>Алтайский інститут праці та права (філія) Академії праці та соціальних відносин Фінансово-економічний факультет >КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА з дисципліни >Эконометрика на задану тему Класичний метод найменших квадратів Студента 3 курсу 681 групи >Бахтеевой Тетяни Михайлівни 2010 Метод найменших квадратів (>МНК) – одне з найбільш широко використовуваних методів під час вирішенн...

(Читати…)

Московський Державний Інститут Електронної Техніки (Технічний Університет) Курсова робота за курсом «Математичного моделювання» на задану тему: «Модель рекламної кампанії» Виконала: >Бредихина О.Л. Група: >МП-30 >Зеленоград 2007 р. Запровадження Реклама стало чинником культурної, політичної та економічної життя суспільства. Будучи важливим з'єднувальним л...

(Читати…)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ >ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА >ДАЛЯ >ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА до курсової роботу з дисципліни “Організація експерименту” Тема: «Побудова неповної >квадратичной регресійної моделі за результатами повного факторного експерименту 23» СТУДЕНТ: Черних Н.В. ГРУПА: ММ – 961 КЕРІВНИК: Шевченка А.В. Лу...

(Читати…)

Курсова робота По дисципліни Інформатика і програмування Автоматизація розрахунку навантаження і викладачів >ВУЗа   програмування база даних додаток Запровадження Метою згаданої курсової роботи є підставою розробка прикладної програми серед >Borland >C++Builder 6.0 для реалізації функції автоматизації розрахунку і викладачів >ВУЗа. Досягнення мети необхідно створення гну...

(Читати…)

Міністерство сільського господарства та продовольства республіки Білорусь Головне управління кадрів аграрної освіти Білоруська державна сільськогосподарська академія >КАФЕДРА Математичного моделювання економічних систем АПК Диплом Аналіз й розробка заходів із підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності організації з урахуванням емпіричного аналізу теоретичного і практичного матеріалу ВАТ ">Смолеви...

(Читати…)

Динаміка ринкової економіки Традиційний підхід динаміки ринкових відносин передбачає розгляд пристосувальних реакцій економіки на зовнішні впливи в "найкоротшому", "короткостроковому" чи "довгостроковому" періодах. Весь аналіз грунтується на графічних побудовах і зводиться до порівнянню початкових і кінцевих рівноважних станів. Сам процес переходу із одного стану до іншого залишається поза увагою [1]....

(Читати…)

>Завдання 1 >Побудувати >математичну модель >задачі. На >підприємстві >виготовляються >вироби двох >видів А й У. Для цого >використовується >сировина >чотирьох >типів – І, ІІ, ІІІ, >ІV, >запаси >якої >дорівнюють, >відповідно, 21; 4; 6; 10 од. Для >виготовлення одного >виробу А >необхідна така >кількість >одиниць >сировини >чотирьох >видів: 2; 1; 0; 2. Для >виробу У – 3; 0; 1; 1 од. >відповідно. >Випуск одного >виробу А >дає 3 грн. ...

(Читати…)

Міністерство освіти і науки РФ Федеральне агентство за освітою Державне освітнє установа вищого професійної освіти Курсова робота «Моделювання систем» на задану тему: «Розробка моделі підприємства тепличного господарства, використовуючи методології проектування >IDEF0, >DFD і >IDEF3» 2009 Зміст 1. Мета роботи 2. Теоретичне запровадження

(Читати…)

Зміст   Запровадження 1 Теоретичне обгрунтування 1.1 Статистична угруповання даних        1.2 Показники динамічних процесів        1.2.1 Основні показники динаміки 1.2.2 Середні показники динаміки 1.2.3 >Сглаживание >колеблемости серед динаміки         1.2.4 Показники сезонності         1.3 Показники варіації 1.4 Індекси 1.5 >Корреляционно-регрессионний ...

(Читати…)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РІШЕННЯ >ЗАДАЧ >ВЕКТОРНОЙ >ОПТИМИЗАЦИИ План: Запровадження Принцип оптимальності Парето. >Неулучшаемие (оптимальні по Парето) рішення Принцип рівноваги по >Нешу Конфлікти, переговори, і компроміси Короткий огляд методів виконання завдання векторної оптимізації Запровадження На відміну від завдань обгрунтування рішень щодо >скалярному критерію, резуль...

(Читати…)

Назад 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 80 Вперед

Навігація