проблема управління запасами є надзвичайно серйозної. Втрати, яких зазнають підприємства (особливо промислові) внаслідок нераціонального управління запасами, дуже великі. Погано, коли запас малий, недостатній. Це можуть призвести спричиняє порушення ритмічності виробництва, зростанню собівартості продукції, зриву термінів виконання робіт з договорами, втрати прибутку. Тоді як, вкрай небажана є і ситуація, коли запас надмірно великий. І тут відбувається "заморожування" оборотних засобів організації. У результаті вони гроші, які б "працювати", приносити прибуток почивають на яких складах як запасів сировини, матеріалів, комплектуючих.

Для розв'язання проблем, що з управлінням товарно-матеріальними запасами потрібно застосування відповідних методів. Такі методи існують, проте, на жаль, практично (особливо у Росії) допоки вони немає належного поширення.

Дуже показовою є висловлювання жодного з іноземних дослідників:

"...Занадто багато підприємств, на жаль, управляють запасами цілком незадовільно; це означає тому, що напередодні керівництво не усвідомлює всієї важливості матеріально-технічних запасів виробництва. Але вже частіше буває, усвідомлення проблеми існує. Бракує розуміння, що треба робити й як це робити".

Отже, управління запасами на раціональної основі - дуже актуальна завдання. Визначальне значення при побудові системи управління запасами має інший потреби у доглянутому продукті.

Нині вирішення завдань підвищення ефективності управління підприємством вимагає застосування сучасних обчислювальних систем і програмних комплексів. Практика показує, автоматизація управління підприємством без інновацій на власне самі методи управління це не дає значного ефекту. Необхідна адаптація, проробка методик і моделей управління, зокрема та управління запасами.

Впровадження математичних моделей, алгоритмів, виділені на виконання завдання управління запасами і нових інформаційних технологій, дозволяє автоматизувати процес одержання оптимального рішеннямногопродуктового асортименту сучасного торгового підприємства.

Моделювання – одне із способів дослідження та усунення проблем, що виникають у навколишньому світі. Говорячи суворіше, модель є реальним, або абстрактним об'єктом, який заміняє (представляє) об'єкт дослідження, у процесі її вивчення, перебуває у відношенні подібності з (аналогія, фізичне подобу тощо.) і більше зручний експериментів. Найбільш природна й важлива сфера застосування моделювання – аналіз складних систем, зокремасоциотехнических (виробничих, фінансових тощо.).

Традиційно розрізняють аналітичне і імітаційне моделювання.

Аналітична модель, зазвичай, статична (її виходи функціонально залежить від входів) і у ряді практичних випадків може бути з допомогою електронних таблиць.

До імітаційним моделям вдаються тоді, щоб моделювання настільки складний, що адекватно описати її поведінка математичними рівняннями неможливо чи важко.Имитационное (динамічний) моделювання розглядає модель як сукупність правил (диференційних рівнянь, кінцевих автоматів, мереж Петрі тощо.), які визначають, у який статки у майбутньому перейдемоделируемий із деякого попереднього стану.

Складні функції що моделює алгоритму можна реалізувати засобами універсальних мов програмування (Паскаль, Сі), що надає необмежені можливості у розробці, налагодженні та використання моделі. Проте це гнучкість купується ціною великих зусиль, витрачених розробці і програмування дуже складних моделюючих алгоритмів, оперують зісписковими структурами даних. Альтернативою цього є використання спеціалізованих мов імітаційного моделювання

Об'єкт дослідження: систему управління запасами з незадовільним попитом

Предмет дослідження: впровадженняимитационних моделей, виділені на виконання завдання управління запасами.

Метою виконання даної курсової роботи є підставою отримання навичок системного дослідження реальної динамічної складної системи розробку її імітаційної моделі. Як такою узята систему управління запасами для підприємства.

Завдання:

1. Вивчити навчально-методичну і наукову літературу на тему дослідження.

2. ВивчитиGPSS World.

3. Поставити й вирішити конкретне завдання по управління запасами з незадовільним попитом з допомогоюGPSS World.

Курсова робота і двох глав і списку літератури.


ГЛАВА 1

Система імітаційного моделюванняGPSSWORD

1.1. Загальні відомості

імітаційне моделювання товарний матеріальний запас

>Дискретно-собитийное моделювання зобов'язане своїм народженням Дж. Гордону, який на початку 1960-х спроектував реалізовував намейнфреймах IBM системуGPSS. Основний об'єкт у цій системі – пасивнийтранзакт (заявка обслуговування), котрі можуть належним чином являти собою працівників, деталі, сировину, документи, сигнали тощо. «Переміщуючись» за моделлю,транзакти стають у черзі до одноканальним і багатоканальним пристроям, захоплюють і звільняють ці устрою, розщеплюються, знищуються тощо. Отже,дискретно-собитийную модель можна як глобальну схему обслуговування заявок. Аналітичні результати для великої кількості окремі випадки таких моделей розглядаються теоретично масового обслуговування.

Сьогодні є низку інструментів, підтримують такий в моделюванні:GPSS/PC,GPSS/H,GPSS World,ObjectGPSS,Arena,SimProcess,Enterprise Dynamics,Auto-Mod та інших.

>GPSS World – типовий сучасний представникGPSS-семейства, реалізований до роботи на середовищі MS Windows. Наявність вбудованих інструментів статистичної обробки результатів моделювання, убудованого мови програмування розрахунківPLUS та інших. дозволяє створювати засобамиGPSS World як прості навчальні моделі, але й корисні докладання. Проте слід зазначити, щоGPSS/PC іSimpas призначені до роботи на операційній системі MS-DOS. Тому є обмеження, які у низці випадків неможливо здійснити розробку й експлуатацію моделей складних систем з необхідної ступенем деталізації.

>Отмеченних недоліків практично немає ніякого новаобщецелевая система моделюванняGPSS World, розроблена компанієюMinuteman (США). Цю систему є розвиткомGPSS/PC, але придбала комбінований характер, тобто. може моделювати як дискретні, і безперервні процеси. Ці можливості забезпечуються як новими об'єктами мовиGPSS, івключенними у складіGPSS World мовиPlus – мови програмування низького рівня. Її зробивGPSS World відкритішою системою та дозволяє взаємодіяти коїться з іншими додатками, і навіть створювати користувачами свої бібліотеки процедур. МоваPlus разом з іншими інструментальними засобамиGPSS World дозволив автоматизувати весь цикл досліджень від розробки моделей до вироблення рекомендацій рахунок нових функцій планування експериментів і методи обробки статистики. Нарешті,GPSS World працює у операційній системі Windows і максимально орієнтована використання сучасних технологій, які забезпечують високу інтерактивність і візуальне надання інформації.

Попри початкову орієнтаціюGPSS на моделювання систем масового обслуговування, система виявилася дивовижнодолгоживущей і здатна до розвитку. Трудомісткість описимоделируемих систем в термінах бізнес-процесів то, можливо знижена шляхом застосування таких продуктів, якObjectGPSS чиISS 2000. Зокрема, створений НТУУ «КПІ» під керівництвом В.М. Томашевського пакетISS 2000 є лінгвістичний процесор, з допомогою якого користувач в діалоговому режимі створює автоматичноGPSS-программу і запускає в виконання.


1.2. Моделювання у системіGPSS

1.2.1. Основи побудови та принципи функціонування мови імітаційного моделювання

Модель розробляється мовоюGPSS і складається з операторів, а об'єкт "Модель" створюється з допомогою вмонтованого текстового редактора. Об'єкт "Процес моделювання" - це результат трансляції моделі. Далі процес моделювання запускається з допомогою командGPSS. Після закінчення моделювання, зазвичай, автоматично створюється об'єкт "Звіт".

Текстовий об'єкт (текстовий файл >GPSS World) призначений спрощення розробки великих моделей і шляхом створення бібліотеки вихідних текстів. Тобто модель можна розділити на набори операторів, які становлять окремі текстові файли, та був об'єктом "Процес моделювання" зібрано їх. Об'єкт "Процес моделювання" може також створюватиме нові текстові файли з фрагментами моделі, результатами моделювання, і навіть зчитувати і записувати дані в текстові файли.

>GPSS World варта імітаційного моделювання систем з дискретними і безперервними процесами. Мовою моделювання у ній є мовуGPSS, поліпшений вбудованим мовою програмування низького рівняPLUS. МоваGPSS побудований у припущенні, що модель складної системи можна сукупністю елементів і логічних правил їх взаємодії процесі функціонуваннямоделируемой системи. Набір абстрактних елементів, званих об'єктами, невеличкий. Також набір логічних правил обмежений і може бути описаний стандартними операціями. Комплекс програм, що описують функціонування об'єктів і виконують логічні операції, є основою створення програмної моделі.

Крім цього технологічного комплексу у складіGPSS World є програма-планувальник, виконує такі функції:

· забезпечення підвищення на заданим розробником маршрутам динамічних об'єктів, званих >транзактами;

· планування подій, які у моделі, шляхом реєстрації часу наступу кожного події та виконання їхніх в наростаючою тимчасової послідовності;

· реєстрація статистичної інформації функціонування моделі;

· просування модельного часу у процесі моделювання системи.

Щоб якось забезпечити правильну послідовність обробки подій у часі, є системні годинник, бережуть значення абсолютного модельного часу

Об'єкти вмоделируемой системі призначені щодо різноманітних цілей. Не обов'язково, щоб у однієї моделі брали участь усі типи об'єктів. Необхідно тільки наявність блоків ітранзактов, інакше модель працювати нічого очікувати.

Об'єкти поділяються на майже 7 категорій і 15 типів, які уТаблице №1 (Додаток 1)

Розглянемо призначенняGPSS.

>Динамическими об'єктами є >транзакти, які створюють у певних точках моделі, просуваються планувальником через блоки, та був знищуються.Транзакти є аналогами одиниць - потоків у реальному системі. Вони можуть становити різні елементи навіть у однієї моделі. Із кожнимтранзактом пов'язані параметри, що використовуються конкретних даних. Кожентранзакт може мати будь-яке число параметрів. Параметри нумеруються чи їм даються імена. Номери параметрів і імена йдуть на посилань на значення, присвоєні параметрами.Транзактам може присвоюватися пріоритет. Пріоритет визначає перевагу, що його одержуєтранзакт, що він та іншітранзакти претендують однією і хоча б ресурс.

Об'єкти апаратної категорії - це абстрактні елементи, куди то, можливодекомпозирована реальна система.Воздействуя для цієї об'єкти,транзакти можуть змінювати їхній стан і проводити рух іншихтранзактов. До об'єктах цього ставлятьсяодноканальние устрою, пам'яті (>многоканальние устрою) і логічні ключі.

>Одноканальние устрою (>ОКУ) є устаткування, що у будь-який час то, можливо зайнято лише одноютранзактом. Наприклад, один канал передачі, одноканальний ремонтний орган, один верстат виготовлення деталей, одне транспортний засіб.

>Многоканальние устрою (СКУ) призначені для імітації устаткування, здійснює паралельну обробку. Вони можна використовувати одночасно кількоматран-зактами. СКУ можна використовувати як аналога, наприклад, багатоканального ремонтного органу, кількох каналів зв'язку.

Для моделювання такого устаткування, як перемикачі, які тільки окремий два стану, вGPSS використовуються логічні ключі.

Операційні об'єкти, т. е. блоки, задають логіку функціонування моделі системи та визначають шляху рухутранзактов між об'єктами апаратної категорії. У блоках можуть відбуватися події чотирьох основних типів:

1. створення або винищеннятранзактов;

2. зміна числового атрибута об'єкта;

3. затримкатранзакта визначений період;

4. зміна маршруту рухутранзакта в моделі. ВерсіяGPSS, реалізована у системіGPSS World, містить 53 типу блоків.

Залежно від призначення блоки поділяються сталася на кілька груп.

1. Блоки, здійснюють модифікацію атрибутівтранзак-тов:

>o генерування і знищеннятранзактовGENERATE,SPLIT,TERMINATE,ASSEMBLE;

>o тимчасова затримкаADVANCE;

>o синхронізація руху двохMATCH і знання кількохGATHERтранзактов;

>o зміна пріоритетутранзактаPRIORITY;

>o зміна параметрівтранзактовASSIGN,INDEX,MARK,PLUS.

2. Блоки, які змінюють послідовність рухутранзак-тов (блоки передачі управління):DISPLACE,TRANSFER,LOOP,TEST, GATE.

3. Блоки, пов'язані згруппирующей категорією:ADOPT, ALTER,EXAMINE,JOIN,REMOVE,SCAN.

4. Блоки, описують об'єкти апаратної категорії:

>oодноканальние устрою (технічні засоби)SEIZE,RELEASE,PREEMPT,RETURN,FUNAVAIL,FAVAIL;

>oмногоканальние устрою (пам'яті) ENTER,LEAVE,SAVAIL,SUNAVAIL;

>o ключі (логічні перемикачі)LOGIC.

5. Блоки, зберігають необхідні значення задля її подальшого використання:SAVEVALUE,MSAVEVALUE.

6. Блоки щоб одержати статистичних результатів:

>o чергиQUEUE,DEPART;

>o таблиціTABULATE.

7. Блоки в організацію списку користувача:LINK,UNLINK.

8. Блоки в організацію вводу-виводу:

>oоткритие/закритие файла:OPEN/CLOSE;

>oсчитивание/запись в файл:READ/WRITE;

>o установка позиції поточної рядки:SEEK.

9. Спеціальні блоки:BUFFER,COUNT,EXECUTE,INTEGRATION,SELECT,TRACE,UNTRACE.

Обчислювальна категорія служить для описи таких ситуацій у процесі моделювання, коли зв'язок між компонентамимоделируемой системи у вигляді процесом найбільш це й компактно виражаються у вигляді математичних (аналітичних і логічних) співвідношень. Для цього як об'єкти обчислювальної категорії запроваджені арифметичні ібулеви перемінні і функції.

Змінні є складні висловлювання, куди входять константи, системні числові атрибути (>СЧА), бібліотечні арифметичні функції, арифметичні і логічні операції.

Висловлювання можна застосовувати в змінних і операторахGPSS. При застосуванні в змінних висловлювання визначаються командамиGPSS. При застосуванні в операторахGPSS висловлювання визначаються як частину мовиPLUS.

Кожному об'єкту відповідають атрибути, описують його у цей час часу. Вони доступні від використання протягом усього процесу моделювання і називаються системними числовими атрибутами (>СЧА). Наприклад, об'єкт обчислювальної категорії - генератор випадкових чисел маєСЧАRNn - число,вичисляемое генератором рівномірно розподілених випадкових чисел номер n; об'єкт динамічної категорії -транзактаСЧА: PR - пріоритет оброблюваного в моменттранзакта;Pi - значенняi-го параметра активноготранзакта та інших. Загалом уGPSS World понад 50СЧА.

>Булеви перемінні дозволяють користувачеві перевіряти щодо одного блоціGPSS одночасно забезпечити виконання умов, з стану або значення цих умов та його атрибутів.

З допомогою функцій користувач може дати обчислення безперервних чи дискретних функціональних залежностей між аргументом функції (незалежна величина) і залежним значенням функції.

Крім бібліотечних арифметичних функційGPSS World має 24 вбудованих генератора випадкових чисел.

Об'єкти пам'ятною категорії забезпечують звернення досохраняемим значенням. Осередкисохраняемих величин і матриці осередківсохраняемих величин йдуть на збереження деякою числової інформації. Будь-який активнийтранзакт може оцінити запис інформацією ці об'єкти. Згодом записану у ці об'єкти інформацію може вважати будь-якийтранзакт. Матриці може мати до шести вимірів.

До статистичним об'єктах ставляться черзі й таблиці. У будь-якій системі рух потокутранзактов то, можливо затримано через неприступність пристроїв. І тут затриманітранзакти ставляться в чергу - іще одна тип об'єктівGPSS. Облік цих черг становитиме з основних функцій планувальника.Планировщик автоматично накопичує певну статистику щодо пристроїв і черг. Крім цього користувач може збирати додаткову статистичну інформацію, вказавши спеціальні точки в моделі.

Для полегшеннятабулирования статистичної інформацієюGPSS є спеціальний об'єкт - таблиця. Таблиці йдуть на отримання вибіркових розподілів деяких випадкових величин. Таблиця складається з частотних класів (діапазонів значень), куди заноситься число влучень конкретного числового атрибута у кожний, той чи інший, частотний клас. Для кожної таблиці обчислюється також математичне чекання, ісреднеквадратическое відхилення.

До >группирующей категорії ставляться три типу об'єктів: числова група, групатранзактов і списки.

При моделюваннітранзакти зберігаються у списках. Існує п'ять видів списків, тільки одного з яких будь-який час може бутитранзакт:

1. поточних подій;

2. майбутніх подій;

3. затримкиОКУ чи СКУ;

4. відкладених перериваньОКУ;

5. користувача.

>Одноканальное пристрій має:

·  список відкладених переривань - списоктранзактов, очікують заняттяОКУ по пріоритету;

·  список переривань - списоктранзактов, обслуговування яких данимОКУ було перервано;

·  список затримки - списоктранзактов, очікують заняттяОКУ гаразд пріоритету;

·  список повторних спроб - списоктранзактов, очікують зміни

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація