Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Математичне програмування і моделювання економіки і потребу керувати


Реферат Математичне програмування і моделювання економіки і потребу керувати

року міністерство освіти РФ

Санкт-Петербурзька Лесотехническая академія їм. З. М. Кірова


Кафедра: математичних методів і моделювання економіки і потребу керувати


Курсова робота з математичного програмування і моделювання економіки і потребу керувати.


Виконала: студентка ФЭУ, II курсу, 4 групи

д/о, напрям 521500

менеджмент

Гузеева Ольга

Зачётная книжка № 600033

Викладачі: П. М. Коробов, А. А. Моїсєєв


Санкт-Петербург

2002 рік

Методологія математичного моделювання асортиментної завдання (завдання оптимізації програми випуску продукції з асортименту).


Етапи вирішення завдань:

  1. вибір проблеми рішення;

  2. постановка ж проблеми і розробка экономико-математической моделі (ЭММ);

  3. вибір методу рішення;

  4. виконання рішення;

  5. аналіз результату проведення експерименту;

  6. впровадження результату, отриманого внаслідок досвіду.

Завдання оптимізації:

  1. забезпечення балансовою ув'язування між знаннями з випуску продукції різних видів тварин і наявністю виробничих ресурсів (сировину, матеріали, машинне час, працю, енергія тощо. п.);

  2. забезпечення максимального економічного ефекту під час використання виробничих ресурсів;

  3. проведення експерименту (повтори рішення за изменённых умовах, щоб створити альтернативні варіанти і вибрати їх найприйнятніший).

Під оптимізацією програми випуску продукції з асортименту розуміються такі обсяги випуску різної продукції, що забезпечують отримання максимальної економічного ефекту від всієї продукції.


Умови завдання: для підприємства є вільні ресурси: сировину, матеріали, машинне час, трудові тощо. п. У умови завдання відомі фонди виробничих ресурсів на запланований період, норми їх витрат за одиницю (десяток, сотню чи комплект продукції), і навіть відомі показники прибуток від реалізації продукції. Знайти програму випуску продукції з асортименту, що забезпечує максимальну сумарну прибуток за її реалізації.


Види виробничих ресурсів Фонди виробничих ресурсів на запланований період Норми витрат виробничих ресурсів на одиницю продукції

Р1 …………….. Рj ……………… Рn

1

.

.

.

r

.

.

.

R

bj

.

.

.

br

.

.

.

bR


A=[arj]Rx n


Критерій оптимальності

з1 ……………… зj ………………. зn


j – індекс виду продукції;

Pj – види продукції;

r – індекс виду виробничих ресурсів (від 1 до R);

br – фонд r-производственного ресурсу;

arj – норма витрат rj-производственного ресурсу;

зj – критерій оптимальності; його сутність у тому, що це економічний, техніко-економічний показник, що у умови завдання для судження про оптимальності вирішення;

xj –кількість продукції Pj.

Х=(х1, x2…xj…xn) – оптимальна програма випуску продукції з асортименту.

Критерій оптимальності:

Система обмежень:

Сумарні витрати r-производственного ресурсу виконання всіх n видів продукції ні перевищувати фонди цього ресурсу, яким підприємство володіє на запланований період.

Економічне утримання і математичне моделювання розподільних нетранспортних завдань.


I. Відома програма виконання своєї продукції період. Ця програма можуть виконати різними верстатах, і навіть відомі фонд ефективного робочого дня кожного виконавця, годинна продуктивність кожного виконавець під час вироблення кожного виду продукції. Відомі витрати з виконання продукції в різних виконавців.

і – індекс виконавця (окремої машини, робочого, цеху, ділянки), i=1,2…m;

j – індекс виду продукції (роботи), j=1,2…n;

m – кількість робочих (верстатів);

n – число видів продукції (робіт);

bі – фонд ефективного робочого дня i-исполнителя в планованому періоді в годиннику;

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація