Запровадження >Имитационное моделювання грунтується у прямому описі >моделируемого об'єкта. Істотною характеристикою таких моделей є структурне подобу об'єкту і моделі. Це означає, кожному суттєвого з погляду розв'язуваної завдання елементу об'єкта ставлять у відповідність елемент моделі. При побудові імітаційної моделі описуються закони функціонування кожного елемента об'єкту і зв'язок між ними. Фундаменталь...

(Читати…)

ЗмістЗапровадження 1. Завдання Виконати моделювання роботи магазину, який торгує 20 видами товарів. До кожного виду товарів, середній інтервал приходу покупців рівномірно розподілено в інтервалі від 20 до70 хвилин. Середнє кількість грошей, витрачених на вид товарів, рівномірно розподілено в інтервалі від 1 до 10 гривень. Надходження кожного виду товарів має середній інтервал в 100 разів більше, ніж інтервал приходу покупців для цього ...

(Читати…)

>ЕЛЕМЕНТИ >ДИСПЕРСІЙНОГО >АНАЛІЗУ І >ТЕОРІЇ >КОРЕЛЯЦІЇ >Вступ У >більшості >розділів >математичної статистики >передбачається, що >кожний з всіх >численних >компонентів (>факторів), котрі >визначають характер >поведінки >випадкової >величини, вносити у >формування >її >значення >дуже >малий >неконтрольований >внесок, >більш-менш >однаковий за >потужністю. На >відміну від них >дисперсійному >аналізі та у >теорії >кореляції >дос...

(Читати…)

>КОНСПЕКТ з дисципліни «Математичні моделі у менеджменті і маркетингу» 1. МЕТОДИ >МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ >ОПТИМИЗАЦИИ У реальних системах управління завдання оптимізації доводиться вирішувати безпосередньо з урахуванням кількох критеріїв ефективності одночасно. У випадку завдання >многокритериальной (векторної) оптимізації ставиться так. Є безліч X різних (альтернативних) варіантів розв'язан...

(Читати…)

                    ТЕМА >МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛІ >ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДІНКИ І ПОПИТУ   Зміст Запровадження 1 Моделі розподілу доходів 2 Кількісний підхід до аналізу корис...

(Читати…)

                      Математичні моделі формування та використання запасів   Запровадження Запаси коштів виробництва є економічну категорію, притаманну товарному виробництв...

(Читати…)

Міністерство освіти і науки України Донбаська державна машинобудівна академіяКонтрольна робота з дисципліни: «>Эконометрика» Виконала: студентка грн. >ПВ >09-1з >Бурденюк О.Н. Перевірила: Гетьман І. Краматорськ 2010 1. Теоретичний питання Властивості лінійної прогресії 1. Пряма регресії завжди проходить через центр розсіювання кореляційного поля, тобто. ...

(Читати…)

>Лабораторная робота №2 >Сглаживание експонентним методом

(Читати…)

Федеральне агентство за освітою Державне освітнє установа вищого професійної освіти Московський державний індустріальний університет Інститут дистанційної освіти (>ГОУ >ИДО >МГИУ) >КУРСОВАЯ РОБОТА з дисципліни «>Экономико-математическое моделювання». На тему «>Сетевое планування і управління» Виконала: студентка групи >01Э31П >Фаттахова Р. М. Перевірив: Смирнов Р. Б.

(Читати…)

Завдання 1. Вирішити завдання лінійного програмування >симплексним методом. Варіант 3. Знайти найбільше значення функції >f(X) = - x1 - x2 + >2x3 при обмеженнях >2x1 + x2 + x3 > 2 x1 - x2 + x3 > 1, xj > 0, j = 1, 2, 3. Рішення. Наведемо завдання до канонічного виду, вводячи додаткові >неот...

(Читати…)

Назад 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 80 Вперед

Навігація