Міністерство освіти і науки РФ Федеральне агентство за освітою Державне освітнє установа вищого професійної освіти Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут Філія м. Тулі Контрольна робота з дисципліни «>Эконометрика» Тула - 2010 р. Зміст Завдання 1 Завдання 2 (а, б) Завдання 2 в Завдання 1 По підприємства...

(Читати…)

Міністерство освіти і науки Російської Федерації Федеральне агентство за освітою >ИРКУТСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ >ТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра >Автоматизированних систем >ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА до курсовому проекту з дисципліни Теорія Прийняття Рішення ЗАВДАННЯ >СОСТАВЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО >ГРАФИКА >РЕМОНТА >ИНСТРУМЕНТАІркутськ 2009 р Зміст 1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ 2....

(Читати…)

Зміст   Запровадження 1. Формулювання проблеми, у практичної області 2. Побудова моделей транспортної завдання 3. Реалізація алгоритму програми  Керівництво користувача  Укладання Список використовуваної літератури Запровадження >Линейное програмування (ЛЗ) - наука про методи дослідження та перебування >екстремумов лінійної функції...

(Читати…)

Факультет дистанційного навчання Томський державний університет системам управління і радіоелектроніки (>ТУСУР) Кафедра автоматизації обробки інформації >Курсовой проект з дисципліни "Теорія прийняття рішень" по навчально-методичному посібнику >Л.П.Турунтаева >2010г Зміст Анотація Постановка завдання Метод аналізу ієрархій Метод аналізу ієрархій що стосу...

(Читати…)

Завдання 1 За даними докладання 2 зробіть аналітичну угруповання результату Y, розбивши сукупність чотирма групи. Кожну групу охарактеризуйте числом одиниць на підгрупі і середніми показниками (). Зробіть аналіз результатів угруповання. >Вичислите парні коефіцієнти кореляції і побудуйте матрицю парних коефіцієнтів кореляції. Зробіть висновки про тісноті зв'язок між ознаками. Знайдіть лінійне рівняння зв'язку...

(Читати…)

Запровадження Транспорт – це система коштів, виділені на організації та здійснення перевезення покупців, безліч вантажів з деякими цілями. З наведене означення слід, що проблему транспорту включає велике коло питань. Попри те що, що розв'язання цих питань можна використовувати найрізноманітніші методи, є підстави думати, що в разі найефективнішими виявляться методи дослідження операцій. Транспортна мережу надає дослідникам систем шир...

(Читати…)

>МІНІСТЕРСТВО >ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ >Національний >аерокосмічній >університет ім. >М.Є. >Жуковського ">Харківський >авіаційний >інститут" Кафедра >вищої математики >УЗАГАЛЬНЕННЯ >БАГАТОПЕРІОДИЧНОЇ >ТРАНСПОРТНОЇ >ЗАДАЧІ >Пояснювальна записка до >курсової роботи із >дисципліни "Основи системного >аналізу" >ХАІ.405.440м.10О.6.040303.0704551 ПЗ >Виконала студентка грн. >44...

(Читати…)

>Завдання № 1 >Визначення >необхідного числа >спостережень Постановка заподіяння 1. >Запропонуйте і >опишіть приклад >досліджень шляхом >проведення >експериментів, >спостережень чи >вимірювань із >метою >встановлення >середньоарифметичного >значення >будь-якого >техніко-економічного >показника >діяльності >організації (підприємства, >виробничого >підрозділу, >механізму тощо). 2. >Викладіть методику >вст...

(Читати…)

Курсова робота «>Численние методи економіки» Тема: «>Итерационний метод розв'язання проблеми власних значень» Новосибірськ, 2010 Запровадження У цьому курсової роботі розглянутий >итерационний метод розв'язання проблеми власних значень. >Сходимость >итерационного процесу може дуже повільної. Причиною цього служить наявність нелінійного елементарного дільника, відповідного...

(Читати…)

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ ДЕРЖАВНА >ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМІЯ Кафедра >ПМиИОЭ Контрольна робота за курсом >Эконометрика (варіант 8) Завдання 1   У вихідної таблиці (варіант 8) представлені статистичні даних про розмірах житлової площі і вартості квартир: Житлова ...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 80 Вперед

Навігація