Запровадження. Багато завдання, із якими випадає мати справу в повседнев іншої практиці, є багатоваріантними. Серед множе ства можливих варіантів за умов ринкових отно шений доводиться відшукувати найкращі у сенсі при обмеженнях, що накладаються на природні, еко номические і технологічні можливості.

(Читати…)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ їм. К.Л. ХЕТАГУРОВА Факультет: Математичний Кафедра: Прикладний математики

(Читати…)

Пермский державний технічний університет Лысьвенский філія КУРСОВОЙ ПРОЕКТ на уроках: “СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНУВАННЯ” Тема: “Бізнес-план – комплексному плані

(Читати…)

Московський державний инженерно-физический інститут Бізнес-план виробничого підприємства ТОВ “Терминус” зі складання мультимедійних робочих станцій.

(Читати…)

Экзаменационный квиток на уроках МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ Квиток № Дати визначення множення матриці на число. Записати спільне завдання лінійного програмування на максимум у кімнаті стандартного формі з допомогою матриць.

(Читати…)

Міністерство освіти України Київський Національний Економічний Університет Самостiйна робота на задану тему : “ Вибiр оптимального рiшеня в умовах невизначеностi ”

(Читати…)

Використання нейромережевих технологій при створенні систем підтримки прийняття рішень (СППР). При сучасному рівні розвитки техніки, коли навіть побутова техніка обладнується мікропроцесорними пристроями, виникнула потреба в інтелектуальних адаптивних системах керування, спроможних пристосовуватися до дуже широкого діапазону зовнішніх умів.

(Читати…)

Сибірський Державний Аэрокосмический Університет Факультет інформатики, і системам управління Кафедра ІСС РЕФЕРАТ «Вибір та обґрунтування структури автоматизованої системи управління – АСУ «Супермаркет»

(Читати…)

Курков Максим Семенович, аспірант денної форми навчання Київського національно економічного університету. Генетичні алгоритми в системах підтримки прийняття рішень для фінансового аналізу на фондового ринку.

(Читати…)

Курсова робота з теорії оптимального управління економічними системами. Тема : Завдання динамічного програмування. Основні поняття і позначення.

(Читати…)

Назад 1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Вперед

Навігація