Реферат Практичні завдання ТОУЭС

1. Рассчитайте параметри мережного графа


Робота

і, j

Продол.
tij

Ранні терміни Пізні терміни

Повний резерв
rn

Свободн. резерв
rсв

tіPH

tjPO

tіПH

tjПО

(0, 1) 10 0 10 5 15 5 5

(0, 2)

8 0 8 0 8

0До

0
(0, 3) 3 0 3 6 9 0 0
(1, 5) 3 10 13 15 18 5 5
(2, 4) 4 8 12 9 13 1 1

(2, 6)

6 8 14 8 14

0До

0
(3, 6) 5 3 8 9 14 6 6
(4, 5) 1 12 13 17 18 5 5
(4, 10) 16 12 28 11 27 -1 -1
(5, 7) 5 13 18 18 23 5 5

(6, 8)

4 14 18 14 18

0До

0
(6, 10) 12 14 26 15 27 1 1
(7, 10) 4 18 22 23 27 5 5

(8, 9)

6 18 24 18 24

0До

0

(9, 10)

3 24 27 24 27

0До

0

До – критичні операції

Тривалість критичного шляху: 8 + 6 + 4 + 6 + 3 = 27


2. Оцінити достеменно 90% оптимістичний
і песимістичний термін завершення робіт.

Експерти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6 7 6 5 4 4 4 5 6 6 6 4 4 8 10 3 4 4 5 6

Упорядочиваем зі збільшення:

10, 8, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3

Відкидаємо перші двоє значення й знаходимо Qопт:

Qопт = 89 / 18 = 4,94

Упорядочиваем по спадаючій і аналогічно знаходимо Qпес:

Qпес = 100 / 18 = 5,55

Знаходимо Qпорівн:

Qпорівн = 107 / 20 = 5,35

Відхилення Qопт від Qпорівн – 7,6%; Qпес від Qпорівн – 3,7%. Обидва значення межах 10%, в такий спосіб достовірність 90% забезпечена.


3. Рассчитать необхідну кількість експертів, у якому вплив
1 експерта на середню оцінку не перевищує x = 9%.

Пробна оцінка x + 1 експертів:

6, 7, 6, 5, 4, 4, 4, 5, 6, 6

x = 9% => 0,91

Схожі реферати:

Навігація