Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Імітаційне моделювання показників мобільного бюджетування підприємств ремонтного сектора вагонного господарства


Реферат Імітаційне моделювання показників мобільного бюджетування підприємств ремонтного сектора вагонного господарства

у часі є безперервний «>трехтактний» цикл, де планування наступного року період виготовляють основіплан-факт аналізу виконання бюджету звітний період (Малюнок 1.1).

Малюнок 1.1 Бюджетний цикл

Отже, бюджетний цикл — це часу з початку 1-ї стадії бюджетного процесу, тобто складання зведеного бюджету, до завершення 3-й стадії —план-факт аналізу виконання зведеного бюджету. У ідеалі у компанії бюджетний процес має бути безперервним, тобто завершення аналізу виконання бюджету звітний період має збігатися у часі з розробкою бюджету наступного періоду.

Головною умовою забезпечення безперервності бюджетного процесу є правильна методологія проведення «наскрізного»план-факт аналізу виконання бюджету, з урахуванням якого формуються цифри бюджетних показників наступного періоду, тобтоплан-факт аналіз — це й відправна, і завершальний стадія бюджетного циклу, який, в такий спосіб, «повертається назад».

Мінімальний бюджетний період – одиниця виміру бюджетного періоду (квартал, місяць, декада, тощо) за видами бюджетів.

1.2 Система організація бюджетного управління, прийнята компанією ВАТ «РЗ»

На залізничному транспорті робота з постановці системи бюджетування ведеться від 2003 року. За цей період:

1) Затверджено розробленаВНИИЖТом спільно з фахівцями Департаменту фінансів МШС Росії Номенклатура витрат основних видів господарську діяльність залізничного транспорту (наказ МШСPoccии від 20.09.03 №68).

2)Аудиторско-консультационной групою "Розвиток бізнес-систем" (ЗАТАКГ "РБС") спільно з фахівцями галузевих департаментів, залізниць та інших філій ВАТ "РЗ" розроблений альбом форм "Система бюджетного управління ВАТ "РЗ" і регламент заповнення.

3) ЗАТ "Ернст енд Янг" з участюВНИИЖТа розроблена єдина аналітична форма внутріфірмової управлінської звітності "7-му", що містить повну інформацію, необхідну формування всіх видів бюджетів підрозділів ВАТ "РЗ".

4)ВНИИЖТом розроблено Методичні рекомендації із планування витрат, загальних всім місць виникнення витрат і деяких видів робіт, і загальногосподарських витрат у відособлених підрозділах лінійного рівня, затверджених й надіслано на залізниці для практичного застосування.

5) Протоколом засідання Ради директорів від 30 червня 2004 року затверджені Положення «Промотивационном бюджеті відкритого акціонерного товариства «Російські залізниці» і «Про бюджет розвитку філій і структурних підрозділів відкритого акціонерного товариства «Російські залізниці» та інші.

Повноцінну систему бюджетування у такому складної виробничо-фінансової системі, як залізничному транспорті, можна лише під час проведення послідовного добре осмисленого комплексу взаємозалежних заходів.

Для успішної розробки й реалізації будь-який системи, як відомо, необхідна, передусім, єдина концептуальна основа, тобто єдине розуміння те, що повинна являти собою система, тоді вона грунтуватися і яким її головне призначення.

ВченіВНИИЖТа визначають основну мета постановки бюджетування на ВАТ «РЗ» на етапі – оптимізація корпоративного управління ресурсами ВАТ "РЗ" у реальному режимі часу задля забезпечення фінансову спроможність окремих видів діяльності (бізнесу), що в результаті має сприяти підвищенню фінансової стійкості ВАТ "РЗ" загалом.

Здійснити поставленої мети можливо, за успішне вирішення за намічений конкретний період комплексу завдань.

До першочергових завдань ставляться:

- оптимізація (з урахуванням правильно вибраних пріоритетів) розподілу всіх видів витрат, включаючи спільні смаки й загальногосподарські, за видами діяльності (бізнесу) видам робіт й підрозділами ВАТ "РЗ", встановлення цій основі лімітів і нормативів витрат, перевищення яких має можуть свідчити про неблагополучному стан справ у виконавців. І тут виконавці повинні знайти внутрішні резерви щоб заодно вкластися у встановлені ним ліміти витрат;

- встановлення обгрунтованих нормативів рентабельності чи ефективності за видами діяльності (бізнесу), видам робіт й підрозділами ВАТ "РЗ", які забезпечують стійке фінансове становище корпорації у цілому;

- забезпечення фінансової прозорості, оптимізація фінансових потоків, досягнення збалансованості джерел надходження коштів та його використання;

- зміцнення фінансової дисципліни разом із дієвою системою мотивації праці за внесок у збільшення фінансової стійкості корпорації у цілому, проведення постійного моніторингу й контролю над зміною фінансової ситуації, починаючи з лінійного рівня.

Рівень деталізації бюджетної моделі не може змінюватися залежно від складності поставлених управлінських завдань, а саму систему бюджетування з розвитком корпорації може реорганізовуватися як і методичному, і у технічному плані.

У основу бюджетною системою ВАТ «РЗ» покладено механізмбюджетно-риночной мотивації (>БРМ), який поєднуєбюджетно-сметное фінансування на планові обсяги будівельно-монтажних робіт (з установленою якістю), і наступне додаткове мотиваційний фінансування за досягнутіпроизводственно-финансовие результати з допомогою надпланової виручки від перевезень й іншим діяльності, зниження собівартості перевезень і питомих витрат виконання ремонтних робіт, поліпшення якісних показників, безаварійності та безпеки, підвищення економічну ефективність з усіх видів діяльності.

Додаткове фінансування (фонд мотивації) враховується у бюджеті мотивації наступного періоду й вступає у розпорядження філії від використання засобів у установленому порядку у трьох напрямах:

- матеріальним стимулювання персоналу;

- в розвитку виробництва;

- на зарплату.

Розподіл мотиваційного фонду, отриманого філією, за своїми структурних підрозділах і одиницям може виконуватися лише з використанням принципів внутрішньогосподарського госпрозрахунку - по фактичним результатам виконання ключових показників економічну ефективність, специфічних кожному за конкретного господарства, цехи і таке інше.

З метою створення фінансових гарантій на формування мотиваційного фонду по фактичним результатам роботи підрозділів у плані передбачається для мотивацію: у бюджеті витрат, інвестиційному в бюджеті і нерозподіленого прибутку.

Бюджетне планування виходить із затверджених органами управління ВАТ «РЗ» місії і цілей, корпоративної стратегії і частка довгострокових планів розвитку акціонерного товариства.

Стартовими (вихідними) матеріалами для бюджетного планування є довгострокові стратегічні орієнтири й формує відповідні їм цільові параметри по об'ємним, якісним, фінансовим й фактично економічним показниками, і навіть економічні нормативи (зокрема нормативи витрат за вимірювачі по укрупненим видам робіт). У відносинах із функціональними філіями застосовується механізм внутрішніх розрахункових ціни одиницю продукції (робіт, послуг), споживаних ВАТ «РЗ», які можна використовуватимуться формування бюджетів заводів «>Желдорреммаш», «>Вагонреммаш» тощо, а бюджетів філій «>Рефсервис», «>Трансконтейнер» - спеціальні розрахункові тарифи.

Нині, коли лінійні підприємства є структурними одиницями філій ВАТ «РЗ», немає закінченою продукції, обсяги роботи визначаютьсяобщесетевими потребами у забезпеченні обсягу перевезень та безпеки перевізного процесу. Тому підприємства цього управління можуть самостійно розробляти бюджети виробництва, - у яких вказуються основні об'ємні і якісні показники роботи підприємства міста і необхідні працю задля забезпеченняобщесетевих потреб у перевезеннях вантажів і пасажирів ідиверсификационной діяльності підприємства, бюджети запасів і закупівель, де визначається потреба у матеріалах немає жодного запасних частинах за номенклатурою і вартості, необхідні виконання бюджету виробництва, бюджети витрат – видатки матеріальні і працю на поставлене роботи вистачить відповідно до статтями Номенклатури витрат і калькуляціями на конкретні види робіт. Нині методологія розробки, аналізу та контролю бюджетів одне з актуальних завдань управління діяльністю структурних підрозділів ВАТ «РЗ», визначення рівня фінансової відповідальності кожного їх.

Структурні підрозділи ВАТ «РЗ» (лінійні підприємства) у "справжній організаційну структуру управління корпорацією є «центрами витрат», тому оптимізація витрат всього перевізного процесу можлива саме у первинному рівні, причому у існуючої системи інформаційного забезпечення галузі – у реальному режимі часу.

Впровадження системи бюджетування на ВАТ «РЗ» зажадало розробки і затвердження Регламенту бюджетного управління і Методики формування та консолідації показників операційних та фінансових бюджетів ВАТ «РЗ».

Регламент визначив принципи документообігу системи бюджетування, і навіть лад і терміни формування, узгодження затвердження, ідучи коригування бюджетів, і контрольних звітів.

У регламенті визначається схема формування бюджетних показників, взаємодія структурних підрозділів при постійному контролі й аналізі виконання бюджетів, і навіть їх узгодженні і консолідацій.

Бюджетні завдання для ВАТ «РЗ» формують кількісним вираженні цільові завдання економічної, фінансової та виробничої діяльність у відповідності зі стратегічної програмою розвитку компанії на запланований період.

Бюджетні показники можна розділити умовно на дві групи – показники, безпосередньо які у бюджетних формах як бюджетних статей (прямі показники) і екологічні показники, виведені розрахунковим шляхом з прямих бюджетних статей (розрахункові показники).

Під час упорядкування бюджетів структурними підрозділами необхідно враховувати, що цільові значення «прямих» показників в бюджетних формах мають бути дотримані, а «розрахункові показники можуть плануватися і оцінюватися незалежно від формування бюджету.

За регламентом процес планування й узгодження бюджетів у системі бюджетного управління ВАТ «РЗ» проходить за всім рівням управління, відповідно до організаційно - функціональної структурою ВАТ «РЗ»:

1) Центральний апарат ВАТ «РЗ».

2) Територіальний філія – залізниця.

3) Відділення залізниці, дорожня дирекція чи лінійне підприємство дорожнього підпорядкування.

4) Структурна одиниця (лінійне підприємство) у підпорядкуванні відділення дороги, дорожньої дирекції, функціонального філії.

5) Дирекції ВАТ «РЗ», і навіть функціональні філії, перебувають у прямому підпорядкуванні ВАТ «РЗ».

6) Функціональний філія у прямому підпорядкуванні ВАТ «РЗ» чи підпорядкуванні Дирекції ВАТ «РЗ».

Реалізація бюджетного управління ВАТ «РЗ» здійснюється за кроків, у кожному у тому числі передбачено одне чи навіть кількох дій у межах кожної з підсистем бюджетного управління. Сам процес бюджетного управління здійснюється послідовним виконанням кроків і чи відповідних дій. Послідовність виконання дій, вхідні дані (вихідна інформація), отримуваний результат, строки й відповідальні в кожному дії закріплюються в документах «Про регламенті бюджетного управління у ВАТ «РЗ», «Про відділах бюджетування філій».

У першому етапі розробляються бюджетні завдання для ВАТ «РЗ» загалом, містять загальні цільові параметри, які слід досягти в плановому періоді.

За підсумками затверджених бюджетних завдань ВАТ «РЗ» формуються бюджетні показники для територіальних і функціональних філій. Розраховуються потреби у виробництві продукції, виконання, вказівки послуг з урахуванням заявок з інших департаментів і територіальних філій (залізниць) і визначаються цільові завдання – обсяги продажу, обсяги виробництва, фінансові показники в кожному територіальному і функціональному філії.

На рівні територіальних філій відбувається розподіл бюджетних показників по відділенням, дорожнім дирекціям і лінійним підприємствам.

На останньому етапі відбувається узгодження показників між територіальними і функціональними філіями ВАТ «РЗ».

Аналіз наведеної у регламенті схеми формування бюджетних завдань показує, що бюджетування ведеться «згори – вниз». У цьому роль і значення у формуванні бюджетів структурних підрозділів, що є сутнісно центрами відповідальності держави і центрами виникнення витрат, мінімальна. Можливість здійснення зустрічного планування (згори – вниз» і «знизу вгору») дозволить узгодити мети окремих лінійних підприємств із основними цільовими завданнями відділень доріг, залізниць та компанії, у цілому й тимчасово підвищити зацікавленість структурних підрозділів у виконанні бюджетних показників.

У основу системи бюджетного управління ВАТ «РЗ» закладено такі принципи:

- повнота;

- взаємопов'язаність;

- контрольованість;

- поділ відповідальності;

-иерархичность;

- планування витрат через обсяги;

- наступність.

Розроблена методика формування бюджетів включає перелік бюджетів, і їх взаємозв'язок, лад і послідовність заповнення бюджетних форм.

До складу зведеного бюджету компанії крім стандартних видів бюджетів – бюджету продажів, бюджету виробництва, бюджету витрат, бюджету запасів і закупівель, бюджету інвестицій, бюджету прибутків і витрат, бюджету руху коштів і прогнозованому балансі розробити й подати включені бюджет собівартості, бюджет розрахунків із дебіторами і кредиторами, бюджет податків, бюджет кредитів і позик і бюджетом мотивації.

Далі розглядаються існуючі бюджети у системі ВАТ «РЗ».

Бюджет витрат – призначений для планування витрат у системі бюджетного управління ВАТ «РЗ», яку здійснювався за статтями і елементам витрат, ні з використанням вимірників відповідно до «>Номенклатурой витрат основних видів діяльності залізничного транспорту».

Форма «Бюджет витрат» забезпечує можливість угруповання статей витрат з господарствам, видам діяльності, видам надання послуг (>общесетевие або інші).

Для підбиття результатів і аналізу в кожному господарству використовуєтьсяАгрегированное додаток до форми «Бюджет витрат», що виокремлює витрати з господарствам ВАТ «РЗ» у вигляді, яка потрібна на аналізу.

Конкретне підрозділ заповнює лише статті, безпосередньо які стосуються своєї діяльності.

Розрахунок суми витрат статей, визначальних прямі витрати (крім амортизації і капітального ремонту) виконується з допомогою вимірювачів і нормативів витрат на вимірювач.

>Измерителями називаються показники, відбивають обсяг операцій, що породжують витрати з цій статті. Нормативи витрат показують обсяг витрат, що припадає на вимірювач (одиницю обсягу операції). Розрахунок вимірників виробляється уБюджете виробництва.

Для обліку підвищення цін між базовим періодом, і бюджетним періодом використовуєтьсяиндекс-дефлятор.

Бюджет прибутків і витрат (>БДР) призначений для узагальнення інформації про доходи та витратах підрозділи і виведення планованого фінансового результату діяльності з іншим (локальним) продуктам і послугам.

У бюджеті враховуються доходи по іншим (локальним) продуктам і послугам, витрати з бюджету собівартості про собівартості по іншим (локальним) продуктам і послугам і навіть про витрати з військово-транспортних перевезень та інших мережним послуг, доходи і, що з реалізацією ТМЦ, податки, що відносяться на операційні витрати,внереализационне витрати, і навіть плануються інші доходи і.

Бюджет мотивації – призначений до розрахунку мотиваційних відрахувань та напрями в розпорядження структурних підрозділів для матеріальним стимулюванням діяльності. Формування мотиваційного бюджету здійснюється з допомогою позитивного фінансового результату понад запланованого у частині додаткових дохідних надходжень і тенденції зниження витрат. У бюджеті відбивається надплановий позитивний фінансовий результат від іншої реалізації по нерегульованим цінами, економія витрат, і навіть економічна відповідальність за виробничі недогляди у роботі.


1.3 Формування й виконання бюджетних завдань у структурі ВАТ «РЗ»

Розробка і доведення бюджетних завдань (показників) до відповідних структурних підрозділів у цілях подальшого формування бюджетів є у реалізації бюджетного процесу задля планованого періоду.

Бюджетні завдання складаються з багатьох показників і заданих їм в плановому періоді цільових значень. Показники діляться ми такі групи:

- прямі показники. Це показники, безпосередньо які у бюджетних формах як бюджетних статей. Під час упорядкування бюджетів структурні одиниці прагнуть сформувати бюджети в такий спосіб, щоб цільові значення прямих показників для відповідної форми дотрималися;

- розрахункові показники, виведені розрахунковим шляхом з прямих бюджетних статей. Дані показники плануються і оцінюються фінансовими, економічними і виробничими підрозділами незалежно від формування бюджетів.

Бюджетні завдання є цільовими значеннями, для досягнення яких орієнтовані структурні

Схожі реферати:

Навігація