Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами


Реферат Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
Ві можете створити посилання на звіти, зроблені в текстовому процесорі, на електронні таблиці, графіки і інші матеріали, розміщені як на локальних накопичувачах, то й на мережних вузлах Internet чи intranet. Тоді користувач зможе просто вибрати посилання й переглянути відповідну інформацію. Ві, звичайно, також можете без роботи пересилати матеріали вашим колегам за допомогою електронної пошти. Якщо необхідно терміново помістити матеріали в мережі, Project 98 може експортувати деяку обмежену кількість даних у форматі HTML. Для тихий, хто має уже немає intranet, у Project 98 входити копія Microsoft Personal Web Server.

Незважаючи на великий об’єм доступної в останній момент інформації екран аж ніяк не хаотичний. Користувачі Outlook, безсумнівно, відразу ж впізнаються View Bar (Панель Вигляд), розташовану в лівій частині екрана, за допомогою якої ві можете вибрати один з багатьох графіків. Добре задіяні значки, названі тут Indicators (Індикатори), швидко надають корисні, а годиною й дуже важливі підсказування й матеріали, що стосуються окремих завдань. Вони доступні в декількох режимах перегляду, проте найбільше помітні в режимі Project Plan (план Проекту), що показує схему активного згортуваного проекту. Серед значків є маленький жовтий значок, що сповіщає вас про ті, що до задачі залучена записка; інший значок вказує тих, що ві поставили гиперпосилання; третій - що завдання прострочена; четвертий вказує періодичну завдання й так далі.

Роздрук із програмного забезпечення для керування проектами, як правило, справа непроста, хоча й дуже важлива. «Великі гулі» часто віддають перевагу паперові копії; роздруківки можуть бути також використані при коригуванні деталей чи залишкового розгляду планів на зборах. Знайдеться декілька проектів настільки компактних, щоб вміститись на листі горизонтальної чи вертикальної орієнтації, не виходячи за його межі. Для цого режим преси «просити» програму стиснути роздруківку до заданої вами кількості станиць, й, таким чином, роздруківка акуратно поміщається на викликаному просторі, скорочуючи розмір величезного графіка PERT на 50%, бо й понад.

Планування:

- розвинена система опису властивостей завдань й їхніх взаємозв'язків дозволяє побудувати модель, максимально наближену до реальності;
- гнучкі засоби ресурсного планування й вирівнювання перевантажень допомагають найбільше оптимально розподілити задачі між виконавцями;
- по існуючих методиках Ві можете не лише розрахувати вартість проекту, але й й проаналізувати можливі шляхи її зменшення.

Контроль виконання:

- автоматизовані засоби підготування звітів, розвинена система збору інформації від членів проекту дають можливість завжди матір достовірні зведення про стан проекту;
- можливо "запам'ятовувати" поточний стан проекту для подальшого аналізу (до 10 знімків).

Аналіз:

- потужні, вмонтовані засоби аналізу поточного стану проекту й тенденцій його розвитку дозволяють визначити тієї момент, коли необхідно оперативне втручання в хід виконання проекту;

- широкі можливості імпорту / експорту даних (MS Excel, MS Access, ODBC) забезпечує можливість застосування зовнішніх програм для додаткового аналізу.

Керування змінами:

- Ві можете спрогнозувати наслідки коригувацького впливу на поточний проект й проекти організації, оцінити його ефективність;

- прийнявши рішення, ві зможете швидко довести його до виконавців й проконтролювати його виконання.

Завершення:

- система дозволити не лише підготувати підсумкові документи, проаналізувати ефективність реалізації проекту, але й й зберегти проект в архіві. Надалі Ві можете використовувати проект чи його фрагменти.


Використання в якості мови макросів MS Visual Basic 5.0 for Applications й відкритий формат даних відчиняє широкі можливості для розробки користувацьких функцій й інтеграції Microsoft Project-98 з програмним забезпеченням, використовуваним в організації.

Відмінною рисою Microsoft Project є реалізація концепції багатопроектного планування (можна об'єднувати до 1000 проектів) й широкі можливості по організації групової роботи.

  1. Використовуючи корпоративний Web-сайт (чи Personal Web-site з комплекту Microsoft Project-98) можна ефективно організувати групову роботу. При цьому реалізуються усі функції, що й при використанні електронної пошти.

  2. Ві можете реалізувати функцію послідовного узгодження поточного проекту, пославши план проекту по електронній пошті одному адресата чи групі, указавши порядок проходження.

  3. Можливість вставляти в якості окремих завдань зовнішні проекти відчиняє значні можливості по:

Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація