Реферат Характеристика процесу дослідження

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Запровадження

 

Метою виконання даної роботи є підставою оволодіння статистичними методами щодо соціальних і стабільності економічних явищ і процесів і придбання навичок користування статистичної інформації після ухвалення управлінські рішення. І тому студенти пройдуть послідовно все етапи статистичного дослідження, починаючи із самостійною організації та проведення статистичного спостереження та закінчуючи всебічним аналізом даних.1. Проведення статистичного спостереження

 

>Теоретико-методологический етап:

Для проведення статистичного спостереження було обрано дільнична лікарня. Метою спостереження є кількість населення, прийняті даним установою протягом місяця. Завдання – визначити число людей, обертаються до лікарні, провести обстеження якості обслуговування, виявить ставлення до платному лікуванню. Одиницею спостереження, як було сказано вище, – дільнична лікарня.Территорией спостереження буде населений пунктКезского районуУдмуртской Республіки селище Кузьма. Час спостереження – місяць. Програма спостереження складається з дослідження якості обслуговування населення, кількості людей, обертаються по допомогу до лікарню. Вигляд спостереження за часом проведення є одноразове. Поохвату одиниць – несуцільне, різновиднесплошного – монографічне спостереження. У спосіб спостереження є документальне спостереження та опитування. Вигляд опитування обранийсаморегистрация.

Організаційний план:

>Органом спостереження є автор даної курсової роботи. Дані збираються впродовж місяця.Подготовительной роботою буде розробка форми уявлення результатів дослідження, розробка опитувальних аркушів щодосаморегистрации. Дані листи містять і питання місце для відповіді, деякі питання буде утримувати можливі варіанти відповіді. З інструкціями щодо заповнення населення буде знайомитися усно.

Зразкові питання опитувального аркуша:

1. Дата заповнення______________________________________________

2. Вік______________________________________________________

3. Пол: М Ж (потрібне підкреслити)

4. Соціальний стан: працюючий, пенсіонер, учень, дитина (потрібне підкреслити)

5. Місце проживання______________________________________________

6. Чи задовольняє якість обслуговування? ________________________

7. Побажання за якістю обслуговування ____________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Ставлення до платному лікуванню_________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Чи згодні ви, якщо на деяких видів лікування стягуватиметься плата. Якщо ні, чому________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Чи часто ви викликаєте лікаря додому? Ставлення до обслуговування _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контроль спостереження необхідний виявлення і усунення помилок. У цьому спостереженні може зустрітися помилка презентабельності. Для усунення цієї помилки проводиться логічний контроль. Помилки будуть виправлятися обличчям відповідальних спостереження.

 

2. Угруповання статистичних даних

Чисельність зайнятих економіки по занять в 2009году[1] (наприкінці листопада; тис. чол.)

Усього

Зайняті економіки – всього

70813

зокрема:
керівники (представники) органів влади й управління всіх рівнів, включаючи керівників організацій 5273
фахівці вищого рівня кваліфікації у галузі природничих і технічних наук 3468
фахівці вищого рівня кваліфікації у сфері біологічних, сільськогосподарських наук й охорони здоров'я 1567
фахівці вищого рівня кваліфікації у природничо-технічній освіті 2944
інші фахівці вищого рівня кваліфікації 5569
фахівці середній рівень кваліфікації фізичних і інженерних напрямів діяльності 2413
фахівці середній рівень кваліфікації, і допоміжний персонал математично-природничої грамотності й охорони здоров'я 2230
фахівці середній рівень кваліфікації у сфері освіти 1455
середній персонал у сфері фінансово-економічної, адміністративної та соціальній діяльності 4341
працівники, зайняті підготовкою інформації, оформленням документації й обліком 1379
працівники сфери обслуговування 739
працівники сфери індивідуальних послуг та питаннями захисту громадян, і власності 4489

продавці, демонстратори товарів,
натурщики і демонстратори одягу

5201

робочі житлово-комунального
господарства

217
робочі кіно, – телестудій і родинних професій, робочі, зайняті нарекламно-оформительских і реставраційних роботах 53
кваліфіковані робітники сільського, лісового, мисливського господарств, рибництва і рибальства 2477
робочі, зайняті на гірських, гірничо-капітальних і будівельно-монтажних істроительно-ремонтних роботах 3202
робочі металообробній і машинобудівної промисловості 4424
робочі, виконують прецизійні роботи з металу та інших матеріалам, робочі художніх промислів та інших видів виробництв у мистецькій промисловості, робочі поліграфічного виробництва 232
професії робочих транспорту та зв'язку 933
інші кваліфікованих робітників, зайняті у промисловості, на транспорті, у зв'язку з, геології і розвідці надр 1808
оператори, апаратники і машиністи промислових установок 1065
оператори, апаратники, машиністи промислового устаткування й складальники виробів 836
водії і машиністи рухомого устаткування 6562
некваліфіковані робочі сфери обслуговування, житлово-комунального господарства, торгівлі, і родинних видів діяльності 472
некваліфіковані робочі сільського, лісового, мисливського господарств, рибництва і рибальства 627
некваліфіковані робочі, зайняті у промисловості, будівництві, на транспорті, у зв'язку з, геології і розвідці надр 776
професії некваліфікованих робочих, загальні всім видів економічної діяльності 6063

>Группировочним знаком є чисельність людей, зайнятих економіки.

Оскільки ознака кількісний, отже, кількість груп вираховується за формулоюСтерджесса:

 

n=>1+3,322*lgN,

де N – обсяг сукупності.

>Рассчитаем кількість груп:

n=>1+3,322*lg28 = 5,821 6, n = 6

Визначаємо інтервал угруповання.Т.к. варіація вихідних даних велика, то інтервали будуть рівні й закриті, тому їхньої величини визначаємо за такою формулою:


,

де X>max – найбільше значення ознаки сукупності, X>min – найменше значення ознаки сукупності, n – кількість груп у угрупованню.

>Рассчитаем інтервали угруповання:

Одиниці сукупності розподіляються за групами

Значеннягруппировочного ознаки Кількість одиниць сукупності групи

Х>min + і = X1 * (X>min – X1)

X1 + і = X2 * (X1+X2)

…………

X>n-1 + і = Xn * (X>n-1 – Xn)

Разом N

З даних побудуємогруппировочную таблицю, враховуючи, що округлення інтервалу вироблялося у бік зростання, то нижню межу останнього інтервалу буде більш ніж найбільше значення вихідних даних:

Чисельність зайнятих економіки Кількість одиниць на сукупності групи
53 – 1138 10
1138–2223 4
2223 – 3308 5
3308 – 4393 2
4393 – 5478 4
5478 – 6563 3
Разом 28


3. Розрахунок характеристик варіаційного низки

По отриманої угрупованню побудуємовариационний ряд, розрахуємо показники центру і розподілу і показники варіації розподілу.Т.к. угруповання будувалася по кількісному ознакою, одержимовариационний ряд. Він з варіант (окремі значенняварьируемого ознаки разом) і частот (кількість одиниць поєднанні з даним значенням ознаки).

До показників центру розподілу ставляться середня арифметична, мода, медіана.

Середня арифметична вираховується за формулою:

де >m – кількість груп;    xj – варіанти; >fj – частоти.

Уинтервальних лавах замість варіант xj використовується середина інтервалу .

Знайдемо середину кожного з інтервалів. Вона за такою формулою:

,

де xгору – верхня межа інтервалу; x>ниж – нижню межу інтервалу.

>Рассчитаем середину кожного інтервалу:

     

>Рассчитаем середню арифметичну:

Отже, 2572 тис. чол. – найбільш характерне значення чисельності населення, зайнятого економіки.

Наступним показником центру розподілу є мода. Уинтервальних лавах по найбільшої частоті визначається модальний інтервал, та був розраховується мода за такою формулою:

де X0 - нижню межумодального інтервалу; >f>Mo – частотамодального інтервалу; >f>Mo-1 – частотапредмодального інтервалу; >f>Mo+1 – частотапослемодального інтервалу; і – величинамодального інтервалу.

>Модальним інтервалом є перша група вгруппировочной таблиці.Рассчитаем моду:

Отже, значення 505 тис. чол. – найчастішевстречаемое серед "зайнятих економіки.

Далі знаходимо медіану. Уинтервальних лавах медіана дорівнює варіанті, нагромаджена частота якої більший від або дорівнює половині обсягу сукупності (>f / >Me). Накопичена частота (>f /) у всіх групах розраховується складанням частоти у своїй групі з частотами всіх попередніх груп.Медиана перебувають розслідування щодо формулі:


де X0 – нижню межумедианного інтервалу; >f>Me-1/нагромаджена частотапредмедианного інтервалу; >f>Me – частотамедианного інтервалу; і – величинамедианного інтервалу.

Половина обсягу сукупності дорівнює 14 ().Медианним інтервалом є друга, т. до. її нагромаджена частота дорівнює 14. Тепер розрахуємо медіану:

Половину з обстежених ознак менше 2223 тис. чол., іншу половина більше.

Тепер розрахуємо показники центру розподілу. До них належать: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, середнєквадратическое відхилення, дисперсія, коефіцієнт варіації.

Розмах варіації вираховується за формулою:

де – найбільше і найменше значення ознаки разом.

>Рассчитаем розмах варіації:

Середнє лінійне відхилення розраховується як середня арифметична з модулів відхилень варіант середньої.Т.к. дані згруповані, то розраховується середнє лінійне відхилення зважене:


де xj – варіанти; >f j – частоти; – середнє арифметичне.

>Рассчитаем середнє лінійне відхилення зважене:

Середнєквадратическое відхилення розраховується як корінь із середньої арифметичній квадратів відхилень середньої. Посгруппированним даним розраховується середнєквадратическое відхилення зважене:

де >m – кількість груп; x/j – середина j-го інтервалу; - середня арифметична; >f j – частота j-го інтервалу.

>Рассчитаемседнееквадратическое відхилення зважене:

На 1667 і 1925 тис. чол. загалом відрізняються окремі значення сукупності середньої чисельності зайнятих економіки.

>Взвешенная дисперсія вираховується за формулою:

де – середина інтервалу; – середнє арифметичне; >f j – частоти.

>Рассчитаем зваженудисперсию:

Знайдемо типовість середнього розміру через коефіцієнт варіації:

де - середня арифметична; - середнєквадратическое відхилення.

>Рассчитаем цей показник:

Оскільки коефіцієнт > 40%, отже, середня нетипова, а досліджувана сукупність неоднорідна.

 

4. Аналіз зв'язок між ознаками по аналітичної угрупованню

Грошові доходи і доходи споживчі витрати на розрахунку населення (рублів)

Лютий 2009 р.1)

Грошові доходи

Споживчі витрати

Російської Федерації

14895,6

10290,3

Центральний федеральний округ

20480,7

13519,9

Білгородська область 11930,2 7776,6
Брянська область 10430,6 7665,4
Володимирська область 9643,7 6154,2
Воронезька область 10188,7 7243,6
Івановська область 8573,7 6059,9
>Калужская область 12061,2 8413,0
Костромська область 10044,1 5775,5
Курська область 11145,3 7992,8
>Липецкая область 11829,3 8547,9
Московська область 18288,0 12725,4
Орловська область 9177,9 6387,1
>Рязанская область 9407,0 7030,9
Смоленська область 12416,5 7872,3
>Тамбовская область 10240,3 7579,6
Тверська область 10772,9 8179,3
>Тульская область 12497,5 8157,2
Ярославська область 11723,8 7716,2
р. Москва 40215,5 25492,4

>Приволжский федеральний округ

12130,1

8610,7

РеспублікаБашкортостан 12213,3 9015,1
Республіка Марій Ел 7777,3 5931,2
Республіка Мордовія 7942,8 4948,6
Республіка Татарстан 14693,7 11033,6
>Удмуртская Республіка 9668,8 6451,2
>Чувашская Республіка 8169,8 5769,5
>Пермский край 15717,9 10835,8
Кіровська область 9487,0 6008,8
>Нижегородская область 12436,3 8925,0
Оренбурзька область 10637,7 6664,8
Пензенська область 9741,3 6816,3
Самарська область 17697,0 12743,2
Саратовська область 8996,3 6150,0
>Ульяновская область 8439,6 6672,2

>Дальневосточний федеральний округ

15262,8

9585,2

Республіка Саха (Якутія) 17683,6 10509,0
>Камчатский край 20510,9 9693,1
Приморський край 12149,9 8507,0
Хабаровський край 14877,6 9919,9
>Амурская область 13400,5 6999,1
Магаданська область 20072,3 10176,7
Сахалінська область 22901,2 16124,3
Єврейська ред. область 11426,1 7158,4
>Чукотский ред. округ 20066,4 9272,8

За наявними даними визначимопризнак-фактор іпризнак-результат.Признак-фактор – грошові доходи,признак-результат – споживчі витрати. Побудуємо угруповання попризнаку-фактору. І тому визначимо кількість груп, і величину інтервалів по вищенаведеним формулам.

Кількість груп візьмемо рівної 5

З даних побудуємогруппировочную таблицю:

Грошові доходи населення Кількість групи
7777,3 – 14264,94 30
14264,94 – 20752,58 9
20752,58 – 27240,22 1
27240,22 – 33727,86 0
33727,86 – 40215,5 1
Разом 41

У кожній групі розрахуємо середнє результативного ознаки як просту середню арифметичну з значень результативного ознаки в усіх одиниць сукупності, які входять у цю групу. Вона вираховується за формулою:

де yj – значення результативного ознаки групи; n – кількість одиниць на групі.

 нічого очікувати, т. до. дане значенняпризнака-фактора відсутня.

Аналітичнагруппировочная таблиця

Інтервалипризнака-фактора Кількість одиниць на групі Середнє значення результативного ознаки за групами
7777,3 – 14264,94 30 7152,29
14264,94 – 20752,58 9 10767,73
20752,58 – 27240,22 1 16124,3
27240,22 – 33727,86 0 0
33727,86 – 40215,5 1 25492,4

41 11907,34

Із одержаних даним проведемодисперсионний аналіз стану і визначимо характер зв'язку.

У аналізі розраховуються три виду дисперсії:межгрупповая, середнявнутригрупповая, загальна.

>Межгрупповая дисперсія вираховується за формулою:


де – групові середні результативного ознаки; >fj – групові частоти; – загальна середня результативного ознаки разом.

8976355,22 рублів – варіація споживчих витрат під впливом грошових доходів.

Для розрахунку середньоївнутригрупповой дисперсії спочатку перебуваєвнутригрупповие дисперсії з кожної групі аналітичної угруповання:

де y>ij – окремі значення результативного ознаки в j-і групі; – середнє результативного ознаки в j-і групі; >fj

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація