Реферат Статистичний аналіз оплати праці

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

Глава 1. Статистика оплати праці та робочу силу

1.1 Заробітну плату і вартість робочої сили в

1.2. Форми і системи оплати праці

1.3 Склад фонду заробітної плати виплат соціального характеру

1.4 Середній рівень зарплати

1.5 Аналіз рівня життя та динаміки зарплати

Глава 2.Статистический аналіз даних фінансової звітності з праці на ВАТ «Паперова Фабрика «Комунар».

Глава 3Статистический аналіз показників варіації оплати праці в ВАТ «Паперова Фабрика «Комунар»

3.1 Статистична угруповання вихідних показників

3.2 Оцінка варіації оплати праці працівників ВАТ «Паперова Фабрика «Комунар» і розрахунок її основних показників

Глава 4.Статистический аналіз динаміки оплати праці в ВАТ «Паперова Фабрика «Комунар»

4.1 Розрахунок показників динаміки оплати праці працівників ВАТ «Паперова Фабрика «Комунар»

4.2 Виявлення основний тенденції (тренду) розвитку системи оплати праці в ВАТ «Паперова Фабрика «Комунар»

Висновки і товарної пропозиції

Список використаної літератури

статистична оплата працю


Запровадження

У своїй курсової роботі вивчається таке статистичне явище, як оплата праці за умов ринкової економіки. Через багатоплановості теми, у роботі зосереджено увагу до дослідження таких питань: склад витрат за робочої сили, фонд заробітної плати її види. Особливу увагу приділено статистичному вивченню заробітної плати у умовах трансформаційних процесів у Росії.

Актуальність цієї теми курсової роботизаключаемся у цьому, що структура і динаміка зарплати є надзвичайно важливі елементи, які отримують у Росії особливої значимості з погляду, як розвитку вітчизняної економіки, і успішного її входження до глобальну економіку. Зростання зарплати багато чому визначає динаміку платоспроможності попиту населення, обсяг внутрішнього ринку, підвищення розміру якого є умовою економічного розвитку, зростання.

Метою курсової роботи є підставою статистичне вивчення соціально-економічного значення оплати праці як однієї з найважливіших індикаторів життя населення. Аналіз зарплати складає прикладі ВАТ «Паперова Фабрика «Комунар». За підсумками данихдвулетней фінансової звітності була досліджували динаміка і простежується тенденція (тренд) перспективного розвитку оплати праці в підприємстві.

У результаті статистичного вивчення оплати праці використали ряд методів. Це методи статистичних угруповань, аналіз статистичної інформації з урахуванням застосування узагальнюючих статистичних показників: абсолютних, відносних, середніх величин.Использован індексний метод, вивчені показники варіації, тісноти зв'язку, використовувалися табличний і графічні методи лікування й ін.


Глава 1. Статистика оплати праці та робочу силу

Заробітну плату як частину валового національного доходу, яка надходить грошової і натуральному вигляді в індивідуальне розпорядження найманих працівників до праці, виконану поточному періоді, є важливим характеристикою ринку праці.

З переходом до ринкової економіки змінюється роль держави у розв'язанні тих завдань оплати праці. У планової економіки держава регулює оплату праці в основі нормування праці, встановлення єдиної тарифної сітки на підприємствах одному й тому ж галузі, форм і систем оплати праці. У межах галузі робочі, які мають однієї професією і однаковий рівень кваліфікації, мають і той ж рівень тарифної ставки.

Розвиток ринкових відносин передбачає передачу державою частини своїх можливостей у сфері оплати праці підприємствам, і організаціям. Розширюються їхніх прав у встановленні форм і систем оплати праці, виборі форм матеріального заохочення і надання соціальних пільг, визначенні розмірів тарифних ставок і посадових окладів. Фінансове становище підприємства, її розмір, форма власності, галузева приналежність, географічне розташування — ось далебі неповний перелік чинників, що впливають на політику підприємств у сфері оплати праці, професійного навчання дітей і культурно-побутового обслуговування своїх працівників.

Потреба надійної інформації про заробітної плати та інших формах доходу працівників переходити до ринків і поглибленням диференціації в рівні праці зростає. Програма державного статистичного спостереження за працею передбачає даних про структуру зарплати, рівні праці за різними галузями і секторам економіки, географічним районам, на підприємствах і організаціям різних розміру та форм власності, окремих груп працівників, виділених по віковою, професійному й іншим ознаками. Отримані дані необхідні аналізу соціально-економічних процесів, виміру життя населення, вивчення взаємозв'язку між статками ізанятностью, проведення колективних переговорів із питань праці та зарплати, встановлення рівня мінімальної заробітної плати ін.

 

1.1 Заробітну плату і вартість робочої сили в

У виконанні вітчизняної та "міжнародної статистичної практиці поняття «вести» охоплює всі види заробітків, включаючи премії, доплати, надбавки, компенсаційні виплати, безпосередньо чи опосередковано пов'язані результат праці найманих працівників і сплачувані їм, зазвичай, через регулярні часові відтинки. До заробітної плати не ставляться страхові внески роботодавців на соціального забезпечення своїх працівників, до фондів, і навіть суми, отримані працівниками за договорами страхування або у вигляді соціальної допомоги з державний і недержавних позабюджетних фондів, зокрема посібники з тимчасової непрацездатності, догляду дитину, вагітності, пологам тощо.

Під час проведення статистичного спостереження за працею обліку підлягають сукупність нарахованих працівникам за місцеві роботи грошових сум до будь-яких відрахувань у зв'язку з оподаткуванням, внесками до соціальних фондів соціального забезпечення і соціальні фонди, профспілковими внесками та інших утримань з заробітної плати у відповідно до законодавства.

Категорія «вести» має двоїстий характер: для найманого працівника вона є прибутком, а підприємства – частиною витрат виробництва. Разом про те витрати, які несуть підприємець чи суспільство під час використання найманої праці, не обмежуються лише виплатою зарплати. До них належать та витрати підприємства на соціальний захист працівників, забезпечення їх житлом і соціально-побутове обслуговування, податки, пов'язані з допомогою робочої сили в. Витрати підприємства у розрахунку одного працівника за одиницю часу є вартість робочої сили в роботодавцеві.

1.2 Форми і системи оплати праці

Розрізняють дві форми оплати праці: відрядну і погодинну. При погодинної формі вести нараховується за фактично відпрацьоване час у відповідність до прийнятої тарифної ставкою чи посадовим окладом. При відрядної формі вести нараховується за фактично виконаний роботи вистачить за встановленими відрядним розцінками за одиницю роботи.

У межах кожної форми оплати праці можна використовувати різні системи оплати праці. Так, виділяють просту погодинну і >повременно-премиальную системи оплати праці. Остання передбачає додавання до основного заробітку за відпрацьоване час премій за виробничі результати, надбавки за професійну майстерність, суміщення професій і посад тощо.

У межах відрядною форми оплати праці розрізняють пряму відрядну систему оплати праці, >сдельно-премиальную систему (коли заробітна плата складається з основного заробітку за виконану роботи й премій за виробничі результати), >сдельно-прогрессивную систему (що передбачає підвищені розцінки за продукцію, вироблену понад встановлених доз), акордну систему (коли він заробіток нараховується після закінчення роботи за обшир вироблену продукцію).


1.3 Склад фонду заробітної плати виплат соціального характеру

Під час проведення федерального державного статистичного спостереження за працею розрізняють фонд заробітної плати виплати соціального характеру.

До складу фонду зарплати включаються нараховані підприємством, установою, організацією суми оплати праці грошової і натуральної формах, премії, заохочувальні виплати, стимулюючі доплати і надбавки, компенсаційні виплати, пов'язані з режимом роботи та умовами праці, і навіть виплати харчування, житло, паливо, що носять регулярний характер. Причому у звітності за працею демонструються все нараховані цифру оплату праці незалежно джерела фінансування.

Суми, нараховані за щорічні й додаткові відпустки, підлягають включенню до пайового фонду зарплати поточного періоду у частині, що припадає дні відпустки у цьому періоді.

У складі фонду зарплати виділяють чотири групи виплат: пряму зарплатню за відпрацьоване певний час чи виконану роботу, виплати за невідпрацьований час, одноразові заохочувальні виплати, і навіть виплати харчування, житлі і паливо.

Пряма вести включає:

• зарплатню, нараховану за відпрацьоване певний час чи виконану роботу з тарифним ставками, окладів, відрядним розцінками, у відсотках від обсягу реалізованої продукції абооказаннихуслуг;

• вартість продукції, виданої гаразд натуральноїоплатитруда;

• виплати стимулюючого характеру, обчислені відповідно до прийнятими для підприємства системами оплати праці, доплатиинадбавки за професійну майстерність, суміщенняпрофессийи ін.;

• премії і винагороди, що носять регулярний чи періодичний характер;

• виплати компенсуючого характеру, пов'язані зрежимомработи та умовами праці, зокрема: до праці у нічний час,вовредних чи небезпечних умовах і шкідливих виробництвах, заработув вихідні і святкові дні, виплати, зумовлені районним регулюванням оплати праці.

• оплатутруди кваліфікованих робітників і фахівців, залучуваних на підготовку, перепідготовки і підвищення кваліфікації співробітників;

• оплату праці працівниківнесписочного складу й з, узвичаєних роботу за сумісництвом.

Виплати за невідпрацьований час охоплюють: оплату щорічних і додаткових відпусток; оплату пільгових годин підлітків; оплату навчальних відпусток, наданих працівникам, які навчаються в освітні установи; виплати працівникам, спрямованим на професійну підготовку, на підвищення кваліфікації чи навчання другим професіями й ін.

До одноразовим заохочувальним виплатах ставляться одноразові премії незалежно від джерел виплат, винагороди за підсумками роботи протягом року, винагороду за вислугу років, матеріальна допомогу, надана всім чи більшості працівників, грошова компенсацію невикористаний відпустки і інші одноразові заохочення, включаючи вартість подарунків.

Виплати харчування, житло, паливо є вартість продуктів, житла і комунальних послуг в, безплатно наданих відповідно до законодавства працівникам окремих галузей економіки (включаючи суми грошову компенсацію право їх непредставлення), і навіть вартість відшкодування витрат із метою понад сум, передбачених законодавством.

До виплатах соціального характеру відносять надані працівникам в грошової і натуральної формах компенсації і соціальних пільг лікуватися, відпочинок, проїзд, працевлаштування та інші мети.

Багато витрат підприємства не належить до фонду зарплати, ні з виплатах соціального характеру: відрядження, Витрати професійне навчання й культурно-побутове обслуговування працівників, обов'язкові відрахування на державні соціальні фонди, додаткові доходи працівників від участі у власності підприємства (дивіденди, відсотки, й т.д.) та інших.

 

1.4 Середній рівень зарплати

Для аналітичних цілей то, можливо обчислений середній рівень оплати праці одиницю часу:среднечасовая, середньоденна і середньомісячна вести.

Основою розрахункусреднечасового заробітку є частина нарахованого протягом місяця фонду зарплати, що є пряму зарплатню за фактично відпрацьовані годинник чи виконану роботу. Ця частина фонду зарплати називається годинниковим фондом зарплати (>ФЧЗП). >Среднечасовая вести обчислюється шляхом розподілу годинникового фонду зарплати на відпрацьовані людино-години.

У основі розрахунку середньоденного заробітку лежить денний фонд зарплати (>ФДЗП), являє собою суми оплати праці, нараховані за відпрацьоване час, облічене вчеловеко-днях. До складу входить пряма вести за відпрацьоване певний час чи виконану роботу, і навіть виплати за невідпрацьовані годин у протягом робочого дня, передбачених законодавством, зокрема: оплата пільгових годин підлітків, оплатавнутрисменних годин, пов'язані з виконанням державних та громадських обов'язків, оплатавнутрисменних простоїв з вини працівників.

>Среднедневная вести >f>дн обчислюється як ставлення денного фонду зарплати до відпрацьованим часу, врахованої вчеловеко-днях. Взаємозв'язок міжсреднедневним ісреднечасовим заробітком виражається:

де: - середня фактична тривалість робочого дня;

 - коефіцієнт збільшення денного фонду зарплати з допомогою доплат:

Аналогічно пов'язані між собою індексисреднечасовой і середньоденний зарплати:

Середньомісячна вести обчислюється як ставлення фонду зарплати, нарахованого протягом місяця (>ФМЗП), до середньоспискової чисельності працівників. У складі місячного фонду зарплати можна назвати групи виплат:

· денний фонд зарплати;

· виплати за невідпрацьовані дні;

· інші виплати,включаемие відповідно до встановленим порядком у складі фонду зарплати, зокрема: грошова компенсацію невикористаний відпустку, винагороду за вислугу років, одноразові премії та інші заохочення іт.л.

Взаємозв'язок між рівнем і індексами середньомісячного і середньоденного заробітку відбивається формулою:

де: b – середня фактична тривалість робочого періоду, дня;

>k2 – коефіцієнт збільшення фонду зарплати, нарахованого протягом місяця з допомогою доплат

Між середнім рівнем оплати праці, кількістю працюючих та зарплати існує залежність:

Вплив кожного чинника зміну фонду зарплати визначають так:

а) приріст чи зменшення фонду заробітної плати зв'язки Польщі з зміною кількості працюючих:

б) приріст чи зменшення фонду зарплати з допомогою зміни рівня оплати праці:


Збільшення чи зменшення фонду заробітної плати у зв'язки й з зміною кількості працюючих , своєю чергою, розкласти на дві складових:

1) приріст зв'язки й з зміною обсягу продукції (при базисному рівні продуктивність праці):

2) приріст з допомогою зміни продуктивність праці, що зумовлює відносного вивільненню чисельності працівників:

де - відносна економія робочої сили в.

1.5 Аналіз рівня життя та динаміки зарплати

Динаміка рівня зарплати аналізується з урахуванням індексів зарплати. Найчастіше використовується індекс змінного складу зарплати, який розраховується в такий спосіб:

де: і  — фонд нарахованої зарплати окремих категорій працівників у базисному і звітному періодах;

 і —среднесписочная чисельність окремих категорій персоналу в базисному і звітному періодах;

 і — середня вести за категоріями персоналу в базисному і звітному періодах.

Індекс змінного складу зарплати показує, як змінився середній рівень заробітної плати звітному періоді проти базисним залежно через зміну середньої зарплати окремих категорій персоналові та частки чисельності працівників із різним рівнем оплати праці.

Для усунення впливу структурного чинника використовують індекс фіксованого складу зарплати, який розраховується за такої формули:

Цей індекс показує, як змінився середній рівень зарплати не враховуючи структурного чинника, тобто. тільки внаслідок зміни рівнів заробітної плати працівників у звітній періоді проти базисним.

Вплив структурного чинника визначається за допомогою індексу структурних зрушень, який розраховується шляхом розподілу індексу змінного складу зарплати на індекс фіксованого складу зарплати:

Аналіз динаміки зарплати проводиться як у номінальною (тобто. нарахованої), і реальної заробітної плати


Глава 2.Статистический аналіз даних фінансової звітності з праці на ВАТ «Паперова Фабрика «Комунар»

У курсової роботі статистичний аналіз оплати праці вивчається з прикладу ВАТ «Паперова Фабрика «Комунар».

ВАТ «Паперова Фабрика «Комунар» відомий у же Росії та там виробник пакувальних і технічних видів паперів і картону щільністю від 25 до 150г/м2, широко що застосовуються в кондитерської, медичної, харчової, металообробній, поліграфічної та інших галузях промисловості.

Розглянемо дані фінансової звітності підприємства за 2008 і 2009 рр. Діяльність нас цікавити дані про оплаті і продуктивність праці

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація