ЗАВДАННЯ 1 >Підприємство >спеціалізується на >виробництві >верхнього >жіночого >одягу. За >підсумками року його >фінансовий стан >погіршився. Це було б >викликано тім, що >споживачі >залишились незадоволені >асортиментом та >якістю >продукції, що >пропонувалась >підприємством. Тому >керівництво >розробило комплекс >заходів, >направлених на >покращання стану підприємства. У тому >числі було б >вирішено >суттєво >оновити >асортимент >продукції. >П...

(Читати…)

1. предмет економетрики Специфічною особливістю діяльності економіста є робота у умовах нестачі інформації та неповноти вихідних даних. Аналіз такий інформації вимагає спеціальних методів, що є одне із аспектів економетрики. Центральної проблемою економетрики є будування >економетрической моделі й визначення можливості її участі спрямування описи, аналізу, прогнозування реальних економічних процесів. >Эконометрика – >бистроразвивающаяся галузь н...

(Читати…)

Міністерство освіти і науки Російської Федерації Федеральне агентство за освітою Державне освітнє установа вищого професійної освіти "Магнітогорський державний технічний університет ім. Г.І. >Носова" Кафедра математичних методів у економіці>КУРСОВАЯ РОБОТА з дисципліни >Эконометрическое моделювання на задану тему: Модель і прийнята система стратифікації населення РФ >Магнитого...

(Читати…)

>Анотація >Курсова робота: ____ з., ___ рис., ___ табл., ____ >джерел. >Об’єкт >дослідження - >доходи та >витрати ВАТ ">ІнГЗК" Предмет >дослідження - >моделювання бюджету >доходів та >витрат методом >транспортної >задачі. Мета роботи - >розробка >оптимізаційної >моделі бюджету >доходів та >витрат ВАТ ">ІнГЗК". У >курсовій >роботі були >застосовані >методи >наукового >аналізу й синтезу, >порівняння,...

(Читати…)

Міністерство освіти і науки РФ Федеральне агентство за освітою Державне освітнє установа вищого професійної освіти Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут Філія м. Тулі Факультет фінансово-кредитний >КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА з дисципліни Фінансова математика Варіант №6. >Тула-2009 р.   Зміст: Завдання №1 Завдання №2

(Читати…)

Федеральне агентство за освітою Державне освітнє установа вищого професійної освіти >Пермский державний технічний університет Кафедра >МСАКурсова робота з дисципліни «Моделювання і аналіз економічних систем» на тему «Моделювання виробничого процесу, що з створенням результату інноваційної діяльності»Виконала: ст. групи >АУЦ-06 Чазова Н.А.

(Читати…)

Міністерство освіти ПМР Придністровський державний університет ім. Т.Г. Шевченка Рибницький філія Кафедра «Соціально – економічних дисциплін» >Реферат з дисципліни “Теорія систем і системного аналізу ” на задану тему: «Основи оцінки складних систем. Поняття й ті види шкал. Відпрацювання характеристик, вимірюваних у різних шкалах» Виконала студентка II курсу, >з/о спеціальності «Менед...

(Читати…)

>ИСХОДНЫЕ >ДАННЫЕ З пункту А (база) доставляється вантаж в партії 11 інших пунктів, переказаних у вихідних даних, з яких своє чергу необхідна за пункт А доставити вантаж, наприклад >возвратную тару (малюнок 1). Кількість одиниць вантажу >доставляемого із На кожен із новачків, дано у вихідних даних. Місткість одного автомобіля не перевищує 250 од. вантажу. Необхідно організувати перевезення між пунктами найменшим пробігом автомобіля.

(Читати…)

Міністерство освіти і науки РФ Федеральне агентство за освітою Державне освітнє установа вищого професійної освіти Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут Філія м. Тулі>КУРСОВАЯ РОБОТА з дисципліни «Фінансова статистика» на задану тему «>Статистический аналіз фінансового становища комерційного банку»Виконавець: Факультет: фінанс...

(Читати…)

>стохастическое моделювання і прогноз забруднення атмосфери з допомогою нелінійної регресії   А. Пашкова Зміст ЗАПРОВАДЖЕННЯ 1. >ОБЗОР І ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ 2. >МЕТОДОЛОГИЯ РІШЕННЯ 2.1 Модель 2.2 Алгоритм 3.3 Опис методів 2.4 Програма 3. >ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТІВ 3.1 Вихідні дані 3.2 Підготовчий етап 3.3 П...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 80 Вперед

Навігація