Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Статистика процесу використання товарів населенням


Реферат Статистика процесу використання товарів населенням

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Завдання курсову роботу

 

Статистична оцінка споживання населенням товарів та послуг

Вихідні дані: дані вибіркового обстеження бюджетів домашніх господарств, відбивають інформацію про витратах споживання населенням товарів та послуг за 2002-2010 рр.

 

Перелік які підлягають розробки питань:

а) вивчити літературу на тему;

б) провести статистичний аналіз динаміки споживчих витрат;

в) провести статистичний аналіз сезонності прояви процесу споживання;

р) проаналізувати структуру аналізованого процесу (з урахуванням щодо показника структури, координації, інтенсивності), порівняти з іншим регіоном (містом, країною) з урахуванням відносного показника порівняння;

буд) провестивариационний аналіз процесу з урахуванням абсолютних і відносних показників варіації, різних видів дисперсій;

е) виявити взаємозв'язку між статками і споживчими видатками з урахуваннямкорреляционно-регрессионного аналізу.

Перелік графічного матеріалу:

Лінійні,столбиковие, кругові діаграми, що характеризують динаміку споживання.

Дата видачі завдання «___»__________________ 2011 р.

Керівник____________________________________

Виконавець студент групиЭ302ПД.А.Саяпова

Термін захисту роботи «___»__________________2011 р.


>АННОТАЦИЯ

Об'єкт дослідження: споживання населенням товарів та послуг.

Мета курсової роботи: статистична оцінка споживання населенням товарів та послуг.

>Изучена література на тему. Проведено статистичний аналіз динаміки споживчих витрат.Проанализирована структура аналізованого процесу, проведено порівняння з іншими регіонами з урахуванням відносного показника порівняння. Проведеновариационний аналіз процесу з урахуванням абсолютних і відносних показників варіації, різних видів дисперсій.Виявлена взаємозв'язок між статками і споживчими видатками з урахуваннямкорреляционно-регрессионного аналізу.

>Пояснительная записка: 31 стор., малюнків 6 , таблиць 12 , бібліограф 8.


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Теоретичні основи споживання населенням товарів та послуг

1.1. Вивчення споживання з урахуванням вибірки бюджетів домашніх господарств

>1.2.Динамика споживання населення і ще споживчих цін

2. Аналіз рівня життя та структури споживання населенням товарів та послуг

2.1. Аналіз рівня споживання населенням товарів та послуг

2.2. Аналіз структури споживчих витрат

2.3. Вивчення міжрегіональної варіації споживчих витрат

2.4. Аналіз впливу доходів населення в споживчі витрати

2.5. Методи виявлення тренду

Укладання

Література        


Запровадження

Соціальна статистика є одним з найважливіших додатків статистичних методів, досліджують кількісну характеристику структури суспільства, життя і забезпечення діяльності людей, дає змоги виявити і виміряти основні закономірності у розподілі благ між соціальними групами.

Споживання є заключній стадією відтворювального процесу,сводящейся для використання виробленого продукту задоволення певних потреб. Виробництво і споживання активно впливають друг на друга. Призначення виробництва - служити споживання. Рівень споживання, його динаміка і структура становлять найважливіші елементи у житті.

Основні завдання статистики споживання населення як важливої складової рівня її життя пов'язані із розробкою системи показників споживання, натуральних і вартісних, індивідуальних, сімейних і зведених споживчих бюджетів, і споживчого кошика, дослідженням структури споживчих витрат, еластичності і диференціації споживання, динаміки споживання населення Криму і споживчих цін, купівельної спроможності грошей.

Метою курсової роботи є підставою проведення статистичного аналізу споживання населенням товарів та послуг.

Необхідно вирішити такі:

1. вивчити літературу на тему курсової роботи;

2. проаналізувати поточний стан споживання населенням товарів та послуг;

3. спрогнозувати подальше зміні рівня споживання.

Як дослідницького інструментарію використовувалися статистичні методи кореляційного, регресійного, аналізу часових рядів і прогнозування, табличні і графічні методи уявлення результатів дослідження.

Для обробки даних використовувався прикладна програма «Microsoft Excel».

Інформаційну базу дослідження становлять дані статистичного збірника «Доходи, витрати, споживання й соціальна диференціація населення республікиБашкортостан» і бюлетеня «Окремі показники соціально-економічного становища суб'єктів РФ»


1. Теоретичні основи споживання населенням товарів та послуг

бюджет споживацька ціна дохід

1.1. Вивчення споживання з урахуванням вибірки бюджетів домашніх господарств

На рівні домашніх господарств споживання вивчається з урахуванням вибіркового обстеження їх бюджетів. Програмою обстеження передбачено збирати інформацію, що характеризує як доходи, а й населення. Витрати домогосподарств включають Витрати споживання й витрати, які пов'язані зі споживанням. До останнього належать податки, відрахування на пенсії та й соціальне страхування, та інші страхові внески, грошові переклади, подарунки.

Споживчі витрати охоплюють всі поточні витрати на товари та незалежно від цього, в цілому або почасти оплачені протягом обстежуваного періоду й призначалися вони для споживання всередині домашнього господарства. Споживчі витрати складаються з видатків для придбання продуктів (зокрема Витрати харчування а поза домом), алкогольних напоїв, непродовольчих товарів хороших і витрат на послуги. У тому складі не враховуються купівля ювелірні вироби, оплата матеріалів та виконання робіт з будівництва та капітальний ремонт житлових чи підсобних приміщень. Безкоштовні послуги з освіті, медичні та послуги в споживчі витрати не включаються».

Споживання продуктів враховується в натуральних одиницях і за ціною. Натуральні показники обчислюються загалом душу населення чи середньому становив споживчу одиницю.

Достоимостним показниками ставляться вартість харчування у домашніх господарствах, що складається з грошових витрат для придбання продуктів, виділені на особистого споживання всередині домашнього господарства, витрат харчування а поза домом і вартість натуральних надходжень продуктів.

 З іншого боку, використовуються структурні показники, відбивають частку витрат харчування в споживчих витратах, структуру витрат за видам продуктів, і екологічні показники, що характеризують якість харчування: його калорійність і змістом білків, жирів і вуглеводів в спожитих продуктах.

Важливими показниками є рівень індивідуального споживання як розмір споживання душу населення. Він розраховується як відносини річного обсягу спожитих товарів за видами до середньої річний чисельності населення як загалом, і щодо окремих його соціальним групам, групам по прибутку, віку, характеру занять, іншими ознаками (підлозі, природно-кліматичним та соціальним умовам).

Крім споживання товарів та послуг душу населення застосовується розрахунок і умовну споживчу одиницю, чи еквівалентного споживача. Як такою визнано споживання дорослого чоловіка, зайнятого механізованим працею. Стосовно нього розроблена шкала перекладних коефіцієнтів споживання продовольчих і непродовольчих товарів.

Вивчення споживання непродовольчих товарів за програмою вибірки бюджетів домашніх господарств здійснюється за наступним видам: Витрати одяг, білизну, взуття, тканини, меблі і предмети домашнього побуту, товари культурно-побутового призначення, транспортні засоби, гігієнічні, парфумерні і фармацевтичні кошти, тютюнові вироби, будівельні матеріали та інші непродовольчі товари. Натуральні показники споживання обчислюються споживанням взуття та тканин. На інших непродовольчих товарах розраховуються лише вартісні показники, і навіть структура споживання.

Для обчислення показників забезпеченості населення відповідними предметами товари розбиваються на 3 групи: товаринедлительного користування (термін використання - до 3-х років); товари тривалого користування (термін використання - більш 3-х років); товари однократного користування (продуктів харчування). Забезпеченість сприймається як ступінь поширеності даних товарів у особистому користуванні громадян. Такі показники лише побічно характеризують споживання.

>Потребляемие населенням товари задовольняють різні потреби. За ступенем їхнього значимості вони діляться на товари першої необхідності (продуктів харчування, житлі і т.п.), товари, менш необхідні (книжки, телевізори, пральні машини та ін.), предмети розкоші (делікатесні продуктів харчування, особливо модний одяг, ювелірні вироби, дорога меблі та інших.).

>Возрастающую роль споживанні населення грають різноманітні послуги. Оцінку їхнім має власну специфіку. Послуги – особливий вид споживчої вартості, яка у формі корисною діяльності чоловіки й суспільства. Час виробництва послуг збігається з часом їх споживання (послуга надається).

У статистиці споживання об'єктом дослідження виступають лише послуги, надані населенню, які задовольняють потреби людини. Послуги ж колективного характеру, задовольняють суспільні потреби (у сфері управління, оборони, правопорядку, науку й т.п.), до цій групі не ставляться, хоча відповідно до міжнародним статистичним стандартам вони входять у обсяг валового випуску (виробництва) та споживання (проміжного й кінцевого) послуг і позначаються на рахунках виробництва та використання доходів Системи національних рахунків, зокрема й інформаційного секторів домашніх господарств.

Не входить у обсяги виробництва (і споживання) домашні та особисті послуги, створювані членами домогосподарства задля власного кінцевого споживання, оскільки з їхньою виробництво повністю автономно і впливає іншу економіку. До них належать: прибирання, прикрасу і технічне обслуговування житла; готування та подача їжі; те що дітей, виховання і самонавчання; транспортування членів домашнього господарства чи його речей; помешкання і технічне обслуговування споживчих товарів тривалого користування, що їх вдома.

У обсяг послуг, вироблених задля власного кінцевого використання, враховуються два виду послуг, які включаємо за рахунком виробництва, у загальний випуск товарів та послуг. Це послуги з проживання у власній житло (вони оцінюються наближено, у вигляді витрат за забезпечення проживання, у житло) і домашні послуги, вироблені найманими працівниками (слугами, кухарями, садівниками тощо.). Ціна на них визначається оплати праці цих працівників, зокрема й всі види компенсацій у натуральній формі (харчування, житлі і т.п.).

Відрізняються послуги матеріальні (виробничі),воплощающиеся в матеріально-речовинної формі (ремонт одягу, взуття, предметів культурно-побутового і господарського призначення), і житлово-комунальні послуги нематеріальні, що виявляються у вигляді діяльності, задовольняє побутові, культурні, освітні, медичні та інші людській потребі.

Послуги поділяються на платні (ринкові) та безкоштовні (неринкові). Програмою вибіркового обстеження бюджетів домашніх господарств передбачено облік витрат на оплату житла і житлово-комунальних послуг, витрат на пошив і ремонт одягу та взуття, на: ремонт електротоварів, культтоварів, металовиробів, квартир, на спорудження і ремонт будинків культури та інших будівель, з технічного обслуговування може й ремонт автомобілів та іншихмототранспортних коштів, навчання системі освіти, медичні послуги, санаторно-курортні послуги, культосвітні послуги, послуги пасажирського транспорту та зв'язку, послуги правового характеру й інші види особистих послуг. Показника споживання платних послуг ставляться розмір оплати загалом до осіб і структура витрат за видам послуг.


>1.2.Динамика споживання населення і побудову споживчих цін

Динаміка споживання населення Криму і споживчих цін вивчається з допомогою індексного методу.

Індекси загального фізичного обсягу споживання товарів та послуг населенням загалом і одну особу загалом рас зчитуються в агрегатної формі так:

з товарів загалом населенню

 

душу населення

про послуги загалом населенню

душу населення

Разом з товарів і послугам:

Тривалий час вважалося, що агрегатні індекси є кращої формою індексів. Справді, у сенсі вони більшеаналитични: крім оцінки динаміки цікавлять нас показників із них легко визначається цілковиту зміну фізичного обсягу споживаних населенням товарів та послуг в вартісномувиражении–по населенню загалом й у середньому становив душу. І тому перебуває відмінність між вартостями продажів товарів та послуг в чисельнику і знаменнику індексів. Але застосуванняагрегатного індексу припускає наявність порівняних цін, і тарифів і розрахунку вартості усього продажу населенню товарів та послуг звітний період у тих цінах й тарифи для, що проблематичним.

Наша практика за міжнародної статистикою вирішує цієї проблеми, застосовуючи методдефлятирования. Суть його у перерахунку вартості продажів населенню товарів та послуг звітний період в ціни, і тарифи базисного з допомогою зведеноготекуще-взвешенного індексу споживчих цін як складеного індексудефлятора ВВП:

оскільки

Лише потім стає можливим розрахунокагрегатного індексу:

Можна уникнути зведеного індексу споживчих цін, обмежившись індивідуальними індексами щодо окремих товарам; послуг. Тоді застосовується середній гармонійний індекс фізичного обсягу у вигляді:

де >q1>p1 – вартість продажів окремих товарів та послуг у звітній періоді, легко уявити, що це індекс тотожний агрегатному і від нього лише формою.

>Агрегатние індекси дають загальну оцінку динаміки фізичного обсягу споживання населення, не виділяючи значення індивідуальних індексів обсягу й не показуючи їхньої керівної ролі загалом індексі. Міжнародну практика використовуєбазисно-взвешенний індекс цін >Ласпейреса, запропонований їм у 1871 р. У агрегатної формі вона має вид: у вигляді середнього арифметичного:

 

У цьому вся індексі на відмінутекуще-взвешенного структура споживчих витрат населення за товарам, або рівень споживання вигляді споживчого кошика, залишається незмінною – базисної, що дозволяє оцінити динаміку споживчих цін чистому вигляді.

Часта змінюваність товарів хороших і їх моделей в споживчому наборі змушує для використання ланцюгового методу в індексних розрахунках. Потрібна реєстрація "живих" цін продажів. При заміні товару на еквівалентний нього проходять подвійну реєстрацію за "старим і нового товарам, що зумовлює ланцюговому методу. Подвійна реєстрація при зміні товару забезпечує можливість закінчити старе ланка і почав нове, оберігаючи ланцюг динаміки від розриву.Звено обчислюється розподілом наступної ціни нового ланки на попередню ціну старого.

Фішер по-своєму розв'язав проблеми відмінностей у структурі споживчих витрат населення звітного і базисного періодів, надають значний вплив на значеннятекуще- ібазисно-взвешенних індексів споживчих цін. Запропонував він "ідеальний" індекс цін, яка у історію у його ім'ям – індекс Фішера. Це середній геометричний індекс з індексів цінПааше іЛаспейреса:

 

Вочевидь, цей індекс позбавлений реального економічного забезпечення і є суто математичну модель. Розрахунок їх у прикладі можливий лише у тому випадку, коли структура споживчих витрат за два порівнюваних періоду зазнала принципові, якісних змін, що унеможливлює використання кронштейна як терезів ні поточну, ні базисну структури витрат. У практиці міжнародної статистики цін індекс Фішера застосовується в оцінці динаміки цін зовнішньої торгівлі у двосторонніх міждержавних порівняннях.

Зведений індекс споживчих цін нерідко продовжують називати також індексом вартість життя. На цій посаді і з'явився, так офіційно називався України в міжнародній статистиці. Справді, індекс показує, наскільки змінилися витрати для закупівлі їм фіксованого набору благ та надання послуг (споживчі витрати, чи вартість життя) у звітній періоді проти базисним за незмінної, базисному, рівні споживання. За такого підходу змінибазисно-взвешенного індексу цін можуть викликати лише змінами цін, але з змінами у структуру споживання внаслідокизменения доходів населення чи появи нових товарів.

Індекс споживчих цін нерідко фігурує разом ізиндексом-дефлятором, що є щодо новим показником для вітчизняної статистики, однак усім що застосовуються у інших країнах.Дефлятор – хоча б індекс цін, але ширше, ніж ІСЦ, оскільки включає як ціни споживчих товарів та послуг, але й ціни інвестиційних товарів та послуг, т. е. оптові ціни. Отже, він характеризує загальну динаміку цін, і тарифів для всієї економіки нашої країни.

Індекс-дефлятор розраховується, зазвичай, протягом року, за більш тривалий періоддефлятор визначається вже розглянутим ланцюговим методом –

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація