Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Моделювання складу машинно-тракторного парку


Реферат Моделювання складу машинно-тракторного парку

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Міністерство сільського господарства та продовольства

Російської Федерації

ТЮМЕНСКАЯ ДЕРЖАВНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

Курсовой проект моделювання:

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТАВА

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА

Виконала:

Студентка IV курсу заочного

економічного факультету

В.М.Лаптева,

Шифр: Э-990348

Перевірила:

Е.Г.ПУТИЛОВА

Тюмень – 1999 р.

Зміст проекту

Стр.

Запровадження…………………………………………………………………………

3
Ситуація з сільгосптехнікою у ра-йонах області…………………... 3
Значимість машинно-тракторного парку……………………………………... 4
Основні завдання машинно-тракторного парку …………………………….. 5
Рекомендований склад МТП……………………………………………………. 6
Экономико-математическое моделювання складу МТП……………….. 7

Характеристика досліджуваного господарства ……………………………………

11
Динаміка виробничої діяльності………………………………….. 12
Основні виробничі показники……………………………………. 13
Собівартість продукції господарстві……………………………………….. 14

Моделювання структури машинно-тракторного парку досліджуваному господарстві……………………………………………………………

15

Укладання та висновки…………………………………………………………

22
Список використаної літератури………………………………………….. 24

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Останніми роками сталося значне скорочення кількості сільськогосподарської техніки країни. Тяжке фінансове становище підприємств, порушений паритет ціни машини, пально-мастильні матеріали, запчастини і выращиваемую продукцію, і особливо, паливна криза, що охопив держава робить у квітні-липні цього року, неможливо набувати нову техніку й ефективно експлуатувати наявну.

У умовах держава має виступити гарантом перед банками надання фермерам й колективною сільськогосподарських підприємств довгострокових кредитів на пільгових умов, організації продажу сільськогосподарської техніки за умов лізингу.

Ситуація з сільгосптехнікою

у ра-йонах області.

Нині у районах Тюменської області створено 1600 фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств, що їх закріплено 18 тис. га оранки, крім цього, багато фермери орендують в колективних господарствах незайняту землі і цим втягують у виробництві додаткові майданчики.

Ферми, які спеціалізуються на вирощуванні зернових культур, загалом мають наділи землі 50-70 га.

Мінімальний набір сільськогосподарської техніки, випущеної російській заводах, для такого господарства може складатися з: колісного трактори ЮМЗ-6Л чи ЧТЗ-60м, плуга, дискового лущильщика, культиватора, комплекту зубовых борін, сівалки, обприскувача, тракторного причепа, косарки. Вартість такого комплекту - близько 300000 рублів, що еквівалентно приблизно 200 т пшениці III класу. Купувати зернозбиральний комбайн СК-5М "Нивка", вартістю близько 1000000 рублів одній ферми недоцільно. Вигідніше залучати на збирання комбайни колективних підприємств чи машинно-тракторні станції, віддаючи послуг 15-20% зібраного зерна.

Якщо набір техніки куплять по лізингової формі із виплатою їх вартістю протягом 5 років, то господарству доведеться щорічно віддавати для погашення боргу 50000-70000 рублів, або 35-45 т пшениці III класу.

На виконання сільськогосподарських операцій площею 50га знадобиться витратити 2,5 т дизельного палива й моторного олії вартістю поточних цінах болеее 12000 рублів. Витрати поточний помешкання і технічне обслуговування техніки становитиме на рік близько 30000 рублів.

Отже, орієнтовно загальні Витрати вирощування зернових площею 50 га протягом року становитимуть (не враховуючи амортизації техніки і витрат на збирання зерна) 85000-95000 рублів. За середньої врожайності 3,0 т/га, фермер з його ділянки отримає 150 т зерна, у тому числі 32 т віддасть до праці зернозбирального комбайна, 10 т - за насіння, з зерна (108 т) вартістю 120000 рублів оплатить Витрати поточний помешкання і технічне обслуговування може й матиме прибуток у вигляді 30000-40000 рублів.

На 6-ї року, після виплати повної вартості техніки дохід кілька збільшиться, але зростуть видатки помешкання і амортизацію машин.

Значимість машинно-тракторного парку

У зв'язку з тим, що на даний час держава може виділити вартість придбання техніки всім фермерських господарств, а колективних сільськогосподарських підприємств і радгоспах парк машин значно скоротився, і відсутні вартість придбання нової техніки, держава має бути гарантом надання банками фермерам й колективною господарствам довгострокових кредитів на на пільгових умовах, організації продажу сільськогосподарської техніки за умов лізингу.

Слід також сказати створити спеціальні підприємства - машинно-тракторные станції (МТС) надання допомоги та надаваних послуг господарствам у виробництві сільськогосподарської продукції. МТС може мати форму акціонерних товариств (компаній) відкритого чи закритого типу із коштів приватного капіталу, комерційним структурам, підприємств з державною і змішаної формами власності.

Дуже активно машинно-тракторные станції створювались у кінці 20-х - початку 1930-х. Проте, на початку 1950-х років, під час реформування сільськогосподарського виробництва, більшість машинно-тракторні станції реорганізували в різноманітних майстерні, заводи та інші виробництва, а, найчастіше, просто розформовані.

Нині внось виникли економічні передумови, обгрунтовані нами вище, до створення машинно-тракторні станції.

Машинно-тракторные станції (МТС), на погляд, доцільно створювати окремими адміністративних ра-йонах області з урахуванням ремонтно- транспортних підприємств, райснабов, підприємств агросервісу і райсельхозхимии.

Основні завдання парку

машинно-тракторні станції

Основними завданнями МТС є:

 •допомогу у виконанні складних механізованих процесів в фермерських і орендних господарствах, колективних сільськогосподарських підприємствах, радгоспах;

 •помешкання і технічне обслуговування сільськогосподарської техніки;

 •навчання фермерів та орендарів передовим технологіям і методам роботи;

 •консультативна допомогу у освоєнні нової сільськогосподарської техніки, нових технологій, коштів хімізації.

Рекомендований склад парку

машинно-тракторні станції

У складі МТС слід мати мобільні загони:

• по основний обробці грунту, оснащені энергонасыщенными тракторами зі шлейфом грунтообробних машин;

• внесення мінеральних і органічних добрив;

• боротьби з бур'яновими рослинами, шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур, оснащені колісними тракторами, опрыскивателями, опыливателями, агрегатами на приготування робочих рідин;

• для заготівлі сіна, сінажу, силосу, укомплектовані самохідними причіпними і навісними косилками-плющилками, косилками- измельчителями і пресс-подборщиками;

• із прибирання зернових і технологічних культур, оснащені високопродуктивної технікою.

Склад і структура машинно-тракторного парку станції (МТС) мають визначатися залежно від обсягів робіт і термінів їх виконання. У цьому треба враховувати, що дорогі сільськогосподарські трактори і машини повинні експлуатуватися не більше оптимальних агротехнічних термінів виконання технологічних операцій над одному, а різних господарствах. З огляду на особливості Тюменської області - як території з різко континентальними кліматичними умовами, при комплектуванні парку обов'язково повинні враховуватися можливі негативні климато-географически чинники впливу.

Беручи у внимане те, що технологічні загони переміщуватимуть як у межах адміністративного району, і у сусідніх районах, під час виборів техніки повинні бути враховані Витрати переїзди вже з господарства за інше.

Для оптимізації складу і структури парку тракторів, комбайнів, знарядь машинно-тракторній станції (МТС) варто використовувати методи экономико-математического моделювання.

Экономико-математическое моделювання

складу машинно-тракторного парку

За відправний пункт під час розрахунків має виробничу програму обслуговуваних господарств, технологічна карта на обробіток основних культур, при вирощуванні і збиранні яких застосовуватися техніка МТС.

Математична модель оптимальної структури МТП загалом то, можливо сформульована так:

Знайти число агрегатів Хijkf, що задовольнить такими обмеженням:

•вимагати виконання технологічних, транспортних та допоміжних операцій на найбільш доцільні агротехнічні терміни:

•обмеження безперервного виконання технологічних операцій на межах агросрока:

•обмеження узгодження операцій:

Вимоги до виконання обсягів робіт і кількості машин складі МТП:

Обмеження екологічного впливу (разового і сумарного) на природну сферу:

Обмеження неотрицательных змінних:

де:

Хj - кількість агрегатів j-типа у складі МТП;

Хijk - кількість агрегатів j-типа, використовуваних на i-операции, в k-период;

Wijk - продуктивність агрегату j-типа, i-операции, k- період;

bikf - обсяг робіт на i-операции, k-период при обробленні f-культуры;

a - коефіцієнт узгодження технологічних і взаємозалежних робіт;

lijr - кількість машин r-типа, входять до складу j- агрегату і під час i-операции;

I -кількість аналізованих типів агрегату;

K - кількість аналізованих періодів річного циклу робіт;

J - кількість аналізованих операцій; N - кількість типових варіантів погодних умов.

Критерій оптимальності - мінімум інтегральних витрат, включаяющий:

1) видатки придбання і змістом парку машин:

де

Сj - витрати, пов'язані після придбання і змістом техніки j- типу (включаючи нормативну ефективність капітальних видатків), для N річних циклів виконання;

2) прямі (експлуатаційні) видатки виконання операцій із обробленню сільськогосподарських культур:

де

Сir - прямі видатки виконання одиниці обсягу робіт з i-той операції, j-того типу одну годину роботи;

Pirkn - обсяг робіт.

3) економічна оцінка невідновних екологічних порушень під час використання окремих машин:

де

Uij - зниження врожаю культури під час використання їхньому обробленні машин j-того типу протягом t років;

Ri - вартість одиниці виробленої продукції врожаю l - культури; nj - кількість машин j-го типу визначитися зі складом МТП для 1000 р землі на обробці;

xl - коефіцієнти обсягу l-ой культури у структурі площ господарства.

Коефіцієнт - встановлюється для різної інтенсивності використання машин (переважно тракторів) певних типів.

4) Втрати частини врожаю культури через використання агрегатів певними екологічними відхиленнями

 

де

 - вартість втраченої частини врожаю певної культури (з номери операції і), і під час одиниці обсягу робіт з i-той операції j-м агрегатом;

Pi - вартість одиниці виробленої продукції l-й культури.

Функционал аналізованої оптимизационной завдання:

Збір вихідної інформації на вирішення завдання має проводитися з урахуванням використання зарубіжної техніки, яка надходить ринку Тюменської області. Планується провести вирішення завдання за комп'ютером, навіщо слід підготувати каталог, до якого мають ввійти техніко-економічні показники сільськогосподарської техніки, вартісні показники паливно-мастильних матеріалів, вартість тракторів, комбайнів, і сільгоспмашин з урахуванням відсоткові ставки на кредити на придбання техніки.

Для скорочення витрат матеріальних й фінансових коштів у переміщення загону вже з господарства (району) на другий слід оптимізувати вирішити транспортну завдання, скласти з урахуванням її вирішення маршрути та графіки переїздів з урахуванням транспортних можливостей агрегатів.

Характеристика досліджуваного господарства

 

Изучаемое господарство лежить у центральній частині Тюменського району, знаходиться в заході Тюменської області. Тюменский район належить географічно до лісової (тайговій) зоні, до подзоне осиново-березовых лісів, розташовуючись в Затобольской провінції цієї подзоны.

На окремих площах господарства збереглися березові гаї з трав'янистою рослинністю, пригнобленої систематичним выпасом худоби. На інших ділянках трав'яниста рослинність представлена злаками і лісовим різнотрав'ям з додатком конюшини.

По агроклиматическому районування – це район теплою, умеренно-увлажненной зони. Континентальний клімат (щодо окремих джерелам – різкоконтинентальний) формується під впливом повітряних мас азіатського материка. Безперешкодне проникнення арктичних мас повітря з півночі та сухих повітряних потоків не з Казахстану зумовлює різким коливанням погодних умов, що призводить, внаслідок, до спільної нестійкості клімату. Особливо це виражено суворої холодної взимку, неплым. Але нетривалим влітку, короткій навесні.

Середня температура січня: -16,7проЗ; липня: +16,6 проЗ. Стійкий сніжний покрив утворюється У першій декаді листопада, і його висота сягає 35 див. Період із температури повітря вище +10 проЗ триває 125-130 днів, вище +15 проЗ – 70-85 днів, безморозный період всього 115-125 днів.

Річне кількість опадів – 412 мм. Гидротермический коефіцієнт ~1,1-1,2. У загальній задовільною забезпеченості вологою може бути період його нестачі для рослин (атмосферні посухи становлять, загалом, 24-27 днів щорічно).

Переважна напрям вітру – південно-західне. Весна – суха і ветренная, сніготанення - інтенсивне. Початок польових робіт, загалом, відбувається 29 квітня.

Господарство розміщено на Західно-Сибірської плиті (плато), у районі лесо-степной рівнинній частині низовини. Територія господарства представлена слабко розчленованої рівниною з ледь помітними ухилами. У північній частині землекористування протікає ріка. Долина річки пойменная, до 2500 м, місцями заболочена.

Почвенный покрив - однотипний. Переважають чорноземні выщелоченные і темносерые лісостепові грунту. Ці види займають основныую частина орних угідь. По механічному складу – грунту среднесуглинистые, рідше – легкосуглинистые різновиду. У долині річки – супесчанные.

Пахотные землі господарства щодо родючості і властивостями сприятливі для обробітку всіх видів культур даної кліматичної зони.

Виробниче напрям господарства – элитно-семеноводческое з досить розвиненим молочним скотарством.

Динаміка виробничої діяльності

 

Показники

1981

1991

1998

У середньому

Загальна земельна площа, га 6954 6815 4896 6251
Площа сільгоспугідь, га 4936 4746 4324 4668
Площа оранки, га 3744 3688 3544 3658
Врожайність зернових культур, ц/га 29,3 21,3 24,1 24,9
Валовий збір зернових, тонн 5847 3519 4100 4488
Заготівля кормів, ц - - 55491 18497
Продаж елітних насіння, тонн 157,5 132,8 984,0 424,8
Поголів'я ВРХ, гол. 1791 2056 1929 1925
Поголів'я свиней, гол. 585 535 485 535
Середньорічний удій на 1 фуражну корову, кг 4177 5220 5388 4928
С/суточный приріст маси ВРХ, грам 626 671 615 637
С/суточный приріст маси свиней, грам 311 398 386 365
Валове виробництво молока, тонн 2722 3461 3541 3241
Валове виробництво м'яса. Тонн 328 387 354 356

Поруч із рослинництвом у господарстві приділяється істотне увагу розвитку кормової бази тваринництва. Є 2427 га природних сінокосів та пасовищ. Під сенокосами зайнято 1437

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація