Завдання 1. Графічне вирішення завдання розподілу ресурсів   · Записати стандартну і канонічну форми. · Знайти все базисні і допустимі базисні рішення. Визначити оптимальне базисне рішення. · Знайти графічно оптимальне базисне рішення. Фірма випускає два виду виробів Проте й У. Кожне виріб проходить обробку двома технологічних лініях. Відома таблиця технологічних коефіцієнтів - часу обробки (...

(Читати…)

>Завдання 1 >Побудувати >математичну модель >задачі. >Фірма, що >спеціалізується на >виробництві >електроприладів, >отримала >замовлення на >виготовлення 100 >електроплит. >Конструкторами >запропоновано до >випуску три >моделі плит А, У й З за >ціною >відповідно 100, 60 та 50 >грн.од. >Норми >витрат >сировини для >виготовлення >однієї >електроплити >різних моделей та запас >сировини на >фірмі наведено в >таблиці.

(Читати…)

>Завдання 1 >Побудувати >математичну модель >задачі. >Меблева фабрика >виготовляє >столи, >стільці, >тумби й >книжкові >шафи >використовуючи >дошки двох >видів, >причому фабрика >має 500 >м2дошок Першого виду й 1000 >м2дошок іншого виду. >Задані >також >трудові >ресурси в >кількості 800 >людино-годин. У >таблиці >наведені >нормативи >витрат шкірного виду >ресурсів на >виготовлення одного виду й >прибуток від >реалізації >одиниці >виробу.

(Читати…)

>Завдання 1 При продаж двох >видів >товарів (А й У) >торгове >підприємство >використовує >чотири >види >ресурсів. >Норми витрат >ресурсів на 1 од. товару, >об’єм >ресурсів >наведені в >таблиці. >Дохід від >реалізації 1 од. товару А >складає 2 грн., товару У – 3 грн. >Ресурси Норма >витрат >ресурсів на 1 од. тов.

(Читати…)

>Завдання 1 >Побудувати >математичну модель >задачі. На >підприємстві >виготовляються >вироби двох >видів А й У. Для цого >використовується >сировина >чотирьох >типів – І, ІІ, ІІІ, >ІV, >запаси >якої >дорівнюють, >відповідно, 21; 4; 6; 10 од. Для >виготовлення одного >виробу А >необхідна така >кількість >одиниць >сировини >чотирьох >видів: 2; 1; 0; 2. Для >виробу У – 3; 0; 1; 1 од. >відповідно. >Випуск одного >виробу А >дає 3 грн. ...

(Читати…)

>Завдання 1 >Побудувати >математичну модель >задачі. >Меблева фабрика >виготовляє >столи, >стільці, >тумби й >книжкові >шафи >використовуючи >дошки двох >видів, >причому фабрика >має 500 >м2дошок Першого виду й 1000 >м2дошок іншого виду. >Задані >також >трудові >ресурси в >кількості 800 >людино-годин. У >таблиці >наведені >нормативи >витрат шкірного виду >ресурсів на >виготовлення одного виду й >прибуток від >реалізації >одиниці >виробу.

(Читати…)

>Завдання 1 Цех >випускає вали й чопи. На >виробництво одного валу >робочий >витрачає 3 рік., >однієї чопи – 2 рік. >Від >реалізації одного валу >підприємство >одержує >прибуток 80 грн., а від >реалізації >однієї чопи – 60 грн. Цех >має >випустити не менше 100 >валів й не менше 200 втулок. >Скільки >валів й стільки втулок >має >випустити цех, >щоб >одержати >найбільший >прибуток, >якщо фонд >робочого години >робітників >становить 900 >людино-год...

(Читати…)

>Завдання 1 Для >виготовлення >виробів №1 й №2 >є 100 кг >металу. На >виготовлення >виробу №1 >витрачається 2 кг >металу, але в >виріб №2 – 4 кг. >Скласти план >виробництва, що >забезпечує >одержання >найбільшого >прибутку від продаж >виробів, >якщо >відпускна >вартість одного >виробу №1 >становить 3 грн. од., а >виробу №2 – 2 грн. од., >причому >виробів №1 >потрібно >виготовити не понад 40 штук, а >виробів №2 – 20 прим.

(Читати…)

Методи побудови функції приналежності вимог до заданому рівню якості Існує значну кількість методів побудови по експертних оцінок функцій приналежності нечіткого безлічі >m >А(х). Вирізняють дві групи методів: прямі й опосередковані методи. Прямі методи характеризуються тим, що експерт безпосередньо задає правила визначення значень функції приналежності >m >А(х), що характеризує елемент x. Ці значення узгоджуються з його уподобаннями...

(Читати…)

>Вступ >Актуальність тими “>Моделі >управління запасами” >обумовлена тім, що >кожному >торгівельному >підприємству для >здійснення >своєї >діяльності >необхідні >товарно-матеріальні >запаси. >Від >кількості >запасів >залежать >витрати підприємства на >зберігання, >замовлення, >транспортування; >також >витрати >пов’язані із >недостачею >запасів (>дефіцитом), а >ці >затрати >оцінити >набагато >складніше. >Від всіх >цих >витрат >залежить >прибуток ...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 80 Вперед

Навігація