>Дифференцирование асортименту методом АВС 1. Мета аналізу: скорочення загального обсягу товарних запасів з метою зменшення витрат за їхнє утримання і вивільнення ресурсів належала для розширення асортименту. 2. Об'єктом управління окрема позиція асортименту. 3. Ознакою диференціації асортименту на групи А, У і З є частка річних продажам за окремої товарної позиції з загальному обсязі продажів. 4. Розрахунок част...

(Читати…)

Міністерство освіти і науки Російської Федерації   >ФИЛИАЛ ДЕРЖАВНОГО >ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УСТАНОВИ ВИЩОЇ >ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ «>БАЙКАЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ Й ПРАВА» У >Г.УСТЬ-ИЛИМСКЕ   (Філія >ГОУ >ВПО м. >Усть-Илимске) Кафедра Технології і >Механизации Виробництва Спеціальність 230103 >Автоматизированние системи обробки інформації і управління (за галузями) &nb...

(Читати…)

Зміст Запровадження >Проблемно-ориентированное опис об'єкта Укладання Список використаної літератури Запровадження Системний >анализ—ето методологія вирішення значних проблем, джерело якої в концепції систем. Системний аналіз може також розглядатися як методологія побудови організацій, що реалізує методологію вирішення питань. У центрі методології системного аналізу перебуває операція кількісн...

(Читати…)

>ЛАБОРАТОРНАЯ РОБОТАМатематичного моделювання роботи систем масового обслуговування Завдання   Варіант 1. >Газозаправочная станція для автомобілів має двома газовими насосами. У черги, що призводить до насосам, можуть розміститися трохи більше п'яти автомашин, включаючи й ті, що обслуговуються. Якщо ми маємо місця, які прибувають автомобілі їдуть шукати іншу...

(Читати…)

План реферату Запровадження 1. Формулювання транспортної завдання 2. Математична модель транспортної завдання 3. Необхідна і достатню умови >разрешимости транспортної завдання 4. Властивість системи обмежень транспортної завдання 5. >Опорное рішення транспортної завдання 6. Методи побудови початкового опорного рішення 6.1 Побудова початкового плану з способу північно-західного кута 6.2 Побу...

(Читати…)

>Оглавление Запровадження Глава 1. >Множественний регресійний аналіз Глава 2. >Кластерний аналіз Глава 3. Факторний аналіз Глава 4. >Дискриминантний аналіз Список використовуваної літератури Запровадження Вихідна інформація в соціально-економічних дослідженнях представляється переважно у вигляді набору об'єктів, кожен із яких характеризується поруч ознак (показників). Оскільки число таки...

(Читати…)

>Зміст >Перелік >позначень та >скорочень >Вступ 1. >Огляд >літературних >джерел із >питань >процесу >інвестування у >цінні >папери 1.1 >Поняття >інвестування й його >види 1.2 >Процес >інвестування 1.3 >Інвестиційні >ризики 1.4 >Поняття >цінних >паперів й їхні >види 1.5 >Фондовий >ринок 1.6 >Процес >формування портфеля >цінних >паперів 1.7 Постановка >задачі 2. >Математичне та ...

(Читати…)

>Дніпропетровська >обласна рада >Обласний >комунальний >вищий >навчальний заклад >Інститут >підприємництва «>Стратегія» Кафедра >економічної >теорії >Розрахунково-графічна робота із >дисципліни: «Статистика» на задану тему: «Статистика >вивчення >обсягу та >структури >споживання >населенням» >Виконала: студентка >групи >У-08-51 >Заєць У. У. >Перевірила: >в...

(Читати…)

Українська >академія >банківської справ >Національного банку України Кафедра >економічної >кібернетики >КУРСОВА >РОБОТА із >дисципліни «>Моделювання >економічної >динаміки» «>Прогнозування >розвитку >динаміки України як >господарської >системи» >Виконала: студентка 5-го курсу >групи >ЕК-21 Малюк >Д.Г. >Нормоконтроль: >канд. >фіз.-мат. наук >Братушка >С.М. >Перевірила: ас. >Хай...

(Читати…)

Запровадження   У цьому главі розглядаються завдання описи упорядкованих даних, отриманих послідовно (у часі). Власне кажучи, упорядкованість може з'явитися лише у часу, а й у просторі, наприклад, діаметр нитки як функція її довжини (одновимірний випадок), значення температури повітря як функція просторових координат (тривимірний випадок). На відміну від регресійного аналізу, де порядок рядків матриці спосте...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 80 Вперед

Навігація