Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Імітаційне моделювання життєвого циклу товару на прикладі ТОВ "Стимул"


Реферат Імітаційне моделювання життєвого циклу товару на прикладі ТОВ "Стимул"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>КУРСОВАЯ РОБОТА

за курсом

«>Имитационное моделювання економічних процесів»

Тема:

">Имитационное моделювання життєвого циклу товару з прикладу ТОВ "Стимул""

Брянськ 2010


Запровадження

У світі ніякому підприємству замало без моделювання різних ситуацій. Якби була економічні, політичні й інші ситуації. І тому можна використовувати сучасні методи і інструменти, які знижуватимуть тимчасові витрати. Найкращим і ефективнішим є метод імітаційного моделювання, основу якого складають сценарний підхід.

З допомогоюимитационних моделей може тільки різні сценарії поведінки споживачів, постачальників, конкурентів, що значно визначає розвиток підприємства у майбутньому. Моделі дають можливість перевірити різні ідеї, гіпотези і припущення щодо розвитку бізнесу, проаналізувати наслідки для їхніх реалізації. Діяльність підприємства у моделі відтворюється у вигляді описи руху грошових потоків як подій, які у різні періоди часу.

Моделювати економічні ситуації можливе з допомогою програмного продуктуAnyLogic. Пакет моделюванняAnyLogic підтримує різні підходи моделювання.AnyLogic одна із інструментів моделювання, що дозволяє швидко створювати гнучкі моделі з агентами, взаємодіючими як один з одним, і зі своїми оточенням.AnyLogic підтримує всі можливі засоби завдання поведінки агентів – діаграми станів (>стейтчарти), синхронне і асинхронне планування подій.

Актуальність цієї теми визначається необхідністю різних варіантів функціонуваннянедетерминированних економічних процесів з допомогою експериментальних методів дослідження.

Мета написання даної курсової роботи: імітаційне моделювання діяльності фірми життєвого циклу товару фірми ТОВ «Стимул» з допомогою програмиAnyLogic.

Завдання написання даної курсової роботи:

1. Вивчити теоретичний матеріал.

2. Розглянути програмний продуктAnyLogic.

3. Побудувати імітаційну модель життєвого циклу товару ТОВ «Стимул».

4. Змоделювати кілька економічних ситуацій над ринком.

5. Провести аналіз отриманих результатів.

Об'єктом дослідження є діяльність його компанії ТОВ «Стимул».

Предметом дослідження вивчення життєвого циклу товарів ТОВ «Стимул».

Методи дослідження: монографічний і імітаційне моделювання.


1. Теоретичні основи імітаційного моделювання

1.1 Сутність поняття «імітаційне моделювання»

>Имитационное моделювання – це розробка й виконання за комп'ютером програмної системи, що відбиває структуру і функціонування (поведінка)моделируемого об'єкта чи явища у часі. Таку програмну систему називають імітаційної моделлю цього об'єкта чи явища. Об'єкти та сутність імітаційної моделі представляють об'єкти та сутність реального світу, а зв'язку структурних одиниць об'єкта моделювання позначаються наинтерфейсних зв'язках відповідних об'єктів моделі. Отже, імітаційна модель – це спрощене подобу реальної системи, або існуючої, або тієї, яку передбачають створити у майбутньому. Імітаційна модель зазвичай представляється комп'ютерної програмою, виконання програми вважатимуться імітацією поведінки вихідної системи у часі.

У російськомовної літературі термін «моделювання» відповідає американському «>modeling» і можна буде створення моделі і його аналіз, причому розумітися під терміном «модель» розуміється об'єкт будь-який природи, спрощено що становить досліджувану систему. Слова «імітаційне моделювання» і «обчислювальний (комп'ютерний) експеримент» відповідають англомовному терміну «>simulation». Ці терміни розуміють розробку моделі саме як комп'ютерної програми розвитку й виконання програмних засобів за комп'ютером.

Отже, імітаційне моделювання – це діяльність з розробки програмних моделей реальних або гіпотетичних систем, виконання цих програм за комп'ютером і аналіз результатів комп'ютерних експериментів дослідження веління моделей.Имитационное моделювання має суттєві переваги перед аналітичним моделюванням у випадках, коли:

· відносини між перемінними в моделі нелинейни, і тому аналітичні моделі важко чи неможливе побудувати.

· модель міститьстохастические компоненти.

· розуміння поведінки системи потрібно візуалізація динаміки які у ній процесів.

· модель містить багато паралельно функціонуючих взаємодіючих компонентів.

В багатьох випадках імітаційне моделювання – це єдиний спосіб скласти уявлення поведінці складної системи та провести її аналіз.

>Имитационное моделювання реалізується у вигляді набору математичних інструментальних коштів, спеціальних комп'ютерних програм, тож прийомів, дозволяють з допомогою комп'ютера провести цілеспрямоване моделювання як «імітації» структури та функцій складного процесу оптимізацію для її параметрів. Набір програмних засобів і прийомів моделювання визначає специфіку системи моделювання – спеціального програмного забезпечення.

На відміну решти та способів математичного моделювання із застосуванням ЕОМ імітаційне моделювання має власну специфіку: запуск в комп'ютері взаємодіючих обчислювальних процесів, що є за своїми часових параметрів – з точністю до масштабів часу й простору – аналогами досліджуваних процесів.

>Имитационное моделювання як особлива інформаційна технологія складається з таких основних етапів:

1.Структурний аналіз процесів. Проводиться формалізація структури складного реального процесу шляхом розкладання його заподпроцесси, виконують певні функції і мають взаємні функціональні зв'язку за легендою, розробленої робочої експертної групою. Виявленіподпроцесси, своєю чергою, можуть розділятися інші функціональніподпроцесси. Структура загальногомоделируемого процесу то, можливо представленій у вигляді графа, має ієрархічну багатошарову структуру, внаслідок з'являється формалізоване зображення імітаційної моделі у графічному вигляді.Структурний аналіз ефективний в моделюванні економічних процесів, де (на відміну технічних) багато складовіподпроцесси немає фізичної основи зовнішньої і протікають віртуально, оскільки оперують з туристичною інформацією, грішми і логікою (законами) їх опрацювання.

2.Формализованное опис моделі. Графічне зображення імітаційної моделі, функції, що їх кожнимподпроцессов, умови взаємодії всіхподпроцессов й особливо поведінкимоделируемого процесу (тимчасова, просторова і фінансова динаміка) мають бути описані на спеціальному мові для наступної трансляцій.

3. Побудова моделі (>build). Зазвичай це трансляція і редагування зв'язків (складання моделі), верифікація (калібрування) параметрів.

4. Проведення екстремального експерименту для оптимізації певних параметрів реального процесу.

1.2 Система моделювання моделюванняAnyLogicTM

Пакет моделюванняAnyLogicTM підтримує різні підходи моделювання. У цьому курсової описуєтьсяагентний підхід моделювання, успішно застосовуваний у різноманітних галузях діяльності. З допомогою агентів моделюють ринки (агент – потенційний покупець), конкуренцію - й ланцюжка поставок (агент – компанія), населення (агент – сім'я, житель міста, чи виборець) й багато іншого.Агентние моделі дозволяють скласти уявлення про спільний поведінці системи, з припущень щодо поведінки її елементів, за відсутності знання про глобальнихзаконах-то є у найбільш загальному разі.AnyLogicTM єдиний інструментом моделювання, що дозволяє швидко створювати гнучкі моделі з агентами, взаємодіючими як один з одним, і зі своїми оточенням.AnyLogicTM підтримує всі можливі засоби завдання поведінки агентів – діаграми станів (>стейтчарти), синхронне і асинхронне планування подій.

>Агентние моделі у програмі реалізуються з допомогою спеціальної Бібліотекиагентного моделюванняAnyLogicAgentBasedLibrary. Вона дає можливість завдання функціональності, що найчастіше потрібно наагентних моделях. Бібліотека перебуває на стадії розробки, і цей час вони містять лише одне об'єкт –AgentBase, який, будучи додано до класу активного об'єкта агента, дозволяє вживати різні часові й просторові моделі, ставити мережі контактів агентів, і навіть інші важливі властивості.

Агенти групуються в популяції. Агенти одному й тому ж популяції використовують однакові:

·Временную модель.

·Пространственную модель.

· Мережа.

· Тип взаємодії.

У одній моделі може бути кілька популяцій, причому кожна популяція може містити об'єкти різних класів. Належність агента тій чи іншій популяції визначається параметромPopulationName об'єктаAgentBase. Популяція створюється під час створення першого агента, який посилається їхньому ім'я. Вона використовує значення глобальних параметрів з настройок об'єктаAgentBase цього агента. Агенти, створені пізніше, ні матимуть можливість змінювати властивості цієї популяції, але мають мати сумісні настройки.

>Инициализация сіті й розташування агента всередині популяції виробляється в разі настання спеціального події, запланованого на даний момент часу 0; тому вона зачіпає всі об'єкти, вже на той час при ініціалізації моделі. Ось як:

1. Якщо ролі значення параметраDefaultNetwork не обраний типALL INRANGE, це відбувається створити мережу

2. Застосовується заданий за умовчанням розташування (дискретне чи безупинне)

3. Якщо ролі значення параметраDefaultNetwork обраний типALL INRANGE, це відбувається створити мережу.

Що стосується дискретного часу, перший крок було («тик годин») буде зроблений відразу після ініціалізації моделі. Але зверніть увагу, що у моделі на даний момент часу 0 будуть заплановані інші події, то невідомо, який із дій буде виконано раніше – ініціалізація сіті й розташування агентів чи є якісь із запланованих подій.

Всім агентів, динамічно створюваних під час виконання моделі, ніякі контакти коїться з іншими агентами за умовчанням не встановлюються.

Об'єктAgentBase підтримує дві тимчасові моделі: безперервну –CONTINUOUS і дискретну –DISCRETE.Непреривная модель передбачає, що агенти самі управляють часом,т.e. можуть мати таймери,стейтчарти і рівняння, котрі планують якісь індивідуальні активності у часі.Дискретная модель передбачає, що агенти працюють одночасно йпошагово.

У моделі з дискретної тимчасової моделлю популяція генерує події («тики годин») в моменти часу 0, 1, 2… При наступі кожної такої події виконується наступна послідовність дій:

· Для всієї популяції одного разу викликається код параметраOnBeforeStepGlobal (передбачається, що це код містить глобальні дії, які пов'язані з будь-якими окремими агентами).

· Кожен агента популяції викликається код параметраOnBeforeStep

· Для всієї популяції одного разу викликається код параметраOnStepGlobal (знов-таки, передбачається, що це код містить глобальні дії, які пов'язані з будь-якими окремими агентами)

· Довідкове посібник зAgentBasedLibrary

· Кожен агента популяції викликається код параметраOnStep

>Дискретная тимчасова модель значить, що з агентів може бути своїхактивностей – можуть виконувати будь-які дії паралельно з дискретними «на тик» годин модельного часу.

Об'єктAgentBase підтримує дві просторові моделі: безперервну –CONTINUOUS і дискретну –DISCRETE. У моделях з безперервним простором кожен агент маєкординати (x, y), і немає ніяких обмежень на щільність чи розташування агентів у просторі. Можна управляти розташуванням агентів, або змінюючи поточні значення координат (параметриXdynamic іYdynamic) (тоді може бути обраний режим управління місцезнаходженням агентаDYNAMICUSERDEFINED), чи використовуючи функції АПІ, відповідальні за пересування агентів:moveTo, stop,jumpTo, тощо. (тоді може бути обраний режим управління місцезнаходженнямSTATICORMOBILE).

>Начальное розташування агентів у безперервному просторі задається параметромDefaultLayoutContinuous. Використання параметрівSpaceWidth іSpaceHeight можна буде, лише коли використовується заданий за умовчанням розташування агентів. Якщо використовується дискретна модель простору, то агенти вкладаються у осередки, причому кожен осередку може бути більше агента. Кількість осередків задається параметрамиSpaceRows (кількість рядків) іSpaceColumns (кількість шпальт).Начальное розташування агентів задається параметромDefaultLayoutDiscrete. У дискретному просторі існує поняття сусідства агентів. Тип сусідства задається параметромNeighborhood. При типі сусідстваEUCLIDIAN функціяgetNeighbors() поверне об'єкт типуVector, у якому всіх агентів, що у осередках, які мають загальні кордону з цією осередком (якщо є). Якщо буде й обраний тип сусідстваMOORE, то будуть також враховуватися агенти й у осередках, сусідніх із даної по-діагоналі, тобто, в осередках, що мають спільні кути з цим осередком.

Якщо ви створите анімацію агента, то, на анімації активного об'єкта, що містить об'єкт агента, агенти розміщуватимуться відповідно до їхнього поточним координатам.

Кожен агент може мати контакти коїться з іншими агентами тієї ж популяції (якщо значення параметраDefaultNetwork не одноNONE). Список всіх агентів, поєднаних з цим агентом, можна з допомогою функціїgetContacts().

Є кілька визначених типів мереж:RANDOM,SCALEFREE, тощо. Можна також використовувати одне із визначених типів мереж, проте його можна також з'єднувати агентів «вручну» з допомогою функційconnectTo/disconnectFrom.

Можна також використовувати мережу для посилки повідомлень сполученим агентам з допомогою функційsendToRandomContact іsendToAllContacts. Якщо в агента створена анімація, то, при бажанні можна відобразити у ньому лінії, що дають зв'язок між з'єднаними агентами.

Стандартний тип мережі значить, що агенти що неспроможні мати якихось інших сполук. Можна поставити будь-яку топологію мережі взаємодій агентів, встановлюючи і зберігаючи відповідні зв'язку. Наприклад, можнапромоделировать сім'ї, створивши об'єкті агента перемінніParent іChildren, які зберігати посиланняагента-родителя іагентов-детей відповідно.

Якщо складається анімацію агента, можна зробити анімацію інтерактивною, поставивши реакцію на щиголь мишею по анімації агента (цього потрібно встановити параметрClickable вtrue). Область, чутлива до щиглику миші, буде обмежена пунктирною рамкою анімації агента. Дія, що буде виконуватися під час проведення щиглика мишею по анімації агента, задається параметромOnClick. Зокрема, поруч із анімацією агента може показуватися будь-яка необхідна інформація про агента (можна змінити змістотображающегося тексту з допомогою параметраInfoString).

Об'єктAgentBase також надає механізм обміну повідомленнями між агентами. ФункціїsendTo… йдуть на пересилки повідомлень різних типів агентам тієї ж популяції. З отриманням агентом повідомлення, починає виконуватися код параметраOnReceive. У цьому вся коді можна поставити оброблювач події одержання повідомлення, у своїй повідомлення буде доступно як вбудована змінна message (типуObject), аагент-отправитель повідомлення – як зміннаsender (типуActiveObject).

Як завжди, можна поставити будь-яке інший механізм взаємодії між агентами: вони можуть викликати функції одне одного, змінювати значення змінних, тощо.


2. Розробка імітаційної моделі життєвого циклу товару ТОВ «Стимул»

2.1 Короткаорганизационно-економическая характеристика підприємства ТОВ «Стимул» та її діяльності

Суспільство з обмеженою відповідальністю «Стимул» (далі ТОВ «Стимул») створене 1995 року. Зареєстровано радою засновників м. Брянську в 1995 року. Міститься в північно-східній частини міста. Підприємство має 0,5 га площі, де розміщено складське й торгове господарство, адміністративно-управлінські приміщення.

Метою діяльності підприємства є: отримання прибутку шляхом використання майна ТОВ «Стимул», здійснення виробничо-господарської, комерційних і іншій діяльності, гаразд і можна відповідно до чинним законодавством Російської Федерації. Предметом діяльності ТОВ «Стимул» є: виробництво товарів народного споживання і надання платних послуг населенню.

2.2 Розробка імітаційної моделі життєвого циклу товару ТОВ «Стимул»

На початку створимо новий проект для моделі.

· Створюємо новий проект:

1.Щелкнем мишею по кнопці панелі інструментів Створити з'явиться діалогове вікно Новий Проект.

1.Щелкнем мишею по кнопці Вибрати… і виберіть директорію, де ви будете зберігати файли проекту.

2. Зазначимо ім'я нового проектуProductStimyl на полі редагування Ім'я проекту.

5.Подтверждаем операцію, натиснувши кнопку ОК.

Створили новий проект. У центрі з'явилася структурна діаграма у центрі робочої областіAnyLogic, вікно Проект – у лівій панелі, і вікно Властивості у правій.

>Рис. 1. Структурна діаграма у центрі робочої областіAnyLogic

Першим кроком під час створення моделі є створення агентів. УAnyLogicTM до створення агентів спочатку створили клас активного об'єкта, який ставити внутрішню структуру агента, та був створили необхідну кількість примірників цього, кожен із яких представляти окремого агента моделі. Створюємо новий колектив активного об'єкта, клікаємо по кнопці панелі інструментів Новий клас активного об'єкта. У діалоговому вікні задаємо ім'я Ім'я нового класу:Person.

>Рис. 2. Створення нового

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація