Реферат Оптимізація показників

Для вирішення задачі лінейного програмування, потрібно записати вихідну завдання формі задачі лінейного програмування, а потім застосовувати симплекс-метод . Основною задачею лінійного програмування – мета якої:

1. потрібно визначити максимальне значення ф-ції

2. усі обмеження записані в вигляді рівностей

3. для всіх змінних виконується умова невідємності

Якщо обмеження має вид нерівності зі знаком >=, то шляхом множення його на (-1) переходять до нерівності зі знаком <=.

Від обмежень нерівностей необхідно перейти до обмежень рівностей. Такий перехід виконується шляхом введення в ліву частину кожної нерівності додаткових незалежних невідємних змінних. При цьому знак нерівності міняють на знак рівності.

Вихідне заподіяння:                                         

F = 5х1 +6х2        max

      -10x1 - 6x2

Схожі реферати:

Навігація