Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Корупція як об'єкт математичного моделювання


Реферат Корупція як об'єкт математичного моделювання

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Міністерство Освіти України

Національний Технічний Університет України

Реферат

за курсом "Моделювання економіки затяжного перехідного періоду "

на задану тему "Корупція як об'єкт матеметического моделювання"

Виконали: Перевірив:

студенти групи КА-53

Іванов А.В.

Явдощук В.Є.

Бидюк П.І.

Київ 1999


Оглавление

1. КОРУПЦІЯ - СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВИЩЕ.............................................................. 3

1.1 Що таке "корупція"................................................................................................................... 3

1.2 Причини корупції та ситуації, у яких вона виникає............................................................. 4

1.3 Варіації ступеня корумпованості........................................................................................ 5

1.4 Наслідки корупції................................................................................................................. 6

1.5 Мораль й корупція...................................................................................................................... 7

1.6 Заходи боротьби з корупцією........................................................................................................... 7

1.6.1 Модель хозяин-исполнитель-клиент....................................................................................... 8

2. ОСНОВНІ ПІДХОДИ До МОДЕЛИРОВАНИЮ КОРУПЦІЇ............................................................ 8

2.1 Класифікація напрямі дослідження корупції................................................................. 8

2.2 Класифікація математичних моделей корупції за деякими характерним првзнакам...... 10

2.3 Труднощі, які під час моделюванні корупції............................................................ 10

3. БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ КОРУПЦІЇ І ДЕЯКІ ЇЇ ВАРІАЦІЇ.................................................. 11

3.1 Моделі економіки корупції...................................................................................................... 11

3.1.1 Короткий опис моделі.................................................................................................... 11

3.1.2 Основні висновки................................................................................................................ 13

3.2 Модель розподілу ресурсів у економіці з корупцією...................................................... 14

3.3 МОДЕЛІ КОРУПЦІЇ У НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ....................................................................... 16

3.3.1 Рівновага в моделі корупції у податкові органи........................................................ 19

3.3.2 Основні висновки................................................................................................................ 20

4. МОДЕЛІ З ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ.................................................................................. 21

4.1 Громадські витрати від хабарів у бюрократії з ієрархічної структурою.......................... 21

4.1.1 Основні стану та стисле опис моделі................................................................ 21

4.2 Боротьба з корупцією в бюрократії з ієрархічної структурою............................................... 22

4.2.1 Основні стану та стисле опис моделі................................................................ 23

4.2.2 ОСНОВНІ ВИСНОВКИ......................................................................................................... 23

5. МНОЖЕСТВЕННЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ РАВНОВЕСИЯ.................................................................. 24

5.1 Модель обмеження корупції................................................................................................... 25

5.1.1 Короткий опис моделі й оприлюднять висновки..................................................................................... 25

5.2 Модель обміну популярності на хабар...................................................................................... 28

5.3 Модель колективної репутації................................................................................................. 29

5.4 Модель "еволюція та"................................................................................................ 30

5.4.1 Основні становища моделі............................................................................................... 31

5.4.2 Основні висновки................................................................................................................ 32

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................................................. 32

7. ЛІТЕРАТУРА................................................................................................................................... 34


КОРУПЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Розглядаються проблеми моделювання корупції як социально-эконо мического і політичного явища, дається огляд існуючих напрямів підходів до моделювання і феномена корупції. Изложены підходи до ис дотримання основних категорій і понять, що з корупцією. Розпочата спроба класифікації математичних моделей корупції, висвітлюються базова модель корупції та її модифікації.

1. КОРУПЦІЯ - СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВИЩЕ

Всі питання, пов'язані з корупцією, - починаючи сіло, що таке "корупція", де з'являється й чому, і завершуючи тим, які наслідки цього явища суспільству,- канонічних відповідей нині немає. Саме поняття "корупція" довгий час було предметом численних дискусій серед економістів, політологів, соціологів та інших суспільствознавців. Якщо хабарництво державного чиновника можна зарахувати до поняттю "корупція" (і побачити законом відповідне покарання), те що можна сказати (тим паче - як нака зать), приміром, про прийомах і фуршетах для преси, та потенційних партнерів з бізнесу будь-якої фірми? Найчастіше автори робіт, присвячених корупції, рас сматривают її "традиційний" вид - державну (саме бюрократичну і політичну) корупцію, яка [1] вважається той самий старої, як історія структурі державної влади, і включає у тому числі торгівлю ліцензіями, голосами виборців, адміністративними і рішеннями, казенними посадами.

1.1 Що таке "корупція".

Державна корупція визначається [2] як продаж державними службовцями державної власності у приватних цілях. Наприклад, державні службовці часто беруть хабарі під час видачі лицен зий, дозволів пройти митниці або хабара за запобігання входу ринку конкурентів фирмы-взяткодателя. У таких випадках вони особисто призначають частий ным агентам (private agents) плату за товари, офіційним власником яких яв ляется держава.

Корупція (відповідно до [1])- загальний термін, що означає корисливе использо вание свого суспільного стану з метою. Це то, можливо бюро кратическая чи політична корупція. За надану послугу корупціонер отримує хабар. Як зазначено у роботі З. Роз-Аккерман [13], обличчя, прини мающее хабар, повинно бути агентом, виконавцем (agent) іншої особи чи організації, оскільки мета хабарі - спонукати його поставити свої інтереси вище цілей організації, оскільки працює. Щоб представляти суб'єкт підкупу, подку паемый повинен мати певної владою, що він може мати простий або через недосконалість ринку, або завдяки їхній інституціональної позиції. Хабар, зрозуміло, необов'язково є грошової: це то, можливо "подарунок" чи надання зайнятості, прихильність до родичів тощо. Якщо за цьому йдеться про приватної, а чи не державної фірмі, то таке явище також може бути названо корупцією. Хоча, як у [1], у бізнесі немає однаковості у самій трактуванні що така платежу, як хабар. Одним це здається "звичайній", "нормальної" оплатою послуги. Інші - вважають хабар "сумнівним" (але лише з моральної погляду) актом. Треті схильні трактувати її як вчинок, вартий осуду з позиції професійної етики вільного ринку. Четверті однозначно говорять про злочині, які мають підлягати невід вратимой каре згідно із законом (цитувалася по [1]). Але, відповідно до [З], корупція у приватному ринку звичайно регулюється законодавством і від однієї фірми може підкуповувати представника іншої, хоча самі фірми вправі звільняти винних службовців.

Виділяються різні типи корупції, причому таку типологизацию робити різних рівнях.

1. На рівні окремих актів тут можна назвати три виду корупції. З. Рот-тенберг в [4] визначив її як набір особистих "тарифів", призначуваних за виконання те, що офіційні правила вимагають виконувати безоплатно (наприклад, плату формально безплатну візу то, можливо розглянута як "тариф"), або ж набір особистих "тарифів", призначуваних за невиконання те, що правила вимагають ви полнять (так, хабар за приховування аудитором важливих речей - це теж "тариф"). Чи це може бути "тарифи" за дії, прямо порушують закони (наприклад, податковий інспектор за хабар - "тариф" може надати зрадливий звіт про доходи привабливого його платника податків).

2. Корупція то, можливо внутрішньої і зовнішньої. Внутрішня виникає між членами однієї організації, зовнішня корупція - підкуп члена організації будь-ким із боку (Дж.Тирол, відповідно до [5], визначив зовнішню корупцію як незалежне і особисте порушення боргу, а внутрішню як організоване злочин).

3. Корупція то, можливо державної (бюрократичної чи політичної), якщо йдеться про державної організації, чи корупцією приватному секторі.

4. Ведучи мову про державної корупції, пов'язану зі структурою різних госу дарств. скористаємося поділом З. Роз-Аккерман а [6]. Вона виділяє два приз нака, якими можна розрізняти корумповані суспільства:

1. на кшталт получа телей хабарів:

- клептократії, у яких корупція організована верхівці прави тельства,

- держави, де корупція є сферою діяльності значної частини бюрократів;

2. на кшталт "ринку" хабарів:

- існує мало основ ных приватних корупційних дійових осіб.

- виплати хабарів децентра лизованы.

Ці дві ознаки відповідають чотирьом категоріям корумпованих держав: клептократії, конкурентного ринку, двоїстої монополії і дуже слабкому державі, контрольованому мафією.

3. І, насамкінець, корупція може виявлятися на надгосударственном. межнацио нальном рівні. У Світовому співтоваристві корупцію у вітчизняних галузі міжнародного бізнесу є особливою проблемою. Усунути таку проблему намагаються шляхом заклю чения інтернаціональних угод між взаємодіючими країнами.

1.2 Причини корупції та ситуації, у яких вона виникає.

     Що ж є причиною виникнення корупції? Ось простий відповідь, який дають більшість дослідників корупції: причиною корупції є держава, тобто. різні обмеження, регулюючі й контролюючі правила, що накладалися на вільних економіч-них агентів. Дотримуючись економічному підходу, тобто. припускаючи що каж дый максимизирует свій прибуток, можна зробити висновок, що корупція - естест венне економічне явище, що з наявністю держави. Держава, приз ванне виправити неефективність і "провали" ринку (market failures), саме може викликати корупцію і неефективність.

     З економічного погляду корупція є засобом прояви пове дения тих, хто "шукає вигоди" (rent-seeking behaviour). Така поведінка супроводжує процеси конкуренції за державний контракт, за квоту експорту чи імпорт, але, можливо результатом бажання приватної фірми позбутися деякого податку (тоді корупція є тіньовим аналогом оподаткування -і показано у роботі А. Шляйфера і Р.В. Вишні [2]).

Відповідно до доповіді [б], існує шість найзагальніших ситуацій, які створюють мотиви для корупції – інакше кажучи, для привнесення ринкового правила "пошуку вигоди" у державницьке регулювання.

1. Уряд може наказувати розподіл дефіцитної ренти (rent) великому числу приватних осіб і фірм, використовуючи формальні критерії, а чи не бажання сплатити распределяемую ренту. Хабарі очищають ринок.

2. Бюрократи у громадському секторі може бути слабко мотивовані добре виконувати своєї роботи через низьку зарплату і низького рівня внутрішнього контролю. Тут хабарі виконують роль премій.

3. Приватні фірми й обличчя намагаються понизити витрати, що накладалися ними прав” тельством у вигляді податків, споживчих правив і регулювань. Хабарі поні жают витрати в тих, хто їх заплатив.

4. Уряд часто передає великі фінансові прибутку приватним фірмам через контракти, приватизації і присудження концесій. Хабарі впливають до рівня монопольних рент та його поділ між приватними інвесторами й суспільними чиновниками.

5. Хабарі можуть заміщати законні форми для політичного впливу. Подкупая політиків, купується їхнього впливу, а підкуп політиками — купівля голосів.

6. Правосуддя має владу накладати витрати й перерозподіляти ресурси між сторонами. Хабарі можуть перекривати законні норми.

Отже, втручання створює обмеження приватного ринку України і, сле довательно, мотиви порушити ці обмеження, тому самі економічні агенти часто зацікавлені у підкупі чиновника. Такий метод регулювання ринку державою, як, наприклад, видача дозволу чи ліцензії, призводить до того, що монополіст – чиновник, володіє правом видачу дозволу, має возмож ность скористатися своїм становище у особистих цілях. Отже, чиновник, як і і агент, має мотив порушити свої зобов'язання перед державою.

Коли ж таке обопільне або одностороннє бажання призводить до корупційної угоді? Відповідно до Р. Клитгаарду [7). умовне рівняння корупції то, можливо та кім: корупція = монополія + свобода дій - підзвітність. Монополія бюро крата на потрібну для фірми послугу і водночас відсутність над бюро кратом призводять до угоді. Ця думка підтверджується на роботах [2, 8]. У государ ственной (часто, отже, монопольної) організації деяка нечіткість інструкцій є прийнятою практикою. Така нечіткість призводить до ситуацій, коли руки бюрократів виявляються "розв'язаними". Аналогічне монополізм у приватному фірмі призводить до аналогічним наслідків. Але, відповідно до роботі Э.К. Банфилда [9], у якій докладно розглядається відмінність між коммерчес дідька лисого (business organization) й форми державної організацією й можливості корупції у них, у вищій такі можливості значно ширшим. Це з сильної раз дробленностью влади у державної організації. З іншого боку, у зв'язку з непара кісткою кордонів повноважень бюрократа немає можливості контролювати правиль ность виконання їхніх рішень, оскільки всьому можна буде говорити розумне і правдоподібне пояснення. Разом про те службовець державної організації, окрім грошової вигоди може переслідувати іншу мету, наприклад, переобрання нового термін. І тут відмови від хабарів і навіть демонстрування такого відмови можна вважати деяким еквівалентом самої хабарі, як і показано Дж. Фехтингером і Ф. Уирлом [8]. Цікавий відмінність цих два види організацій

ось у чому; вважається, що корупцію у державної організації необхідно знищувати будь-що, тоді як щодо комерційної організації метою не мінімізація, а оптимізація рівня корупції, тобто. видатки заходи щодо запобігання і поступового зменшення корупції соизмеряются з одержуваної від цих коштів заходів прибутком.

У літератури з корупції вивчаються ситуації, коли її причиною яких є регулювання, спрямоване на дві, можна сказати, противопо хибні мети. По-перше, передбачається, що це державне регулювання опти мально і спрямоване ліквідацію справді істотних "провалів" ринку (наприклад, забруднення довкілля, що досліджується у роботі Д. Мукхерьи, І.І. Пнг [10]). І, по-друге, розглядаються випадки, коли державне регули рование неоптимально у принципі.

Відповідно до аналізу моделі, запропонованої у роботі Д. Акемолгу і Т. Вердье [11], навіть за оптимальному устрої суспільства на ньому може бути ренти (завищені зарплати) для державних бюрократів, певна частина корупції та ненайкраще розподіл індивідуальних талантів. З іншого боку, у роботі тих самих авторів [12] доводиться, всі ці наслідки (присутність коррумпиро ванних бюрократів, рент у громадському секторі та ненайкраще розподіл талантів) навряд чи можуть бути достатньою доказом те, що суспільство має уникати втручання, оскільки згадані вище "провали" держави набагато краще, ніж "провали" ринку, які намагається ліквідувати.

Цікавим фактом і те, що це державне регулювання може спочатку спрямувати на вилучення хабарів. Відповідно до [1], багато фахівців вважають головна причина корупції зростаючу армію чиновництва, бюро кратизацию життя, невиправдане розширення роль держави. Як не згадувалось у роботі Л. Хиллмана і Еге. Каца [13], ще Р. Таллок в 1965 р. зауважив, що позаяк прибуток бюрократів зростає зі числом підлеглих, це сприяє збільшення бюрократичної ієрархії без супутнього зростання громадської прибутку. У. Танці [14] аналізує феномен корупції та стверджує, що з її зменшення необхідно радикально знизити роль держави у економіки та скоротити розмір громадського сектора. С.Н.С. Чёнг [15] стверджує, що посколь ку кожен політик і чиновник максимизирует власну прибуток, то біль шинство правил, квот, тощо. створено спеціально у тому, щоби підвищити дохід цих чиновників з допомогою вступників хабарів.

Отже, істотним моментом до вивчення причин корупції є питання оптимальності державного регулювання, але це залежить від конкрет іншої ситуації у конкретної країни. Вивчаючи причини корупції, мушу брати до уваги стан суспільства загалом. Як ринкова, і планова і перехідна економіка (див., наприклад, роботу Б.М. Сандса [16] про роль бюрократичної корупції під час реформування у Китаї) можуть викликати корупцію, проте причини корупції (як, втім, і його форма і наслідки) може істотно різнитися.

Як зазначено у

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Лабораторний стенд Видеотракта
  Міністерство загального характеру і професійної освіти РФ Воронезького державного
 • Реферат на тему: Лекції АХД
  Лекція 13 АХД 14.05.96 При директивному плануванні була фінансова дисципліна. Головне завдання
 • Реферат на тему: Лекції экономанализ
  Лекція №1. Предмет і метод экон. аналізу. Питання: Місце економічного аналізу, у системі
 • Реферат на тему: Методи монте-карло
  Методи монте-карло-ця загальна назва групи методів для рішення різних завдань за допомогою
 • Реферат на тему: Моделювання складу машинно-тракторного парку
  Лаптєва В.М. «». 1999 р. Міністерство сільського господарства та продовольства Російської Федерації

Навігація