Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Математичного моделювання лізингу за умов інфляції


Реферат Математичного моделювання лізингу за умов інфляції

Страница 1 из 4 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Математичного моделювання лізингу за умов інфляції

Реферат

У цьому випускний роботі стосовно лізингу аграрних машин розробляється методика розрахунку лізингових платежів з урахуванням інфляції і заданих форм державної лізингу.

Форми державної для розглядуваній нами економічній ситуації є умовними гіпотетичними і ухвалені основі наявних у світі форм державної.

Зміст


Введение......................….....................................................................3

 1. Розрахункові формули і последовательности................................4

 2. Інформаційно аналітичний обзор........................................9

 3. Методика расчёта………………………………….…………….31

Заключение……………………………………………….…………34

Список литературы………………..………………………………..35

Запровадження


Нині у Росії діють понад двох десятків лізингових компаній. Отраслями, найпривабливішими у розвиток російського лізингу, практики вважають сільському господарстві, будівництво, важке машинобудування, транспорт (авіа і судоперевозки), і навіть мале підприємництво. Саме можна очікувати активізації лізингової діяльності після ухвалення федеральної програми з розвитку лізингу. Відповідно до проектів та програмам, у Росії має бути створено сім регіональних лізингових центрів - і єдиний лізинговий банківський консорціум.

Робота виконується у порядку.

1) Розрахункові формули.

2) Проводиться інформаційно аналітичний огляд сутності лізингових підприємств. Методів державної за кордоном (Росія, Канада).

3) Показывается порядок проведення праці та пояснення які виникають за цьому питань.

Розрахункові формули і послідовності.


Однією із поважних проблем лізингового бізнесу є визначення розмірів лізингових виплат і загальної вартості лізингу. При традиційному підході вартість лізингу складається від суми амортизаційних відрахувань, і щодо оплати використовувані кредитні ресурси, комісійних виплат, платежів за додаткові послуги Лизингодателя з огляду на те, що Лизингодатель вносить до бюджету податку додану вартість Величина належних Лизингодателю амортизаційних відрахувань ( ) налічується за такою формулою:

де - балансову вартість устаткування;

- норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення (в %, якщо T-полный термін амортизації устаткування, то );

t - термін дії договору лізингу.

Оплата ж використовувані кредитні ресурси () обчислюється як

де - ставка; користування кредитними ресурсами;

 1. величина ресурсів, залучуваних щодо лізингової операції.

,

де - вартість устаткування наприкінці року .

Розмір комісійних виплат (інтерес Лизингодателя, ) визначаються з співвідношення де - ставка комісійної винагороди.

Крім зазначених сум Лизингополучателем повинні прагнути бути відшкодовано додаткові видатки Лизингодателя, такі як відрядження, реклами тощо., і навіть оплачені додаткові послуги. Слід у загальну вартість лізингу мають стояти та обов'язкові платежі на додаткові послуги:

;

де - платежі за і - і вид послуги.

Розмір податку додану вартість () обчислюється з співвідношення:

де - ставки податку на додану вартість.

Отже, сумарна вартість лізингу () становить . Визначивши величину можна розрахувати обсяги лізингових платежів до залежність від обраній за згодою між Лизингодателем і Лизингополучателем стратегії їхньої поведінки , . Стратегії проведення лізингових платежів вказує, яка частина сумарною вартості лізингу сплачується в останній момент часу (-частка вартості лізингу що припадає на аванс):

, , .

Величина лізингового платежу визначається, в такий спосіб, як , . Ці міркування можна розглядати в якості основи розрахунку плати в лізинг незалежно з його виду. Нехай лізингова компанія визначає початкову вартість лізингу. І тому треба зазначити:

 • - вартість устаткування ;

 • - норму амортизації чи термін повної амортизації устаткування T;

 • - термін договору лізингу ;

 • - ставку за використовуваний кредит ;

 • - ставку комісійної винагороди ;

 • - ставку податку додану вартість ;

 • - вартість додаткових послуг .

Використовуючи вище сказане можна поставити реальну завдання максимально наближену до життя. Найдём вартість лізингу для фермера в десятирічний термін. Задаём початкові дані: види сельхоз. машин, вартість будівництва і норму амортизації, ставки за кредити. Створивши базі даних і систематизувавши їх у EXCEL можна швидко визначати, вигідна ця угода для Лизингополучателя. Електронні таблиці EXCEL дозволяють швидко прорахувати обсяги лізингових платежів і постачання за роками та кварталами, проаналізувати ризиків і дійти обоюдовыгодному угоді між Лизингодателем і Лизингополучателем.

Платежі, зазвичай, вносяться за узгодженим сторонами графіку, який додається до лізинговому угоді, і може мати періодичність щомісячну, щоквартальну чи щорічну. Единовременные платежів до вигляді авансу здійснюються у поєднані із періодичними внесками, якщо вони обумовлено угодою сторін. Залежно від фінансового становища Лизингополучателя угодою може обумовлюватися порядок виплати лізингових платежів рівними частками, з увеличивающимися чи зменшуваними розмірами, залежно та умовами. У разі стабільної економіки вважатимуться початкову вартість лізингу яка відповідає загальної його вартістю. І тут, поставивши стратегію лізингових виплат , легко визначити величину лізингового платежу будь-якої миті часу . Проте за високої інфляції вартість лізингу істотно залежить від обраній стратегії лізингових виплат. Використовуватимемо такі позначення:

- термін лізингу;

P - початкова вартість лізингу устаткування;

- залишкова сума лізингових платежів з закінченні періодів ();

- ставка рефінансування, відповідальна одному періоду.

Отримуємо, що залишкова сума лізингових платежів за одиницю часу з урахуванням лізингових виплат змінюється так:

, ( , , )

Тоді .

Якщо стратегія лізингових виплат задана, то співвідношення визначає систему лінійних рівнянь, яке дозволяє їм отримати значення сумарною вартості лізингу устаткування й значення лізингових платежів до кожен час .

,

Основними параметрами управління, визначальними, за інших рівних умов, розміри лізингових виплат, є прогнозований рівень инфлиации і выбираемая стратегія лізингових платежів. Можливості EXCEL. Ппозволяют підібрати потрібну стратегію або поставити звичайну. Порівняно легке редагування даних дозволяє розглянути, і результати, цим мінімізувати втрати Лизингодателя і Лизингополучателя. Також може бути передбачений викуп машин по закінченні термінів лізингу.

Інформаційно аналітичний огляд


Нині над ринком лізингових послуг працює дуже багато лізингових компаній, кількість яких стає дедалі більше. Ці компанії можуть призвести в рух высвобождающиеся виробничі потужності і задовольнити потреби промислових і численних комерційних підприємств у використанні устаткування (майна). Причому за дефіциті фінансових ресурсів, ці структури здатні допомогти вижити багатьом підприємствам, забезпечивши технологічне оснащення їх виробництва, тобто. закласти підвалини виходу з кризи майбутнього економічного підйому. Долголетний досвід використання лізингового механізму підприємницької діяльності багатьох країн світу дозволяє зробити висновок про його ефективності. Виходячи з цього й розширення існуючого положення у Росії у перехідний пе-ріод до ринкових відносин, із його проблемами і труднощами, слід зазначити позитивність лізингового механізму. Тому доцільно скористатися його можливостями і що активніше впроваджувати в виробничу діяльність. Складність відносин, утворюють через відкликання лізингом, визначає її суть і стала походження.

Лізинг - це комплекс виникаючих майнових відносин, що з передачею обладнання користування після придбання у виробника.

Лізинг є вкладення коштів у поворотній основі, тобто. надання коштів у певного періоду, Лизингодатель отримує знову на визначений час. За свої послуги то здобуває винагороду як комісійні.

Лізинг за змістом відповідає кредитним відносинам, а оскільки позичальник і ссудодатель використовують капітал над грошової, а продуктивної формі, він схожий і з інвестиціями капіталу.

Лизингодатель надає Лизингополучателю хіба що фінансову послугу: набуває за повну вартість у постачальника устаткування у власність, та був Лизингополучатель відшкодовує цю вартість періодичними внесками (платежами).

Лізинг би в економічному сенсі - це кредит, наданий Лизингодателем Лизингополучателю у вигляді переданого у користування устаткування (товарний кредит), який відрізняється від традиційної банківської позички.

Особливості лізингу виявляються й у праві користування устаткуванням (майном). За Лизингодателем зберігається право сособственника на передане устаткування, а декларація про його використання переходить Лизингополучателю під час здійснення їм узгоджених лізингових платежів, а, по закінченні терміну договору, після повної виплати вартості обладнання (майна), право власності переходить до Лизингополучателю.

Існує лізинг як рухомого майна (машинно-технический лізинг), і лізинг нерухомого майна. Лізинг рухомого майна охоплює технологічне устаткування, транспортні засоби, будівельну техніку, обчислювальну техніку й інше виробниче устаткування, прилади. Лізинг ж нерухомого майна охоплює завдання й споруди виробничого призначення.

Лізинг має, зазвичай, тристоронній характер взаємовідносин. Це власник майна, який передає його за умовах лізингового угоди - Лизингодатель (ними може бути банки, фінансові лізингові компанії, спеціалізовані лізингові компанії, фірми чи підприємства, мають фінансові ресурси щодо лізингових операцій). Наступним учасником є Лизингополучатель, що може бути юридичною особою будь-який організаційно-правовою форми (державне, товариство, суспільство з обмеженою відповідальністю тощо.) І, нарешті - це Постачальник - продавець устаткування (майна) майбутньому власнику - Лизингодателю. Постачальник, зазвичай, є юридичною особою.

Відносини між учасниками лізингової угоди будуються за схемою. Лизингодатель підбирає Поставщика устаткування (майна), потім у через відсутність власні кошти і доступу до найманим засобам він звертається до майбутнього Лизингодателю, який має потрібні кошти. У цьому Лизингодатель набуває устаткування (майно) у Поставщика у власність, та був передає його Лизингополучателю у тимчасове користування за умов, які застерігаються в лизинговом угоді.

Залежно від складу учасників угоди лізинг підрозділяється на прямий, коли за двосторонній угоді власник устаткування (майна) він також Постачальник здає устаткування в лізинг і непрямий, коли устаткування (майно) передається в лізинг через посередника Лизингодателя. Приватним випадком прямого лізингу є поворотний лізинг, коли Постачальник устаткування (майна) передає право власника нею майбутньому Лизингодателю за умов купівлі-продажу і розпочинає з ним саме в відносини у ролі користувача устаткування, тобто. Постачальник і Лизингодатель у разі виступають як один і той ж юридична особа.

Лізингові угоди по окупності поділяються на лізинг з повним окупністю, коли забезпечується повна виплата вартості обладнання (майна) Лизингодателю, й неповної окупністю, коли оплачується тільки п'яту частину його.

Від умов амортизації лізингові угоди може бути з повним амортизацією і навіть з повним виплатою вартості обладнання (майна) і з неповної, тобто. із застосуванням часткової оплатою вартості.

За зовнішніми ознаками окупності устаткування (майна) й умовам його амортизації й вид лізингу: фінансовий і оперативний. Фінансовий лізинг характеризується повної окупністю устаткування (майна) чи виплатою від вартості, а при оперативному терміни погашення вартості коротше терміну амортизації устаткування (майна).

Є внутрішній лізинг, коли всі учасники угоди належать країні, і зовнішній чи міжнародний, коли одне з трьох сторін або всі три боку одночасно представляють різні країни.

У лізингу переважає фінансова функція, оскільки є формою вкладення засобів у основні фонди, доповнює традиційні канали інвестування: кошти підприємства міста і організації, довгострокові кредити, бюджетні й інші джерела.

Лізинг розширює канали залучення коштів, звужує сферу використання довгострокового кредиту та розширює залучення позикових джерел.

Лизингополучатель звільняється з одноразової оплати вартості обладнання (майна), що дозволяє їй зробити потрібний вибір, навіть тоді кредитних обмежень і неможливість залучення цих цілей позикових коштів.

Перевага лізингового механізму простежується і у виконанні платежів. Оскільки договірні боку можуть враховувати фінансове становище, де можна використовувати відстрочка першого платежу, наростання лізингових виплат навпаки тощо.

Крім фінансової функції лізинг має і виробничу, будучи найбільш прогресивним методом матеріально-технічного забезпечення виробництва, зокрема і найпередовіший технікою. Зазвичай, Лизингополучатель має змогу набути необхідний набір послуг: від технічного обслуговування до послуг із страхування, маркетингу, забезпечення сировиною, робочої силою та інших.

Правове забезпечення лізингових відносин є важливим гарантією його дальшого поступу. Інакше незахищеність як Лизингодателей, і Лизингополучателей призводить до стримування їхніх стосунків. Правове забезпечення лізингових угод має й певні особливості проти іншими суміжними угодами. При лізингових угодах обмовляється комплекс взаємин держави і забезпечується за допомогою традиційних інститутів Цивільного права: договорів доручення, оренди, позики та інших.

Правоотношениям при лизинговом механізмі притаманні деякі риси договора-поручения, коли той договір-доручення є продовженням іншого. Причому у першому договорі однією стороною є потенційний Лизингодатель, який доручає лізингової компанії мати в нього устаткування (майно), іншим боком є лізингова компанія, заключающая договір купівлі-продажу з Постачальником його. Другий ж договір укладає лізингова компанія із Лизингополучателем, якому вона доручає отримати устаткування (майно) і уполномочивает його пред'являти претензії з його якості Поставщику - виготовлювачу.

Існуючі традиційні інститути Цивільного права й не можуть адекватно управляти всім цим комплексом лізингових відносин. У цьому економічна сторона лізингової угоди надає які виникають тристороннім взаємовідносинам певний аспект, який враховується традиційними законодавчими нормами і правилами, тобто. лізингові відносини відбивають зовсім нове тип відносин, який підтверджується визнанням самостійного значення лізингового договору.

Російської Федерації немає спеціального законодавства врегулюванню лізингових правовідносин, хоча проект закону про лізингу перебуває в розгляді у Державній думі. Проте є Тимчасовий Положення про Лизинге (Постанова Уряди РФ №633 від 29 червня 1995 р.), що слід використовувати. Крім цього для регулювання відносин можна використовувати статтю 10 Цивільного процесуального кодексу РФ, який регулює подібні відносини. За аналогією можна використовувати договір майнового найму (оренди). Хоча Основи громадянського законодавства РФ юридично не тлумачать термін "Лізинг" і лізингові угоди не виділяються розділ обов'язкового права, проте подібні відносини регулюються в Основах у розділі "Оренда» (статті 85...88).

Можна також використовувати загальних положень, передбачені в договорах майнового найму (оренди), які відбито у главі Цивільного кодексу РФ "Майновий оренду" (статті 275...294). Правоотношения по міжнародним угодам обумовлено у статті 277 Цивільного кодексу РФ. У цьому за змістом цю норму є спільною й поширюється на зовнішньоекономічні відносини.

За статтею 283 Цивільного Кодексу РФ наймач (за умов лізингу Лизингополучатель) зобов'язаний використовувати устаткування (майно) відповідно до укладеної угоді та її призначенню.

Законодавством РФ передбачено зміну умов договору, і навіть його дострокове розірвання, яке допускається за згодою сторін.

Статтею 87 Основ загалом регулюється порядок викупу орендованого устаткування, а статтею 88 передбачені особливості окремих видів оренди - і інші норми, які можна використовувати й в лізингових операціях.

Участь зовнішньоекономічної діяльності підприємств і закупівельних організацій РФ через лізингову форму дедалі більше вимагає розширення уніфікації правовим регулюванням лізингового механізму.

Формування світового лізингового ринку, врегулювання лізингових

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація