Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Прогнозування ціни комп'ютера Pentium 166 на 19 грудня 1997 р


Реферат Прогнозування ціни комп'ютера Pentium 166 на 19 грудня 1997 р

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Башкирский Державний Університет

Кафедра фінансів України й оподаткування


КУРСОВАЯ РОБОТА


НА ТЕМУ:

Прогнозування ціни комп'ютера

Pentium166 на 19 грудня 1997 року.


Виконала: студентка дн.от.

эк.ф-та,3-го курса,гр. 3.4ЭЮ

Хакимова Д.І.

Перевірила: науковий рук-ль,

доцент ,к.э.н.

Саяпова Г.Р.


р. Уфа 1997 р.


Зміст :


ЗАПРОВАДЖЕННЯ


ГЛАВА 1. Характеристика прогнозування

1.1. Сутність методів прогнозування


ГЛАВА 2. Постановка завдання


ГЛАВА 3. Збір і попередня обробка даних

3.1. Характеристика тимчасового низки

3.2. Джерело інформації

3.3. Принцип збирання цих


ГЛАВА 4. Компонентный аналіз


ГЛАВА 5. Регрессионная модель


ГЛАВА 6. Прогнозування з урахуванням моделі АРСС


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛІТЕРАТУРИ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ


Нині, рішенням завдання подальшого підвищення ефективності виробництва можна з урахуванням використання досягнень науки, зокрема экономико-математического моделювання та обчислювальної техніки. Проникнення математики економіку, прогнозування і управління є визначальною особливістю .

Прискорення темпів математизації економіки пояснюється складністю економічних систем, аналіз яких неможливий без точних методів.

Поява ЕОМ , нових комп'ютерних програм, комп'ютерних систем, глобальної мережі Internet притягло до розширенню економіко-математичних досліджень, оскільки дозволило різко скоротити час, необхідне рішення надвеликих завдань. Основних напрямів економічного та розвитку на найближчу перспективу передбачається забезпечити значне зростання обсягу виробництва обчислювальної техніки, підвищення її надійності.

Економіка і ЕОМ тісно пов'язані між собою, хоча б оскільки знайшли широке використання у практичної діяльності органів прокуратури та служб постачання і збуту, економісти по матеріально-технічного постачання повинні добре знати математичні методи лікування й моделі, які можна використовуватимуться вдосконалення діяльності сфери забезпечення народного господарства матеріальних ресурсів для.

У цьому курсової роботі я розглядаю дослідження динаміки ціни Pentium166, провідною комп'ютерної фірми “ВИСТ-АРСЕНАЛ”, з урахуванням різних моделей. Цей об'єкт прогнозування був обраний відповідно до тим, що на даний час усе більше перевагу надають комп'ютерів, та його роль економіці немало важлива.


ГЛАВА 1. Характеристика прогнозування.


За сучасних умов в розвитку економіки нашої країни істотно впливає прогнозування .

Прогноз є наукові передбачення виходячи з наявних даних напрями, характеру жодних явищ.

Прогнозування:

 1. Процес наукового передбачення майбутнього стану предмета чи явища виходячи з аналізу його минулого й сучасного ; систематична науково обгрунтована інформацію про якісних і кількісних характеристиках розвитку цього чи явища у найближчій перспективі. Результатом прогнозування є прогноз.

 2. Економічне прогнозування - наукове передбачення найімовірніших змін стану, структури та динаміки народного господарства, окремих його елементів у майбутньому; попередня стадія перспективного планування. Найважливішою рисою методології прогнозування є системний підхід.

 3. Науково-технічне прогнозування - система оцінок можливих цілей і шляхів розвитку науку й техніки, очікуваний результатів науково-технічного прогресу; складова частина економічного прогнозування. Включает у собі : прогноз проведення науково-дослідницьких робіт відповідно до цілями, майбутніми потребами суспільства; програмний етап прогнозування у якому визначають заходи для реалізації цілей розвитку науку й техніки; організаційний етап , у якому визначаються конкретні умови , необхідних виконання різних варіантів програм.

Прогнозування містить у собі головні мети: перша - що це буде зацікавлений у майбутньому, який прогноз, й інша - як досягти очікуваного прогнозу подолавши всі перешкоди і спрогнозувати бажаним.

Прогнозування можна розділити втричі форми передбачення:

 • Гіпотеза - припущення, істинність якого недоказана. Доказанная гіпотеза стає істиною. Розрізняють гіпотезу як засіб розвитку наукового знання, до складу якого висування і майбутню експериментальну перевірку припущення, як і структурний елемент наукової теорії.

 • Прогноз - вносить більшої визначеності в експериментальну перевірку, визначає точніше стан об'єкта.

 • План - раннє складений порядок дій, до складу якого заздалегідь попередніх гіпотез і прогнозів, які поєднуються в різний спосіб. План може складатися до прогнозу, і навіть слідувати по прогноз, прогноз може розвиватися разом з розробкою плану.

У основі прогнозування лежить передумова, що залежність в споживанні , існуюча у минулому, зберегтися у майбутньому.


Можливі різновиду прогнозів можна як наступного низки:

1. Економічні прогнози - мають переважно загальний характері і служать для описи стану економіки загалом в компанії чи з конкретним виробам.

2. Прогнози розвитку конкуренції - характеризують можливу стратегію і практику конкурентів, частку над ринком тощо.

3. Прогнози розвитку технології - орієнтують користувача щодо розвитку технологій.

4. Прогнози стану ринку - йдуть на аналізу ринку товарів.

5. Соціальне прогнозування - досліджує питання, пов'язані зі ставленням людей до тих або іншим суб'єктам громадським явищам.

Економічні прогнози можна підрозділити втричі частини:


 1. По масштабності об'єкта прогнозування (глобальні прогнози, макропрогнозы, міжгалузеві і міжрегіональні прогнози, регіональні прогнози, прогнози розвитку народногосподарського комплексу, галузеві прогнози, микропрогнозы).

 2. За час попередження (довгострокові прогнози (від 5 до 20 років і більше), середньострокові прогнози (від 1 до 5 років), короткострокові (від кількох основних місяців до 1 року), оперативні (до місяця)).

 3. По мети прогнозування (пошуковий прогноз, нормативний прогноз).

За сучасних умов з динамічності процесів, зростання невизначеності інформацією, найактуальнішим справою і її реальним справою, стає короткострокове прогнозування. при короткостроковому прогнозуванні найважливішим є останні дані досліджуваного процесу, а чи не тенденції сформовані по всьому періоді передісторії.

1.1. Сутність методів прогнозування


Нині є безліч методів прогнозування, кожен метод містить багато прийомів мислення , має власну відмітну особливість. Ефективнішими методами прогнозування, є ті , які враховують нерівноцінність різних рівнів низки.

Для прогнозування використовуються різні математичні методи від давно вивчених і застосовуваних математичної статистиці кореляційних і регресійних моделей нових методів експоненційного згладжування.


Розробка прогнозів спирається ми такі групи методів прогнозування:

Якісні методи, Анализирузируя діяльність підприємства, становлячи прогноз його функціонування, аналітик який завжди має інформацію, достатньої для кількісних методів прогнозування, а іноді найвище керівництво фірми просто ні розуміє складних методів кількісного прогнозування, що, у разі, вимагає застосування якісних методів прогнозування.

Якісні методи прогнозування припускають звернення до думки експертів - людей найкомпетентніших по досліджуваним питанням.

До якісним методам прогнозування можна віднести такі:

 • Думка журі, зазвичай, зводиться до великого узагальнення думок експертів з подальшим їх усреднением;

 • Модель очікування потреб - метод, що у певної міри зворотним методу сукупного думки, виробляється опитування клієнтів;

Метод експертні оцінки - відібрані і користуються довірою експерти заповнюють опитувальний лист.

З усієї сукупності можливих методів аналізу, мабуть, однією з перспективних є баловий метод. Його можна використовувати як для прогнозування, але й планування й у аналізу. Цей метод дозволяє об'єктивізувати сукупність суб'єктивних думок.

Вперше баловий метод було розроблено й використаний аналітиками США з метою оцінки оборонної мощі Радянського Союзу.

Нині баловий метод широко використовується під час вирішення безлічі завдань планування і прогнозування за умов обмеженості вихідних даних, наприклад визначення можливих варіантів розв'язання управлінської завдання з кількісним обчисленням перевагу кожного з вар'янтів, кількісної оцінки ступеня впливу аналізований об'єкт різних факторів, і багатьох інших.

У кожному конкретному випадку етапи і послідовність їх проведення мають свою специфіку, тим щонайменше існує загальна методологія баллового методу, що у формалізованому варіанті можна так:

 • формулювання мети проведення експертного аналізу;

 • визначення групи фахівців , які забезпечують проведення експертизи;

 • розробка й забезпечення проведення експертного аналізу;

 • формування групи експертів, що у експертизі;

розробка анкети з формулюванням питань, що виключатимуть їх двояку трактування і орієнтованого на кількісну оцінку;

 • проведення анкетування;

 • аналіз анкет;

проведення анкетування на другий, третій, вчетверте, залежно від складності дослідження та необхідної точності;

 • узагальнення результатів.

  Здебільшого виконання практично всіх етапів має технічний характер. Отримані результати можна використовувати до ухвалення управлінські рішення. Слід вкотре відзначити, що метод експертні оцінки універсальний і доречний під час розв'язання різноманітних проблем. Усі види експертні оцінки, крім індивідуального інтерв'ювання експертів, припускають колективне участь експертів у роботі.

  Метод Дельфы представляє набір процедур, виконуваних у певному черговості і має метою формування групового думки на проблеми, яка характеризується недостатністю інформації від використання інших методів. Метод Дельфы - це типовий представник методів групового анкетування. Опитування експертів здійснюється або через зовнішні устрою ЕОМ, або з допомогою опитувальних аркушів, ка правило на кілька турів. Результати опитувань обробляються, для одержання середнього з крайніх думок. Від туру до туру відповіді експертів мають більш сталого характеру, перестають зміняться. Такий стан служить основою припинення опитувань.

  Методи екстраполяції представляють припущення щодо незмінності чинників, визначальних розвиток досліджуваного об'єкта , і полягають у поширенні закономірностей розвитку об'єкта у минулому з його майбутнє. Сутність цих методів у тому, що у основі статистичної обробки та аналізу динамічного низки визначається її тенденція, так званий тренд низки. Групу простих методів екстраполяції, становлять методи прогнозування , засновані на припущенні відносного сталості у майбутньому абсолютних значень рівнів, середній рівень низки, середнього абсолютного приросту, середнього темпу зростання. Група складних методів екстраполяції, полягає в виявленні основний тенденції, тобто. застосуванні статистичних формул, що описують тренд.

  Методи багаточинникового моделювання поділяються на методи логічного, інформаційного, статистичного моделювання. Логічне моделювання є метод історичної аналогії, заснований на встановленні та використання аналогії об'єкта прогнозування з іншим однаковим об'єктом , випереджаючим котра першою її розвитку. Методи інформаційного моделювання становлять специфічну область в прогнозуванні. методи статистичного прогнозування описують взаємозв'язку признаков-факторов і результативних ознак, систему рівнянь взаємозалежних рядів динаміки.

  Нормативний метод прогнозування встановлює певний час фіксованою системи норм. Інструментами нормативного методу служать теорія графів, матричний підхід.

  Неформальні методи прогнозування Наочна інформація - інформація отримувана засоби масової інформації (крім друкованих органів), і навіть суміжників, постачальників, конкурентів. Матеріальні витрати отримання такої інформації незначні, проте потребує великої кількості часу. Письмова інформація - інформація, отримувана з друкованих джерел періодичної преси. Також, як і наочний, письмова інформація немає глибокого характеру і швидко застаріває. Промисловий шпигунство - інформація, отримана у вигляді промислового шпигунства, спочатку, як найважливіша, перебуває під захистом користувача. Такої інформації є найціннішою.

  Кількісні методи прогнозування Застосування таких методів доцільно у разі стійкою экстраполяционной спрямованості досліджуваного явища. Інакше висловлюючись, буде лише тоді, коли можна припустити, діяльність у минулому мала певної тенденції, що можна очікувати й у найближчій перспективі, наявну інформацію достатньо внесення можливих коректив і виявлення статистично достовірних залежностей.


ГЛАВА 2. Постановка завдання.


Метою роботи служить дослідження змін ціни комп'ютер початкового рівня модифікації Pentium166, що базується на платформі Triton (430VX Chipset), з процесором ADM в корпусі MiniTower, до комплекту також входить клавіатура, миша Mitsumi, монітор Sumsung-14”3Ne. Спостереження здійснюється з 14.10.96 р. по 15.12.97г., прогнозування ціни на всі 19.12.97г.

Стислі інформацію про комп'ютерах і обраної моделі.


Сьогодні важко, навіть неможливо уявити собі таку область людської діяльності, у якому не використовувалися комп'ютери.

Комп'ютер - це машина в обробці інформації. Тому в будь-якого комп'ютера мали бути зацікавленими устрою, якими до нього надходить інформація; устрою де зберігається і обробляється, і , нарешті , устрою висновку результатів.

Ця конфігурація моделі Pentium166 містить всі необхідні компоненти, до роботи за комп'ютером. Адже без миші, клавіатури і монітора не є нічого, оскільки вводити інформацію без зазначених конфігурацій стає неможливим. Конфігурація моделі Pentium166: платформа Triton (430VX Chipset), з процесором ADM в корпусі MiniTower, клавіатура, миша Mitsumi, монітор Sumsung-14”3Ne; нині застаріла, хоча ще торік стояла у низці перші місця і дорогих. І незабаром буде дивно, якщо кілька днів зовсім пропаде у складі окупних себе моделей. Час не на місці й змінюють даної моделі прийде інша, більш сильна й сучасна.


ГЛАВА 3. Збір і попередня обробка даних.


3.1. Характеристика тимчасового низки.


Тимчасовим поруч називається послідовність спостережень упорядкована у часі. Змістом выделяющей аналіз часових рядів серед інших напрямів статистичного аналізу, є суттєвість порядку, у якому виробляється спостереження. Якщо на багатьох завданнях спостереження статистично незалежно, то у тимчасових лавах, вони, як правило залежні і характеру цієї залежності може визначатися становищем спостережень в послідовності; природа деяких обласних і структура породжує ряд процесів, можуть визначати порядок освіти послідовності . Майже у кожному області зустрічаються явища, які цікаво вивчати, їхній розвиток, зміна у часі. У повсякденному житті може бути прикладом : метеорологічні умови, ціни на всі той чи інший товар, з часом змінюється ділова активність, режим перебігу тієї чи іншої процесу т.д.

Характерною рисою часових рядів - це особливості трактування поняття безперервності і дискретності. Існує безперервність в часі та безперервність перемінної. Вимірювання ціни на всі Pentium166 може виробляється безупинно, у своїй спостереження можна фіксувати у вигляді графіки. Я обмежуюся лише тимчасовими рядами, які становлять дискретну послідовність спостережень, происходимые через регулярні проміжки, тобто. через рівні інтервали часу. Календарные неприємності не виникали, т.к. фірма “ВИСТ-АРСЕНАЛ”, люб'язно надала “прайс-листи” складені під час дні після отримання товару, а товар поставлявся машиною незалежно від “вихідних” і “празднуемых” днів, до кожної Воскресіння тижня.

Загальний вид тимчасового низки виглядає так:


U(t) = y(1) + y(2) + ... +y(n),

де t - порядковий номер спостереження ( t = 1, 2, ... n )

n - рівні тимчасового низки


Формально завдання прогнозування зводиться для отримання оцінок значень низки на деякому періоді майбутнього, тобто. для отримання значення виду:

Y(t), t = n + 1, n + 2...

З використанням методів екстраполяції походять від припущення збереженні закономірностей минулого розвитку на період прогнозування. В багатьох випадках розробки оперативного і короткострокового прогнозу ці припущення є справедливими.

Статистичні методи дослідження походять від припущення можливості уявлення рівнів тимчасового низки як суми кількох компонент, що відбивають закономірність і випадковість розвитку.

Класичною моделлю часових рядів є чотирьох компонентная модель:

U(t)

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація