Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Обгрунтування виробничої програми підприємства


Реферат Обгрунтування виробничої програми підприємства

Страница 1 из 5 | Следующая страница

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Інститут національної та світової економіки

 Кафедра макроекономіки

>КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «Економіка підприємства»

на задану тему «Обгрунтування виробничої програми підприємства»

>Виполнил(а)студент(ка)

________форми навчання

спеціальності _________

спеціалізації _________

__курсу __ групи ________ __________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник проекту

___________________                            _______          _________________

(учений ступінь, звання) (підпис) (ініціали та прізвище)

Москва 2007


З Про Д Є Р Ж А М І Є

Завдання виконання курсового проекту ……………………...3

Вихідніданние…………………………………………………...4

>Введение……………………………………………………………..12

>Резюме………………………………………………………………..15

>1.Планмаркетинга…………………………………………………..18

>2.Планпроизводства………………………………………………..22

>2.1.Производственнаямощность…………………………………..22

>2.2.Производственниеиздержки…………………………………..26

>3.Финансовийплан…………………………………………………35

>Заключение…………………………………………………………..36

Список використаноїлитератури……………………………..41

>Приложения………………………………………………………….42


ЗАВДАННЯ НАВЫПОЛНЕНИЕКУРСОВОГО ПРОЕКТУ  

 

Мета – необхідно до5-му року максимізувати обсяг продажу (в вартісному вираженні). Завдання – розробити план розвитку чинного підприємства. Діяльність підприємства проводиться на внутрішньому, а західному ринках.

Прогноз попиту різнихриках наведено на рис. 1 у вихідних даних.

На розробку плану треба було б стосовно питань: де, скільки і якої продукції можна буде потрапити продати; які виробничі потужності необхідні здобуття права насіння соняшнику зробити; скільки потрібно капітальних вкладень для реалізації плану і звідки можливе їхнє отримання. Тобто необхідно розробити маркетингову, виробнича й фінансову стратегії підприємства міста і виконати за літами необхідні розрахунки. Розробка плану передбачає виконаннямногоитерационних розрахунків, для зручності розрахунків доцільно використовувати програма Excel чи інші програми, які можуть працювати з базами даних.


>ИСХОДНЫЕДАННЫЕ

Маркетинг

=> Ціни і попит

Першого року підприємство виробляє типу «Астра» і продає в ринку. Задля реалізації мети підприємство може освоювати виробництво інших напрямів продукції і на виходити в інший ринок. Аналіз конкурентів дає можливість укласти, що це підприємство може завоювати трохи більше 50% ринку. Прогноз попиту різні види продукції представлений рис. 1. Прогноз очікуваних цін представлено табл.1.

Таблиця 1

Прогноз цін з фондових ринків (тис. у.о. за одиницю)

 

Ринки

 

Роки

Продукція

Астра

>Тюльпан

>Пион

Нарцис

Внутрішній

1

2

3

4

5

420

410

410

400

410

660

660

650

650

650

-

-

680

680

680

-

-

-

-

-

Західний

1

2

3

4

5

440

440

440

430

430

650

650

650

640

630

-

840

840

840

840

-

-

-

-

1200
Внутрішній ринок* Західний ринок

                      >РИС. 1. Очікуваний попит продукції

  

*>Начальное значення по осі «Роки» – 2 квартал 1-го року; значення 1-го і кожного наступного року перебувають розслідування щодо середині відрізка.


=> Науково-дослідницькі й дослідно-конструкторські роботи

(НДДКР)

Для випуску продукції іншого типу необхідно провести науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР). Дані про тривалості НДДКР і витрат за них наведені у табл. 2.

Таблиця 2

НДДКР

Вигляд продукції Тривалість (кв.) Загальна вартість (тис. у.о.)

>Тюльпан

6

600

>Пион

8

 800

Нарцис

12

1200

Інвестиції для проведення досліджень, і розробку технології виробляються щокварталу по 100 тис.


=> Ринки

Під час ухвалення рішення про вихід на будь-якої ринок, підприємство вкладає кошти на освоєння відповідного ринку рівними частками раз на рік. Розмір необхідних коштів на освоєння нового ринку представлено табл. 3.

Таблиця 3

Освоєння ринків

Ринки Тривалість (років) Загальна вартість (тис. у.о.)

 

 

 

Західний

1

100

Підприємства, мають доступу ринку, у першому кварталі кожного року мають вносити 20 тис. у.о. реклами, виставки, і т.п.

Виробництво

=> Приміщення

Територія підприємства обмежена й розрахована на лише з 3 корпусу: «А», «Б» і «У». На початку першої року підприємство має новий корпус «А». Можна продавати, купувати і будувати корпусу всіх видів, і навіть скористатися простий орендою і лізингом. Треба мати у вигляді, що продавати корпусу можна лише після того, як вони були будуть зайняті у виробництві, т. е. будувати корпусу на продаж для одержання прибутку не можна. Не допускається також здавання у найм чи лізинг власних виробничих корпусів іншими підприємствами.

Орендну плату вноситься авансовим платежем поквартально. Гроші для будівництва вносяться рівними частками поквартально. Норма амортизації будинків становить дві% на рік від повної початкової вартості і нараховується щокварталу.

Характеристики корпусів наведені у табл. 4.  

                                      Таблиця 4

Виробничі приміщення

Корпус

>Кол-во

цехів

Орендну плату

(тис./рік)

Ціна для придбання (тис.) Ціна під час продажу (тис.) Будівництво
Термін (кв.) >Ст-ть (тис.)

«А»

4

600

2500

2300-100

8

2000

«Б»

2

500

1500

1300-100

6

1200

«У»

1

250

800

600-100

4

500

=> Виробниче устаткування

На початку першої року підприємство має новий корпус «А», у якому три цеху оснащені універсальним устаткуванням (>УО) і тільки цех – спеціалізованим устаткуванням (ЗІ). Усе обладнання надане нове і налагоджене. За необхідності можна орендувати, брати в лізинг, купувати й продавати устаткування цехів, зокрема, потокові лінії (>ПЛ). Придбання устаткування можливе лише за наявності вільних виробничих приміщень. Устаткування, що застосовується виготовлення продукції, має різною продуктивністю. Тривалість виготовлення одиниці вироби різному устаткуванні зазначена втабл.5.

Таблиця 5

Тривалість виготовлення одиниці виробленої продукції

Тип устаткування Квартал (кв.)
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Універсальне устаткування (>УО)

>зап

*** ***

вип

Спеціалізоване устаткування (ЗІ)

>зап

***

вип

>зап

>Поточная лінія (>ПЛ)

>зап

вип

>зап

вип

де: -зап – запуск вироби у виробництві;

       - *** технологічна обробка;

       - вип – випуск вироби.

Купуючи чи лізингу устаткування необхідно враховувати час з його наладку. Під час будівництва виробничого приміщення одночасно можна налагоджувати устаткування. При переході в інший такого роду продукцію те що устаткування потрібно переналагодити. Витрати напереналадку вносятьсяавансированним платежем у розмірі.

Орендну плату вноситься авансовим платежем щокварталу. Норма амортизації устаткування становить 20% на рік від залишкової вартості обладнання.

Таблиця 6

Виробниче устаткування

Тип обору-

>дования

Оплата ж лізинг (тис./рік) Ціна для придбання (тис.) Ціна під час продажу (тис.) Термін наладки (кв.) >Переналадка
Термін (кв.) >Ст-ть (тис.)

>УО

110

500

400-50

1

-

-

ЗІ

220

1000

900-100

2

1

100

>ПЛ

450

2000

1900-100

3

2

200


=> Виробничі витрати

Витрати сировини і матеріалів оплачуються фактично, тобто. щонайменше як по 1 квартал перед запуском виробництва. Витрати на зарплатню та інші складові змінних витрат вносятьсяавансированним платежем весь період виготовлення продукції, тобто. разом із запуском виробництва товару. Розмір прямих виробничих витрат на одиницю продукції приведено втабл.7.

Таблиця 7

Виробничі витрати

Продукція Матеріальні витрати, тис. Зарплата з нарахуваннями, тис. у.о. Інші перемінні витрати, тис. у.о.

>УО

ЗІ

>ПЛ

>УО

ЗІ

>ПЛ

Астра

50

35

35

35

85

85

85

>Тюльпан

100

70

70

70

170

170

170

>Пион

100

100

70

70

200

170

170

Нарцис

100

120

100

70

270

250

220

>Цеховие видатки становлять 10 тис. у.о. за цех в квартал.Накладние витрати 100 тис. у.о. та розподіляються рівномірно по кварталами. Якщо цех «простоює» без устаткування, то цехові Витрати нього не було нараховуються.

Нереалізована готову продукцію, зберігається складі, відбивається у балансі за собівартістю .

Фінанси

=> Кредитування

>Краткосрочное кредитування. Підприємству то, можливо представлена кредитна лінія на 1500 тис. у.о. з розрахунку 20% річних. Кредит можна взяти у час, необмежена кількість раз. Термін погашення – 1 рік.

Довгострокові позики. Залежно від фінансового стану підприємству можуть надаватися довгострокові позики з розрахунку 10% річних. Максимальна величина позички – 70% величини власного капіталу. Максимальний термін – 7 років.

Примітка: Оскільки курсової проект передбачає обгрунтування виробничої програми терміном 5 років, то кінці 5-го року довгострокові позики, надані на максимальний (7 років) погашати необов'язково.

=> >Факторинг

За наявності дебіторську заборгованість можна скористатися її «продажем». Вартість послуг зафакторингу становить 15% від величини дебіторську заборгованість.

=> Банківські депозити

>Кассовая готівку може бути покладена на депозит до банку. Ставка відсотки за депозитах становить 7% річних.

 

Діяльність підприємства у 0 року

 

На початок0-го року в підприємства є корпус старий корпус «А», у якому три цеху оснащені універсальним устаткуванням (>УО) і тільки цех – спеціалізованим устаткуванням (ЗІ). Будинок й устаткування перебувають у аварійному стані перебуває і потребують заміни. На всім устаткуванні виготовляється продукція типу Астра (запуск чергову партію виробництва було зроблено торік) (див. Додаток 1). Продукція продається на ринку.

Залишок коштів у касі початку 0 року становить 4990 тис. у.о. Кошти – власні, короткострокові і довгострокові кредити підприємством не залучалися. Витрата й прихід готівки по 0 року представлено Додатку 4. Кошти витрачаються на оплату у кожному кварталі накладних і цехових витрат, причому цехові витрати на третьому кварталі на 10 тис. у.о. менше,т.к. цех ІІ третьому кварталі простоює. У першому кварталі також оплачуються Витрати рекламу, у третій – штраф через несплату податку, нарахованого торік. У третьому кварталі 0 року підприємство продає спеціалізоване устаткування, а четвертому кварталі – універсальне устаткування (по залишкової вартості, що становить 100 тис. у.о. для спеціалізованого устаткування й 50 тис. у.о. кожної лінії універсального устаткування). Також у четвертому кварталі підприємство продає старий корпус «А» по залишкової вартості 100 тис. у.о. і тоді водночас купує новий корпус «А» і винесла нове устаткування (одну лінію спеціалізованого і трьох лінії універсального устаткування). У четвертому кварталі підприємство несе виробничі витрати з оплаті запасів сировини й матеріалів на виборах 4Астри, які виробляється у 1 року. Отже, наприкінці 0 року підприємство має залишок готівки у вигляді 1500 тис. у.о. 

Підприємство в 0 року випускає 4Астри і продає їх за ціною 420 тис. у.о. Чиста прибуток від реалізації і які змінюються витрати відбито у рахунку прибутків і збитків. У 0 року нараховується амортизація на стару будівлю (2% від повної початкової вартості, що становить 2500 тис. у.о.) і старе устаткування (20% від залишкової вартості обладнання, що становить 20 тис. у.о. для спеціалізованого устаткування й 10 тис. у.о. кожної лінії універсального устаткування). У найгіршому разі 0 року підприємство має валову прибуток у розмірі 680 тис. у.о., прибуток до сплати в обсязі 580 тис. у.о., чистий прибуток у вигляді 290 тис. у.о. (податок становить 50% від прибутку до сплати податку, тобто. 290 тис. у.о.).

Рахунок прибутків і збитків, і навіть рахунок постійних витрат представлено Додатку 2. Баланс з цими за0-ой рік представлено Додатку 3.


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Виконання курсового проекту є заключним етапом вивчення курсу «Економіка підприємства».Курсовой проект є скорочений варіант бізнес-плану чи техніко-економічні обгрунтування нового справи, угоди, варіанта обслуговування чи окремих видів діяльності.

Мета курсового проекту полягає у придбанні навичоквнутрифирменного аналізу та планування.

        Бізнес-план складається з метою управління і планування бізнесу і одна із основних інструментів управління підприємством, визначальних ефективність своєї діяльності.

         У разі ринку України і жорстокої конкурентної боротьби підприємство мусить уміти швидко і адекватно реагувати зміни, що відбуваються в зовнішнього середовища і усередині самого підприємства.

         Це можливим, коли виконується забезпечити виконання умов:

- адміністрація і інвестор правильно оцінюють реальний фінансовий становище підприємства його місце над ринком;

- існують конкретну мету до досягнення яких слід прагнути підприємство;

- планується і виконується кожен крок у досягнення цих цілей;

- адміністрація підприємства міста і інвестор розуміють суть процесів що відбуваються над ринком, у зовнішній середовищі і усередині самої організації.

            Бізнес-план складається для внутрішніх та зовнішніх цілей. Переважна більшість випадків, уже склалося нашій країні, бізнес-план починають складати, коли необхідно залучити інвестиції. Але річ у цьому, що це тільки один бік справи, насправді він складається як для зовнішніх цілей.                                                        

              Зовнішні мети, котрим складається бізнес-план - обгрунтування необхідності залучення додаткових інвестицій або позикових коштів, демонстрація наявних проблем фірми можливостей та залучення уваги з боку інвесторів і партнерів банку, переконання в достатньому рівні ефективності інвестиційного проекту й рівні менеджменту підприємства.

         Кожен інвестор захоче оцінити вигідність інвестування на запропонований інвестиційний проект і оцінити співвідношення можливої віддачі проекту й ризикованості вкладень, а найкращий спосіб при цьому - вивчити і проаналізувати бізнес-план інвестиційного проекту.

        Бізнес-план, власне - візитівка інвестиційного проекту. Він дає інвестору на запитання, варто вкладати кошти на даний інвестиційний проект і яких яких

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація