Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Розробка моделі підприємства тепличного господарства, використовуючи методології проектування IDEF0, DFD та IDEF3


Реферат Розробка моделі підприємства тепличного господарства, використовуючи методології проектування IDEF0, DFD та IDEF3

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки РФ

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа вищого професійної освіти


Курсова робота

«Моделювання систем»

на задану тему:

«Розробка моделі підприємства тепличного господарства, використовуючи методології проектуванняIDEF0,DFD іIDEF3»


2009

Зміст


1. Мета роботи

2. Теоретичне запровадження

3. Опис предметної області

4. ОписBPwin

4.1 Принцип побудови моделіIDEF0

4.2 Принцип побудови моделіDFD

4.3 Принцип побудови моделіIDEF3

5. Моделювання

5.1 Модель тепличного господарства

5.2 Математична модель

6. Порівняльний аналіз

6.1Методологии

6.2 Порівняння інструментальних коштів

7. Висновок

Література

1. Мета роботи


>Целями даної курсової роботи було:

застосування методівпредпроектного обстеження підприємства;

аналіз отриманих матеріалів на подальше моделювання;

розробка моделі процесу у стандартіIDEF0;

опис документообігу і методи обробки інформацією стандартіDFD;

описи процесів у стандартіIDEF3;

розробка змішаної моделі описи процесу з урахуванням стандартівIDEFO,DFD іIDEF3.

створення сценаріїв роботи підприємства;

побудова структурної схеми підприємства;

створення математичну модель цього підприємства.

з порівняльного аналізу

2. Теоретичне запровадження


Під час розробки автоматизованих системам управління на етапах кодування і тестування виявляється дуже багато помилок, виправлення яких тягне у себе кардинальна зміна всієї розроблюваної системи. Такі помилки беруться до моделюванні і глибокому, докладний аналіз створюваних проектів. Моделювання дозволяє «побачити» проект у процесі розробки та створити передумови для аналізу поведінки системи залежно від початкових умов.

Для правильного координування процесів що протікають вмоделированной системи управління необхідно створити структуру, тобто. впорядкувати процеси. Моделювання роботи інформаційної системи особливо важливо на перших етапах її створення. Оскільки виправлення допущених цьому етапі помилок обходиться найдорожче, те й користь на етапі аналізу завдання й розробки логічного моделі вирішення значна.

У зв'язку з цим, необхідно вивчити розробити і предметну область, саме роботу тепличного господарства. І тому потрібно розібратися з тою термінологією цій галузі, зібрати необхідні нормативні і правові документи, вивчити зразки документів цього підприємства і простежити їх переміщення і в середині підприємства, і поза ним.

Наступним етапом розробки є етап проектування. Перед початком проектування й реалізації треба мати точне та детальне розуміння вимог високому рівні. З іншого боку, дуже корисно мати структуру вимог, яка можна використовувати як вихідні дані на формування системи. Усе це осягається через аналізу та моделювання.

У процесі роботи з етапах моделювання і проектування необхідно одержати проект системи, у якому досить інформації його реалізації. Слід також аналіз роботи тепличного господарства, у результаті якого можна оцінювати рівень завантаженості кожного відділу, у тому, що необхідно автоматизувати насамперед і яким засобами.

Основними цілями моделювання розробки проектів є:

уявлення діяльності підприємства міста і які у ньому технологій у вигляді ієрархії діаграм, які забезпечують наочність й повноти їх відображення;

формування виходячи з аналізу пропозицій з реорганізації організаційно-управлінської структури;

упорядкування інформаційних потоків (зокрема документообігу) всередині підприємства;

вироблення рекомендацій з побудови раціональних технологій роботи підрозділів підприємства його взаємодії з зовнішнім світом;

аналіз вимог, і проектування специфікацій корпоративних інформаційних систем.

3. Опис предметної області


Для розгляду у даної курсової роботі робилося в основі робота тепличного господарства. Це підприємство спеціалізується на вирощуванні сільськогосподарських культур. Реалізація продукції проводиться у разі заявці замовника.

Організація роботи здійснюється за таку схему:


У цьому схемою вказані відділи підприємства, їх функції і взаємозв'язок. Деякі з відділів може бути автоматизовані.

На чолі всього підприємства стоїть керівництво, від імені начальника і заступника. Її основна функцією є контроль діяльності підприємства.

Далі йдуть основні відділи і підприємства:

Служба охорони праці, основна функція якого підготовка персоналу;

Бухгалтерський відділ займається документообігом;

Служба контролю над виробництвом, здійснює повноцінний контроль усім стадія виробництва;

Сектор технічного обслуговування, займається ремонтними роботами.

Відділи, служби й робочі місця цього підприємства представлені у таблиці №1:


таблиця №1

Завдання і функції нашого тепличного господарства показані в таблиці №2:


Таблиця №2Документація представленій у таблицях №3:


таблиця №3


Довідник організацій представлено таблиці №4:


таблиця №4

Далі приведено схема, яка описувала сценарій роботи підприємства з відповідними висновками з кожного з етапів: від замовника надходить заявка про поставки певної продукції тепличного господарства менеджеру з продажу. Він у міру продажам обробляє цю заявку та приймає рішення. Одночасно при цьому бухгалтер виробляє розрахунок вартості надання послуг. Щойно всі ці етапи пройдено, починається процес підписання контракту. Менеджер з продажу обговорює з замовником умови контракту і робить його висновок. Після цього замовник вносить платіж. Контроль над внесенням платежу входить у обов'язок бухгалтерії. Бухгалтер отримує витяг з банку, і формує наказ початок виконання замовлення, який передається технологу. Технолог своєю чергою становить план – графік проведених робіт і проводить облік необхідних коштів. Після складання плану – графіка робіт, віддається наказ садівнику про проведення земельних робіт. Садівник проводить земельні праці та збирає врожай. Зібраний врожай вирушає замовнику. Під час всього виробничого циклу до начальника підприємства надходять звіти про діяльність менеджера з продажу, бухгалтера і технолога. Начальник контролює весь процес діяльності підприємства, і якщо потрібно, робить зауваження до роботу його персоналу з метою поліпшення процесу виробництва й роботи всього підприємства у цілому.

Схема сценарію роботи підприємства

4. ОписBPwin


>BPwin належить до малих інтегрованим засобам моделювання, які підтримують кілька типів моделей і методів.

Для проведення аналізу та реорганізації бізнес-процесівLogicWorks пропонуєCASE-средство верхнього рівня -BPwin, підтримує методологіїIDEF0 (функціональна модель),IDEF3 (>WorkFlowDiagram) іDFD (>DataFlowDiagram). Основний із трьох методологій, єIDEF0.BPwin має можливість досить простий і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, що дозволяє аналітику створювати складні моделі при мінімальних зусиллях.

>BPwin автоматизує завдання, пов'язані з побудовою моделей розвитку, забезпечуючи семантичну строгість, необхідну гарантування правильності і несуперечливості результатів. Це досягається застосуванням вBPwin наступних методологій:IDEF0,DFD іIDEF3.

Але як займатись цією, складнішою, завданням, необхідно, справді, по крайнього заходу "перелічити" все елементи бізнесу, тобто створитиоргштатную структуру компанії. Наступний етап - спробувати графічно зобразити взаємозв'язку між різними елементами раніше певної структури.

УBPwin можливо побудова змішаних моделей, т. е. модель може містити одночасно діаграмиIDEFO, іIDEF3 іDFD. Модель вBPwin сприймається як сукупність робіт, кожна з яких оперує з певним набором даних. Робота змальовується як прямокутників, дані – як стрілок.

Всі роботи моделі нумеруються. Номер складається з префікса і кількості. Можливо використаний префікс будь-який довжини, але використовують префікс А.Контекстная (коренева) робота дерева має номерА0. Робота декомпозиціїА0 має номериAl,A2,A3 тощо. Роботи декомпозиції нижнього рівня мають номер батьківської праці та черговий порядковий номер, наприклад роботи декомпозиціїA3 матимуть номериА3.1А3.2,АЗ.З,А3.4 тощо. буд.

Через війну доповнення діаграм,IDEFO діаграмамиDFD іIDEF3 може бути створена змішана модель, яка найкраще описує усі сторони діяльності підприємства.Иерархию робіт змішаної моделі можна побачити у вікніModel Explorer. Роботи в нотаціїIDEFO зображуються зеленим кольором,DFD – синім.

>BPwin як і і локальні інтегровані системи, мало дозволяють виконати комплексний аналіз систем, який більшою або меншою мірою необхідний створення малих, середніх і великихИСУП. З їхньою допомогою можна робити локальні ІВ чи невеликі підсистеми, призначені для автоматизації окремихбизнес-цепочек, т. е. коли не потрібно в комплексному аналізі підприємства. Типова сфера використання малих інтегрованих коштів — вирішення завдань так званої “>кусочной” автоматизації підприємства.


4.1 Принцип побудови моделіIDEFO


Основу методологіїIDEFO становить графічний мову описи бізнес-процесів. Модель в нотаціїIDEFO є сукупність ієрархічно упорядкованих і взаємозалежних діаграм. Кожна діаграма є одиницею описи системи та розташований на окремому листі.

>IDEFO-модель припускає наявність виразної мети єдиного суб'єкта моделювання та однієї погляду.

Модель може містити чотири типи діаграм:

контекстну діаграму (у кожному моделі може лише одна контекстна діаграма);

діаграми декомпозиції;

діаграми дерева вузлів;

діаграми лише експозиції (>FEO).

>Контекстная діаграма є вершиною деревоподібної структури діаграм і становить саме загальне опис системи та її взаємодії із зовнішнього середовищем.

Цей процес відбувається називається функціональноїдекомпозицией, а діаграми, які описують кожен фрагмент і їхню взаємодію фрагментів, називаються діаграмами декомпозиції.

У основі нотації і методологіїIDEF0 лежить поняття "блоку", тобто прямокутника, який висловлює деяку функцію бізнесу. Як відомо, прямокутник має чотирьох боках. УIDEF0 ролі (функціональні значення) усіх сторін різні:

верхня сторона має значення "управління";

ліва - "входу";

права - "виходу";

нижня - "механізму".

Другим елементом методологією й нотації є "потік" (у стандарті званий - "інтерфейсна дуга") — елемент, описує дані, неформальне управління, чи інше "що надає вплив" на функцію, зображену блоком. Залежно від цього, якої боці блоку спрямований потік, він, відповідно, називається "вхідний", "вихідний", "управляючий".

>Изобразительним елементом, які представляють "потік", є стрілка.

Управління — що це управляє діяльністю бюро, у цій розроблюваної моделі — це закони про індивідуальному ПУ.

Стрілки "входу" вносять функції вхідних даних, в контекстної діаграмі – це персональні дані працівника.

Стрілки "виходу" – вихідних даних. У контекстної діаграмі – це різні відомості, що подаються Пенсійного фонду РФ.

>Стрелка "механізму" — це що впливають процеси дані. У діаграмі – це персонал і ПК.

Після декомпозиції контекстної діаграми проводиться декомпозиція кожного великого фрагмента системи більш дрібні, у своїй кожному фрагмента задається ім'я тощо, до рівня подробиці описи.

Після кожного сеансу декомпозиції проводяться сеанси експертизи - експерти предметної області свідчить про відповідність реальних бізнес-процесів створенимдиаграммам.

Знайдені невідповідності виправляють, і тільки після проходження експертизи без зауважень можна братися до наступному сеансу декомпозиції. Так досягається відповідність.

Усі перехрестя з діаграми нумеруються, кожний виступ має префіксJ. Можна редагувати властивості перехрестя з допомогою діалогуDefinitionEditor.


4.2 Принцип побудови моделіDFD


Діаграми потоків даних (>DFD) є основним засобом моделювання функціональних вимог проектованої системи. З їхньою допомогою ці вимоги розбиваються на функціональні компоненти (процеси) і видаються як мережі, пов'язаної потоками даних. Головна мета засобів - продемонструвати, як і кожен процес перетворює свої вхідні дані у вихідні, і навіть виявити відносини між тими процесами.

Для зображенняDFD традиційно використовуються дві різні нотації:Йодана (>Yourdon) іГейна-Сарсона (>Gane-Sarson). Далі при побудові прикладів використовуватиметься нотаціяЙодана, все винятку будуть попередньо обумовлюватися.

У основі даної методології (методологіїGane/Sarson) лежить побудова моделі аналізованої ІВ - проектованої чи реальною. Відповідно до методологією модель системи окреслюється ієрархія діаграм потоків даних (>ДПД чиDFD), що описують асинхронний процес перетворення інформації від неї входження у систему до видачі користувачеві. Діаграми верхніх рівнів ієрархії (>контекстние діаграми) визначають основні процеси чи підсистеми ІВ з зовнішніми входами і виходами. Вонидетализируются з допомогою діаграм нижнього рівня. Така декомпозиція триває, створюючи багаторівневу ієрархію діаграм, до того часу, поки що не досягнуть такий рівень декомпозиції, у якому процес стають елементарними і деталізувати їх далі неможливо.

Джерела інформації (зовнішні сутності) породжують інформаційні потоки (потоки даних), які переносять інформацію до підсистемам чи процесам. Ті, у своє чергу перетворять інформації і породжують нові потоки, які переносять інформацію решти процесам чи підсистемам,накопителям даних чи зовнішнім сутностям - споживачам інформації. Отже, основними компонентами діаграм потоків даних є:

зовнішні сутності;

>системи/подсистеми;

процеси;

нагромаджувачі даних;

потоки даних.


4.3 Принцип побудови моделіIDEF3


>IDEF3 може статися використаний як засіб створення процесів.IDEF3 доповнюєIDEFO і має усе необхідне для побудови моделей, які надалі можна використовувати для імітаційного аналізу.

Кожна робота уIDEF3 описує будь-якої сценарій бізнес-процесу і може бути складової іншої. Оскільки сценарій описує мету і рамки моделі, важливо, щоб роботи іменувалися віддієслівним іменником, що позначає процес дії, чи фразою, що містить таке іменник.

Позиція на модель мусить бути задокументовано. Зазвичай це думка людини, відповідального до праці загалом. Слід також задокументувати мета моделі – питання, куди покликана відповісти модель.

>Перекрестки (>Junction). Закінчення праці може бути поштовхом до початку кількох робіт або ж одна робота для свого запуску нас може очікувати закінчення кількох робіт.Перекрестки йдуть на відображення логіки взаємодії стрілок при злитті влади та розгалуженні або заради відображення безлічі подій, які можуть або необхідно завершити до початку наступній роботи. Типиперекрестков представлені у табл.:


Типи перехресть

Позначення Найменування Сенс у разі злиття стрілок (>Fan-inJunction)

Сенс у разі

розгалуження стрілок (>Fan-outJunction)

||& >AsynchronousAND Всі попередні процеси необхідно завершити Усі такі процеси мали бути зацікавленими запущені
||&|| >SynchronousAND Всі попередні процеси завершено одночасно Усі такі процеси запускаються одночасно
||>O >AsynchronousOR Один чи кілька попередніх процесів необхідно завершити Один чи кілька таких процесів повинні прагнути бути запущені
||>O|| >SynchronousOR Один чи кілька попередніх процесів завершено одночасно Один чи кілька таких процесів запускаються одночасно
||X

>XOR

(>ExclusiveOR)

Лише одна попередній процес завершено Лише одна такий процес запускається

Усі перехрестя з діаграми нумеруються, кожний виступ має префіксJ. Можна редагувати властивості перехрестя з допомогою діалогуDefinitionEditor. На відміну відIDEFO іDFD вIDEF3 стрілки можуть зливатися і розгалужуватись лише крізь перехрестя.

Об'єкт посилання. Об'єкт засланняIDEF3 висловлює якусь ідею, концепцію чи дані, які можна зв'язати зі стрілкою, перехрестям чи роботою. Для внесення об'єкта посилання служить кнопка |R| – (додати в діаграму об'єкт посилання -Referent) в палітрі інструментів. Об'єкт посилання змальовується як прямокутника, схожого на прямокутник роботи. Ім'я об'єкта посилання поставив у діалозіReferent (пункт спливаючого менюNameEditor), як можна використовувати ім'я будь-якої стрілки з інших діаграм чи ім'я сутності з моделі даних. Об'єкти посилання повинні прагнути бути пов'язані з одиницями робіт чи перехрестями пунктирними лініями. Офіційна специфікаціяIDEF3 розрізняє три стилю об'єктів посилань – безумовні (>unconditional), синхронні (>synchronous) і асинхронні (>asynchronous).BPwin підтримує лише безумовні об'єкти посилань. Синхронні і асинхронні об'єкти посилань, використовувані в діаграмах переходів станів об'єктів, не підтримуються.

5. Моделювання


5.1 Модель тепличного господарства


Навігатор моделі –Model Explorer

>Контекстная діаграма:


Діаграма декомпозиціїА0:

Діаграма декомпозиції А1:


ДіаграмаIDEF3A11.1:


Діаграма потоків данихА12:


Діаграма декомпозиції А2:

ДіаграмаIDEF3A21.1:


Діаграма декомпозиції А3:

Діаграма декомпозиції А4:


Діаграма декомпозиціїА5:

Діаграма декомпозиції А6:


Діаграма потоків данихА63:

5.2 Математична модель


Для докладну розповідь роботи тепличного господарства необхідно скласти

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація