Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Статистичний аналіз перевезень на вантажному транспорті


Реферат Статистичний аналіз перевезень на вантажному транспорті

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

Глава 1. Статистика транспорту, й теоретичні основи методів, що використовуються його статистичної характеристики

1.1 Статистика транспорту, й характеристика досліджуваних показань

1.2 Методи розрахунку статистичних показників

Глава 2.Статистический аналіз діяльності вантажного транспорту загального користування

2.1 Аналіз перевезень вантажу транспорту загального користування

2.2 Аналіз вантажообігу транспорту загального користування

Укладання

Список літератури


Запровадження

Метою згаданої курсової роботи є підставою оцінка діяльності вантажного транспорту загального користування, дослідження і характеристика даних показників по транспорту (залізничний, автомобільний, трубопровідний, морської, внутрішній водний і повітряний), їх зміну залежно від даних періодів (з 2006 по 2010), вивчення статистичних показників.

Відповідно до метою поставлені такі:

· зробити розрахунки аналітичних показників діяльності вантажного транспорту загального користування з допомогою методів загальної теорії статистики;

· уявити наочне зображення фактичних і аналітичних показників діяльності вантажного транспорту загального користування;

· робити висновків по проведеним розрахунках і дати характеристику діяльності вантажного транспорту загального користування;

· підбити підсумки.

Об'єктом дослідження є види вантажного транспорту, діяльність транспорту, й його результати.

Предметом дослідження виступають статистичні показники, що характеризують діяльність транспорту, закономірність зміни заизучаемий період.

Інформаційній базою послужив офіційний портал Федеральної служби державної статистики.

Тема даної курсової актуальна, оскільки транспорт, особливо вантажний, дуже важливий у розвиток економіки кожної країни, а як і на її соціально-політичної стабільності.Статистический аналіз діяльності транспорту допомагає виявити подальші перспективи його розвитку, скласти прогноз для поліпшення діяльності транспорту, а конкретно збільшити обсяг вантажоперевезень, вантажообігу тощо.


Глава 1. Статистика транспорту, й теоретичні основи методів, що використовуються його статистичної характеристики

 

1.1  Статистика транспорту, й характеристика досліджуваних показань

Транспорт як вид господарську діяльність підрозділяється на транспорт загального і незагального користування.

Транспорт загального користування - транспорт, зрозумілу потреби організацій всіх видів роботи і населення перевезеннях вантажів і пасажирів,перемещающий різні види продукції між виробниками споживачами, здійснює загальнодоступне транспортне обслуговування населення. До перевезенням транспортом загального користування ставляться перевезення на комерційній основі (за плату) пасажирів чи вантажів. Перевезення, здійснювана комерційної організацією, визнається перевезенням транспортом загального користування, коли з закону, інших правових актів випливає, що цю організацію зобов'язана здійснювати перевезення вантажів, пасажирів і багажу з поводження кожного громадянина чи юридичної особи.

Договір перевезення транспортом загального користування є публічним договором.

Транспорт незагального користування (відомчий) - транспорт, здійснює, зазвичай, перевезення вантажів і пасажирів своєїорганизации.[1]

Статистика транспорту – це одне з галузей економічної статистики.

Об'єкт її вивчення – транспорт, тобто. сукупність підприємств, виробничий процес яких залежить від переміщенні вантажів і пасажирів.

За характером роботи, різноманіттю і труднощі виробничих підрозділів підприємства транспорту у процесі відтворення посідає особливе місце серед інших галузей економіки, із якими нерозривно пов'язаний. Від рівня темпів його розвитку, результатів і забезпечення якості роботи залежить успішна діяльність всіх галузей економіки: промисловість, будівництво, сільському господарстві, підвищення життя населення. Пов'язуючи всі галузі економіки єдине ціле, транспорт сприяє раціонального використання природних ресурсів немає і розміщення виробництва, служить цілям розвитку і зміцненню господарських і міждержавних культурних зв'язків між регіонами країни й іншими.

Транспорт одна із найбільших споживачів деяких видів продукції: металу, палива, лісу, електроенергії. Такі галузі промисловості, як залізничне машинобудування, виробництво автомобілів, суднобудування, авіаційна промисловість, повністю працюють задоволення потреб транспорту.

Предметом вивчення статистики транспорту є масові економічні явища, які становлять результат транспортного процесу умови (чинники) його здійснення за умов місця й часу. З допомогою системи статистичних показників визначаються обсяги (рівні), структура, динаміка і взаємозв'язок результатів і внутрішніх чинників виробничого процесу. Отже, статистика надає закономірностям і взаємозв'язкам у розвитку транспорту кількісне вираз.

Для характеристики результатів і внутрішніх чинників, їх що обумовлюють, необхідно створення науково обгрунтованої системипоказателей.[2]

>Статистический показник – це величина, адекватно характеризує реальний процес чи явище в часі та просторі. У цьому кількісна визначеність пов'язані з якісним своєрідністю.

Система показників – це комплекс взаємозалежних показників, характеризуючих суттєві боку явища.

При конструюванні системи статистичних показників походять від засад соціально-економічної теорії та принципу діалектичного методу пізнання.

Статистика повинна перевести економічні категорії й поняття в статистичні показники. Наприклад, продукція вантажного транспорту - економічна категорія, а обсяг перевезеного вантажу і вантажообіг – система показників для характеристики цієї категорії.

Статистика транспорту розчленовується на складові:

· галузевої ознака;

· тематичний ознака.

По галузевою ознакою у ній виділяються статистики окремих видів транспорту:

· залізничного;

· автомобільного;

· трубопровідного;

· морського;

· внутрішнього водного;

· повітряного.

По тематичного ознакою:

· статистика перевезень вантажів і пасажирів;

· статистика основного і обігового капіталу;

· праці;

· виробничих витрат та фінансових результатів;

· інвестицій і інновацій.

У тому числі найбільш специфічними кожному за виду транспорту є:

· статистика перевезень вантажів і пасажирів;

· статистика найголовнішим частини основний капітал – транспортних засобів і шляхів (транспортних терміналів).

Одиницею спостереження в статистиці перевезень вантажів є відправка, тобто. партія вантажу, перевезення якої оформлена відповідним документом (договором перевезення). Первинні документи різними видах транспорту мають різні назви:

· дорожня відомість – на залізничному і річковому транспортах;

· коносамент і маніфест – на морському транспорті;

· шляховий листок ітоварно-денежная накладна – в автомобільному транспорті;

· супровідна відомість – на повітряному транспорті.

Статистика перевезень вантажів розробила систему показників, що забезпечують можливість всебічної характеристики роботи кожного підприємства міста і місцем єдиній транспортній мережі країни. Ці показники поділяються на дві групи:

· об'ємні (сумарні);

· якісні.

До об'ємним показниками статистики перевезень вантажів ставляться:

· відправлено (відправлення) вантажів;

· прибуло (прибуття) вантажів;

· перевезено (перевезення) вантажів;

· перевезено у прямому змішаному повідомленні;

· обсяг виконаною транспортної роботи – вантажообіг.

Вантажооборот є роботи вистачить під час перевезення вантажів, обчислюється підсумовуванням творів маси перевезених вантажів на відстань перевезення в кілометрів (миль). Він одна із основних показників в оцінці ефективності роботи транспортного підприємства.

>Перевезено вантажів (обсяг перевезень вантажів) - кількість вантажів в тоннах, перевезених транспортом. Враховується за видами транспорту, повідомлення, ширині колії, роду вантажів, напрямам перевезень. Початковий момент процесу перевезень вантажів відбивається показником "відправлено (відправлення) вантажів", кінцевий момент - показником "прибуло (прибуття) вантажів". Для окремих організацій транспорту для характеристики всього обсягу роботи застосовується показник "перевезено (перевезення) вантажів", що визначається як сума відправлених вантажів й положення прийнятих вантажів з інших організацій транспорту для перевезення.

До якісними показниками статистики перевезень вантажів ставляться:

· середнє відстань перевезення в1т вантажу;

· середня густота перевезень1т вантажу;

· середня тривалість перевезення1т вантажу;

· середня швидкість просування1т вантажу.

Розподіл вантажних перевезень між окремими транспортом залежить від своїх особливостей та скорочення економічної переваги. Наприклад,

· залізничному транспорті використовується під час перевезення великих обсягів вантажів великі відстані;

· автомобільний транспорт – у містах та районах на короткі, і навіть більш великі відстані при перевезеннях цінних і швидкопсувних вантажів;

· морської транспорт – при перевезеннях масових вантажів околицях, тяжіють до внутрішнім водним і морським басейнах;

· магістральні трубопроводи служать для перекачування газу та сирої нафти з промислів на переробні заводи й у транспортування готових нафтопродуктів з заводів до віддалених районів споживання і термінали;

· повітряний транспорт використовується під час перевезення вантажів на дуже великі відстані.

Залізничний транспорт.

У період зупинки навігації на річках залізничному транспорті успішно заміняє водний транспорт. Великий обсяг товарообігу іншими країнами здійснюється саме залізничним транспортом. До того ж вона обіймає I місце серед інших магістральних видів транспорту.

Автомобільний транспорт.

Автомобільний транспорт найбільш мобільний із усіх видів транспорту. Він здатний перевозити вантажі, як у далекі, і на короткі відстані. Недоліки – велика собівартість і трудомісткість, високий рівень забруднення довкілля.

Трубопровідний транспорт.

Розмаїття трубопровідного транспорту залежно від видів транспортованих продуктів зумовлює необхідність застосування угруповання (класифікації). Магістральні трубопроводи поділяються на нафтопроводи, продуктопроводи і газопроводи. Перші служать для перекачування сирої нафти з промислів на переробні заводи. Другі – транспортування готових нафтопродуктів з заводів до віддалених районів споживання. Треті – транспортування газу. Якщо ж продуктопровід суворо спеціалізується транспортуванню будь-якого жодного виду нафтопродукту, вона називається відповідно:керосинопровод,бензинопровод,маслопровод,мазутопровод. Перевага трубопровідного транспорту у цьому, що він безупинна транспортування та залежною від природних умов. Великий брак забруднення довкілля.

Морський транспорт.

Морський транспорт здатний перевести будь-які вантажі, будь-яких видів тварин і габаритів. На відміну решти транспорту, морським перевозять, переважно, експортні (46%) і імпортні (70%) вантажі. Недоліки: залежність від погодних умов, потреба у дорогих портових спорудах та висока частка витрат на початкові і кінцеві операції. У разі сучасного кризи зростає вантажообіг морського транспорту. Відбувається це у зв'язку з, що чимало суб'єкти бізнесу переключаються більш дешеві види транспорту, яким є морськіперевозки.[3]

Внутрішні водні шляху.

До них належать: річки, озера, водосховища, канали, придатні судноплавства. На внутрішніх водних шляхах рух судів допускається за всій ширині, а на шляхах, які підготовлені до судноплавства і який є такі навігаційними знаками.

>Статистический облік перевезень вантажів на внутрішньому водному транспорті виконують підприємства внутрішнього водного транспорту: порти, пароплавства, суднові компанії, і навіть інших галузей економіки, здійснюютьперевозную роботу в комерційній основі.

Повітряний транспорт.

Повітряним транспортом вантажі перевозяться на дуже великі відстані, але цей вид транспорту значно менше, ніж інші, застосовують для перевезення вантажу. Їм перевозять, зазвичай, найбільш дорогі вантажі: дорогоцінні хутра, дорога одяг, зброю, медикаменти тощо. Головна відмінність авіації решти транспорту залежить від високої шляховий швидкості й у великийбеспосадочной дальності польоту.

1.2  Методи розрахунку статистичних показників

статистичний аналіз вантажна перевезення

Усі заносять у статистичну таблицю, що називається статистична угруповання.

Статистична угруповання – дозволяє дати характеристику розміру, структури та взаємозв'язку досліджуваних явищ, виявити їх закономірності.

Методи до розрахунку:

· Лави динаміки (абсолютні і відносні показники, ланцюгові і базисні і середні величини);

· Графічне побудова (графіки і діаграми).

Абсолютні показники – іменовані числа, які мають певний розміреність і одиниця виміру. Вони характеризують показники на даний момент часу, чи у період. Залежно від різноманітні причини і цілей аналізу застосовуються натуральні,условно-натуральние, грошові і трудові одиниця виміру.

Абсолютний приріст – це різницю міжисследующим рівнем деяких обласних і попереднім (чи базисним).

Ланцюговий - у =yi –yi-1.

Такі абсолютні показники як і називають швидкістю зростання.Цепние показники характеризують інтенсивність зміни рівня від однієї періоду до іншого не більше того проміжку часу, який досліджується.

>Базисний - y=yi –y0.

Де у – абсолютний приріст;

>yi - фактичне значення показника;

>y0 іyi-1- базисне значення показника.

Заy0 береться перший за часом показник, а й заyi-1 – попередній за часом показник.

За підсумками абсолютних показників обчислюють відносні показники.

Відносні показники.

Вони характеризують зміна рівня розвитку будь-якого явища у часі. Інакше відносні величини динаміки називають темпами розвитку і приросту.

Темп зростання перебувають розслідування щодо формулі:

>y1

>Тр = · 100%.

>y0

 

Темп приросту перебувають розслідування щодо формулі:

>Тпр =Тр – 100%.

Загальна формула:

>y1

>Тпр = · 100% - 100%, Тін = Тр-100%.

>y0

Якщо заy0 береться попередній за часом показник (змінна база порівняння), то темпи зростання називається ланцюговим.

Якщо заy0 береться перший за часом показник (стала база порівняння), то темпи зростання називається базисним.

Відносні показники структури характеризують склад досліджуваної сукупності, частки, удільні ваги загалом.

Питома вага частин сукупності перебувають розслідування щодо формулі:


>yi

>d = • 100%

n

Де:

>d – питому вагу;

>yi – значенняi-того (від 1 до n) показника;

n – всього показників сукупності.

Середні показники.

Середня є узагальнюючої характеристикою сукупності одиниць по якісно однорідному ознакою.

У статистиці застосовуються різні види середніх: арифметична, квадратична, геометрична і структурні середні: мода, медіана. Крім моди і медіани, середні обчислюються двох формах: простий та зваженою. Вибір форми середньої залежить від вихідних даних, і змісту що визначається показника.

Середня арифметична проста застосовується у випадках, коли варіанти представлені індивідуально у вигляді їхнього переліку у кожному порядку чиранжированного низки.

Середньорічний темпи зростання обчислюється за такою формулою середньої геометричній з цепних коефіцієнтів зростання:

n

>Тр =Т1 •Т2 • … •Тn

Де:

>Тр – середній темпи зростання;

>Тn – ланцюгові темпи зростання;

n – число коефіцієнтів.

Чи з формулі:

де У — абсолютні рівні низки динаміки, а n — число років (рівнів низки динаміки) в досліджуваному відрізку часу (безбазисного).[4]


Глава 2.Статистический аналіз діяльності вантажного транспорту загального користування

 

2.1 Аналіз перевезень вантажу транспорту загального користування.

 

Однією з основних показників роботи вантажного транспорту є кількість перевезеного вантажу. У таблиці 1 представленіинтервальние ряди динаміки перевезень вантажу за видами транспорту загального користування. Також розраховане середня кількість перевезеного за 5 років вантажу.

Таблиця 1

Перевезення вантажів за видами транспорту загального користування (мільйонів тонн)[5]

2006 2007 2008 2009 2010 У середньому за 5 років

Транспорт – всього

8768

8978

9167

9300

9450

9132,6

До того ж за видами:

залізничний 1161 1221 1273 1312 1345 1262,4
автомобільний 6468 6568 6685 6753 6861 6667
трубопровідний 976 1024 1048 1070 1062 1036
морської 36 29 26 25 28 28,8
внутрішній водний 126 135 134 139 153 137,4
повітряний 0,8 0,9 0,8 0,9 1,0 0,88

Найбільше перевезень вантажу спостерігалося в автомобільному транспорті в 2010 року (>6861миллионов тонн), найменше – на повітряному транспорті 2006-го і 2008 роках (0,8 мільйонів тонн). Середнє значення за 5 років розраховане з допомогою середньої

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація