Реферат Економічне прогнозування

Страница 1 из 3 | Следующая страница
Завдання 1. Оцінка взаємозв'язків і залежностей

 

1.1 Аналіз залежностей з допомогою діаграм

Побудувати діаграми, що дають залежність обсягів роздрібного товарообігу від часу: в табл. 2 виділити за перших шість шпальт, викликати «Майстер діаграм», визначити місце для діаграми, вибрати тип діаграми і послідовно всі необхідні кроки. Проаналізувати отримані результати, зіставляючи динаміку обсягів товарообігу за різні роки. Видати діаграму на печатку разом із аналізом.

Таблиця 1. Обсяг промислового провадження у області у поточних цінах, млрд. крб.

Місяці 1993 р. 1994 р. 1995 р. 1996 р 1997 р. Місяці
1 2 3 4 5 6 7
Січень 31 186,8 557,3 1023 1068 1
Лютий 41,6 247,5 655 1118 1141 2
Березень 54,4 267,2 700,7 1181 1133 3
Квітень 62,2 274,8 755,4 1309 1037 4
Травень 72,9 226,8 712,9 1072 945 5
Червень 74,7 267,1 802,7 1139 1019 6
Липень 74,1 254,4 828 1116 1109 7
Август 103,6 303,7 916,7 983,3 1035 8
Вересень 138,2 343,5 965 1027 968 9
Жовтень 173,6 447,7 1103 1244 1156 10
У листопаді 193,4 478,5 1026 1140 1232 11
Грудень 233,2 572,7 1200 1452 1533 12

Таблиця 2. Обсяг роздрібного товарообігу по Новосибірській області у поточних цінах, млрд. крб.

Місяці 1994 р. 1995 р. 1996 р 1997 р. Місяці
1 2 3 4 5 6
Січень 189 522 912 1021 1
Лютий 190 586 895 972 2
Березень 229 632 997 1101 3
Квітень 206 732 914 964 4
Травень 217 549 1074 975 5
Червень 265 636 984 1209 6
Липень 257 581 1028 1205 7
Август 253 562 1180 1185 8
Вересень 302 607 952 1176 9
Жовтень 322 815 958 1117 10
У листопаді 352 893 845 1075 11
Грудень 414 977 1233 1359 12

 

Рішення:

Побудуємо діаграми, що дають залежність обсягів роздрібного товарообігу від часу: в табл. 2 виділимо за перших шість шпальт, викликати «Майстер діаграм», визначаємо місце для діаграми, вибираємо тип діаграми і виконуємо послідовно всі необхідні кроки. Одержимо діаграму наступного виду (малюнок 1) і проаналізуємо отримані результати:

Малюнок 1. Залежність обсягів роздрібного товарообігу від часу


За підсумками отриманої діаграми бачимо, що у 1994 року з кінця січня до грудня обсяг товарообігу наростав поступовими темпами. У грудні він досяг значення 414 млрд. крб. (у грудні 1994 року обсяг товарообігу 1 89 млрд. крб.). У 1994 року незначні спади обсягу товарообігу маємо лише у квітні, липні і серпні.

1995 року відбувається значне збільшення товарообігу проти аналогічними періодами 1994 року. З січня до квітень простежується зростання обсягу товарообігу з 522 млрд. крб. до 732 млрд. крб. У травні величина товарообігу різко йде вниз до 549 млрд. крб. і з травня до вересня 1995 року обсяг товарообігу коливається біля цього значення, то збільшуючись, то зменшуючись.

І лише жовтні настає різке підйом товарообігу до 815 млрд. крб. Стабільний зростання обсягу товарообігу спостерігається остаточно 1995 року.

Зміни обсягу товарообороту 1996 року має інший спадів і підйомів, причому у серпні РСФРР і листопаді спостерігаються різкі стрибки. У листопаді 1996 року значення досліджуваної величини рівня нижче значення аналогічного періоду минулого року. Для грудня 1996 року характерний різкому зростанню обсягу роздрібного товарообігу.

Особливістю динаміки роздрібного товарообороту 1997 року є спад у лютому і квітні, та був підйом у червні. У період із червня до листопада обсяг роздрібного товарообігу поступово зменшувався з 1209 млрд. крб. до 1075 млрд. крб. У грудні яка вивчалася величина сягнула свого максимального значення 1359 млрд. крб. за весь досліджуваний період.

Такі чином обсяг товарообороту період із січня 1994 року у грудень 1997 року, зазнаючи різні зміни, збільшився зі 189 млрд. крб. до 1359 млрд. крб.


1.2 Аналіз залежностей з допомогою коефіцієнтів кореляції

 

>Рассчитать коефіцієнти кореляції, використовуючи «Майстер функцій -коррел.» (коефіцієнти кореляції показують тісноту зв'язок між два показники y і x і може приймати значення діапазоні від 0 до 1) і коефіцієнти детермінації (квадрат коефіцієнта кореляції), які показують, скільки відсотків змін залежною перемінної пояснюється змінами незалежної перемінної.

- між обсягами промислового виробництва, у 1997 р. (6-ї стовпець табл. 1) і часом;

- між обсягами промислового виробництва, у 1996 р. (5-ї стовпець табл. 1) та обсягами промислового виробництва, у 1997 р. (6-ї стовпець табл. 1);

- між обсягами промислового виробництва, у 1996 р. (5-ї стовпець табл. 1) та обсягами товарообороту 1996 р. (4-й стовпець табл. 2).

Проаналізувати отримані результати, оцінивши тісноту зв'язку у різні роки, зміни коефіцієнтів кореляції.

Рішення: Коефіцієнт кореляції і коефіцієнт детермінації між обсягами промислового виробництва, у 1997 р. (6-ї стовпець табл. 1) і часом рівні:

Коефіцієнт кореляції = 0,5

Коефіцієнт детермінації 0,52 =0,25

Висновок: зв'язок між обсягами промислового виробництва, у 1996 р. і часом помірна, зміни обсягу промислового виробництва на 25% пояснюються зміною часу.

Коефіцієнт кореляції і коефіцієнт детермінації між обсягами промислового виробництва, у 1996 р. (5-ї стовпець табл. 1) та обсягами промислового виробництва, у 1997 р. (6-ї стовпець табл. 1):

Коефіцієнт кореляції = 0,74

Коефіцієнт детермінації 0,742 =0,55

Висновок: зв'язок між обсягами промислового виробництва, у 1996 р. та обсягами промислового виробництва, у 1997 р. висока, зміни обсягу промислового виробництва, у 1997 року на 55% пояснюються зміною обсягу промислового виробництва, у 1996 року.

Коефіцієнт кореляції і коефіцієнт детермінації між обсягами промислового виробництва, у 1996 р. (5-ї стовпець табл. 1) та обсягами товарообороту 1996 р. (4-й стовпець табл. 2):

Коефіцієнт кореляції = 0,23

Коефіцієнт детермінації 0,232 =0,05

Висновок: зв'язок між обсягами промислового виробництва, у 1996 р. та обсягами товарообороту 1996 р. слабка, зміни обсягу товарообороту 1996 року тільки 5% пояснюються зміною обсягу промислового виробництва, у 1996 року.


Завдання 2. Прогнозування по рівнянням трендів

 

Завдання: а) За підсумками даних за 1995 р. (табл. 1, 4-й стовпець) спрогнозувати обсяг промислового виробництва на 1996 р.; підсумовувати передбачені значення за 12 місяців (протягом року) і зіставити прогнозні результати з фактичними (5-ї стовпець табл. 1), зокрема за сумою протягом року, визначити помилку прогнозу.

Рішення: Використовуючи методичних рекомендацій, виконавши всі необхідні дії Excel, одержимо, що відрізок a =31.88; нахил b =52.13

Результати прогнозування по рівнянням трендів на 1996 р.

Місяці Фактичний обсяг товарообігу Прогнозний обсяг товарообігу Помилка прогнозу, %
Січень 1023 710 -30,6
Лютий 1118 762 -3 1,9
Березень 1181 814 -31,1
Квітень 1309 866 -33,8
Травень 1072 918 -14,4
Червень 1 139 970 -14,8
Липень 1116 1022 -8,4
Август 983,3 1075 9,3
Вересень 1027 1127 9,7
Жовтень 1244 1179 -5,2
У листопаді 1140 1231 8,0
Грудень 1452 1283 -11,6
Протягом року 13804,3 11956 -13,4

 

Висновок: Фактичні значення для обсягу промислового виробництва, у 1996 року значно різняться від прогнозних значень у перших чотири місяці. При порівнянні сум протягом року помилка прогнозу складаємо 13,4%.

Завдання: б) Об'єднати дані обсяги промислового виробництва за 1993, 1994, 1995 і 1996 рр. до одного стовпець, поруч запровадити номери місяців від 1 до 48, визначити відтинок і тренд, спрогнозувати обсяг промислового виробництва на 1997 р., визначити помилки прогнозу кожний місяць і з сумі за 12 місяців 1997 р.

Рішення: Використовуючи методичних рекомендацій, виконавши всі необхідні дії Excel, одержимо, що відрізок a =-136,64; нахил b =30,39

Результати прогнозування по рівнянням трендів на 1997 р.

Місяці Фактичний обсяг товарообігу Прогнозний обсяг товарообігу Помилка прогнозу, %
Січень 1068 1353 26,6
Лютий 1141 1353 18,5
Березень 1133 1353 19,4
Квітень 1037 1353 30,4
Травень 945 1353 43,1
Червень 1019 1353 32,7
Липень 1109 1353 22,0
Август 1035 1353 30,7
Вересень 968 1353 39,7
Жовтень 1156 1353 17,0
У листопаді 1232 1353 9,8
Грудень 1533 1353 -11,8
Протягом року 13376 16230 21,3

 

Висновок: Фактичні значення для обсягу промислового виробництва, у 1997 року значно різняться від прогнозних переважно місяців. При порівнянні сум протягом року помилка прогнозу становить 21,3%.

Завдання: в) За підсумками табл. 2 спрогнозувати обсяг товарообігу на 1996 р. за даними за 1965 р. (3- стовпець табл. 2), визначити помилки прогнозу. Рішення: Використовуючи методичних рекомендацій, виконавши всі необхідні дії Excel, одержимо, що відрізок a =921,3; нахил b =11,75


Результати прогнозування по рівнянням трендів на 1996 р.

Місяці Фактичний обсяг товарообігу Прогнозний обсяг товарообігу Помилка прогнозу, %
Січень 1021 1074 5,2
Лютий 972 1086 11,7
Березень 1101 1098 -0,3
Квітень 964 1109 15,1
Травень 975 1121 15,0
Червень 1209 1133 -6,3
Липень 1205 1145 -5,0
Август 1185 1 156 -2,4
Вересень 1176 1168 -0,7
Жовтень 1117 1180 5,6
У листопаді 1075 1192 10,8
Грудень 1359 1203 -11,5
Протягом року 13359 13664 2,3

 

Висновок: Фактичні значення для обсягу товарообороту 1996 року не дуже різняться від прогнозних значень. Найстрашніше значне відмінність зокрема у квітні і травні. При порівнянні сум протягом року помилка прогнозу становить 2,3%

Завдання: р) Об'єднати дані обсяги товарообігу за 1994 і 1995 рр., запровадити номери місяців від 1 до 24 і спрогнозувати товарообіг на 1996 р. Визначити помилку прогнозу кожний місяць і з сумі протягом року.

Рішення: Використовуючи методичних рекомендацій, виконавши всі необхідні дії Excel, одержимо, що відрізок a =32,38; нахил b =1,85

Результати прогнозування по рівнянням трендів на 1996 р.

Місяці Фактичний обсяг товарообігу Прогнозний обсяг товарообігу Помилка прогнозу, %
Лютий 895 876 -2,1
Березень 997 983 -1,4
Квітень 914 1007 10,2
Травень 1074 879 -18,2
Червень 984 1009 2,5
Липень 1028 1097 6,8
Август 1180 1070 -9,3
Вересень 952 909 -4,6
Жовтень 958 927 -3,2
У листопаді 845 955 13,0
Грудень 1233 1457 18,2
Протягом року 11060 11168 1,0

 

Висновок: Фактичні значення для обсягу товарообороту 1996 голові не дуже різняться від прогнозних значень. Найстрашніше значне відмінність зокрема умае15 та у грудні 18,2%. При порівнянні сум протягом року помилка прогнозу становить 1,0%.


Завдання 3. Прогнозування пооднофакторнимрегрессионним моделям

залежність кореляція прогнозування регресійний

Таблиця 3. Обсяги роздрібного товарообігу (товар.) і промислового виробництва (пром.) за 1994-1997 рр., млрд. крб.

Місяці >Товар.94у >Пром.94х Товар95у >Пром.95х >Товар.96у >Пром.96у Товар97у >Пром.97х
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Січень 189 186,8 522 557,3 912 1023 1021 1068
Лютий 190 247,5 586 655 895 1118 972 1141
Березень 229 267,2 632 700,7 997 1181 1101 1133
Квітень 206 274,8 732 755,4 914 1309 964 1037
Травень 217 226,8 549 712,9 1074 1072 975 945
Червень 235 267,1 636 802.7 984 1139 1209 1019
Липень 257 254,4 581 828 1028 1116 1205 1109
Август 253 303,7 562 916,7 1180 983,3 1185 1035
Вересень 302 343,5 607 965 952 1027 1176 968
Жовтень
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація