>Задачі >максимізації та >оптимізації >діяльності підприємства 1. >Найпростіша завдання на >максимізацію >прибутку >компанії >Компанія >робить два >продукти в >кількості >x1 й >x2 тонн за >місяць >відповідно. Тонна Першого продукту приносити 12 тис. грн.. >прибутку, а тонна іншого – 8 тис. грн. >Виробничі >потужності >компанії >дозволяють >випускати не понад 100 тонн двох >продуктів разом, при цьому >виробництво Першог...

(Читати…)

ЗАПРОВАДЖЕННЯ   У різних напрямах проводяться теоретичні дослідження у сфері економічної динаміки. Усі динамічні макромоделі, як аналітичні, і допускають лише кількісні дослідження, можна умовно розділити на дві групи. До першої ставляться моделі економічного зростання, до другої - моделі економічного циклу, або, ширшому сенсі, економічних коливань. Вивченням економічних циклів займалися такі видатні економісти ...

(Читати…)

>СОДЕРЖАНИЕЗапровадження 1. Постановка завдання лінійного програмування 1.1 Форми завдання лінійного програмування 1.2 Перехід до канонічної формі 2. >Симплекс-метод 2.1 Теоретичні основи >симплекс-метода 2.2 Прямий алгоритм симплексного методу 3. Метод >Гомори 4. Математична і технічна завдання. Програмна реалізація. Опис проекту 4.1 Запуск 4.2 Опис графічного інтерфейсу 4.3 ...

(Читати…)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ >КАЗАНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ >ТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ їм. О.Н. Туполєва >ФИЛИАЛ «СХІД» >Расчетно-графическая робота з дисципліни «Розробка виробничих та управлінські рішення» Варіант 17 >Виполнил: ст. грн. 21404 Овчинникова О.В. Перевірив: >Гашева М. В. Чистополь 2009 Рішення завдання >симплексним методом >Симплекс метод- ц...

(Читати…)

>СОДЕРЖАНИЕ Зміст Запровадження 1. Теоретична частина 1.1 Теоретичні основи прикладного регресійного аналізу 1.2 Перевірка передумов і припущень регресійного аналізу 1.2.1 Перевірка випадковості 1.2.2 Перевірка стаціонарності 1.3 Виявлення викидів в вибірці 1.4 >Мультиколлинеарность змінних 1.4.1 Рекомендації з ліквідації >мультиколлинеарности 1.4.2 Довірчі інтервали для рівня...

(Читати…)

ЗапровадженняЗначення дослідження російської інфляції Багато країн колишнього "соціалістичного табору у процесі проведення економічних перетворень зіштовхнулися з феноменом високої інфляції. Оскільки, зазвичай, ці країни у попередній період характеризувалися порівняльної цінової стабільністю, такий досвід високої інфляції був серйозним випробуванням для економіки, й фактично економічним суб'єктам знадобилися значних зусиль, що...

(Читати…)

>МІНІСТЕРСТВО >ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ >КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ >ДЕРЖАВНИЙ >ПОЛІТЕХНІЧНИЙ >УНІВЕРСИТЕТ >ІМ. М. >ОСТРОГРАДСЬКОГО >Контрольна робота із >дисципліни „>Економічне >моделювання” студентки >групи Ф 06 1 із >економічного факультету >КДПУ >Максимової Ольги >Геннадіївни >Перевірила >Касич Алла >Олександрівна >Кременчук 2008 План >Вступ 1. >Особливості >застосування >т...

(Читати…)

Контрольна робота з курсу «Теорія ігор» 1. Знайдіть рішення щодо домінуванню у цій грі: 2. >Заполните пропуски в таблиці те щоб у цій гру чистих стратегіях було б 3 рівноваги по >Нешу. Знайдіть усі рівноваги в змішаних стратегіях (у будь-який спосіб). стратегія гра рівновагу a

(Читати…)

>СОДЕРЖАНИЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 1. >КРАТКОЕ >ОПИСАНИЕ ТОВ «>ДУБРОВЧАНКА+» 1.1 Історична довідка 1.2 Характеристика підприємства 1.3 Організаційна структура і статистичні дані 2. >ПРИМЕНЕНИЕ >МЕТОДОВ >ЛИНЕЙНОГО >ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИ ВИРІШЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ >ЗАДАЧ 2.1 Поняття лінійного програмування 2.2 Побудова і рішення >ЭММ з прикладу ТОВ «>Дубровчанка+» 3. >ПРИМЕНЕНИЕ >ТЕОРИИ >ТРАНСПОРТНОЙ ЗАВДАН...

(Читати…)

1. Визначити нижню й верхній ціну гри, заданої платіжної матрицею Чи має гра >седловую точку? Рішення: Знайдемо з кожної рядку платіжної матриці мінімальне число >і = >min (>і1, >і2, >і3) – це гарантований виграш гравця При виборі їм відповідної стратегії. Щоб самому отримати максимально можливий гарантований виграш, гравец...

(Читати…)

Назад 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 80 Вперед

Навігація