Тема роботи: >Измерительние шкали в математичному моделюванні. Теорія прийняття рішень. Мета роботи: розглянути вимірювальні шкали в математичному моделюванні; введення у теорію прийняття рішень. 1. >Измерительние шкали в математичному моделюванні вимірювальна шкала математичне моделювання Існує 4 вимірювальні шкали: 1. Шкала найменувань (>полинальная). 2. >Порядковая (>ранговая чи ординарна). ...

(Читати…)

Завдання 1.2 Цех хлібозаводу із виробництва борошна уклав угоду з >мини-пекарней щодо постачання щодня 300 кг житнього та пшеничного борошна, причому пшеничного - щонайменше 50%. Зерно, яке надходить до цеху, відбувається на ньому обмолот, помел й упаковки борошна. >Трудозатрати (в людино-годинах) на зазначені операції представлені у таблиці: Операція

(Читати…)

>МОДЕЛЮВАННЯ НА >ЕОМ >ВИПАДКОВИХ >ВЕЛИЧИН І >ВИПАДКОВИХ >ПРОЦЕСІВ Зміст >Вступ 1. >Принципи >моделювання на >ЕОМ >випадкових >елементів 2. >Моделювання >випадкових величин з >заданими >ймовірнісними характеристиками >Моделювання >випадкових величин, що >приймають >дискретні >значення >Моделювання >випадкових величин з >заданими >щільностями >імовірностей методом >обернених >функцій >М...

(Читати…)

Українська >академія >банківської справ >Національного банку України Кафедра >економічної >кібернетики >КУРСОВА >РОБОТА із >дисципліни «>Моделювання >економічної >динаміки» «>Моделювання оптимального >розподілу >інвестицій за >допомогою >динамічного >програмування» >Виконала: студентка 5-го курсу >групи >ЕК-21 Бабенко Т. М. >Нормоконтроль: >канд. >фіз.-мат. наук >Братушка >С.М

(Читати…)

>КУРСОВА >РОБОТА На тему «>Моделювання >оптимальної >стратегії >заміни >обладнання за >допомогою >динамічного >програмування» >Суми – 2006 >Вступ У наш годину наука >приділяє >велику >увагу >питанням >організацій і >керування, >це приводити до >необхідності >аналізу >складних >цілеспрямованих >процесів под >кутом >зору >їхньої >структури і >організації. >Потреби практики >викликали до життя >спеціальні >ме...

(Читати…)

Завдання 1. Оцінка взаємозв'язків і залежностей  1.1 Аналіз залежностей з допомогою діаграм Побудувати діаграми, що дають залежність обсягів роздрібного товарообігу від часу: в табл. 2 виділити за перших шість шпальт, викликати «Майстер діаграм», визначити місце для діаграми, вибрати тип діаграми і послідовно всі необхідні кроки. Проаналізувати отримані результати, зіставляючи динаміку обсягів товарообігу за різні роки. Вида...

(Читати…)

Зміст Завдання 1Завдання 2 Список літератури Завдання 1 >Стоимостной МОБ включає п'ять галузей: 1. важка промисловість; 2. легкої промисловості; 3. будівництво; 4. сільське і лісове господарство; 5. інші галузі. 1) Необхідно скласти плановий МОБ, якщо попит на кінцеву продукцію наступного року в усіх галузях збільшиться на (>4+n)%. 2) Простежити ефект поширення...

(Читати…)

Формування й перевірка гіпотез У логіці методи міркувань діляться на два класу: дедуктивні висновки та правдоподібні міркування (чи >недедуктивние висновки). На виконання дедуктивних висновків необхідні деякі правила логічного висновку; цих правил визначено математичної формальної системою, з допомогою якої моделюються міркування та значною мірою відповідають правилам логічного висновку, які використовуються у суворих математичних доказах. ...

(Читати…)

>Державний >вищий >навчальний заклад Українська >академія >банківської справ >Національного банку України Кафедра >економічної >кібернетики Тема >курсової роботи: «>Оптимізація портфелю >цінних >паперів (із >урахуванням >ризиків)» >Виконав студент 4 курсу >групи >ЕК-41 О.Г. >Самченко 14.04.2008 >Керівник О.В. >Меренкова >Побудова та >зміст документа >відповідає

(Читати…)

>ОСНОВНІ >ПОЛОЖЕННЯ >СТАТИСТИЧНОГО >МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ >ЗВ'ЯЗКУ 1. >Процедури та >особливості >моделювання систем >зв’язку на >ЕОМ >Моделювання – >це метод >наукового >пізнання, при >використанні >якого >досліджуваний >об'єкт >заміняється более >простішим >об'єктом (його >математичною >моделлю) й як результат >вивчення >моделі >виникає нова >інформація про >оригі...

(Читати…)

Назад 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 80 Вперед

Навігація