Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Статистичні показники у м'ясному скотарстві


Реферат Статистичні показники у м'ясному скотарстві

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
зокрема рослинництва, спеціалізацією виробництва та природны ми умовами. Ці чинники дають можливість производ ства кормів та збільшення використання їх, і навіть інших материаль ных і трудових ресурсів у розвиток тваринництва: уве личения чисельності тварин і звинувачують підвищення їх продуктив ности.

Найважливішим чинником виходу продукції животноводст ва та продуктивності сільськогосподарських тварин явля ется стан кормової бази тваринництва і кормових ресурсів. Статистика вивчає показники надходження, і нали чия кормів, забезпеченості ними, руху, і споживання кормів.


У цьому курсової роботі мною використовувалися такі показники (з їхньої підставі здійснювалася угруповання):


  1. Природні й економічні умови Кулундинской зони.

Територія Новосибірській області становить 17,8 млн га, характеризується різноманітними поєднаннями природних і стабільності економічних умов.

Кулундинская зона займає територію північної Кулундинской степу, що у південно-західній частині Новосибірській області. Клімат засушливий. Річне кількість опадів коштує від 250 мм на більшу частину зони до 350 мм Сході. Три чверті їх випадає у тепле сезон. Літо характеризується високими температурами з сухим повітрям. Сума температур повітря вище 10З сягає 2200З, гидротермический коэффициент-0,6 проти 1,4 в північних ра-йонах області. Зима холодна, малосніжна, з вітрами. Ґрунти промерзають до 1,5-1,7 м. Навесні, восени і навіть взимку спостерігається видування грунтів, особливо легких (південь Кулунды). Безморозный період триває 120-130 днів. Вегетация рослин можлива 150 днів. Засушливость клімату визначає коливання врожаю культур різноманітні років.

Засушливость клімату Кулунды, за умови щодо високого залягання грунтових вод, сприяє засолению грунтового покрову, розвитку вітрової ерозії грунтів. Через війну 610 тис. га орних угідь эродировано, що становить понад половину площі ріллі зони.

Кулундинская зона характеризується високим рівнем сільськогосподарської освоенности території (81%), малої облесенностью (майже п'ять%), незначною заболоченностью (4%). Зона займає 20% території, 24% сільськогосподарських угідь, 26% ріллі та 22% сінокосів та пасовищ області.

У структурі сільгоспугідь рілля і цілком природні кормові угіддя займають приблизно на 50%. Економічну оцінку ріллі по валової продукції растениеводства-73 бала, кормових угодий-8 балів.

Молочно-мясное скотарство займає 20-25% у структурі товарної продукції. У районах і Кулундинской зони зосереджено близько 20% ВРХ, зокрема 15% корів області. Виробляється 10-15% молока і по 15% яловичини. Останніми роками у сільськогосподарських підприємств Кулундинской зони різко зменшилося поголів'я всіх видів худоби, особливо овець, збільшилося лише кількість птахи. У населення, навпаки, збільшилося поголів'я ВРХ і свиней.

Поруч із скороченням в підприємств поголів'я ВРХ знизилася продуктивність великого скотарства. Так було в 1990 року середні удої районами Кулундинской зони коливалися не більше 2,4-2,6 т, а останні годы-1,9-2,3 т.

Рівень рентабельності (збитковості) фінансово-господарську діяльність коливається за роками та районам. У 1993 р. з'явилися перші 6 збиткових господарств- в Чистоозерном і Купинском районах, і кількість продовжує зростати й у час.

Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація